Chung Sức, Đồng Lòng Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh

--- Bài mới hơn ---

 • Tuổi Trẻ Hãy Cùng Nhau Sáng Tạo Trong Từng Giải Pháp Để Xây Dựng Đồng Tháp Ngày Càng Giàu Đẹp Hơn
 • Phát Huy Sức Trẻ Xây Dựng Quê Hương Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Đổi Mới Hoạt Động Công Đoàn Góp Phần Xây Dựng Quê Hương Đất Tổ Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Ngang Tầm Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân
 • Để thực hiện mục tiêu cũng đồng thời là sứ mệnh trong nhiệm kỳ là lãnh đạo nhân dân hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã xác định phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới được Thanh Tân cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án, các phong trào thi đua yêu nước… đã tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng bộ, nhân dân và con em xa quê đóng góp trí tuệ, công sức, tài chính, vật chất xây dựng quê hương. Đảng ủy xã đã ban hành 8 nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới như: phát động toàn dân hiến đất mở đường xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp, tập trung lãnh đạo công tác dồn điền đổi thửa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kế hoạch hóa gia đình, tiếp tục giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch giao thông nông thôn, tích cực đóng góp vốn đối ứng tranh thủ nguồn hỗ trợ đầu tư của tỉnh, đổi mới cơ chế quản lý vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị loại V.

  Để tạo ra sức mạnhtổng hợp trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Thanh Tân đặc biệt coi trọng công tác dân vận, coi đây là “chìa khóa vạn năng” giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương. Để dân vận thành công, trước hếtđội ngũ cán bộ luôn giữ vai trò đầu tàu, gương mẫu, nói đi đôi với làm, giữ chữ tín và hết lòng phục vụ nhân dân. Các nguồn đầu tư hỗ trợ của cấp trên, mọi khoản đóng góp của nhân dân đều được công khai, minh bạch. Lấy nhân dân là chủ thể, tham gia toàn diện quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương từ đóng góp ý kiến lập các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thực hiện dồn điền đổi thửa đến họp bàn, giám sát xây dựng các công trình phúc lợi công cộng đúng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Đảng ủy còn giao cho mỗi đoàn thể và mỗi thôn tùy vào điều kiện, khả năng thực tế đảm nhiệm một nhiệm vụ đột phá,xây dựng một mô hình điểm như: không làm cỗ mời bà con làng xóm trong đám tang, phóng tuyến phát quang lộ giới đào đắp nắn đường thôn, chỉnh trang khu dân cư, đường đẹp, ngõ đẹp, gia đình ăn ở vệ sinh ngăn nắp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, xây dựng gia đình không ma túy… với mục đích nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới làm tiền đề xây dựng Thanh Tân trở thành đô thị loại V. Đặc biệt, sáng kiến “Hiến đất mở đường” và “Góp đất làm đường giao thông ngoài đồng ruộng” của Thanh Tân đã được nhiều địa phương học tập và nhân rộng ra cả nước. Xã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, hàng năm bình xét dân chủ, công khai, công nhận các danh hiệu, khen thưởng động viên và nhân rộng những mô hình hay. Đến nay, toàn xã có hơn 600 gia đình được công nhận Gia đình ăn ở vệ sinh ngăn nắp, 4 tuyến đường được gắn biển công nhận đường đẹp, ngõ đẹp…

  Nhà máy may Thanh Tân thuộc Tổng công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái tạo việc làm cho 2.000 lao động địa phương. Ảnh: Thanh Huyền

  Trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Thanh Tân đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới. Kết quả này thể hiện qua sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua xây dựng thành công nông thôn mới, là 1 trong 4 xã đầu tiên của tỉnh cán đích năm 2013. Thông qua phong trào, năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng bộ, cấp ủy được nâng lên, đội ngũ cán bộ được tôi luyện qua thực tiễn cơ sở, được nhân dân tín nhiệm và tin yêu. 16 năm liên tục, Đảng bộ xã Thanh Tân được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

  Vinh dự, tự hào danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và với những gì đã đạt được, chắc chắn Thanh Tân sẽ vững bước trên chặng đường đổi mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và được công nhận là đô thị loại V vào cuối nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Trần Viết Miêu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

  Ông Đỗ Đăng Khoa, 78 tuổi đời, 52 năm tuổi đảng (thôn Tử Tế)

  Diện mạo mới, sức sống mới ở Thanh Tân thể hiện qua những công trình điện, đường, trường, trạm, nhà cửa khang trang; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt… Có được những kết quả này, trước hết do Đảng, Nhà nước và tỉnh đã ban hành những cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới đúng đắn, hợp lòng dân; sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân, đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã gương mẫu, năng động, mẫn cán, tâm huyết với công việc. Mọi công việc của địa phương đều được đưa ra họp bàn công khai, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

  Ông Đinh Hữu Sỹ, 85 tuổi đời, 65 năm tuổi đảng (thôn An Cơ Nam)

  Là người con của Thanh Tân, được chứng kiến sự đổi thay của quê hương trong suốt 60 năm qua, nay lại vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Với trách nhiệm của một công dân, vai trò của một đảng viên, bản thân tôi tiếp tục gương mẫu tham gia đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần để xây dựng quê hương ngày một vững mạnh, đồng thời tích cực giáo dục, nhắc nhở con cháu không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập, lao động, công tác, góp sức mình xây dựng và bảo vệ quê hương. Tôi cũng mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần đưa địa phương ngày càng tiến lên, phát triển vững chắc; lấy nhân dân làm chủ thể, luôn quan tâm, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, quan tâm đến lợi ích của nhân dân…

  Anh Trần Ngọc Triển, Bí thư Đoàn xã

  Thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên đã thực hiện tốt vai trò của mình, thi đua góp sức phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như: thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, học nghề; huấn luyện dân quân, bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng các mô hình tự quản về phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường… Để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Tân trở thành đô thị loại V vào cuối nhiệm kỳ 2022 – 2022, trong thời gian tới, tuổi trẻ Thanh Tân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đạt kết quả cao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển bền vững.

  Thanh Huyền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Sức Trẻ, Góp Sức Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp
 • Đoàn Kết, Sáng Tạo, Đổi Mới Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đất Nước
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại, Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Thời Kỳ Mới
 • Đẩy Mạnh Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Phát Huy Sức Trẻ, Góp Sức Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp

  --- Bài mới hơn ---

 • Chung Sức, Đồng Lòng Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Tuổi Trẻ Hãy Cùng Nhau Sáng Tạo Trong Từng Giải Pháp Để Xây Dựng Đồng Tháp Ngày Càng Giàu Đẹp Hơn
 • Phát Huy Sức Trẻ Xây Dựng Quê Hương Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Đổi Mới Hoạt Động Công Đoàn Góp Phần Xây Dựng Quê Hương Đất Tổ Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Ngang Tầm Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, thanh niên luôn có vai trò tích cực, đóng góp công sức, trí tuệ, lòng nhiệt tình của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Đảng và Bác Hồ kính yêu luôn khẳng định vai trò, vị trí trọng yếu của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người cho rằng: “Thanh niên là người chủ của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên”. Chính vì thế, trước lúc đi xa, Người không quên dặn lại Đảng ta: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”…

  Cùng với sự phát triển của đất nước, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm qua, Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội… Trong kết quả chung đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn đánh giá cao sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên tỉnh nhà. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy rõ trong nhiệm kỳ 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm, chăm lo của các cấp chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, tổ chức, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở tỉnh ta đã có những chuyển biến đáng kể trên nhiều mặt, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

  Nổi bật là việc thực hiện hai phong trào lớn “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã thực sự đi vào cuộc sống. Tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi.

  Các phong trào, chiến dịch thanh niên tình nguyện, các cuộc vận động, chương trình như: “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì biên cương Tổ quốc”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Ngày hội thanh niên, sinh viên với văn hoá giao thông”, “Xuân ấm tình thương”… đã để lại dấu ấn sâu đậm, được dư luận xã hội đồng tình, tạo ảnh hưởng và hiệu ứng mạnh trong xã hội, có đóng góp tích cực với tỉnh trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

  Thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Nguyên”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát hiện, bình chọn, biểu dương và nhân rộng hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; từng bước làm chuyển biến nhận thức, nâng cao giác ngộ chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên với quê hương, đất nước. Tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ngày càng được củng cố, việc tập hợp thanh, thiếu nhi ngày càng được mở rộng. Số lượng đoàn viên phát triển hàng năm, số lượng đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng ngày càng tăng…

  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu như: Về cơ cấu kinh tế, đến năm 2022 công nghiệp – xây dựng đạt 46,5%; dịch vụ chiếm 38,5%; nông – lâm nghiệp là 15%. Thu ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm tăng 20% trở lên và GDP bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 45 triệu đồng; giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm cho 15.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 2% trở lên; đến năm 2022 có 20% số xã đạt tiêu chí “nông thôn mới”… Tuổi trẻ có trách nhiệm cùng với cấp uỷ, chính quyền cụ thể hoá Nghị quyết thành hiện thực, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

  Để làm được điều đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới cần đặc biệt quan tâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  Một là, phải đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Tổ chức quán triệt, triển khai trong các cấp bộ Đoàn học tập tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Nguyên vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Hai là, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Xác định học tập và nghiên cứu khoa học là chìa khoá để mở cánh cửa tri thức, nhất là trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay. Các cấp bộ Đoàn, trước hết là cán bộ Đoàn các cấp cần phải nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên giảm nghèo, rèn luyện kỹ năng sống và làm giàu chính đáng; mạnh dạn đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xung kích đi đầu trong hội nhập và phát triển.

  Ba là, các cấp bộ Đoàn phải đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt, dự đoán được sự phát triển và các nhu cầu đa dạng, chính đáng của thanh niên. Đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp đưa thanh niên tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực, địa bàn, đặc biệt là các vùng khó khăn, các lĩnh vực quan trọng cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ.

  Bốn là, quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”, yếu tố đóng vai trò quan trọng để Đoàn bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới là không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, biết làm, dám dấn thân vào các lĩnh vực, địa bàn khó khăn, biết tự tu dưỡng, rèn luyện, thử thách và trưởng thành để bổ sung nguồn sinh lực mới cho các cấp ủy Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước…

  Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà mong mỏi, đặt niềm tin các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  TS. Phạm Xuân Đương

  Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đoàn Kết, Sáng Tạo, Đổi Mới Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đất Nước
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại, Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Thời Kỳ Mới
 • Đẩy Mạnh Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Phát Huy Sức Trẻ Xây Dựng Quê Hương Ngày Càng Giàu Đẹp

  --- Bài mới hơn ---

 • Đổi Mới Hoạt Động Công Đoàn Góp Phần Xây Dựng Quê Hương Đất Tổ Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Ngang Tầm Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Ở Lai Châu
 • Giải Pháp Cơ Bản Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh
 • Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục truyền thống cho hội viên thanh niên đã được các cấp bộ Hội từ thành phố tới cơ sở triển khai có hiệu quả và đạt được những thành tích đáng khích lệ, thông qua các hoạt động tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn, báo công dâng Bác, nói chuyện truyền thống… đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

  Các cấp bộ Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên thanh niên. Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tốt các buổi tư vấn tại cộng đồng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, phát tờ rơi, diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT), pháp luật, tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử… Hoạt động của các tổ, đội, nhóm, Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, ATGT trên địa bàn thành phố được duy trì và hoạt động hiệu quả.

  Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” đã được các cấp bộ Hội triển khai hiệu quả gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, nâng cao ý thức công dân, chấp hành chính sách pháp luật trong thanh niên. Tích cực vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

  Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã thành lập được 25 câu lạc bộ thể thao, văn nghệ thu hút trên 600 hội viên thanh niên tham gia. Ủy ban Hội thành phố duy trì tổ chức các hoạt động cho hội viên thanh niên hàng năm như: Giải bóng đá thanh niên thành phố, giải cầu lông, bóng bàn truyền thống, liên hoan văn nghệ, vũ quốc tế… Ngoài ra các môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: chọi gà, kéo co, đẩy gậy, múa sạp… được tổ chức thường xuyên, sôi động tại các địa phương, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Hội còn triển khai các nội dung, chương trình thành các hoạt động cụ thể, thiết thực như các hoạt động “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” hàng năm, với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương.

  Với phương châm “Đoàn mạnh – Hội rộng”, Hội đã triển khai nhiều giải pháp củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc đa dạng, phong phú các mô hình hoạt động theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích với những nội dung được đổi mới, hướng đến các đối tượng thanh niên đặc thù.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được Hội LHT T.P Thái Nguyên thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Chương trình hoạt động của Hội có phần chưa sát với từng đối tượng thanh niên, chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong thời kỳ mới. Công tác xây dựng tổ chức Hội chưa được quan tâm đúng mức, có nơi mới chỉ dừng lại ở việc thành lập Ủy ban Hội mà chưa chú trọng đến công tác phát triển hội viên, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt. Một số ít cán bộ Hội còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ; chưa năng động sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đối với công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh niên còn hạn chế, chạy theo lối sống thực dụng, ít quan tâm và tham gia các hoạt động tập thể; vẫn còn thanh niên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội… Từ việc xác định đúng và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, bước vào Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam T.P Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tìm ra giải pháp cụ thể để công tác Hội trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả hơn mà trọng tâm là những hoạt động sau:

  Thứ nhất, hoạt động của Hội phải thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên, chăm lo cho lợi ích chính đáng cho thanh niên, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong điều kiện, hoàn cảnh mới.

  Thứ hai, gắn hoạt động hội với việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại từng địa bàn.Vận động hội viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, sống lành mạnh, có tinh thần nhân ái, sẻ chia với cộng đồng.

  Thứ ba, Ủy ban Hội các cấp phải đoàn kết, thống nhất, biết làm và mạnh dạn làm; tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền thực hiện tốt các chính sách đối với thanh niên, không được trông chờ, ỷ lại; đồng thời, biết cách huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động.

  Thứ tư, coi trọng vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải đảm bảo sự định hướng của Đoàn, có sự phân công rõ ràng theo từng nhiệm vụ; phát huy vai trò của Hội trong những hoạt động thu hút đông đảo thanh niên.

  Thứ năm, cụ thể hóa các phong trào bằng kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo sự đồng thuận và thu hút thanh niên tham gia…

  Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2014-2019) tập trung trí tuệ, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên nói chung, T.P Thái Nguyên nói riêng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

  Chu Hoàng Lê – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính: “Tới đây, chúng tôi mong muốn Hội LHTN T.P Thái Nguyên thường xuyên phát động các chương trình gắn liền với lợi ích, nhu cầu lứa tuổi trong học sinh, sinh viên như tư vấn nghề nghiệp, việc làm, tâm, sinh lý lứa tuổi…”.

  Trần Đoàn Huy – Bí thư Đoàn Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên: “Hội LHTN T.P Thái Nguyên cần lựa chọn các chỉ tiêu đặt ra đúng thực tế, nội dung đi sâu sát vào từng đối tượng, thu hút đông đảo các thành viên tham gia, góp phần xây dưng tổ chức Hội ngày càng phát triển…”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuổi Trẻ Hãy Cùng Nhau Sáng Tạo Trong Từng Giải Pháp Để Xây Dựng Đồng Tháp Ngày Càng Giàu Đẹp Hơn
 • Chung Sức, Đồng Lòng Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Phát Huy Sức Trẻ, Góp Sức Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp
 • Đoàn Kết, Sáng Tạo, Đổi Mới Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đất Nước
 • Đoàn Kết, Sáng Tạo, Đổi Mới Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Sức Trẻ, Góp Sức Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp
 • Chung Sức, Đồng Lòng Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Tuổi Trẻ Hãy Cùng Nhau Sáng Tạo Trong Từng Giải Pháp Để Xây Dựng Đồng Tháp Ngày Càng Giàu Đẹp Hơn
 • Phát Huy Sức Trẻ Xây Dựng Quê Hương Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Đổi Mới Hoạt Động Công Đoàn Góp Phần Xây Dựng Quê Hương Đất Tổ Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được quan tâm. Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Di chúc của Bác; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo kịp thời, xử lý những vụ việc, vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

  Tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về tổ chức sắp xếp, tinh gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên.

  Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án cầu Hòa Bình 2 (TP Hòa Bình).

  Với sự tập trung chỉ đạo cụ thể, nỗ lực của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đã có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hình ảnh, tiềm năng, lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hòa Bình đang là tâm điểm của các dự án đầu tư tầm cỡ hướng tới. Hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng, địa phương khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực đô thị, sinh thái, nghỉ dưỡng, công nghiệp phụ trợ, hứa hẹn tạo sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội của tỉnh. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư với nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Tư duy, khát vọng đổi mới đã dần hình thành và trở thành những hành động thiết thực của hệ thống chính trị cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bứt phá trong tương lai gần của tỉnh.

  Bên cạnh những kết quả đạt được là rất quan trọng, cũng còn những hạn chế, yếu kém đó là: Năng lực lãnh đạo, quản lý của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Lãnh đạo một số địa phương, đơn vị chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa sâu sát trong công việc, chưa kiên trì thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi, có việc chưa nghiêm. Vẫn còn chậm trễ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững. Môi trường kinh doanh chưa được cải thiện nhiều; chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn vướng mắc, chậm được tháo gỡ. Thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

  Năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm, bảo hộ thương mại gia tăng, cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột nhiều nơi gay gắt. Thách thức phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng và tội phạm gia tăng.

  Công ty TNHH Dệt Kim Hòa Bình hoạt động hiệu quả tại KCN bờ trái sông Đà, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động địa phương.

  Trước bối cảnh đó, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020), tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2022-2026.

  Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp. Khắc phục sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tính năng động của các cơ quan hành chính Nhà nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2022-2020 đề ra. Triển khai các giải pháp cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh. Tăng cường cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Xây dựng bộ máy chính quyền đồng hành với doanh nghiệp và người dân, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển lành mạnh và bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05- CT/TW. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định để phát triển. Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, đối ngoại.

  Bước vào năm Canh Tý 2022, với niềm tin và khát vọng phát triển, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đất Nước
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại, Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Thời Kỳ Mới
 • Đẩy Mạnh Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại Trong Tình Hình Mới
 • Đổi Mới Hoạt Động Công Đoàn Góp Phần Xây Dựng Quê Hương Đất Tổ Ngày Càng Giàu Đẹp

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Ngang Tầm Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Ở Lai Châu
 • Giải Pháp Cơ Bản Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Việc Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị Đạt Chuẩn Văn Hóa
 • Đổi mới hoạt động công đoàn góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp

  Với sự chăm lo của tổ chức Công đoàn, công nhân lao động tại Công ty EStec Phú Thọ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và trong môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp.

  PTĐT – Cách đây 90 năm, sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ Việt Nam (tiền thân là Công đoàn Việt Nam ngày nay) là một mốc son chói lọi trong lịch sử của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

  Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong cả nước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã từng bước lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và sự phát triển của tỉnh.

  Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, trên bước đường đi tới Chủ nghĩa Mác- Lênin và thành lập các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm rất sớm đến tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người đã xác định chức năng, nhiệm vụ của Công hội đỏ với cách nói rất ngắn gọn và dễ hiểu: “Tổ chức Công hội đỏ trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, cho dù tên gọi khác nhau, hình thức hoạt động lúc bí mật, lúc công khai, dù chưa có điều kiện thống nhất tổ chức trong cả nước, nhưng dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, Công đoàn Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết của công nhân lao động Việt Nam.LĐLĐ huyện Đoan Hùng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân lao động trên địa bàn nhân Tháng công nhân 2022. Với những thành tích trên, nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ phong tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam có 1 đồng chí được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Kỷ niệm chương Hùng Vương; 1 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 đồng chí được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh; 99 đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh suy tôn 90 đồng chí cán bộ Công đoàn xuất sắc, người lao động giỏi tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động.

  Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức Công đoàn Việt Nam đang đứng trước những thời cơ mới. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cùng với xu thế hội nhập sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh, tạo ra ngày càng nhiều việc làm mới, lực lượng bổ sung vào giai cấp công nhân ngày càng tăng. Đối tượng vận động, tập hợp Công đoàn ngày càng lớn, tổ chức Công đoàn có nhiều cơ hội phát triển nhanh.

  Ngày nay, hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam gồm 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; 20 Công đoàn ngành Trung ương; có trên 126,300 Công đoàn cơ sở với trên 10 triệu đoàn viên. Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, luôn phấn đấu thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân và những người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, trải qua 72 năm, Công đoàn Phú Thọ đã qua 16 kỳ Đại hội. Quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn Phú Thọ luôn bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình công tác cho phù hợp. Công tác bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng, quyền lợi của đoàn viên, người lao động cơ bản được đảm bảo và có bước phát triển; công tác xã hội, nhân đạo từ thiện của Công đoàn ngày càng được mở rộng; triển khai thực hiện có hiệu quả quỹ “Mái ấm công đoàn”, từ năm 2013 đến nay đã hỗ trợ trên 2 nghìn gia đình công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở, hỗ trợ gia đình phải thuê nhà ở với số tiền trên trên 14 tỷ đồng; giải ngân vốn vay từ nguồn quỹ “Trợ vốn đoàn viên Công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh cho trên 1 nghìn công nhân, viên chức, lao động vay vốn với số tiền giải ngân trên 11 tỷ đồng.

  Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, hướng vào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình sản phẩm, nghiên cứu đề tài khoa học, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động nâng cao trình độ mọi mặt, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, phát huy vị trí, vai trò của mình, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, viên chức, lao động yên tâm, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động; chú trọng bồi dưỡng giáo dục và giới thiệu quần chúng tích cực để Đảng xem xét và kết nạp, trung bình hàng năm có khoảng 2 nghìn công nhân, viên chức, lao động ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nhằm thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Từ năm 2013 đến nay đã thành lập mới trên 200 Công đoàn cơ sở, thu hút trên 6 nghìn đoàn viên, nâng tỷ lệ tập hợp đoàn viên lên 94%; thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, tổ chức bộ máy của Công đoàn được củng cố, sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn được nâng lên; vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định trong xã hội, được Đảng, chính quyền, đoàn viên và người lao động tin tưởng, ghi nhận.

  Dự báo trong những năm tới, hoạt động của tổ chức Công đoàn sẽ có nhiều thời cơ thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức trước xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0… đòi hỏi các cấp Công đoàn phải không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, vì lợi ích thiết thực của người lao động, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thực hiện tốt các nội dung trên, trước mắt tổ chức Công đoàn tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, định hướng hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động Công đoàn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên Công đoàn. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đổi mới công tác tuyên truyền vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng, phát triển giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

  Phát huy truyền thống 90 năm Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường và sáng tạo, phấn đấu hết sức mình, năng động cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Sức Trẻ Xây Dựng Quê Hương Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Tuổi Trẻ Hãy Cùng Nhau Sáng Tạo Trong Từng Giải Pháp Để Xây Dựng Đồng Tháp Ngày Càng Giàu Đẹp Hơn
 • Chung Sức, Đồng Lòng Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Phát Huy Sức Trẻ, Góp Sức Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp
 • Đoàn Kết, Sáng Tạo, Đổi Mới Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Việt Nam Quê Hương Ta

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuần 22. Rừng Xà Nu
 • Văn Mẫu Lớp 8 Tập 2: Phân Tích Bài Thơ “nhớ Rừng” Của Thế Lữ.
 • Bằng Đoạn Văn Diễn Dịch (Khoảng 12 Câu) Nêu Hiệu Quả Các Biện Pháp Tu Từ Trong Khổ 3 Bài Thơ Nhớ Rừng
 • Bài Thơ: Việt Bắc (Tố Hữu
 • Phân Tích Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 7 Bài Văn,
 • Bài thơ này đã được đưa vào sách giáo khoa từ khi chúng tôi còn nhỏ – những thế hệ không phải trải qua bao đau thương, mất mát trong chiến tranh. Để rồi, những câu thơ ấy lúc được nhớ đến lúc thì không và không phải con dân Việt nào cũng hiểu được đức hi sinh cao cả của thế hệ đi trước. Nhưng dù thế nào thì tình yêu đất nước sẽ luôn trường tồn cùng thời gian trong mỗi chúng ta.

  Hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại một chút về bài thơ ấy:

  Đất trăm nghề của trăm vùng

  Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem

  (Việt Nam quê hương ta – Nguyễn Đình Thi – Trích từ trường ca Bài thơ Hắc Hải (1958))

  Bài thơ được viết dưới thể lục bát, âm điệu nhẹ nhàng, bay bổng nhưng cũng không kém phần sôi nổi, trầm hùng. Câu thơ mở đầu như câu hát ca ngợi da diết.

  Nhà thơ đã tinh tế vẽ nên một bức tranh màu sắc hài hòa, tươi đẹp, rất đặc trưng của làng quê Việt. Giữa nền xanh biếc “biển lúa” là hình ảnh đàn cò trắng chao nghiêng rập rờn. Cánh cò ấy không cao vút tầng không mà “bay lả” giữa cánh đồng, dưới những đám mây mờ bị che phủ bởi đỉnh núi, mở ra khung cảnh về một đất nước thanh bình.

  Để có được sự thanh bình ấy, dân tộc ta đã phải trải qua bao đau thương, mất mát, chịu bao gông xiềng của phong kiến, đế quốc. Hình ảnh “mảnh áo nâu nhuộm bùn” như minh chứng cho sự gian lao, tảo tần, cho đức hy sinh của những con người thật thà, chất phác. Trước muôn vàn khổ đau, mảnh đất nghèo biến những con người bé nhỏ thành những anh hùng bất khuất, không chịu lùi bước trước bạo tàn mà “chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên”. Trong mọi hoàn cảnh, lòng yêu nước luôn được đặt lên trên hết.

  Đất nước ngày một khang trang, đời sống nhân dân cũng đổi thay rõ rệt. Vậy nhưng, hình ảnh hào hùng trong quá khứ và niềm vui của con người những năm đầu hòa bình sẽ mãi trường tồn với thời gian. Để mỗi chúng ta có thể tự hào rằng,

  Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Đọc Hiểu Đoạn Thơ Việt Nam Quê Hương Ta
 • Bài Thơ: Việt Nam Quê Hương Ta (Nguyễn Đình Thi)
 • Cảm Nhận Về Giá Trị Của Biện Pháp Tu Từ Trong Khổ 2 Bài Quê Hương
 • Bài 2. Cho Câu Thơ: “khi Trời Trong, Gió Nhẹ, Sớm Mai Hồng”.. 1. Chép Chính Xác Những Câu Thơ Còn Lại Để Hoản Thành Khổ Thơ Thứ 2 Bài “quê Hương” Của Tế Ha
 • Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Nói Với Con Của Y Phương
 • Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thơ Của Đỗ Trung Quân Có Đoạn: Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một …. Sẽ Không Lớn Nổi Thành Người. Hãy Giải Thích Ý Nghĩa Của Những Câu Thơ Trên Và Nêu Vai Trò Tác Dụng Của Tình Quê Hương Đất Nước Với Cuộc Sống Tâm Hồn Của Mỗi Con Người. (Dàn Bài&
 • Đoạn Thơ: ‘rễ Siêng Không Ngại Đất Nghèo … Tre Xanh Không Đứng Khuất Mình Bóng Râm”, Tác Giả Đã Sử Dụng Những Biện Pháp Nghệ Thuật Nào?
 • Đề 1: Câu 1: “rễ Siêng Không Ngại Đất Nghèo Tre Bao Nhiêu Rễ Bấy Nhiêu Cần Cù Vươn Mình Trong Gió Tre Đu
 • Cảm Nghĩ Về Đoạn Thơ Rễ Siêng Không Ngại Đất Nghèo
 • Hướng Dẫn Đọc Hiểu Tác Phẩm Rừng Xà Nu
 • Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, quê hương là gì, và tại sao quê hương lại có ý nghĩa như thế với chúng ta? Vì sao mỗi lần năm hết Tết đến, hàng trăm triệu người không quản đường xa mệt nhọc tốn kém để về quê?

  Mà đâu phải chỉ người Việt, người Trung Quốc hay dân châu Á? Các nước khác cũng vậy thôi, ngày lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh hay năm mới, mọi sân bay, bến tàu đều tràn ngập những người là người.

  Người ta vượt nhiều nghìn dặm về thăm gia đình, cha mẹ, ông bà, quê hương, để sum họp với gia đình lớn, gặp lại anh chị em, thăm lại nơi mình trải qua thời thơ ấu.

  Tại sao chúng ta làm thế? Không chỉ là thói quen, thấy người ta làm thì mình cũng làm. Nếu chỉ là thói quen hay bắt chước, thật không đáng để mất chừng ấy tiền bạc, công sức, thời gian. Hẳn là nó bắt nguồn từ một nhu cầu sâu thẳm và mạnh mẽ hơn nhiều.

  Những đứa trẻ là con nuôi, nhất là con nuôi xuyên quốc gia, khi trưởng thành hầu như luôn có nhu cầu tìm về nguồn cội. Cho dù cha mẹ nuôi có tốt đến đâu đi nữa, mối quan hệ giữa đứa trẻ và cha mẹ nuôi có gắn bó đến mức nào, cũng sẽ có một lúc đứa trẻ nung nấu ý định tìm hiểu xem cha mẹ đẻ là ai, cuộc sống của họ ra sao, quê hương, bản quán, ông bà mình như thế nào.

  Những thanh thiếu niên người Việt thế hệ thứ hai sống ở nước ngoài cũng vậy. Họ sinh ra ở nước ngoài, hoặc rời quê hương khi còn thơ ấu, giờ đây nói tiếng Việt không rành, nhưng vẫn cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ tìm hiểu về đất nước mà mình hay cha mẹ mình đã sinh ra và khôn lớn. Vì sao vậy?

  “Ta là ai, ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu?”

  Trong bài diễn văn nhậm chức, bà Drew Faust, hiệu trưởng Trường ĐH Harvard, đã nói rằng bốn năm học đại học là thời gian để chúng ta trả lời câu hỏi “Ta là ai, ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu?”. Nói một cách văn hoa, bản chất con người là tìm kiếm ý nghĩa của sự sinh tồn, và câu hỏi quan trọng nhất là câu hỏi về căn cước cá nhân, căn cước dân tộc của mình.

  Cái gì đã khiến chúng ta trở thành một cá nhân độc đáo, một thực thể không lặp lại, không thể nhân bản hay thay thế? Cái gì đã gắn chúng ta với dân tộc, đất nước, quê hương, tổ quốc? Và là một người Việt Nam thì có ý nghĩa như thế nào?

  Bạn sẽ cảm nhận được những câu hỏi này rõ rệt như cứa vào da thịt bạn khi bạn sống ở nước ngoài, khi bạn nghe một người nói tiếng mẹ đẻ của bạn giữa một xứ sở xa lạ.

  Cách đây vài chục năm, đi nước ngoài là cả một vấn đề. Khi có người từ nước ngoài trở về, cả làng xúm đến nghe anh ta kể chuyện về những xứ sở xa xôi, về những người da trắng, da đỏ, da đen mọi người chỉ thấy trong phim ảnh.

  Lúc đó lằn ranh phân biệt “nước ta” và “nước họ”, giữa “quê hương mình” và “xứ sở người ta” có vẻ rất rõ ràng, dễ hiểu. “Ta” là khăn đen mỏ quạ, là đống rơm, đàn bò, ngọn lúa, là cá kho canh chua bông điên điển. “Họ” là áo vét, cà vạt, là nhà chọc trời, là bơ là sữa.

  Nhưng giờ đây, thế giới đã như một ngôi làng toàn cầu. Không chỉ người giàu mới đi Đông đi Tây, giờ đây người nghèo cũng đi, dù là đi bán sức lao động ở xứ người, thì cũng là tới một xứ sở khác xa lạ về văn hóa.

  Đi học, đi làm, đi du lịch nước ngoài hôn nhân đa quốc gia, làm ăn xuyên biên giới ngày càng phổ biến. Ngày càng nhiều người biết ngoại ngữ, am tường âm nhạc, nghệ thuật của nước ngoài, làm việc với đồng nghiệp đủ mọi quốc tịch, thưởng thức đủ loại ẩm thực Tây Tàu.

  Bằng kinh nghiệm cá nhân, người ta khám phá ra rằng, hóa ra dù da đen, da trắng, hay da vàng, ăn bơ sữa hay ăn nước mắm, con người ta đều chia sẻ những đau khổ, vui sướng, sợ hãi, hi vọng, dằn vặt chẳng khác gì nhau.

  Dù là một nước giàu như Mỹ, hay còn nghèo như Việt Nam, hóa ra chúng ta đều không hài lòng về giáo dục, đều đang đương đầu với nhiều thách thức rất giống nhau.

  Dù làm việc với đồng nghiệp Tây hay đồng nghiệp Việt, chúng ta đều có thể phải đối diện với sự cạnh tranh, kèn cựa, hoặc có thể tìm kiếm sự hợp tác, hỗ trợ bằng những cách rất như nhau. Vậy thì cái gì là căn cước của chúng ta như một cá nhân, và như một dân tộc? Và tại sao chúng ta phải tìm kiếm nó?

  Mỗi người có một câu trả lời

  Đây là câu hỏi không thể có câu trả lời chung. Không ai có thể trả lời thay cho ai. Cũng không phải chỉ trả lời một lần là hết. Vì bản thân chúng ta, cả với tư cách một sinh vật lẫn một con người xã hội, đều không ngừng diễn tiến, không ngừng thay đổi. Dân tộc, như một tập hợp những người cùng tiếng nói, màu da, lịch sử, cũng là một khuôn mặt không ngừng thay đổi.

  Nhưng có lẽ có một điểm chung: chúng ta đi tìm căn cước của mình, bởi đó là nhu cầu tự nhiên của con người. Nó nằm ở ba bậc cao nhất trên đỉnh tháp nhu cầu Maslow: được yêu mến, được gắn bó và thuộc về một cộng đồng; được người khác tôn trọng; và đạt đến tất cả tiềm năng của cá nhân.

  Chúng ta đi tìm căn cước của dân tộc mình, cũng chính là để hiểu rõ về bản thân mình, để tìm kiếm cảm giác được kết nối, được thuộc về, cảm giác an toàn, vì con người vốn là một sinh vật bầy đàn. Có thể nhìn thấy điều này rất rõ khi chúng ta chứng kiến những hành động điên rồ trong các cuộc “đi bão” mừng chiến thắng bóng đá của đội nhà.

  Dường như niềm tự hào về những thành tích của Việt Nam có thể giúp khỏa lấp cảm giác thiếu tự tin về bản thân mình và cộng đồng mà mình thuộc về trong mỗi chúng ta.

  Với nhiều người khác, sự gắn kết với dân tộc, tổ quốc, quê hương chính là những niềm vui và nỗi đau mà họ cảm thấy cùng những niềm vui và nỗi đau của dân mình, nước mình, của những con người, số phận cụ thể mà họ thấy mỗi ngày.

  Lê Duy Loan, một kỹ sư người Mỹ gốc Việt, là người châu Á đầu tiên và người phụ nữ duy nhất được chọn vào ban lãnh đạo kỹ thuật cho hãng công nghệ toàn cầu Texas Instruments trong lịch sử 83 năm của hãng này, đã nói với gương mặt rơm rớm nước mắt: “Tôi yêu quê hương từ khi mới thành người”.

  Quê hương với cô là cha mẹ, ông bà, những người đã truyền cho cô niềm tin vào giá trị cốt lõi của học vấn và sự sẻ chia, là những đứa trẻ lớn lên bên bờ tre ruộng lúa đang khao khát được học hành và thay đổi số phận, là nỗi đau mà cô cảm thấy khi chứng kiến một người cùng dòng máu, màu da, tiếng nói với mình bị những người xứ khác coi thường.

  Có lẽ, với người ở trong nước, quê hương là nơi ta sẻ chia chung một số phận; với người sống ở nước ngoài, quê hương là nơi ta sẻ chia cùng nguồn cội và lịch sử, cùng thừa kế chung một di sản văn hóa tinh thần.

  Cái gì đã định nghĩa, đã tạo thành bản sắc cá nhân hay dân tộc của chúng ta? Ngoài một thứ bất biến là di truyền, một thứ ta rất ít khả năng can thiệp là hoàn cảnh sống thời thơ ấu, phần chủ yếu chính là những trải nghiệm sống của một người.

  Những trải nghiệm này làm thay đổi nhận thức của chúng ta về tất cả mọi thứ, kể cả về bản thân mình. Vì thế mà người ta không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới, và định nghĩa mình qua những thứ mình có hay từng trải nghiệm.

  Nhưng tình yêu thì là một trải nghiệm không cần lý giải. Nhà thơ Đỗ Trung Quân rất có lý khi so sánh quê hương và mẹ. Con người ta có thể đi năm châu bốn bể, hưởng đủ mọi món ngon vật lạ trên đời, vẫn cảm thấy không gì ngon bằng những món mẹ cho ăn lúc còn thơ ấu.

  Chúng ta yêu mẹ, dù mẹ ta tóc bạc, da mồi, chân tay run rẩy, thậm chí khi mẹ thương yêu ta theo cách mà ta không muốn.

  Cũng như vậy, chúng ta yêu quê hương cho dù còn bao nhiêu xấu xí. Chúng ta thương đồng hương, đồng bào cả khi họ làm chúng ta tự hào và khi họ làm chúng ta xấu hổ, nhất là khi chúng ta thấy họ đau khổ bởi những gì không phải là lỗi của họ.

  Toàn cầu hóa trong lúc xóa nhòa lằn ranh ngăn cách các quốc gia, dân tộc, và tạo điều kiện giao lưu văn hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cũng đồng thời làm sản sinh nhu cầu bảo vệ những nét riêng có đặc biệt của mỗi nền văn hóa.

  Bạn phải có một cái gì của riêng bạn thì bạn mới có cái để đóng góp vào gia sản văn hóa chung của nhân loại, làm cho nó phong phú hơn. Mất đi cái căn cước đó, chúng ta chỉ còn là hạt bụi vô nghĩa giữa cuộc đời.

  Emma Phạm Thị Chín lớn lên trong một trại mồ côi ở Tân Mai (Biên Hòa), được đưa sang Úc lúc 4-5 tuổi để chữa khiếm thị (nhưng không thành công) và đã được thu xếp làm con nuôi từ nhà này sang nhà khác, tất cả là 13 gia đình cho đến khi cô 17 tuổi và có thể sống một mình. Trong từng ấy năm cho đến khi 50 tuổi, cô luôn mơ về Việt Nam, dù mất tiếng mẹ đẻ, đêm đêm cô vẫn nghe bài hát Lòng mẹ của Y Vân: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”. Trong mơ cô vẫn hướng về đất mẹ, trò chuyện với người mẹ cô chưa bao giờ gặp… Và rồi có một cái gì thôi thúc mãnh liệt cô phải trở về. Gương mặt cô khi trở về cô nhi viện, gặp gỡ các sơ đã bồng ẵm cô lúc sơ sinh, sáng ngời một tình yêu lớn lao mà một số người trong chúng ta, những người đang sống hằng ngày trên mảnh đất này, có thể đã không cảm thấy. Gương mặt ấy đã gây xúc động mạnh cho cả những người đã còn và không còn cha mẹ, những người đang sống trên quê hương và phải rời bỏ quê hương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Bài Thơ Quê Hương Của Đỗ Trung Quân
 • Đề Thi Chọn Hsg De Thi Chon Hsg Lop 8 Cap Truong Lan 1 Docx
 • Đề Thi Kết Thúc Học Kì 1 Ngữ Văn 11 Thpt Trường Chinh
 • Phân Tích Biện Pháp Tu Từ Trong Đoạn Quê Hương Mỗi Người Chỉ Một…
 • Bài Văn Phân Tích Giá Trị Của Các Biện Pháp Tu Từ Trong Hai Câu Thơ Sa
 • Tuổi Trẻ Hãy Cùng Nhau Sáng Tạo Trong Từng Giải Pháp Để Xây Dựng Đồng Tháp Ngày Càng Giàu Đẹp Hơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Sức Trẻ Xây Dựng Quê Hương Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Đổi Mới Hoạt Động Công Đoàn Góp Phần Xây Dựng Quê Hương Đất Tổ Ngày Càng Giàu Đẹp
 • Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Ngang Tầm Yêu Cầu Nhiệm Vụ
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Ở Lai Châu
 • (CTG) Ngày 01/9/2020, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có buổi gặp gỡ, nói chuyện với đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt. Đến dự có lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh cùng hơn 50 đồng chí là Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện, Thị, Thành đoàn và cán bộ, lãnh đạo các Ban, bộ phận Tỉnh đoàn.

  Mở đầu buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian lắng nghe những tâm tư, suy nghĩ, nguyện vọng của cán bộ đoàn các cấp về những khó khăn trong công tác đoàn cùng những mong muốn, giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, những trăn trở về việc tập hợp thanh niên trên các mặt trận, bồi dưỡng tình yêu với công tác đoàn cho đoàn viên thanh niên, đổi mới tư duy sáng tạo trong hoạt động đoàn; công tác tạo việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ; công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; phòng, chống đuối nước trong trẻ em hiện nay trên địa bàn tỉnh… đã được nhiều đồng chí cán bộ đoàn chia sẻ.

  Thông qua những mẫu chuyện ý nghĩa, thiết thực về nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, diễn giả không tay không chân Nick Vujicic, nhận 5 làm 10 khôn hay khùng, cuộc đua giữa 2 vận động viên điền kinh và ý nghĩa của chiến thắng đích thực… Bí thư Tỉnh ủy đã truyền lửa cảm hứng cho đội ngũ cán bộ đoàn cần phải phát huy tinh thần dấn thân, đam mê với công việc và có thái độ sống, làm việc tích cực, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đổi mới tư duy không ngừng, nỗ lực nhiều hơn nữa mới lãnh đạo công tác Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của thanh niên. Ông Hoan cho rằng Đoàn thanh niên các cấp phải đứng ở trong lòng thanh niên để cùng thanh niên tìm ra vấn đề.

  Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh vai trò, sự quyết định của chỉ số xúc cảm EQ và chỉ số lòng trắc ẩn LQ khi chuyển hóa thành hành động sẽ mang đến những điều tốt đẹp thúc đẩy mỗi cá nhân luôn duy trì cảm xúc tích cực, tình yêu thương, tràn đầy năng lượng và tinh thần cống hiến trong công việc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, quyết định thành công trong cuộc sống.

  Ông mong muốn mỗi cán bộ đoàn phải “Làm cho ra người, làm cho ra việc, làm cho ra tiền” và nhận thức rằng, từ những công việc tưởng như nhàm chán hằng ngày, nhưng nếu biết cách thay đổi sẽ tạo sự mới mẻ, hứng thú và mang lại hiệu quả hơn. Không nên làm việc cầm chừng, đối phó sẽ dễ khiến người ta thụt lùi, không tiến xa được vì “công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười”.

  Cũng nhân dịp này, ông Hoan cũng chia sẻ với đội ngũ cán bộ đoàn về hành trình tìm ra giá trị và tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp sen hồng hôm nay cùng thông điệp: Mảnh đất của chúng ta, do bàn tay của chúng ta. Hành trình sau này của chúng ta như thế nào là do những hành động ngày hôm nay của chúng ta. Không ai làm thay cho mình được. Hãy trở thành một người biết đặt câu hỏi và cùng nhau tìm câu trả lời, cùng nhau sáng tạo trong từng giải pháp để xây dựng quê hương đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp hơn.

  Đồng thời, ông Hoan kỳ vọng, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên luôn bồi đắp cho bản thân lòng tự hào, tình yêu quê hương, xứ sở, từ đó ý thức được được trách nhiệm, bổn phận của bản thân, chung tay cùng nhau xây dựng Đất Sen hồng ngày càng phát triển.

  Huyền Ngân – TĐ Đồng Tháp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chung Sức, Đồng Lòng Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Phát Huy Sức Trẻ, Góp Sức Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp
 • Đoàn Kết, Sáng Tạo, Đổi Mới Xây Dựng Quê Hương Giàu Đẹp, Văn Minh
 • Đề Xuất Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đất Nước
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại, Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Thời Kỳ Mới
 • Bài Thơ Quê Hương (Tế Hanh)

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Đặc Sắc Nghệ Thuật Của Bài Thơ Quê Hương Lớp 8 Hay Nhất
 • Phân Tích Nét Đặc Sắc Về Nội Dung Và Nghệ Thuật Trong Hai Bài Thơ Qua Đèo Ngang Và Chiều Hôm Nhớ Nhà Của Bà Huyện Thanh Quan
 • Nghệ Thuật Và Biện Pháp Tu Từ Trong Chiều Tối (Hồ Chí Minh)
 • Chỉ Ra Những Đặc Sắc Nghệ Thuật Trong Bài Rằm Tháng Giêng
 • Hoàn Cảnh Sáng Tác,nội Dung Nghệ Thuật Cảnh Khuya,rằm Tháng Giêng
 • Bài thơ: Quê hương (Tế Hanh)

  Nội dung bài thơ Quê hương

  I. Đôi nét về tác giả Tế Hanh

  – Tế Hanh (1921- 2009), tên khai sinh là Trần Tế Hanh

  – Quê quán: sinh ra tại một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi

  – Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác

  + Ông có mặt trong phong trào thơ Mới ở chặng cuối với những bài thơ mang nỗi buồn và tình yêu quê hương

  + Sau năm 1945, Tế Hanh sáng tác phục vụ cách mạng và kháng chiến

  + Ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

  – Phong cách sáng tác: thơ ông chân thực với cách diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, tự nhiên và rất giàu hình ảnh, bình dị mà tha thiết

  II. Đôi nét về bài thơ Quê hương

  1. Hoàn cảnh sáng tác

  – Bài thơ viết năm 1939, khi Tế Hanh đang học tại Huế trong nỗi nhớ quê hương-một làng chài ven biển tha thiết. Bài thơ được rút trong tập Nghẹn ngào (1939) và sau đó được in trong tập Hoa niên (1945)

  2. Bố cục

  – 2 câu đầu: Giới thiệu chung về làng quê.

  – 6 câu tiếp: Cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá

  – 8 câu tiếp: Cảnh thuyền cá về bến.

  – 4 câu tiếp: Nỗi nhớ làng chài, nhớ quê hương

  3. Nội dung

  – Bài thơ đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển. Trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân chài và cảnh sinh hoạt lao động chài lưới. Qua đó cho thấy thấy tình cảm quê hương trong sáng, tha thiết của nhà thơ.

  4. Nghệ thuật

  – Ngôn ngữ bình dị mà gợi cảm, giọng thơ khỏe khoắn hào hùng

  – Hình ảnh thơ phong phú, giàu ý nghĩa

  – Nhiềuphép tu từ được sử dụng đạt hiệu quả nghệ thuật

  III. Dàn ý phân tích bài thơ Quê hương

  I/ Mở bài

  – Nỗi niềm buồn nhớ quê hương là nỗi niềm chung của bất kì người xa quê nào, và một nhà thơ thuộc phong trào Thơ Mới như Tế Hanh cũng không phải là ngoại lệ

  – Bằng cảm xúc chân thành giản dị với quê hương miền biển của mình, ông đã viết nên “Quê hương” đi vào lòng người đọc

  II/ Thân bài

  1. Hình ảnh quê hương trong nỗi nhớ của tác giả

  – “Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới”: Cách gọi giản dị mà đầy thương yêu, giới thiệu về một miền quê ven biển với nghề chính là chài lưới

  – Vị trí của làng chài: cách biển nửa ngày sông

  ⇒ Cách giới thiệu tự nhiên nhưng cụ thể về một làng chài ven biển

  2. Bức tranh lao động của làng chài

  a. Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi

  – Không gian “trời xanh”, “gió nhẹ”

  ⇒ Người dân chài đi đánh cá trong buổi sáng đẹp trời, hứa hẹn một chuyến ra khơi đầy thắng lợi

  – Hình ảnh chiếc thuyền “hăng như con tuấn mã”: phép so sánh thể hiện sự dũng mãnh của con thuyền khi lướt sóng ra khơi, sự hồ hởi, tư thế tráng sĩ của trai làng biển

  – “Cánh buồn như mảnh hồn làng”: hồn quê hương cụ thể gần gũi, đó là biểu tượng của làng chài quê hương

  – Phép nhân hóa “rướn thân trắng” kết hợp với các động từ mạnh: con thuyền từ tư thế bị động thành chủ động

  ⇒ Nghệ thuật ẩn dụ: cánh buồm chính là linh hồn của làng chài

  ⇒ Cảnh tượng lao động hăng say, hứng khởi tràn đầy sức sống

  b. Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về

  – Không khí trở về:

  + Trên biển ồn ào

  + Dân làng tấp nập

  ⇒ Thể hiện không khí tưng bừng rộn rã vì đánh được nhiều cá

  ⇒ Lòng biết ơn đối với biển cả cho người dân chài nhiều cá tôm

  – Hình ảnh người dân chài:

  ⇒ Bức tranh sinh động về một làng chài đầy ắp niềm vui, gợi tả một cuộc sống bình yên, no ấm

  3. Nỗi nhớ quê hương da diết

  – Nỗi nhớ quê hương thiết tha của tác giả được bộc lộ rõ nét:

  + Màu xanh của nước

  + Màu bạc của cá

  + Màu vôi của cánh buồm

  + Hình ảnh con thuyền

  + Mùi mặn mòi của biển

  ⇒ Những hình ảnh, màu sắc bình dị, thân thuộc và đặc trưng

  ⇒ Nỗi nhớ quê hương chân thành da diết và sự gắn bó sâu nặng với quê hương

  III/ Kết bài

  – Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm

  – Bài học về lòng yêu quê hương, đất nước

  Loạt bài Tác giả – Tác phẩm gồm đầy đủ các bài Giới tiệu về tác giả, nội dung tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, dàn ý phân tích tác phẩm giúp bạn yêu thích môn Ngữ Văn 8 hơn.

  tac-gia-tac-pham-lop-8.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Sắc Nghệ Thuật Trong Bài Thơ Quê Hương Lớp 8
 • Chép Thuộc Lòng Khổ Thơ Cuối Của Bài “quê Hương” Và Chỉ Rõ Biện Pháp Nghệ Thuật
 • 4 Bài Văn Cảm Nhận Khi Đọc Đoạn Trích Sau Phút Chia Li (Chinh Phụ Ngâ
 • Phân Tích Tác Phẩm Sau Phút Chia Li
 • Bài 7. Sau Phút Chia Li
 • Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Giải Pháp Xây Dựng Trường Lớp Xanh, Sạch, Đẹp, An Toàn Của Trường Th Thạnh Mỹ 2
 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Môi Trường Lớp Học Xanh, Sạch Đẹp, An Toàn Thân Thiện Cho Trẻ Mẫu Giáo 5
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Giải Pháp Xây Dựng Phong Trào Trong Trường Xanh, Sạch, Đẹp, An Toàn
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Môi Trường Tự Nhiên Xanh, Sạch Đẹp, An Toàn, Thân Thiện Giúp Trẻ Mẫu Giáo 5 Tuổi Hoạt Động Hiệu Quả
 • Một Số Biện Pháp Cải Tạo Sân Chơi Tạo Điều Kiện Tốt Cho Trẻ Phát Triển Với Môi Trường Thiên Nhiên
 • Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Chuyên Đề Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp Và An Toàn Trong Nhà Trường, 6 Tiêu Chí Xây Dựng Trường Xanh Sạch Đẹp, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Chính Sách Quốc Gia Về Tăng Trưởng Xanh ở Việt Nam, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Báo Cáo Sơ Kết Phong Trào Thi Đua Xây Dựng Và Quản Lý Doanh Trại Chính Quy Xanh Sạch Đẹp, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Giải Pháp Quản Lý Môi Trường, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Viết 1 Bài Tham Luận Về An Toàn Trường Học Khi Trường Đang Có Công Trình Xây Dựng, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động Việt Nam, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Phương Pháp Giải Bài Toán Hỗn Hợp, Phương Pháp Giải Toán 8, Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ, Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học, Các Phương Pháp Giải Toán Qua Các Kì Thi Olympic, Giải Pháp An Toàn Giao Thông, Đề Xuất Giải Pháp Xã Hội Hóa Các ứng Dụng – Dịch Vụ Y Tế, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Luận Văn Đại Học Thương Mại, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Giải Bài Tập 16 Sách Tiếng Pháp Taxi, Sách 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học, Phương Pháp Giải Bài Toán Nhiệt Nhôm, Giải Bài Tập Bằng Phương Pháp Bảo Toàn Electron, Một Số Vấn Đề Về Tăng Trưởng Xanh ở Việt Nam, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thực Trạng Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phogphongf Thủ Huyện, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Câu Thơ ôi Hàng Tre Xanh Xanh Việt Nam Thuộc Loại Thành Phần Biệt Lập Nào, Nội Dung Bài Hát Em Yêu Cây Xanh, Nội Dung Bài Hát ước Mơ Xanh, Tín Dụng Xanh, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp, Kế Hoạch Phát Triển Đô Thị Tăng Trưởng Xanh, Câu Thơ ôi Hàng Tre Xanh Xanh Việt Nam Là Thành Phần Biệt Lập Cảm Thán Hay Câu Cảm Thán, Đề Ngữ Văn Sách Xanh, Sach Xanh, Báo Cáo Sơ Kết Xanh Sạch Đẹp, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Dự Toán Trồng Cây Xanh, Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Thanh Toán Quốc Tế, Hãy Giải Thích Hiện Tượng Tỉa Cành Tự Nhiên ở Cây Xanh, Tín Dụng Xanh Tại Việt Nam, Nội Dung Bài Mặt Trời Xanh Của Tôi, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Một Số Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Của Người Sử Dụng Tiếng Việt, Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Hãy Giải Thích Mõi Hiến Pháp Là Một Thời Kỳ Xây Dựng Phát Triển Đất Nước, Quy Hoạch Thúc Đẩy Tăng Trưởng Xanh Thành Phố Hải Phòng, Sáng Xanh Sạch Đẹp, Tiêu Chí Cơ Sở Y Tế Xanh Sạch Đẹp, Định Hướng, Giải Pháp Phát Triển Thanh Toán Điện Tử Đến Năm 2022, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Tài Chính Xanh Cho Tăng Trưởng Và Phát Triển Bền Vững Tại Việt Nam, Quảng Ninh Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh, Quyết Định 403 Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh , Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Doanh Nghiệp Xanh?, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Giải Phiếu Bài Tập Số 1 Toán 8 Trường Thcs Thái Thịnh,

  Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Chuyên Đề Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp Và An Toàn Trong Nhà Trường, 6 Tiêu Chí Xây Dựng Trường Xanh Sạch Đẹp, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Chính Sách Quốc Gia Về Tăng Trưởng Xanh ở Việt Nam, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Báo Cáo Sơ Kết Phong Trào Thi Đua Xây Dựng Và Quản Lý Doanh Trại Chính Quy Xanh Sạch Đẹp, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Giải Pháp Quản Lý Môi Trường, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Viết 1 Bài Tham Luận Về An Toàn Trường Học Khi Trường Đang Có Công Trình Xây Dựng, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động Việt Nam, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Phương Pháp Giải Bài Toán Hỗn Hợp, Phương Pháp Giải Toán 8, Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ, Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học, Các Phương Pháp Giải Toán Qua Các Kì Thi Olympic, Giải Pháp An Toàn Giao Thông, Đề Xuất Giải Pháp Xã Hội Hóa Các ứng Dụng – Dịch Vụ Y Tế, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sang Thị Trường Eu, Luận Văn Đại Học Thương Mại, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Giải Bài Tập 16 Sách Tiếng Pháp Taxi,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Động Của Ngành Cao Su Đến Môi Trường Sống
 • Nghệ Thuật Tả Cảnh Ngụ Tình Là Gì? Tìm Hiểu Bút Pháp Tả Cảnh Ngụ Tình
 • Giáo Án Ngữ Văn 9
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Biện Pháp Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 1
 • Skkn Biện Pháp Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 5 Mot So Bien Phap Lam Cong Tac Chu Nhiem Lop Doc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100