Mẫu Đơn Đăng Ký Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích

--- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Áp Dụng Phương Pháp Mới Đan Mạch Vào Giảng Dạy Môn Mĩ Thuật Lớp 1
 • Đổi Mới Dạy Học Môn Mĩ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch
 • Skkn Một Số Phương Pháp Dạy Và Học Môn Mĩ Thuật Đan Mạch Ở Tiểu Học
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Dạy Học Môn Mĩ Thuật Phát Huy Tính Tích Cực Của Phương Pháp Đan Mạch
 • Trường Tiểu Học Định Công: Một Số Giải Pháp Dạy Học Môn Mĩ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch Ở Lớp 4 Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mĩ Thuật
 • 1. Sáng chế dạng cơ cấu – Tên sáng chế: Nút chai sâm banh

  – Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

  Sáng chế đề cập đến nút dùng để đóng chai sâm banh.

  – Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

  Đã biết các nút dùng để đóng chai sâm banh có dạng hình trụ rỗng với các vành bít và nắp có rãnh theo biên dạng của cổ chai. Tuy nhiên, các nút này có nhược điểm là độ kín khít chưa cao và độ rung khi đóng chai cao.

  – Bản chất kỹ thuật của sáng chế

  Do đó, mục đích của sáng chế là làm tăng độ kín của nút chai sâm banh và giảm rung khi đóng chai.

  Để đạt được mục đích nêu trên, nút chai sâm banh theo bao gồm phần trụ rỗng ở đầu dưới với các vành bít ở đầu trên của nó, phần nắp ở bên trên phần trụ rỗng có rãnh theo biên dạng của cổ chai, nắp ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt nút vào ở mặt dưới của phần trụ rỗng có dạng hình bán cầu.

  Nhờ có mặt mút vào có dạng hình bán cầu nên khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào hình bán cầu này, nhờ vậy mặt mút vào này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần phụ rỗng của nút vào thành trong của cổ chai, do vậy làm tăng độ kín khít và giảm rung khi đóng chai.

  – Mô tả vắn tắt các hình vẽ

  – Mô tả chi tiết sáng chế

  Theo hình này, nút chai sâm banh theo sáng chế bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới của nút chai, phần trụ rỗng này có các vành bít (2) ở đầu trên của nó, phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai. Phần trụ rỗng (1) còn có mặt mút vào (6) ở mặt dưới của nó có dạng hình bán cầu.

  Khi đóng chai , phần trụ rỗng (1) được đưa vào cổ chai cho đến khi mép chai tỳ vào rãnh (4) của phần nắp (3). Khi đó, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào hình bán cầu (6) làm cho mặt (6) này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần trụ rỗng (1) vào thành trong của cổ chai, nhờ vậy làm tăng độ kín khít và giảm độ rung khi đóng chai.

  – Yêu cầu bảo hộ

  Nút chai sâm banh, với mục đích làm tăng độ kín khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1), phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào (6) ở mặt dưới của phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu.

  BẢNG TÓM TẮT SÁNG CHẾ

  Sáng chế đề cập đến nút chai sâm banh để làm tăng độ kín khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gòm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1), phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào (6) ở mặt dưới của phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu, nhờ vậy, khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào (6) làm cho mặt mút vào (6) được nắn phẳng và épchặt mặt dưới của phần trụ rỗng (1) vào thành trong của cổ chai.

  2. Sáng chế dạng chất

  – Tên sáng chế: Hợp kim nền vàng

  – Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

  Sáng chế đề cập đến hợp kim nền vàng.

  – Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

  Đã biết đến hợp kim nền vàng, trong đó ngoài vàng hợp kim này chứa 10% bạc và 0,5% gali. Nhược điểm của hợp kim này là có dạng đặc tính vật lý và công nghệ không cao.

  – Bản chất kỹ thuật của sáng chế

  Mục đích của sáng chế là cải thiện các đặc tính vật lý và công nghệ của hợp kim nền vàng. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất hợp kim nền vàng có thành phần (% khối lượng):

  Vàng 52 – 56

  Bạc 43 – 47

  Gali 0,9 – 1,2

  Tạp chất còn lại

  – Mô tả chi tiết sáng chế

  Hợp kim nền vàng theo sáng chế có thành phần

  Vàng 52 – 56

  Bạc 43 – 47

  Gali 0,9 – 1,2

  Tạp chất còn lại

  Hợp kim này được chế tạo theo phương pháp bao gồm các công đoạn : nấuchảy hợp kim trong lò cao tần và đồng nhất hóa ở nhiệt độ 640oC trong 24 giờ.

  – Ví dụ thực hiện sáng chế

  Chế tạo 100kg hợp kim

  Để chế tạo 100kg hợp kim cần trộn 53kg vàng, 45,8kg bạc, 0,9kg gali, và 0,3kg tạp chất bao gồm đồng, niken, asen, angtimon với điều kiện mỗi loại chiếm <0,1kg với nhau, sau đó nấu chảy hợp kim trong lò cao tần và đồng nhất hóa ở nhiệt độ 6400C. Sau 24 giờ, thu được hợp kim mong muốn.

  1. Hợp kim nền vàng chứa bạc và gali, khác biệt ở chỗ, với mục đích cải thiện các đặc tính vật lý và công nghệ của hợp kim, hợp kim này có thành phần khối lượng như sau (% khối lượng):

  Vàng 52 – 56

  Bạc 43 – 47

  Gali 0,9 – 1,2

  Tạp chất còn lại

  BẢN TÓM TẮT SÁNG CHẾ

  Sáng chế đề cập đến hợp kim nền vàng chứa bạc và gali, khác biệt ở chỗ, với mục đích cải thiện các đặc tính vật lý và công nghệ của hợp kim, hợp kim này có thành phần khối lượng như sau (% khối lượng)

  Vàng 52 – 56

  Bạc 43 – 47

  Gali 0,9 – 1,2

  Tạp chất còn lại

  3. Sáng chế dạng phương pháp

  – Tên sáng chế: Phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng bằng thuốc diệt côn trùng

  – Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

  Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng, cụ thể là phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng bằng thuốc diệt côn trùng.

  – Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

  Đã biết phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng bằng cách phun hoặc tưới thuốc diệt côn trùng lên cây trồng và đất.

  Sáng chế đề xuất phương pháp bảo vệ đất trồng và cây nông nghiệp bằng thuốc diệt côn trùng. Với mục đích tiết kiệm thuốc và giảm mức độ gây ô nhiễm môi trường. Phương pháp này bao gồm các bước : phết thuốc diệt côn trùng lên màng mỏng và phủ màng này lên đất trồng và cây nông nghiệp.

  Dowload – Tờ khai Đăng ký sáng chế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sang Kien Kinh Nghiem Mon Am Nhac
 • Skkn Môn Âm Nhạc: “”một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Phân Môn Tập Đọc Nhạc Cho Học Sinh Tiểu Học” : Phòng Gd&đt Tp Nam Định
 • Skkn Một Số Biện Pháp Tạo Hứng Thú Học Môn Âm Nhạc Cho Học Sinh Lớp 5
 • Sang Kien Kinh Nghiem Mon Tin Hoc
 • Phương Pháp Dạy Tin Học (Dựa Theo Ths Tạ Thị Lê Bình _ Thấy Hiện Tại Rất Ít Loại Tài Liệu Này Nên Share)
 • Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích
 • Tại Sao Lại Phải Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích?
 • Bảo Hộ Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích
 • #1 Quy Định Về Điều Kiện Bảo Hộ Đối Với Giải Pháp Hữu Ích
 • Tư Vấn Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Năm 2022
 • Bạn có một giải pháp kỹ thuật mới, một phát minh mới? Bạn muốn bảo hộ cho ý tưởng của mình nhưng ngại ngần khi điều kiện bảo hộ sáng chế quá nghiêm ngặt? PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin giới thiệu một hướng đi khác có thể sẽ giúp bạn hạn chế những nỗi lo trên: Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích.

  Việc không đòi hỏi quá cao về tính sáng tạo đối với giải pháp hữu ích thể hiện trong điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, để được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

  – Không thuộc 07 đối tượng sau:

  1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

  2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

  3. Cách thức thể hiện thông tin;

  4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

  5. Giống thực vật, giống động vật;

  6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

  7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

  Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích có phần “thoáng” hơn so với sáng chế, đặc biệt việc không đòi hỏi “tính sáng tạo” có thể nói là cứu cánh cho nhiều ý tưởng bởi đảm bảo tính sáng tạo tuyệt đối không phải là điều dễ dàng.

  Song, để được bảo hộ, giải pháp hữu ích cũng phải trải qua quy trình đăng ký và thẩm định nghiêm ngặt tương tự như sáng chế.

  Dẫu vậy, về cơ bản, đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích vẫn “dễ” hơn đăng ký bảo hộ sáng chế. Bởi lẽ, tuy không có khác biệt về thành phần hồ sơ nhưng nội dung cần chứng minh, mô tả thì đơn giản hơn nhiều.

  Hơn nữa, thời hạn để nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung cũng ngắn hơn, chỉ 36 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ (có thể được gia hạn không quá 06 tháng nếu có lý do xác đáng).

  Người nộp đơn cần lưu ý là để được cấp bằng bảo hộ và duy trì hiệu lực của văn bằng thì phải nộp đủ lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

  Không những thế, pháp luật còn có quy định đặc biệt để “cứu cánh” những trường hợp đăng ký xin cấp Bằng độc quyền bảo hộ sáng chế nhưng không đủ điều kiện, đó là cho phép người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, với điều kiện nộp đầy đủ lệ phí.

  Nếu nộp đơn yêu cầu chuyển đổi sau thời hạn trên thì sẽ không được xem xét, song người nộp đơn có thể nộp đơn mới mà vẫn được lấy ngày nộp đơn (ngày ưu tiên, nếu có) của đơn ban đầu.

  Với nhiều thuận lợi như vậy, đổi lại thì Bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ có giá trị trong vòng 10 năm và không được gia hạn.

  Vì những lý do trên, nộp đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích là lựa chọn thích hợp đối với những sáng chế có tính sáng tạo không cao và có vòng đời ngắn mà vẫn bảo đảm được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp Tiểu Học
 • Phương Pháp Dạy Và Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Trẻ Em
 • Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích Và Những Điểm Khác Biệt
 • So Sánh Bằng Độc Quyền Sáng Chế Và Bằng Độc Quyền Giải Pháp Hữu Ích
 • Đăng Ký Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • Sáng Chế/giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Tối Ưu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Toàn Diện Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Tình Thế Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đồng Bộ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Tính Năng Mới – Sync Đồng Bộ Dữ Liệu Trên Các Thiết Bị
 • Sáng chế/Giải pháp hữu ích

  HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC NỘP ĐƠN XIN CẤP

  BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

  A. ĐƠN PCT VÀO PHA QUỐC GIA TI VIT NAM

  Thời hạn nộp đơn

  1- Thời hạn để đơn PCT vào pha quốc gia tại Việt Nam là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất (hoặc kể từ ngày nộp đơn quốc tế nếu đơn quốc tế không xin hưởng quyền ưu tiên).

  2- Chủ đơn không được xin ân hạn thời hạn để đơn PCT vào pha quốc gia tại Việt Nam trừ trường hợp nộp muộn đơn do bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, tai nạn…).

  Các thông tin cn cung cp

  1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của chủ đơn;
  2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả;
  3. Nước ưu tiên của đơn, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên;
  4. Số đơn quốc tế/số công bố đơn quốc tế.

  Các tài liệu cần cung cấp 

  1. Bản tiếng Anh của bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (tốt nhất là dưới dạng file Word).
  2. Bản gốc Giấy ủy quyền (không cần công chứng).
  3. Thông báo ghi nhận thay đổi (Mẫu PCT/IB/306), Sửa đổi theo Article 19, Sửa đổi theo Article 34, nếu có.

  Lưu ý: Tài liệu ưu tiên là KHÔNG yêu cầu

  B. ĐƠN XIN HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN THEO CÔNG ƯỚC PARIS

  Thời hạn nộp đơn

  1. Thời hạn để nộp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.
  2. Không có thi gian ân hn để xin hưởng quyền ưu tiên trừ trường hợp nộp đơn muộn do bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, tai nạn…).

  Các thông tin cn cung cp

  1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của chủ đơn;
  2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả;
  3. Nước ưu tiên của đơn, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên;
  4. Phân loại sáng chế quốc tế (IPC: International Patent Classification) của đơn sáng chế/giải pháp hữu ích. Nếu Chủ đơn không cung cấp thông tin này, sẽ phát sinh phí phân loại sáng chế.

  Các tài liệu cần cung cấp 

  1. Bản tiếng Anh của bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (tốt nhất là dưới dạng file Word).
  2. Bản gốc Giấy ủy quyền (không cần công chứng)
  3. Thời hạn nộp bản gốc Giấy ủy quyền là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này không được gia hạn.
  4. Tài liệu ưu tiên: Thời hạn nộp (các) tài liệu ưu tiên là 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này không được gia hạn.

  C. ĐƠN THƯỜNG

  Các thông tin cn cung cp

  1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của chủ đơn;
  2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả;
  3. Phân loại sáng chế quốc tế (IPC: International Patent Classification)

  Các tài liệu cần cung cấp 

  1. Bản tiếng Anh của bản mô tả (tốt nhất là dưới dạng file Word).
  2. Bản gốc Giấy ủy quyền (không cần công chứng)

  QUY TRÌNH 

  Đơn sáng chế/giải pháp hữu ích sẽ được thẩm định hình thức, công bố và tiếp theo là thẩm định nội dung. 

  Thm đnh hình thc

  – Đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris và đơn thường, thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ (i) ngày nộp đơn (nếu đã nộp toàn bộ tài liệu yêu cầu), hoặc (ii) ngày Cục SHTT nhận được toàn bộ tài liệu yêu cầu, tùy theo ngày nào muộn hơn.

  – Thời gian bắt đầu thẩm định hình thức đơn PCT vào pha quốc gia tại Việt Nam là ngày đầu tiên của tháng thứ 32 kể từ ngày ưu tiên sớm nhất. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ (i) ngày bắt đầu (nếu đã nộp toàn bộ tài liệu yêu cầu), hoặc (ii) ngày Cục SHTT nhận được toàn bộ tài liệu yêu cầu, tùy theo ngày nào muộn hơn.

  – Theo thực tế, thời gian thẩm định hình thức thường bị trì hoãn do sự quá tải của Cục SHTT. Nếu đơn đáp ứng các quy định về hình thức, Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn. Nếu đơn không đáp ứng các quy định về hình thức, Cục SHTT sẽ Thông báo kết quả thẩm định hình thức.

  Công bố đơn

  Đơn sáng chế/giải pháp hữu ích hợp lệ sẽ được công bố trong tháng th 19 kể từ hoặc (i) ngày ưu tiên sớm nhất hoặc ngày nộp đơn (nếu đơn không xin hưởng quyền ưu tiên), hoặc (ii) trong vòng 2 tháng kể từ được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

  Thẩm định nội dung đơn

  – Đối với đơn đăng ký sáng chế, thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung và phí thẩm định nội dung là trong vòng 42 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất;

  – Đối với đơn đăng ký gii pháp hu ích, thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung và phí thẩm định nội dung là trong vòng 36 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất;

  – Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung không được gia hạn trừ khi việc chậm trễ là do các trường hợp bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, tai nạn…).

  – Theo quy định, thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ hoặc (i) ngày công bố đơn (nếu yêu cầu thẩm định nội dung nộp trước ngày công bố đơn), hoặc (ii) ngày yêu cầu (nếu yêu cầu nộp sau ngày công bố đơn). Tuy nhiên, trên thực tế thời gian này thường bị chậm trễ.

  – Thẩm định viên thường sử dụng kết quả thẩm định nội dung các đơn đồng dạng thẩm định bởi các cơ quan sáng chế lớn như USPTO, EPO, JPO, KIPO, SIPO… khi thẩm định nội dung đơn Việt Nam. Do đó, để thúc đẩy quá trình thẩm định nội dung, chủ đơn nên cung cấp thông tin về bằng đồng dạng ngay khi bằng đồng dạng được cấp.

   Duy trì hiu lc

  – Thời hạn hiệu lực của Bằng Sáng chế là 20 năm và thời hạn hiệu lực của Bằng Giải pháp hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

  – Chỉ nộp phí duy trì hiệu lực sau khi bằng được cấp;

  – Phí duy trì hiệu lực năm thứ 1 được nộp cùng với phí cấp bằng. Thời hạn nộp phí duy trì hiệu lực các năm tiếp theo là theo ngày cấp bằng;

  – Phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn 6 tháng với chi phí là 10% phí duy trì hiệu lực của từng tháng nộp muộn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Chế – Giải Pháp Hữu Ích – Vision & Associates
 • Cách Viết Tên Công Ty Bằng Tiếng Anh Hay
 • Các Công Ty Triển Khai Sap Tại Việt Nam Vì Lý Do Gì?
 • Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Erp Sap Business One – Vietsoft
 • Giải Pháp Sap Cho Ngành Bán Lẻ / Sap For Retail Industry
 • Giải Pháp Chấm Công Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt Hiện Đại Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Năm Học 2022
 • Công Văn 1200/sgd&đt 2008 Hướng Dẫn Viết Và Chấm Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tỉnh Gia Lai
 • Hướng Dẫn Chấm Đề Tài, Sáng Kiến Kinh Nghiệm
 • Giải Pháp Chấm Công Xưởng Sản Xuất Tại Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Doanh nghiệp của bạn là 1 doanh nghiệp nhỏ và có số nhân viên không quá lớn. Giải pháp máy chấm công qua vân tay là giải pháp hoàn toàn thích hợp cho hệ thống chấm công của bạn.. Hoàn toàn tự động (không cần đào tạo nhân viên) và (không cần thiết bị máy tính ưa thích hoặc bộ nhớ phụ) dựa trên điện toán đám mây, đó là hiệu quả như bất kỳ hệ thống khách không thể có. Nó sử dụng chức năng quét dấu vân tay, có nghĩa là nhanh hơn thời gian chấm công dùng thẻ giấy, không gian lận chấm công hộ, và không có nhiều nguồn cung cấp dữ liệu, hoặc bị mất. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy tiền tiết kiệm của bạn trong tháng đầu tiên, và tất cả những gì có thể tiết kiệm tiền bằng cách đầu tư vào sự phát triển của doanh nghiệp của bạn. Nếu chỉ có bạn có thể loại bỏ các lỗi, trộm cắp hoặc mất một cách dễ dàng cho phần thời gian bị gian lận còn lại của nơi làm việc của bạn! Phần mềm chấm công cho doanh nghiệp nhỏ là một bước tiến lớn theo hướng mong muốn.

  Hệ thống máy chấm công vân tay loại nào tốt sẽ phù hợp với bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ, nó là lý tưởng. Nhiều hơn khả năng bạn có một đội ngũ nhân sự mà bạn tin tưởng để làm việc trong khi bạn đang nhìn thấy rất nhiều vấn đề khác. Với chúng tôi, bạn có thể quay lưng lại với nhân viên để tham gia tốt. Nó hoạt động với các chương trình giảm biên chế hiện tại của bạn, và hoàn toàn bởi mỗi mã hóa vân tay, mà mỗi người đều có một dấu vân tay khác nhau không giống nhau lên tính trạng chấm công hộ hay trộm cắp danh tính sẽ không được diễn da. Không có khả năng làm cho bạn bè với nhau bằng một cơ hội để gian lân trong hoặc ra ngoài. “Buddy đấm” là hơn. Lỗi gian lận thời gian đã mất hết. Trái phép qua thời gian là ra. Và bạn có thể thấy chính xác những gì mọi người đang làm gì và khi họ đang ở trong thời gian thực trên máy tính xách tay của bạn từ bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ cần tại nơi bạn ở có kết nối internet. Nếu bạn muốn báo cáo việc đi trễ hoặc vắng mặt, hệ thống cũng sẽ phân loại và báo cáo cho bạn.

  Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh và mạnh đã dẫn đến nguồn nhân lực không theo kịp nhu cầu của các doanh nghiệp. Đặc biệt các doanh nghiệp đang hướng tới sự chuyên nghiệp trong quản lý nhân sự, quản lý thời gian làm việc của nhân viên để từ đó đưa ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng cho tất cả nhân viên trong công ty. Để thực hiện được mục tiêu đó thì một hệ thống chấm công tự động là rất cần thiết cho các doanh nghiệp.

  Sai sót trong việc chấm công bằng phương pháp thủ công thường xuất phát từ yếu tố con người. Giải pháp chấm công bằng vân tay của Phương Nam sẽ giúp các doanh nghiệp hạn chế tối đa các sai sót không đáng có. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp sử dụng máy chấm công bằng vân tay trên thế giới đều cho ta một kết quả chung là:

  Khắc phục triệt để tình trạng gian lận trong chấm công (quẹt thẻ hộ hoặc làm sai kết quả do các mối quan hệ cá nhân)

  Cho ta các biểu thống kê theo yêu cầu của hệ thống tính lương trong nhiều loại hình doanh nghiệp. VD: Thống kê tình trạng đi muộn, về sớm, thống kê tình trạng nghỉ các loại, thống kê tổng hợp tình hình nhân sự trong doanh nghiệp…

  Yếu tố cá nhân hóa của việc sử dụng công nghệ nhận diện vân tay là cực kỳ ổn định và đáng tin cậy. Mỗi cá nhân có thể đăng ký 10 vân tay và khả năng trùng lặp là không thể xảy ra. Với công nghệ mới nhất, các đời máy chấm công vân tay hiện nay có thể nhận diện vân tay của người sử dụng trong vòng 2/10 giây

  3. Mô tả nguyên lý Hệ thống

  Đây là thiết bị nhận các thông tin của nhân viên bằng hệ thống nhận dạng vân tay, hệ thống vân tay của nhân viên được chụp và lưu ở trong máy chấm công vân tay, khi nhân viên vào ra phải phải đặt vân tay lên máy chấm công vân tay và máy chấm công vân tay sẽ nhận dạng vân tay đó rồi so sách trong hệ thống dữ liệu, nếu có trong dữ liệu là hợp lệ, nếu không có máy chấm công vân tay sẽ yêu cầu kiểm tra lại.

  Các loại máy chấm công vân tay do Tín Thành cung cấp gồm các thương hiệu: Ronald Jack, Granding, Mita, Wise Eye, ZKTeco, …

  4. Phần mềm chấm công.

  Các thông tin quẹt vân tay được truyền vào phần mềm chấm công, ở đây hệ thống sẽ xử lý các thông tin theo yêu cầu của người sử dụng ngay từ đầu và đưa ra các kết quả theo yêu cầu của người sử dụng như các báo cáo, các tiện ích….

  Các chức năng chính của phần mềm:

  Quản lý các thông tin cơ bản nhân sự

  Quản lý ca làm việc của công ty

  Quản lý thời gian làm việc của nhân viên

  Quản lý thời gian ra ngoài, nghỉ phép của nhân viên

  Báo cáo số lượng nhân viên đi làm trong ngày

  Báo cáo thời gian vào ra chi tiết của từng nhân viên

  Báo cáo thời gian đi muộn về sơm của nhân viên

  Báo cáo ngày nghĩ phép của nhân viên

  Xuất báo cáo chấm công dưới dạng file text để kết hợp với phần mềm nhân sự tiền lương.

  Phần mền chấm công chuyên nghiệp Vĩnh Viễn;Chi phí lắp đặt trong nội thành Hà Nội.

  Phần mền chấm công chuyên nghiệp có độ ổn định cao, cài đặt được mật khẩu cho phần mềm

  Miễn phí chi phí lắp đặt trong nội thành Hà Nội.Hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian sử dụng máy

  Phần mền chấm công chuyên nghiệp Vĩnh Viễn;Chi phí lắp đặt trong nội thành Hà Nội.

  Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển thị trường Tân Phát

  Add: Sô 224 Xã Đàn, Ðống Ða, Hà Nội

  Số 12 Th ái thịnh ,Đống Đa, Hà Nội

  Tel: 0912.270.988 – (04)3.555.3605

  Nhà phân phối các thiết bị mã số mã vạch thương hiệu top 5 trên thế giới, luôn dẫn đầu về giá tốt nhất thị trường.

  Công ty Tân Phát: đã có mặt trên 14 năm kể từ 2001, với quan điểm kinh doanh và phương châm hoạt động của công ty dựa trên nền tảng của sự tin cậy và phát triển bền vững, hướng tới sự thành công của khách hàng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Nộp Đơn Đăng Ký Giải Pháp Hữu Ích
 • Cách Viết Mô Tả Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • Đăng Ký Giải Pháp Hữu Ích
 • Nhân Viên Văn Phòng Và Những Điều Bạn Nên Biết!!!
 • Luận Văn Đề Tài Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Văn Phòng Tại Tổng Công Ty Sông Đà
 • Đăng Ký Giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Mô Tả Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • Hướng Dẫn Nộp Đơn Đăng Ký Giải Pháp Hữu Ích
 • Giải Pháp Chấm Công Hữu Ích
 • Giải Pháp Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt Hiện Đại Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Năm Học 2022
 • 1. Điều kiện để Giải pháp hữu ích được bảo hộ:

  Bất kỳ giải pháp hữu ích nào khi có nhu cầu đăng ký bảo hộ đều phải đáp ứng hai điều kiện sau:

  • Có sự sáng tạo, mới mẻ
  • Ứng dụng được trong công nghiệp

  2. Quyền đăng ký Giải pháp hữu ích

  Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được phép đăng ký Giải pháp hữu ích bao gồm:

  • Người tạo ra Giải pháp hữu ích bằng chính tiền bạc và sức lực của mình.
  • Tổ chức hoặc cá nhân đầu tư tiền bạc, phương tiện cũng như vật chất cho tác giả tạo ra Giải pháp hữu ích thông qua hình thức thuê, giao việc, trừ khi giữa các bên có thỏa thuận khác.
  • Nếu nhiều tổ chức, cá nhân cùng hợp tác tạo ra hoặc cùng đầu tư tiền bạc, vật chất và phương tiện để tạo ra Giải pháp hữu ích thì tất cả những tổ chức hay cá nhân đó đều có quyền đăng ký song phải được tất cả các tổ chức và cá nhân còn lại chấp thuận.
  • Nếu người có quyền đăng ký chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức hoặc cá nhân khác thông qua hình thức hợp đồng kế thừa bằng văn bản theo quy định pháp luật thì tổ chức hoặc cá nhân đó có quyền đăng ký (kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký).

  3. Hồ sơ đăng ký Giải pháp hữu ích

  Hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Tờ khai đề nghị cấp văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích (Theo mẫu)
  • Bản mô tả giải pháp hữu ích (02 bản)
  • Yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích
  • Bản sao công chứng hợp lệ tài liệu ưu tiên (Nếu có)
  • Thông tin của tác giả giải pháp hữu ích và chủ đơn đăng ký
  • Chứng từ nộp phí và lệ phí

  4. Thời hạn xử lý đơn đăng ký Giải pháp hữu ích

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các tài liệu nêu trên và nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền, cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ thì Cục sẽ tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký theo quy trình sau đây:

   Thẩm định hình thức (03 tháng tính từ ngày nộp đơn)

  Dựa trên những điều kiện quy định về mặt hình thức, nếu đơn đáp ứng mọi điều kiện thì Cục sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

   Công bố đơn (02 tháng tính từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ)

  Cục SHTT sẽ tiến hành công bố đơn trên công báo SHCN trong vòng 02 tháng tính từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ hoặc tháng thứ 10 tính từ ngày tiếp nhận đơn hoặc từ ngày ưu tiên (đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên)

   Thẩm định nội dung (12 tháng tính từ ngày công bố đơn)

  Sau khi công bố đơn trên Công báo SHCN, Cục sẽ chuyển đơn sang giai đoạn thẩm định nội dung trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày công bố nếu yêu cầu thẩm định nội dung đã nộp trước ngày công bố hoặc tính từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nộp sau ngày công bố đơn. Khi đơn đáp ứng các điều kiện về mặt nội dung thì Cục sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

  Sau khi ra Cục ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia thì người nộp đơn sẽ được cấp văn bẳng bảo hộ giải pháp hữu ích.

  Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích hay còn gọi là Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích sẽ có hiệu lực 10 năm tính từ ngày ngày nộp đơn.

  5. Dịch vụ đăng ký giải pháp hữu ích tại Luật Việt Tín

  Khi lựa chọn dịch vụ đăng ký giải pháp hữu ích của Luật Việt Tín, quý khách sẽ được cung cấp những giá trị sau đây:

  5.1. Tư vấn trước khi đăng ký:

  • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của giải pháp hữu ích
  • Tư vấn thiết lập các giải pháp cần bảo hộ

  5.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký Giải pháp hữu ích

  • Lập tờ khai đề nghị cấp văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích
  • Thực hiện bản mô tả giải pháp hữu ích chính xác

  5.3. Tiến hành quy trình đăng ký Giải pháp hữu ích

  • Nộp hồ sơ đăng ký Giải pháp hữu ích lên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
  • Chuyển hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục tới doanh nghiệp/cá nhân
  • Theo dõi tiến trình xử lý đơn và tiếp nhận các thông báo rồi báo lại cho khách hàng
  • Soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo của Cục cho tới khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ
  • Tiếp nhận Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích và trao tận tay khách hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhân Viên Văn Phòng Và Những Điều Bạn Nên Biết!!!
 • Luận Văn Đề Tài Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Văn Phòng Tại Tổng Công Ty Sông Đà
 • Nâng Cao Tính Chuyên Nghiệp Công Tác Văn Phòng
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp
 • Bài Tham Luận Về Công Tác Chủ Nhiệm Lớp
 • Giải Pháp Hữu Ích Là Gì? Điểm Khác Nhau Giữa Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế/ Giải Pháp Hữu Ích
 • Liên Hiệp Các Hội Khkt Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Túi Sinh Học, Giải Pháp Hạn Chế Sử Dụng Túi Ni Lông
 • Kiểm Soát Túi Ni Lông Và Nhựa Dùng Một Lần: Cần Giải Pháp Tổng Hợp Từ Đầu Đến Cuối Nguồn
 • Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Tác Hại Của Bao Bì Ni Lông Và Giải Pháp Hạn
 • Ở một số nước, sáng chế có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích, còn được gọi là “sáng chế đổi mới”, “sáng kiến hữu ích” hoặc “sáng chế ngắn hạn”. Xem bài bằng độc quyền sáng chế

  Các điểm khác nhau chủ yếu giữa giải pháp hữu ích và sáng chế là:

  – Các điều kiện để có được sự bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích ít chặt chẽ hơn so với sang chế.Chúng ta biết rằng sáng chế để được bảo hộ cần đảm bảo 3 điều kiện: tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Trong khi giải pháp hữu ích luôn phải đáp ứng điều kiện về “tính mới” thì điều kiện về “trình độ sáng tạo” hay “tính không hiển nhiên” có thể là ít hơn hoặc thậm chí là không cần thiết. Trên thực tế, việc bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích thường được thực hiện đối với các sáng kiến có tính chất bổ sung và có thể không đáp ứng các điều kiện bảo hộ đối với sang chế.

  – Thời hạn bảo hộ đối với giải pháp hữu ích thường ngắn hơn so với sáng chế và khác nhau giữa các nước (thường từ 7 đến 10 năm và không được gia hạn). Ở Việt Nam là 10 năm đối với giải pháp hữu ích và 20 năm đối với sáng chế.

  – Ở hầu hết các nước có quy định bảo hộ giái pháp hữu ích, các cơ quan sáng chế thường không thẩm định nội dung đơn trước khi đăng ký. Điều này có nghĩa là quá trình đăng ký thường đơn giản và nhanh hơn, thường mất trung bình khoảng 6 tháng.

  – Ở một số nước, việc bảo hộ giải pháp hữu ích chỉ được cấp cho một số lĩnh vực công nghệ nhất định, và bảo hộ đối với sản phẩm mà không bảo hộ quy trình.

  Do đó, việc đăng ký bảo hộ dưới hình thức giải pháp hữu ích sẽ phù hợp hơn so với đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền sáng chế nếu bạn muốn bảo hộ một sản phẩm có vòng đời ngắn hoặc khi bạn muốn tránh phải đợi trong thời gian dài.

  Một số nước cho phép nộp đơn đăng ký bảo hộ đồng thời cả sáng chế và giải pháp hữu ích để bạn có thể được hưởng thành quả từ sáng chế của bạn sớm hơn trong khi chờ đợi thời gian cấp bằng độc quyền sáng chế tương đối dài. Nhưng khi được cấp bằng độc quyền sang chế thì thông thường bạn phải lựa chọn một trong hai hình thức bảo hộ cho sáng chế của bạn, nghĩa là bạn không thể nhận được đăng ký cho cả sáng chế và giải pháp hữu ích cùng một lúc cho cùng một sản phẩm.

  Tổng hơp: HT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích Là Gì?
 • Khác Nhau Giữa Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • Sáng Chế Là Gì? Giải Pháp Hữu Ích Là Gì? Thủ Tục Đăng Ký Sáng Chế
 • Vì Sao Giải Pháp Hữu Ích Là Một Dạng Đặc Biệt Của Sáng Chế?
 • Trình Tự Thủ Tục, Hồ Sơ Đăng Ký Giải Pháp Hữu Ích Tại Việt Nam Năm 2022
 • Giải Pháp Hữu Ích Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Toán 6: “một Số Biện Pháp Khắc Phục Những Sai Sót Khi Giải Toán Liên Quan Đến Bội Và Ước Lớp 6”
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tăng Cường Hoạt Động Ứng Dụng Môn Ngữ Văn Cho Học Sinh Thcs
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Tiết Luyện Nói Môn Ngữ Văn Ở Trường Thcs An Tiến
 • Đề Tài Một Vài Kinh Nghiệm Nhằm Rèn Kĩ Năng Nói Cho Học Sinh Thông Qua Tiết Luyện Nói Môn Ngữ Văn Ở Trường Thcs Lê Đình Chinh
 • Tạo Hứng Thú Học Tập Cho Học Sinh Trong Tiết Dạy Ngữ Văn
 • Giải pháp hữu ích : Giúp học sinh học tốt môn hình học

  GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

  GIÚP HỌC SINH HỌC

  TỐT MÔN HÌNH HỌC

  Người viết : Đỗ Thò Trung Tín – Trường Trung Học Phô Thông Lê Quý Đôn 1

  * CẤU TRÚC :

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ

  II. THỰC TRẠNG

  1. Tình hình học sinh

  2. Những khó khăn

  III. GIẢI PHÁP

  IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC

  V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  Giải pháp hữu ích : Giúp học sinh học tốt môn hình học

  GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN HÌNH HỌC

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ :

  – Toán học là một môn học đòi hỏi khả năng tư duy cao .Người học phải có các kỹ năng

  cơ bản về tính toán , có khả năng lý luận lôgic , có đầu óc tưởng tượng. Đặc biệt là kỹ

  năng phân tích và giải quyết vấn đề. Đối với phân môn hình học ,các kỹ năng trên là hêt

  sức cần thiết để thực hiện quy trình giải một bài toán.

  Qua khảo sát chất lượng đầu năm bộ môn Toán của hs khối THPT của trường THPT Lê

  Quý Đôn cho thấy: không những học sinh yếu toán vè kiến thức cơ bản, kỹ năng tính

  toán, khả năng suy luận mà hầu hết không làm được toán hình cho dù bài toán đó rất đơn

  giản. Một số ít học sinh làm được nhưng không có khả năng lý luận. Đa số học sinh đều

  cho rằng môn Hình học rất khó học. Qua những yếu tố đó tôi xin đưa ra một giải pháp :

  GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN HÌNH HỌC với mong muốn là học sinh sẽ không

  còn cảm thấy thích thú hơn khi học môn Hình học.

  II. THỰC TRẠNG :

  1. Tình hình học sinh :

  + Tổng số học sinh : 64/ 3 lớp

  + Học sinh giỏi : 1/64

  + Học sinh khá : 3/ 64

  + Học sinh trung bình : 10/64

  + Học sinh yếu , kém : 50

  2. Những khó khăn :

  – Chương trình hình học ở lớp 10 và 11 có nhiều nội dung như khái niệm về vectơ,

  hình học không gian, . . . hoàn toàn mới và phức tạp, đòi hỏi học sinh phải có khả

  năng về tư duy trừu tượng do đó có không ít học sinh cảm thấy hình học là môn

  học rất khó dẫn đến không muốn học và một số cho rằng dù sao thì môn này vẫn

  ít điểm hơn môn Đại số nên chỉ quan tâm đến môn Đại số mà thôi. Từ những suy

  nghó của cá nhân các em dẫn đến việc học môn Hình học ở lớp 12 càng khó khăn

  hơn nữa.

  – Đa số học sinh không thuộc đònh lý, tính chất cơ bản và đònh nghóa, điều đó đã dẫn

  đến học sinh không vận dụng được kiến thức đã học vào yêu cầu của bài toán.

  – Phần lớn học sinh không có khả năng phân tích đề bài, không hiểu được bài toán

  yêu cầu gì và thêm vào đó là khả năng tính toán còn rất yếu.

  VD1: Cho 4 điểm bất kì M, N, P, Q. Chứng minh rằng :

  MQMNNPPQ

  =++

  – Đa số học sinh không cần biết đề bài như thế nào mà chỉ cần nghe đến bài toán

  chứng minh là đã cho rằng rất khó. Không biết sẽ bắt đầu từ đâu.

  Người viết : Đỗ Thò Trung Tín – Trường Trung Học Phô Thông Lê Quý Đôn 2

  I

  //

  //

  d

  Giải pháp hữu ích : Giúp học sinh học tốt môn hình học

  – Học sinh chỉ học những bài của giáo viên giải mà không có ý thức tự giác trong

  việc làm bài tập, chờ giáo viên giải rồi chép vào.

  – Đối với một số giáo viên thì gặp không ít khó khăn trong việc dạy môn này vì cho

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 3
 • Giải Pháp Hữu Ích Một Số Biện Pháp Hướng Dẫn Học Sinh Thuộc Bảng Nhân Chia Trong Phạm Vi 100 Ở Lớp 3
 • Giai Pháp Hữu Ích Giai Phap Toan Lop 3 Doc
 • Giải Pháp Hưu Ích Rèn Chữ Giữ Vở Lớp 3 Giai Phap Huu Ich Lop 3B Doc
 • Giải Pháp Hữu Ích Phương Pháp Dạy Học, Tổ Chức Các Hoạt Động Cho Học Sinh Lớp 2 Khi Dạy Các Phép Tính Cộng
 • Các Bằng Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Duy Trì Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ Sáng Chế/giải Pháp Hữu Ích
 • Điều Kiện Bảo Hộ Sáng Chế Theo Điều 58 Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 • Điều Kiện Bảo Hộ Đối Với Giải Pháp Hữu Ích Theo Quy Định
 • Điều Kiện Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích
 • Quy Trình Và Thời Hạn Xem Xét Đơn Bảo Hộ Sáng Chế
 • – 01 Độc quyền sáng chế đăng ký qua Tổ chức Sở hữu trí tuệ quốc tế, số công bố WO 2011/107712 A1, năm 2011, đã được bảo hộ độc quyền tại Mỹ, châu Âu, Brasil và Việt Nam về “Method for obtaining biosolvent compositions by esterification and resulting biosolvent compositions”;

  – 01 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích về “Phương pháp sản xuất chất xúc tác cracking từ chất phế thải rắn chứa nó”, số 995, năm 2011.

  Các giải pháp hữu ích đã đăng ký và được chấp nhận đơn:

  – “Phương pháp sản xuất liên tục metyl-2-keto-L-gulonat trên xúc tác dị đa axit”. Số đơn 1-2011-03017, ngày 07 tháng 11 năm 2011. Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 706/QĐ-SHTT ngày 13 tháng 1 năm 2012;

  – “Phương pháp tinh chế glyxerin từ glyxerin thô thu được từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel”, số đơn 2-2008-00219, ngày 30/9 2008, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 69425/QĐ-SHTT ngày 13/11/2008;

  – “Phương pháp hoàn nguyên chất xúc tác và quy trình hydro hóa liên tục glucoza thành sorbitol sử dụng phương pháp hoàn nguyên này”. Số đơn 2-2010-00045, ngày 08/3/2010, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 46038/QĐ-SHTT ngày 01/9/2010;

  – “Phương pháp điều chế nhôm oxit hoạt tính”. Số đơn 2-2010-00049, ngày 16/3/2010, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 20608/QĐ-SHTT ngày 27/4/2010;

  – “Phương pháp tinh chế rutin thô thành rutin tinh khiết”. Số đơn 2-2011-00091, ngày 6/5/2011, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 24438/QĐ-SHTT ngày 17/10/2011;

  – “Phương pháp sản xuất liên tục biodiesel từ axit béo phế thải”. Số đơn 2-20101-00229, ngày 17/10/2011, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 53156/QĐ-SHTT ngày 22/12/2011;

  – “Phương pháp cải thiện độ ổn định cho etanol nhiên liệu biến tính”. Số đơn 2-2012-00143, ngày 20/6/2012;

  – “Phương pháp xử lý nước thải chứa chất hữu cơ vòng thơm”. Số đơn 2-2012-00196, ngày 16/3/2010, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 20608/QĐ-SHTT ngày 31/8/2012,…

  TIN TỨC LIÊN QUAN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Đăng Ký Bảo Hộ Bằng Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích
 • Thủ Tục Đăng Ký Bằng Sáng Chế/ Giải Pháp Hữu Ích
 • Bản Mô Tả Giải Pháp Hữu Ích
 • Hướng Dẫn Viết Bản Mô Tả Sáng Chế/ Giải Pháp Hữu Ích
 • Cách Viết Bản Mô Tả Sáng Chế/giải Pháp Hữu Ích
 • Bản Mô Tả Giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Đăng Ký Bằng Sáng Chế/ Giải Pháp Hữu Ích
 • Tư Vấn Đăng Ký Bảo Hộ Bằng Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích
 • Các Bằng Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích
 • Quy Định Về Duy Trì Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ Sáng Chế/giải Pháp Hữu Ích
 • Điều Kiện Bảo Hộ Sáng Chế Theo Điều 58 Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 • Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 Tập 1, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Hữu ích, Giải Pháp, Giai Phap Co Ban, Bản Mô Tả Giải Pháp Hữu ích, Bản Mô Tả Giải Pháp Dự Thi, Thủ Tục Đăng Ký Giải Pháp Hữu ích, Bản Mô Tả Giải Pháp Skkn, Giải Pháp Đại Hội Đảng 8, Đơn Đăng Ký Giải Pháp Hữu ích, Giải Pháp Cho Vinfast, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao, Giải Pháp Vấn Đề Gia Tăng Dân Số, Giải Pháp E Marketing, Giải Pháp Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ, Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Sẵn Sàng Đối Phó Của Hội Chữ Thập Đỏ, Giải Pháp Quản Lý Môi Trường, Phương Pháp Giải Toán 8, Cac Giai Phap An Ninh Quoc Gia, Giải Pháp Marketing Online, Giải Pháp Với Khách Hàng, Phương Pháp Giải Bài Toán Hỗn Hợp, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Giai Phap Nang Cao Y Duc Cua Can Bo Nghanh Y Te, 7 Giải Pháp Nghị Quyết 36, Phương Pháp Giải Bài Tập ăn Mòn Kim Loại, Đề Tài Giải Pháp Tăng Doanh Thu, Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Mục Tiêu, Giải Pháp Vấn Đề Tôn Giáo, Đáp án Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Bài Giải Phương Pháp Tính, Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Giải Bài Tập Phương Pháp Thuyết Minh, Những Vấn Đề Môi Trường Đô Thị Nổi Cộm Và Đề Xuất Giải Pháp, Cơ Chế Pháp Lý Giải Quyết Tranh Chấp, Giải Bài Tập Este Bằng Phương Pháp Quy Đổi, Giải Pháp Nâng Cao Làm Việc Nhóm, Sách 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học, Giai Pháp Cho Tiêu Chuẩn Leed, Quy Phạm Các Giải Pháp Kỹ Thuật Lâm Sinh, Nêu Các Giải Pháp Cơ Bản Nhận Diện Và Đấu Tranh, Giải Pháp Giao Tiếp ứng Xử Nơi Công Sở, Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm, Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh- Mai Lan Hương, Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Marketing Online, Giai Phap Xuat Khau Ben Vung, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Giải Bài Tập 16 Sách Tiếng Pháp Taxi, Bài Tham Luận Hay Về Giải Pháp Đảm Bảo Antt, Giải Pháp An Toàn Giao Thông, Giải Pháp Của Việt Nam Trước Brexit, Chuyên Đề Về Giải Pháp Đẩy Mạnh Tiêu Thụ, Các Phương Pháp Giải Toán Qua Các Kì Thi Olympic, Đề Xuất Giải Pháp Xã Hội Hóa Các ứng Dụng – Dịch Vụ Y Tế, 4 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Tw4, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Giải Pháp Xử Lý Nước Thải Y Tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Thất Nghiệp ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp, Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Thực Trạng, Nguyên Nhân Hậu Quả Giải Pháp, Bài Tham Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Về Bảo Đảm Antt, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Hãy Giải Thích Cơ Sở Của Biện Pháp Kỹ Thuật Sau Phải Làm Đất Thật Tơi Xốp, Phương Pháp Giai Bài Tập Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể, Hãy Giải Thích Tại Sao Trong Thời Kỳ Pháp Thuộc, Giải Pháp Tìm Nguồn Tài Trợ Phi Chính Phủ Trồng Rừng, Giai Phap Quan Ly, Bao Ve Chu Quyen Bien Dao Viet Nam, Giải Bài Tập Bằng Phương Pháp Bảo Toàn Electron, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay,

  Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 Tập 1, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Hữu ích, Giải Pháp, Giai Phap Co Ban, Bản Mô Tả Giải Pháp Hữu ích, Bản Mô Tả Giải Pháp Dự Thi, Thủ Tục Đăng Ký Giải Pháp Hữu ích, Bản Mô Tả Giải Pháp Skkn, Giải Pháp Đại Hội Đảng 8, Đơn Đăng Ký Giải Pháp Hữu ích, Giải Pháp Cho Vinfast, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao, Giải Pháp Vấn Đề Gia Tăng Dân Số, Giải Pháp E Marketing, Giải Pháp Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ, Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Sẵn Sàng Đối Phó Của Hội Chữ Thập Đỏ, Giải Pháp Quản Lý Môi Trường, Phương Pháp Giải Toán 8, Cac Giai Phap An Ninh Quoc Gia, Giải Pháp Marketing Online, Giải Pháp Với Khách Hàng, Phương Pháp Giải Bài Toán Hỗn Hợp, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Bảo Vệ Môi Trường, Giai Phap Nang Cao Y Duc Cua Can Bo Nghanh Y Te, 7 Giải Pháp Nghị Quyết 36,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bản Mô Tả Sáng Chế/ Giải Pháp Hữu Ích
 • Cách Viết Bản Mô Tả Sáng Chế/giải Pháp Hữu Ích
 • Cách Xây Dựng Bản Mô Tả Sáng Chế Hay Giải Pháp Hữu Ích
 • Hướng Dẫn Cách Lập Bản Mô Tả Và Bản Tóm Tắt Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích
 • Hướng Dẫn Viết Bản Mô Tả Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • Đăng Ký Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • So Sánh Bằng Độc Quyền Sáng Chế Và Bằng Độc Quyền Giải Pháp Hữu Ích
 • Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích Và Những Điểm Khác Biệt
 • Phương Pháp Dạy Và Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Trẻ Em
  • Thời hạn bảo hộ đối với giải pháp hữu ích thường ngắn hạn hơn so với sáng chế và khác nhau giữa các nước và mỗi sáng chế được bảo hộ từ 07 – 10 năm và không được gia hạn.
  • Đăng ký bảo hộ và duy trì hiệu lực của giải pháp hữu ích sẽ rẻ hơn nhiều so với đăng ký sáng chế.
  • Khi khách hàng đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích sẽ ít chặt chẽ hơn so với sáng chế. Ngoài ra giải pháp hữu ích luôn đáp ứng được đủ điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo… Thực tế khi đăng ký bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích thường được thực hiện đối với các sáng kiến có bổ sung và có thể không đáp ứng được điều kiện bảo hộ sáng chế.
  • Đa phần các nước khi đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không thẩm định nội dung đơn khi đăng ký. Từ đó khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và mất trung bình khoảng 06 tháng.
  • Hiện nay vẫn còn một số nước thì đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích chỉ được cấp cho một số lĩnh vực nhất định…;

  Như trên thì đăng ký bảo hộ dưới hình thức giải pháp hữu ích sẽ phù hợp hơn so với đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền. Khách hàng nên lựa chọn phù hợp cho mình tùy vào sản phẩm có vòng đời ngắn hoặc lâu mà chọn đăng ký giải pháp hữu ích hoặc đăng ký sáng chế.

  Một số nước hiện nay đã thực hiện đăng ký sáng chế và đăng ký giải pháp hữu ích (bảo hộ đồng thời cả 2). Để khách hàng có thể nhận kết quả bảo hộ sáng chế sớm hơn trong khi việc chờ đợi cấp bằng độc quyền thì khá lâu. Khi cấp bằng thì khách hàng sẽ phải lựa chọn một trong hai hình thức bảo hộ sáng chế cho khách hàng,tức khách hàng không nhận được 2 sáng chế cùng một lúc cho một sản phẩm.

  Mọi thông tin về đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trọn gói, hợp lý.

  Cách đọc tài liệu đăng ký sáng chế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Sáng Chế Và Giải Pháp Hữu Ích
 • Chuyên Đề Môn Thể Dục Giai Phap Huu Ich Td Thcs Doc
 • Skkn Môn Thể Dục: “các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Bài Tập Quay Phải, Quay Trái Đối Với Học Sinh Lớp 1”. : Phòng Gd&đt Tp Nam Định
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm:một Số Giải Pháp Trong Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Thể Dục Lớp 5 : Phòng Gd&đt Thị Xã Ba Đồn
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Thể Dục Thpt
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100