Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Quân Đội

--- Bài mới hơn ---

 • 5 Giải Pháp Thực Hiện Chuyên Đề “xây Dựng Trường Mầm Non Lấy Trẻ Làm Trung Tâm”
 • Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Môi Trường, Tăng Cường Tiếng Việt Cho Trẻ Dân Tộc Thiểu Số Vùng Cao Trong Trường Mầm Non
 • Skkn Một Số Giải Pháp Chỉ Đạo Xây Dựng Môi Trường Tăng Cường Tiếng Việt Cho Trẻ Dân Tộc Thiểu Số Tại Trường Mâm Non Hoa Pơ Lang
 • Bài Viết: Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Ở Các Trường Đại Học
 • Luận Văn Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Dưới Hình Thức Trắc Nghiệm Khách Quan
 • Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” do Bộ Tư lệnh BÐBP phát động, Ðảng ủy BÐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung Cuộc vận động xây dựng nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Trong đó, xác định trọng tâm là xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; chủ động đấu tranh chống các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị và địa phương nơi cư trú, xây dựng hậu phương vững chắc, gia đình văn hóa…

  Ðể xây dựng môi trường văn hóa quân đội hiệu quả, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung xây dựng tập thể quân nhân đạt tiêu chuẩn con người mới Việt Nam. Thông qua việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tự giác, tình đồng chí, đồng đội gắn kết với tình quân dân, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định của đơn vị. 100% cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã đưa nội dung xây dựng môi trường văn hóa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác biên phòng năm gắn với công tác xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, cụ thể hóa bằng các tiêu chí như: Tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị có môi trường văn hóa tốt; quy định về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đơn vị “sáng – xanh – sạch – đẹp, đồng thời, tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã gắn việc xây dựng môi trường văn hóa với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện và nội dung “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chương trình xây dựng các đồn biên phòng thành “điểm sáng văn hoá” trên biên giới, với mục tiêu: “đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”, các đồn biên phòng tập trung trồng hoa ban để giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc; làm giàn phong lan tại Bộ Chỉ huy và các đơn vị, kiên cố hóa vườn tăng gia. Phát động trong toàn đơn vị thực hiện nếp sống văn hoá như: Không hút thuốc lá, không uống rượu, bia và không uống rượu bia trong giờ làm việc. Xây dựng và phát huy ý thức dân chủ, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau sống có nề nếp, có kỷ luật, văn minh, lành mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị, xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực trên địa bàn biên giới.

  Hoạt động văn hoá tinh thần được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị duy trì nghiêm với nhiều nội dung, hình thức phong phú, như: duy trì chế độ sinh hoạt học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đọc báo hàng ngày, thông báo thời sự hàng tuần. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành của địa phương tổ chức tọa đàm, nói chuyện truyền thống, tìm hiểu văn hóa. Các thiết chế văn hóa được củng cố, bổ sung và phát huy hiệu quả như: thư viện, phòng đọc ở cơ quan biên phòng tỉnh, tủ sách, ngăn sách pháp luật của các đơn vị, phục vụ kịp thời đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Kết 25 Năm Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Môi Trường Văn Hóa Quân Sự Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Quân Nhân
 • 25 Năm Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Điểm Sáng Trong Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Quân Đội
 • Xây Dựng Văn Hóa Giao Thông Trong Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Các Giải Pháp Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Dịp Quốc Khánh 2 9
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tuyên Truyền Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Csgt Lâm Đồng: Kết Quả Đáng Ghi Nhận Từ Chiến Lược Tuyên Truyền Giao Thông Đúng Đắn
 • Giải Pháp Nâng Cao An Toàn Giao Thông Tại Việt Nam
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao An Toàn Giao Thông
 • Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ý thức tự giác chấp hành ATGT của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong tham gia giao thông đường bộ. Từ năm 2010 đến nay, tai nạn giao thông trong quân đội giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Kết quả trên khẳng định sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, thực hiện văn hóa giao thông, văn minh đô thị.

  Mặc dù tình hình trật tự, ATGT trong quân đội đã có bước chuyển biến tích cực với số vụ và số người chết do tai nạn ô tô quân sự giảm rõ rệt, song số vụ tai nạn mô tô, ô tô cá nhân, số người chết và bị thương trong nhóm này giảm chưa vững chắc. Thực tế này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả xây dựng, huấn luyện, SSCĐ của không ít đơn vị.

  Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông của một số quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) còn có những hạn chế. Những hành vi như: Phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, luồng đường theo quy định… vẫn còn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền chưa phong phú nên chưa tác động mạnh tới các quân nhân…

  Vì vậy, để tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về ATGT, đẩy lùi TNGT trong quân đội, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi quân nhân và công nhân viên chức quốc phòng nhận thức sâu sắc, tự giác chấp hành pháp luật và các nghị định của Chính phủ, các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về bảo đảm TTATGT. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị gắn với đánh giá trách nhiệm người chỉ huy. Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, trước hết mỗi quân nhân, CNVCQP phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và giữ vững kỷ cương, trật tự và thực hiện giao thông an toàn, thân thiện. Mỗi quân nhân cần có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự; tổ chức hiệu quả các hội thi xe tốt, tàu tốt, lái xe giỏi-an toàn, thợ sửa chữa giỏi các cấp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của quân nhân, CNVCQP. Bản thân chỉ huy các đơn vị cũng phải coi việc bảo đảm ATGT là công việc thường ngày của mình để thường xuyên có biện pháp thực hiện hiệu quả. Có như thế thì việc xây dựng nếp sống văn hóa trong tham gia giao thông ở các đơn vị quân đội mới nhanh trở thành hiện thực.

  LÊ DUY HỒNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Các Giải Pháp Đảm Bảo Ttatgt Cho Học Sinh Tới Trường
 • Đảm Bảo Atgt Cho Học Sinh Đến Trường
 • Triển Khai Các Giải Pháp Đảm Bảo Atgt Cho Xe Đưa Đón Học Sinh
 • Tăng Cường Giải Pháp Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Tăng Cường Giải Pháp Cấp Bách Đảm Bảo Atgt Đường Bộ
 • Giải Pháp Quan Trọng Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Quân Đội Cách Mạng, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Tập Trung Xây Dựng Quân Đội Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại (*)
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại (*)
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại Trong Tình Hình Mới
 • Lãnh đạo sâu sát, triển khai đồng bộ

  Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án của Quân chủng Hải quân mới đây, các đại biểu phân tích khá sâu sắc những chủ trương lãnh đạo của quân chủng trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Dấu ấn rõ nét là cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chỉ đạo quyết liệt nội dung chuẩn bị tài liệu GDCT, bài giảng bảo đảm phong phú, sinh động và hiệu quả. Theo Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, trong 5 năm qua, toàn quân chủng có gần 1.000 tài liệu, chuyên đề, bài giảng, giúp hoạt động GDCT sinh động, hấp dẫn hơn; 100% các đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  Khảo sát ở các quân khu: 1, 4, 9, Quân đoàn 1 và Binh chủng Tăng thiết giáp, cho thấy: Cục chính trị các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng giáo dục làm cơ sở biên soạn nội dung GDCT phù hợp. Nhiều đơn vị đưa kết quả GDCT thành tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; gắn GDCT với huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

  Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT), thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, TCCT thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện đề án. Ban Chỉ đạo đề án và cơ quan giúp việc của Quân ủy Trung ương chủ động đề xuất, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, thiết thực. TCCT ban hành Quy chế GDCT trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam phù hợp với tình hình mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân đã quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đề án; phát huy trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; xác định chủ trương, biện pháp, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT.

  Coi trọng đổi mới phương pháp, hình thức

  Sư đoàn 2, Quân khu 5 hằng năm tiếp nhận, quản lý, huấn luyện hàng nghìn chiến sĩ mới. Đại tá Trương Quang Sinh, Chính ủy Sư đoàn 2 chia sẻ: “Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn triển khai cho cơ quan chính trị và các đơn vị biên soạn bộ giáo án mẫu. Trên cơ sở đó, sư đoàn chỉ đạo cán bộ trực tiếp giảng dạy chính trị biên soạn lại cho phù hợp với đặc điểm từng phân đội, sau đó thông qua tổ giáo viên, chú trọng phần liên hệ thực tiễn. Đối với việc nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, sư đoàn tập trung vào khâu tổ chức ôn luyện và kiểm tra đánh giá kết quả bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận”.

  Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2), Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng Không-Không quân), Sư đoàn 316 (Quân khu 2)… duy trì có hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trực quan ở cơ sở như hoạt động nhà truyền thống, phòng truyền thống; hoạt động của câu lạc bộ quân nhân; hoạt động phòng Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị có nhiều sáng kiến ứng dụng vào công tác GDCT thiết thực, như: Đồi cây tri ân; sổ học tập chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ; bảng cổ động, hộp báo thao trường đa năng… góp phần làm thay đổi căn bản cách thức GDCT vốn được cho là “khô, khó, khổ” tại đơn vị.

  Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Tuyên huấn, các đơn vị trong toàn quân đã bám sát nhiệm vụ và thực tiễn cơ sở, tập trung đổi mới hình thức, nội dung GDCT toàn diện, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hài hòa khối lượng kiến thức tổng hợp để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tổ chức, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài chương trình GDCT do cấp trên xác định, các đơn vị tập trung vào những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống, trang bị kiến thức cần thiết về kinh tế, khoa học, văn hóa, xã hội; nhất là về kỹ năng sống, ứng xử, giao tiếp cho bộ đội; đồng thời, đưa giáo dục pháp luật thành một bộ phận bắt buộc trong chương trình GDCT; đổi mới hình thức kiểm tra, quản lý, đánh giá chất lượng GDCT.

  Nâng cao trình độ cán bộ GDCT

  Thực hiện đề án, các học viện, nhà trường quân đội đã rà soát nội dung chương trình, đổi mới nâng cao trình độ, năng lực thực hành GDCT cho các đối tượng đào tạo sĩ quan; xác định đó là việc gốc rễ để nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác GDCT ở cơ sở sau này. Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Chủ nhiệm Khoa CTĐ, CTCT, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết: “Đối với học viên đào tạo chính trị viên đại đội, nhà trường đã nâng nội dung công tác GDCT tư tưởng ở đại đội lên thành hai học phần. Nhà trường đưa vào quy định thực tập phải có giảng bài chính trị, có ý kiến nhận xét của đơn vị thực tập, có phiếu thăm dò ý kiến đánh giá của đối tượng người học”.

  Chia sẻ kinh nghiệm về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ GDCT, Đại tá Đỗ Thanh Phong, Phó chủ nhiệm Chính trị, Tổng cục Hậu cần cho biết: “Hiện nay, toàn tổng cục có 78 tổ cán bộ GDCT ở các cấp với 345 đồng chí tham gia. Để đội ngũ cán bộ GDCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tổng cục thường xuyên củng cố, kiện toàn bảo đảm chất lượng và có số lượng hợp lý. Hằng năm, trước mỗi đợt học tập chính trị, các đơn vị đều tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nội dung, chương trình, kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ GDCT”.

  Theo khảo sát của chúng tôi, các đơn vị trong toàn quân thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động tổ cán bộ GDCT theo đúng quy chế GDCT. Quy định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc bồi dưỡng theo phân cấp; tăng cường trách nhiệm và quyền hạn cho chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, tổ cán bộ GDCT trong bồi dưỡng cán bộ quản lý, thực hành giảng dạy. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị và tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ GDCT đáp ứng yêu cầu. Nhiều đơn vị đã tích cực huy động nhiều nguồn kinh phí để bổ sung, trang bị mới, sửa chữa, nâng cấp các trang bị, hệ thống tài liệu, sơ đồ, tranh ảnh, phim, băng hình phục vụ GDCT.

  Có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT và cấp ủy các cấp trong thực hiện đề án, công tác GDCT của toàn quân thời gian qua có sự đổi mới toàn diện, góp phần để tình hình tư tưởng của toàn quân ổn định, vững vàng trước mọi tình huống, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, tổ chức đảng TSVM, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

  QUANG THẮNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghiên Cứu Lý Luận Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Chính Trị
 • Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị Trong Tình Hình Mới
 • Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị
 • Chỉ Thị 05 Với Yêu Cầu Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị (Kỳ 2)
 • Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị: Bài Học Thực Tiễn Trong Xây Dựng, Trưởng Thành, Chiến Thắng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Chủng Pk

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Quân Chủng “cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Hiện Đại”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới
 • Các Ngành Trong Quân Chủng Phòng Không
 • Tất Tần Tật Về Phân Khu Chức Năng Trong Resort
 • Các Phân Khu Chức Năng Tại Resort Lên Bố Trí Thế Nào
 • Tổ Chức Dây Chuyền Chung Khu Resort
 • Trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của Quân chủng có bước phát triển với phạm vi rộng, đa dạng và phức tạp hơn; vừa đóng vai trò nòng cốt trong tác chiến phòng không, vừa là lực lượng quan trọng trong hiệp đồng quân binh chủng tạo thành sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta. Một trong những yếu tố quyết định, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cán bộ và công tác cán bộ. Bởi vậy, trong những năm qua, Quân chủng luôn lấy công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm khâu đột phá, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

  Đại tá Mai Văn Tiến – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ (người đứng thứ 3 từ phải qua)

  trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ (tháng 8-2018). Ảnh: HỮU LỆ

  Hiện nay, Quân chủng PK-KQ thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời trong điều kiện phức tạp hơn, đặc biệt phải chủ động đối phó có hiệu quả với chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong khi đó, tổ chức, biên chế của Quân chủng đang trong thời kỳ tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn và có bước phát triển; vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật còn nhiều khó khăn… Thực tế đó đòi hỏi Quân chủng phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo khâu đột phá về công tác cán bộ; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân chủng đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân chủng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; quán triệt và chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ; tích cực đổi mới công tác cán bộ và quan tâm xây dựng cơ quan cán bộ các cấp trong Quân chủng vững mạnh, có đủ năng lực tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp tiến hành công tác cán bộ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong hoạt động thực tiễn, tạo nguồn các chức danh chỉ huy, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Quân chủng.

  Cấp ủy các cấp đã tập trung rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Quân chủng, thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có của từng đơn vị, từng chuyên ngành, dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ để chủ động phương hướng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Trong quy hoạch đã chú trọng xem xét cơ cấu giữa các ngành, nghề, binh chủng, loại cán bộ; chủ động giải quyết số dư và số thiếu, đáp ứng kịp thời cán bộ cho các yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp đã mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực vào các cương vị lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời, chú ý giữ gìn những cán bộ đã qua chiến đấu, cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, chỉ huy; tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đầu ngành giỏi để khai thác có hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện có và tiếp thu những kiến thức khoa học, công nghệ mới.

  Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cùng với việc chấp hành nghiêm túc chỉ tiêu đào tạo được Bộ Quốc phòng giao, Quân chủng đã chủ động liên hệ với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội và ở nước ngoài, đề nghị Bộ Quốc phòng mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: Chuyển cấp kỹ sư hàng không; chuyển loại chính trị; liên kết đào tạo kỹ sư khí tượng, phòng cháy, chữa cháy; chuyển loại sĩ quan dù; sĩ quan quản lý, điều hành bay; thực tập sinh ở nước ngoài; đề xuất với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các chuyên ngành vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; đào tạo phi công quân sự cơ bản ngay từ đầu ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ VKTBKT mới… Để công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Quân chủng đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đào tạo, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chức vụ, cương vị là chính, coi trọng năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ. Kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, đào tạo dài hạn với bổ túc ngắn hạn; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ khoa học, kỹ thuật giỏi bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường; động viên cán bộ tự học tập, rèn luyện… Vì vậy, đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân chủng hiện nay có nhiều lớp kế cận, kế tiếp, bổ sung vững chắc cho nhau về kiến thức cơ bản, kinh nghiệm trong huấn luyện chiến đấu, quản lý và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, bảo đảm yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

  Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách vai trò, khả năng của mình ở những nhiệm vụ, cương vị khác nhau, Quân chủng đã thực hiện tốt quy chế luân chuyển cán bộ theo đúng yêu cầu của trên, tập trung vào những cán bộ trẻ, nằm trong quy hoạch và có khả năng phát triển. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; phát huy vai trò của các cơ quan, ngành chức năng, các tổ chức quần chúng trong quản lý, rèn luyện cán bộ. Mặt khác, công tác chính sách cán bộ luôn được Quân chủng quan tâm đúng mức và triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội đều được quán triệt và vận dụng sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách đã tạo được sự thông suốt, nhất trí cao của cán bộ với các quyết định của trên.

  Việc quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp mà đồng thời là trách nhiệm của mọi tổ chức và của chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, căn cứ tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực của từng loại hình cán bộ; cấp ủy các cấp cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cho phù hợp, đáp ứng tốt nhất cho nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ của Quân chủng sẽ được xây dựng cơ bản, vững chắc, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trong mọi tình huống.

  Đại tá HÀ HỮU NGỌ

  Trưởng Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hải Quân Nhân Dân Việt Nam Trước Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Của Tổ Quốc
 • 5 Binh Chủng Của Hải Quân Việt Nam
 • Quân Chủng Hải Quân Tổ Chức Bắn Đạn Thật Cho Lực Lượng Tự Vệ Biển
 • Kiểm Tra Công Tác Huấn Luyện, Sẵn Sàng Chiến Đấu Của Quân Chủng Hải Quân
 • Đảng Bộ Quân Chủng Hải Quân Tổ Chức Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ Xiii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị: Bài Học Thực Tiễn Trong Xây Dựng, Trưởng Thành, Chiến Thắng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
 • Chỉ Thị 05 Với Yêu Cầu Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị (Kỳ 2)
 • Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị
 • Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị Trong Tình Hình Mới
 • Nghiên Cứu Lý Luận Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Chính Trị
 • Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định rõ vấn đề này trên cơ sở khoa học.

  Quan điểm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong Dự thảo dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn

  Về lý luận, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ, giai cấp vô sản muốn giành chính quyền thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới; được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Xây dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng cần quan tâm toàn diện đến con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh, v.v. Trong đó, chính trị – tinh thần của quân đội là yếu tố quan trọng. V.I. Lênin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường” 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” 2.

  Về thực tiễn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của quân và dân ta, xét về tiềm lực kinh tế, quân sự, ta không thể mạnh bằng đối phương, nhưng lại giành thắng lợi. Đó là nhờ sức mạnh của tiềm lực chính trị – tinh thần mà yếu tố đặc biệt tạo nên sức mạnh đó là Quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị. Thấy rõ vai trò của nhân tố chính trị trong sức mạnh của Quân đội ta, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng tăng cường các biện pháp chống phá hòng “phi chính trị hóa” Quân đội. Điều đó đặt ra và đòi hỏi phải tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị nói riêng. Trước yêu cầu thực tiễn xây dựng Quân đội hiện nay, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống” 3. Theo đó, nội hàm của quan điểm, phương hướng trong Dự thảo vừa có tính kế thừa nội dung của các nhiệm kỳ trước, vừa có sự phát triển nhận thức của Đảng ta về quan điểm, chủ trương xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở là hoàn toàn đúng cả về lý luận và thực tiễn.

  Nội dung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay

  Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đặt ra một cách toàn diện trên các mặt. Thực chất xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu xứng đáng với truyền thống: Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

  Mặt khác, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị cũng cần bám sát tình hình thực tiễn giải quyết những vấn đề về an ninh phi truyền thống hiện nay. Phát huy truyền thống tốt đẹp, thời gian qua, Quân đội đã làm tốt vai trò, chức năng, nêu cao trách nhiệm, đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19, tạo được tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm chính trị, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong ứng xử, quan hệ với nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết quân – dân, cùng đồng hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

  Trong hội nhập quốc tế, hợp tác quốc phòng với các nước càng phải tăng cường bản chất cách mạng của Quân đội. Việc thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng sẽ trực tiếp góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng ta: Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” 4. Trong đối ngoại quốc phòng phải giữ vững bản chất cách mạng của Quân đội, tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển bản lĩnh chính trị và tăng cường niềm tin của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước và quốc tế. Vì thế, cần bồi dưỡng về trình độ ngoại ngữ, kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ để họ đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

  Tác động của kinh tế thị trường đến xây dựng Quân đội về chính trị theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Tình trạng vi phạm kỷ luật ở một số đơn vị vẫn còn, thậm chí là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Do đó, phải giáo dục, tổ chức, quản lý quân nhân ngày càng chính quy, bài bản hơn, trước hết là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật cho mọi quân nhân kết hợp với các biện pháp quản lý hành chính, kỷ luật để họ có khả năng tự kiểm soát, tự quản lý, không xảy ra vi phạm kỷ luật.

  Phương hướng, biện pháp cơ bản xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

  Xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu, nội dung mới toàn diện và đầy đủ hơn so với trước đây. Dự thảo chỉ rõ: tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là nguyên tắc trong xây dựng Quân đội. Để thực hiện được, cần tiếp tục xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc trong Quân đội. Tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, các cơ quan vững mạnh toàn diện. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải bám sát đặc điểm, tình hình để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý đơn vị cho phù hợp.

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị ở các đơn vị cần đi vào thực chất và thiết thực hơn gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Khắc phục triệt để tình trạng ở một số cơ quan, đơn vị “khoán trắng” việc giáo dục chính trị cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; phải cụ thể và xác định nội dung giáo dục chính trị thiết thực với từng nhóm đối tượng. Các cơ quan, đơn vị cần coi trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải quan tâm toàn diện về nội dung, biện pháp, hình thức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

  Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một pháo đài vững chắc để chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng hiện nay, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải kịp thời phát hiện, chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội.

  1 – V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 41, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 147.

  3 – ĐCSVN Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, tháng 4/2020, tr. 50.

  4 – ĐCSVN Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2022, tr. 35.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Văn Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Đại Hóa Nền Hành Chính Nhà Nước
 • Đơn Giá Xây Dựng Tòa Nhà Văn Phòng Cho Thuê Năm 2022
 • Cách Xây Dựng Văn Phòng Xanh Hiện Đại Từ A
 • Chức Năng Của Văn Phòng Hiện Đại & 4 Mẫu Vp Được Ưa Chuộng
 • Xây Dựng Văn Phòng Hiện Đại & Chuyên Nghiệp Từ A
 • Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • 25 Năm Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Môi Trường Văn Hóa Quân Sự Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Quân Nhân
 • Tổng Kết 25 Năm Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Quân Đội
 • 5 Giải Pháp Thực Hiện Chuyên Đề “xây Dựng Trường Mầm Non Lấy Trẻ Làm Trung Tâm”
 • Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lựa chọn là đơn vị tổ chức tổng kết điểm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” cấp cơ sở.

  Qua 25 năm thực hiện cuộc vận động, đơn vị đã phát triển phong trào, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn con người Việt Nam. Tập thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong công việc, không ngại gian khổ.

  Đơn vị xây dựng quy ước “Ứng xử văn hóa trong đơn vị”, đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, nhất là trong công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng nhân cách của cán bộ, chiến sỹ, chống lại các ảnh hưởng của văn hóa xấu, độc hại.

  Đã cải tạo 1 ha làm vườn tăng gia, xây dựng khuôn viên đồn trị giá 1 tỷ đồng; huy động 2.345 ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ xây dựng cảnh quan đơn vị; tổ chức 698 buổi tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa; mở 3 lớp xóa mù chữ cho 79 học viên; nhận đỡ đầu 12 em học sinh nghèo tới trường…

  Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng là bước đi tiên phong của Quân đội, Bộ đội Biên phòng trong việc tạo dựng, củng cố môi trường văn hóa, chính trị vững mạnh thời kỳ đổi mới. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, các đơn vị khẩn trương hoàn thành các điều kiện, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm triển khai hiệu quả cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo.

  Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng – xanh – sạch – đẹp” giai đoạn 2012-2017. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

  Trung Dũng – Nguyễn Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điểm Sáng Trong Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Quân Đội
 • Thạch Thất Tìm Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường Nông Thôn
 • Tăng Cường Công Tác Quản Lý Vệ Sinh Môi Trường
 • Tăng Cường, Đẩy Mạnh Công Tác Bảo Vệ, Gữi Gìn Vệ Sinh Môi Trường Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long
 • Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Hiểm Y Tế
 • Nhiều Giải Pháp Thu Hút Người Dân Tham Gia Bhyt
 • Nâng Cao Chất Lượng Khám, Chữa Bệnh Và Hiệu Quả Mạng Lưới Y Tế
 • Thiết Bị Tưới Cây Thông Minh Tự Động Hẹn Giờ Nước Rau Hoa Lan Sân Thượng
 • Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Cấp ủy các cấp thường xuyên đổi mới việc đánh giá cán bộ. Hằng năm, đánh giá, xếp loại cán bộ được kết hợp chặt chẽ với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, mức độ tín nhiệm làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đánh giá, nhận xét cán bộ. Qua đánh giá, hằng năm, 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,6% năng lực khá.

  Thượng tá Bàn Hải Long (người đứng), Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương trao đổi chuyên môn với cán bộ của đơn vị.

  Để công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn. Căn cứ vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ đơn vị, hướng phát triển của từng cán bộ cụ thể, cấp ủy và chỉ huy làm tốt công tác quy hoạch cán bộ toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Công tác quy hoạch đã đảm bảo 3 lớp kế tiếp nhau: Đương nhiệm, kế cận và kế tiếp. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị cấp dưới trực tiếp được chú trọng, tạo sự liên tục, vững chắc giữa các thế hệ; gắn với điều động, bổ nhiệm cán bộ với kiện toàn cấp ủy các cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

  Theo Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Ban cán bộ, Bộ CHQS tỉnh, nhiệm kỳ qua, điểm nổi bật trong công tác tạo nguồn cán bộ là các đơn vị cơ sở mạnh dạn đề bạt cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở hay cán bộ trung và cao cấp, công tác đề bạt căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức, năng lực phù hợp chức trách, nhiệm vụ. Đảng ủy luôn xác định đủ tiêu chuẩn thì đề bạt, chưa đủ tiêu chuẩn chưa đề bạt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là chú trọng đến cán bộ người dân tộc thiểu số; đề nghị đào tạo cấp trung, sư đoàn, đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Các cấp đã thực hiện chặt chẽ giữa đề nghị và bổ nhiệm tuần tự với bổ nhiệm vượt chức đối với cán bộ có trình độ, năng lực nổi trội, luân chuyển giữa các đơn vị để tạo nguồn cán bộ trẻ.

  Từ năm 2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh có 191 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Đảng ủy đã điều động, bổ nhiệm 423 lượt cán bộ. Cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt 96,1%, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 27%. Cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị có phong cách, lề lối làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm. Hiện nay, 5/7 Ban CHQS huyện, thành phố có cán bộ chỉ huy là người dân tộc thiểu số. 100% cán bộ, chỉ huy quản lý bầu vào cấp ủy 2022-2025 đảm bảo phẩm chất đạo đức, năng lực, có trình độ lý luận tương xứng theo quy định.

  Thượng tá Bàn Hải Long, dân tộc Dao, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết, thời gian qua, anh được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, giáo dục, mạnh dạn giao việc, giao quyền thử thách thông qua luân chuyển tạo môi trường để anh tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, sắp xếp, bổ nhiệm dựa trên năng lực, trình độ, phù hợp với chuyên ngành, nhiệm vụ được đào tạo, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ, bản thân anh luôn nỗ lực trau dồi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Đến hết năm 2022, đã có 86 cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở do Bộ và Quân khu 2 cấp; đề bạt thăng quân hàm, nâng lương 392 lượt cán bộ.

  Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trên cơ sở bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2022 – 2025, để xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nghiêm, nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp đánh giá, sàng lọc chặt chẽ, lựa chọn cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, kiểm nghiệm qua thực tiễn để đưa vào nguồn quy hoạch, các chức danh cán bộ chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị.                

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ueh Digital Repository: Giải Pháp Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Eurowindow Chi Nhánh Hồ Chí Minh Đến Năm 2022
 • ‘xây Dựng Đô Thị Thông Minh Phù Hợp Thực Tiễn Và Có Bản Sắc Riêng’
 • Thành Phố Tuyên Quang Xây Dựng Tuyến Phố Văn Minh Đô Thị
 • Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Quảng Ninh: Bài 1: Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Minh.
 • Nha Trang Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Đề Án Xây Dựng “Đô Thị Văn Minh
 • Quân Ủy Tư Góp Ý Giải Pháp Xây Dựng, Quản Lý Đội Ngũ Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Trong Giai Đoạn Cách Mạng Hiện Nay
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh Ecomedic
 • Chính Phủ Bàn Giải Pháp Thực Hiện Bhyt Toàn Dân
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế
 • Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích đánh giá thực trạng công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; chỉ rõ nguyên nhân và đúc rút bài học kinh nghiệm; từ đó, tham gia đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

  Sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đề án Trung ương 7 (khóa 12) về công tác cán bộ – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng đưa tin.

  Ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, khóa 12 và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

  Trong đó, tập trung phân tích làm rõ về bố cục, nội dung các dự thảo Báo cáo và dự thảo tờ trình; đánh giá thực trạng công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; chỉ rõ nguyên nhân và đúc rút bài học kinh nghiệm; từ đó, tham gia đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

  Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cảm ơn Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị quan trọng này; đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã tập trung làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; phân tích, bổ sung nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực; nhất là việc cung cấp cơ sở thực tiễn và những bài học kinh nghiệm của công tác cán bộ trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua.

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đặc biệt ghi nhận những đóng góp mới và khó, như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp chiến lược; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào đổi mới, nâng cao hiệu quả các khâu, các bước và quy trình của công tác cán bộ; xây dựng và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Cùng với đó là các ý kiến về việc thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng cơ quan và đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về công tác cán bộ.

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, đây là những nội dung đóng góp quan trọng, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, khóa 12 sẽ tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 7, khóa 12 sắp tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Của Nghị Quyết Số 26
 • Tiểu Luận: Quan Điểm, Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ
 • Bình Dương: Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn
 • Giải Pháp Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Đoàn Tại Các Cơ Quan Hành Chính Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Các Cấp
 • Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị: Bài Học Thực Tiễn Trong Xây Dựng, Trưởng Thành, Chiến Thắng Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

  --- Bài mới hơn ---

 • Chỉ Thị 05 Với Yêu Cầu Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị (Kỳ 2)
 • Mấy Giải Pháp Về Xây Dựng Nhân Tố Chính Trị
 • Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị Trong Tình Hình Mới
 • Nghiên Cứu Lý Luận Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Chính Trị
 • Giải Pháp Quan Trọng Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị
 • Học thuyết Mác – Lê-nin chỉ ra rằng: Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là giành chính quyền. Giai cấp vô sản muốn giành chính quyền, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới, được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh…; trong đó, chính trị – tinh thần là một yếu tố có ý nghĩa quyết định.

  Khi bàn về vấn đề này, V.I. Lênin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”. Thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng đó vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân (QĐND) là: “Người trước, súng sau”; nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị; “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Người chỉ rõ tính chất, nhiệm vụ của Đội là, chính trị trọng hơn quân sự”. Tư tưởng đó thống nhất với quan điểm của Đảng ta, trở thành đường lối, nguyên tắc chỉ đạo, phương châm hành động xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng.

  Xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị thực chất là xây dựng và giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là đội quân cách mạng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

  Quán triệt tinh thần đó, 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực sự là đội quân cách mạng, của dân, do nhân dân và vì nhân dân; xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã trao tặng và lời khen ngợi của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” . Gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, q uân đội ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, cùng nhân dân cả nước lập nên những chiến công chói lọi: Tiến hành Cách mạng T háng Tám -1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á; đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp đó, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; đánh thắng chiến tranh xâm lược biên giới ở hai đầu đất nước và tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, v .v. ..

  Bước vào thời kỳ đổi mới, để xây dựng quân đội ta vững mạnh về chính trị, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), ngày 16-01-2012 về xây dựng Đảng cho thấy, Đảng bộ Quân đội thực sự là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy.

  Những thành quả đó là cơ sở thực tiễn minh chứng cho việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong suốt 75 năm qua. Dù thời bình hay thời chiến, nhiệm vụ huấn luyện hay lao động sản xuất, việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, đã tạo cơ sở nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội ta luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ta chỉ rõ: “Tình hình chính trị, an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng,… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực”. Trên cơ sở đường lối bảo vệ Tổ quốc đã được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa luận điểm giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam; phát huy nội lực là chính; kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

  Theo đó, tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế, luật pháp xây dựng quân đội. Đảng ta chỉ rõ: “Xây dựng QĐND, Công an nhân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đaị hóa một số quân, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân ” . C hú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách.

  Kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm 75 năm qua, trong tình hình hiện nay, xây dựng quân đội ta về chính trị, trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta. Bài học từ sự đổ vỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vào cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ XX đã chứng minh điều đó. Vì thế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng quân đội cách mạng.

  Để làm được điều đó, toàn quân phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá IX), ngày 20-7-2005 về: “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam”. Các cấp ủy cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

  Trong đó, phải hết sức chú ý đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới cơ chế, chính sách; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, nhất là quan hệ giữa người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên. Cùng với đó, phải tiếp tục quán triệt và thực hiên Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng việc làm cụ thể, thiết thực; gắn “xây” với “chống”, tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo nhiều nhân tố điển hình, cán bộ đủ “tâm” và “tầm”, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Thực tiễn 75 năm qua xây dựng QĐND Việt Nam cho thấy, để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội về chính trị, phải tạo được sự đồng thuận cao cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Giải pháp có ý nghĩa thiết thực là:

  phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đây thực chất là định hướng tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của quân đội. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng; kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Để thực hiện được điều đó, trước mắt, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; sớm hoàn thiện Quy chế giáo dục chính trị đi đôi với tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp sát với yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị. Đặc biệt, phải gắn công tác đảng, công tác chính trị với định hướng tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội; nắm vững thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác” theo quan điểm của Đảng; không mơ hồ, mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

  cần coi trọng phát huy vai trò và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, để công tác này thực sự là “linh hồn, mạch sống” của quân đội. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 31-12-2012 của Quân uỷ Trung ương về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 – 2022 và những năm tiếp theo”.

  Trên cơ sở đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ quân sự địa phương tham gia tỉnh ủy, thành ủy; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

  Toàn quân tập trung nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, v.v. Để thực hiện tốt điều đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng QĐND, xây dựng nền quốc phòng toàn dânvà thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

  tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây vừa là định hướng cơ bản, vừa là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

  Trước hết, các cấp ủy phải chăm lo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng bảo vệ tổ chức, con người trong sạch, vững mạnh, an toàn tuyệt đối về chính trị, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ lọt thông tin. Đồng thời, chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Cùng với đó, phải chú trọng đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn thâm độc của địch, kiên quyết, kiên trì bác bỏ những luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền, kích động, gây tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phải chủ động bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu công cuộc đổi mới của Đảng.

  Về mặt nhận thức, cần thấy rõ đây là cuộc chiến không khoan nhượng, nhưng rất gay go, quyết liệt, bởi đó là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh về tư tưởng, lý luận. Cuộc chiến đó diễn ra thường xuyên, quyết liệt đối với Quân đội và ngay trong đời sống tinh thần của từng cán bộ, chiến sĩ. Do đó, các đơn vị, trước hết là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ sự nguy hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Các cơ quan Báo chí quân đội phải thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích, tích cực, chủ động viết các bài có tính lý luận, tính chiến đấu cao, kịp thời phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Các đơn vị văn hóa – nghệ thuật quân đội cần tăng cường nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tính chính trị cao, tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cả trong thời kỳ chiến tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

  nâng cao hiệu quả xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cần tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở đề ra giải pháp phù hợp. Suốt 75 xây dựng, chiến đấu và phát triển, trong đó có xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị. Chúng ta đã có rất nhiều bài học thực tiễn có giá trị cần được nghiên cứu, được rút ra để tiếp tục vận dụng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

  Ngày nay, sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần được tiếp tục nghiên cứu, luận giải thấu đáo, có cơ sở khoa học. Do đó, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận càng phải được quan tâm đúng mức. Đó là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đối với toàn quân, trước hết của các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường quân đội, nhằm giúp cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị có cơ sở để xác định hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

  Từ những bài học rút ra qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và giành thắng lợi ve vang của quân đội ta cho thấy, bất luận trong hoàn cảnh nào, việc xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị luôn là một nguyên tắc cơ bản, hàng đầu, phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục vận dụng vào xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, đảm bảo cho QĐND Việt Nam Việt Nam thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới./.

  Trung tướng Lê Văn Hân

  Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  Chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị
 • Công Tác Văn Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Đại Hóa Nền Hành Chính Nhà Nước
 • Đơn Giá Xây Dựng Tòa Nhà Văn Phòng Cho Thuê Năm 2022
 • Cách Xây Dựng Văn Phòng Xanh Hiện Đại Từ A
 • Chức Năng Của Văn Phòng Hiện Đại & 4 Mẫu Vp Được Ưa Chuộng
 • 25 Năm Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Môi Trường Văn Hóa Quân Sự Với Việc Xây Dựng Nhân Cách Quân Nhân
 • Tổng Kết 25 Năm Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Quân Đội
 • 5 Giải Pháp Thực Hiện Chuyên Đề “xây Dựng Trường Mầm Non Lấy Trẻ Làm Trung Tâm”
 • Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Môi Trường, Tăng Cường Tiếng Việt Cho Trẻ Dân Tộc Thiểu Số Vùng Cao Trong Trường Mầm Non
 • STO – Qua 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thường xuyên các mục tiêu, nội dung, giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.Từ tác phong quân nhân chuyên nghiệp…

  Qua 25 năm, Bộ CHQS tỉnh đã đưa cuộc vận động gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ, góp phần phát huy tính tự giác trong học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đưa nội dung thực hiện cuộc vận động vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đơn vị. Chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong mỗi quân nhân. Đặc biệt, trong tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ luôn được nhắc nhở và thực hiện đúng chuẩn mực, tác phong, hành động gương mẫu, trọng dân và gần dân.

  Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn duy trì nghiêm các chế độ đọc báo sáng, thông báo chính trị tuần, thời sự tháng cho lực lượng thường trực, thông tin thời sự, tình hình kinh tế – xã hội. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể bằng nhiều hình thức như: hoạt động thể dục – thể thao, văn hóa – văn nghệ, lao động tăng gia sản xuất… Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, có lối sống trong sạch, lành mạnh, duy trì học tập chính trị, huấn luyện điều lệnh, xây dựng tác phong chính quy, thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, xưng hô, chào hỏi trở thành nề nếp trong sinh hoạt hàng ngày.

  Tác phong chuẩn mực, thái độ hòa nhã khi tiếp xúc với dân.

  Đến doanh trại xanh – sạch – đẹp

  Để xây dựng môi trường văn hóa, tạo cảnh quan doanh trại, Bộ CHQS tỉnh đã trồng mới trên 5.000 cây xanh các loại, xây dựng công trình công viên thanh niên và phụ nữ làm tăng thêm vẻ mỹ quan trong đơn vị. Đồng thời, làm mới nhiều panô, khẩu hiệu theo tiêu chí đẹp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nhiệm vụ chính trị để nhắc nhở, tuyên truyền, định hướng phát triển nhân cách quân nhân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị cũ, hư hỏng, duy trì thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm hạn mức sử dụng điện, nước, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm và nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản.

  Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn quan tâm chỉ đạo quy hoạch tăng gia sản xuất gắn với cảnh quan môi trường theo quy mô tập trung. Xây dựng hệ thống khu tăng gia gồm nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá và rau xanh hàng ngày cho bộ đội. Tiêu biểu như Trung đoàn Bộ binh 897, Ban CHQS huyện Thạnh Trị, Ban CHQS huyện Cù Lao Dung, Ban CHQS huyện Mỹ Tú, Ban CHQS TX. Vĩnh Châu có đầy đủ ao cá, sân bóng, các vườn rau xanh mướt và cây ăn quả, cây cảnh trồng theo dọc lối đi. Tạo cảnh quan doanh trại xanh – sạch – đẹp, hài hòa, thân thiện với môi trường.

  Theo thượng tá Huỳnh Văn Giang – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, từ những đặc điểm tình hình thực tế, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu cuộc vận động vào các nghị quyết và các phong trào thi đua, tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thực hiện nếp sống văn minh gắn kết chặt chẽ với các phong trào như: xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của quân nhân ngày càng nâng lên, các vụ việc vi phạm đều được đẩy lùi, phát huy tính tự giác trong học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Duy trì và thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, đảm bảo cho đơn vị luôn an toàn tuyệt đối về chính trị và làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

  Phước Liêu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Quân Đội
 • Điểm Sáng Trong Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Quân Đội
 • Thạch Thất Tìm Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường Nông Thôn
 • Tăng Cường Công Tác Quản Lý Vệ Sinh Môi Trường
 • Tăng Cường, Đẩy Mạnh Công Tác Bảo Vệ, Gữi Gìn Vệ Sinh Môi Trường Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100