Top 16 # Một Số Biện Pháp Xử Lý Học Sinh Vi Phạm / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Quy Trình Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy / 2023

Cách xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Hướng dẫn xử lý học sinh vi phạm nội quy

Khi học sinh vi phạm nề nếp kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên bộ môn có nhiệm vụ nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật đó, giúp các em học sinh ngày càng tiến bộ và hoàn thiện hơn. Mời các thầy cô tham khảo quy trình xử lý học sinh vi phạm nội quy sau đây. I. CÁC BƯỚC XỬ LÝ, GIÁO DỤC TRƯỚC KHI ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC SINH:

1. Đối với những HS có hành vi vi phạm “Nội quy học sinh” (đi trễ, trốn học, trốn tiết, không thực hiện đồng phục về, áo, quần, giày, dép, tóc…, không thuộc bài, không làm bài tập):

Lần 1: Giám thị ghi nhận và nhắc nhở HS không được tái phạm.

Lần 2: Giám thị yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm, phê bình học sinh và thông báo cho GVCN biết để cùng phối hợp giáo dục.

Lần 3: Giám thị lập biên bản, yêu cầu học sinh viết cam kết đồng thời thông báo cho GVCN biết để mời CMHS vào trường thông báo sự việc và cam kết giáo dục học sinh.

Lần 4: Giám thị lập bảng tổng hợp các vi phạm của học sinh chuyển GVCN để GVCN xử lý học sinh bằng hình thức khiển trách trước lớp; GVCN phải thông báo cho CMHS biết.

Lần 5: Giám thị lập hồ sơ đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét hình thức kỷ luật (theo hướng dẫn tại thông tư 08 của Bộ Giáo dục – đào tạo).

*Ghi chú: Xử lý theo số lần vi phạm của học sinh (không chỉ là tái phạm lỗi trước).

2. Đối với những học sinh có hành vi vi phạm “những điều học sinh không được làm” (theo Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học):

2.1. Học sinh có hành vi gian lận trong các kỳ kiểm tra định kỳ, tập trung (có biên bản do giáo viên coi thi, coi kiểm tra lập) thì GVCN xem xét xếp loại hạnh kiểm cuối học kỳ cao nhất là Trung bình.

2.2. Học sinh vi phạm những điều “cấm” còn lại thì Giám thị lập biên bản, mời phụ huynh đến trao đổi; đồng thời yêu cầu GVCN phải xét kỷ luật Khiển trách trước lớp.

2.3. Học sinh đã bị Khiển trách trước lớp mà vẫn vi phạm lần 2 (không chỉ là tái phạm lỗi trước) giám thị phối hợp với GVCN lập hồ sơ gởi Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét; đồng thời thông báo để CMHS biết.

* Riêng những khuyết điểm có tính nghiêm trọng (dù mới vi phạm lần đầu) giám thị lập biên bản, thông báo cho CMHS, phối hợp với GVCN lập hồ sơ đưa ra HĐ kỷ luật nhà trường để xử lý.

II. CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN KHI ĐỀ NGHỊ TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT: 1. Các hình thức kỷ luật đối với học sinh:

1. Khiển trách trước lớp đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau:

Nghỉ học không phép từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng

Không thuộc bài hoặc không làm bài tập từ 3 lần trở lên trong 1 tháng

Đi học trễ từ 3 lần trở lên trong 1 tháng

Nói năng thô tục, đánh bài, hút thuốc lá…

Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần

Vi phạm nội quy thi ( kiểm tra)

Có thái độ thiếu tôn trọng đối với thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, bạn bè…

Gây mất đoàn kết trong lớp, bao che cho hành vi sai trái của bạn mà không có ý thức đấu tranh hoặc không báo cáo cho nhà trường (GVBM,GVCN,giám thị hoặc BGH….) biết cái sai của bạn

*Lưu ý: GVCN căn cứ mức độ vi phạm của học sinh, khiển trách học sinh trước lớp trong buổi sinh hoạt lớp đầu tuần (ghi lại biên bản sinh hoạt lớp và nộp về phòng QLGD học sinh).

2. Khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường

Đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

Tái phạm các khuyết điểm đã từng bị xử lý khiển trách trước lớp.

Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần song đã gây nhiều tác hại, ảnh hưởng không tốt đến giáo dục của nhà trường:

Ăn cắp sách, bút, tiền bạc, tư trang …của người khác;

Gây gỗ đánh nhau với học sinh trong trường và người ngoài trường;

Tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan;

Nghe nhạc, xem phim ảnh hoặc lưu trữ, truyền bá sách báo có nội dung xấu.

*Lưu ý: Học sinh bị kỉ luật khiển trách trước HĐ kỷ luật nhà trường ở học kì nào thì chỉ được xếp loại hạnh kiểm cao nhất là Trung bình ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ không ghi vào học bạ nhưng được thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục.

3. Cảnh cáo trước toàn trường

Đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

Tái phạm các khuyết điểm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường.

Nhiều lần trốn học, trốn đi lao động hoặc quay cóp trong lúc kiểm tra (có tính hệ thống)

Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn dù chỉ 1 lần và mức độ tác hại thực sự nghiêm trọng:

Ăn cắp, cướp giật trong và ngoài nhà trường.

Có lời nói và hành động vô lễ với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đánh nhau có tổ chức, gây rối trật tự trị an bị công an tạm giam giữ hoặc thông báo cho nhà trường biết.

Học sinh bị kỉ luật cảnh cáo ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ và thông báo cho CMHS biết.

4. Đình chỉ học tập 1 tuần lễ

Đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

– HS đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu đến học sinh khác.

– Học sinh vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, thầy cô giáo, tập thể lớp như : Trộm cắp, trấn lột, gây gổ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác…

*Lưu ý: Học sinh bị Đình chỉ học tập 1 tuần ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi học bạ và thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục..

5. Đình chỉ học tập 1 năm học

Đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:

HS đã bị đình chỉ học tập 1 tuần nhưng không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm khuyết điểm (không chỉ là lỗi đã bị xử lý), thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiệm trọng khác.

HS vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, có ý thức và chủ động gây ra những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm:

Tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động…

Sử dụng hung khí đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác,

Can án ngoài trường bị công an bắt giữ….

* Lưu ý: Học sinh bị đình chỉ 1 năm học sẽ được nhà trường gửi trả về địa phương (Phường, tổ dân phố) để theo dõi, giáo dục. Sau khi hết thời hạn kỷ luật nếu HS muốn học lại thì CMHS phải làm đơn xin nhà trường cho học lại; phải có giấy của công an địa phương xác nhận mức độ tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong thời gian ở địa phương và bản cam kết của gia đình về việc giáo dục con em mình.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT HỌC SINH:

GVCN khi xử lý hoặc đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý kỷ luật học sinh cần có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu sau:

1. Với hình thức Khiển trách trước lớp:

Học sinh làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm.

Học sinh đọc bản tự kiểm trước lớp, nghe GVCN phân tích khuyết điểm

Hình thức xử lý Khiển trách trước lớp phải được thể hiện rõ trong biên bản sinh hoạt lớp hàng tuần

2. Với Hình thức Khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường trở lên:

– Văn bản đề nghị Hội đồng kỉ luật nhà trường xét kỉ luật học sinh của GVCN (có ý kiến nhất trí của phòng QLHS)

* GVCN tập hợp hồ sơ gửi PHT phụ trách công tác QLGD học sinh để trình Hiệu trưởng triệu tập Hội đồng kỷ luật nhà trường.

IV. TRÁCH NHIỆM THEO DÕI , GIÚP ĐỠ HỌC SINH BỊ KỶ LUẬT VÀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XÓA KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH ĐÃ CHẤP HÀNH TỐT QUYẾT ĐỊNH, CÓ TIẾN BỘ RÕ RỆT: 1. Sau khi Hiệu trưởng ký quyết định kỷ luật HS:

– Nếu HS phải chịu các mức kỷ luật 2,3 &4 thì GVCN có trách nhiệm phối hợp với phòng QLHS và gia đình HS thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, để giáo dục HS.

– Sau thời hiệu của quyết định, nếu thấy HS chấp hành tốt, có ý thức sửa chữa khuyết điểm, có những tiến bộ rõ rệt thì GVCN tổ chức họp lớp, lập hồ sơ xét đề nghị xóa kỷ luật cho học sinh.

2 Hồ sơ đề nghị xóa kỷ luật

– Biên bản họp lớp đề nghị xét xóa kỷ luật cho học sinh.

– Bản nhận xét về quá trình rèn luyện của học sinh vi phạm của GVCN (có tham khảo ý kiến của cán bộ lớp).

– Bản đề nghị xét xóa kỷ luật và công nhận HS có tiến bộ của GVCN lớp (có sự nhất trí của phòng QLGD học sinh) gởi chủ tịch HĐKL (Hiệu trưởng) xét xóa quyết định kỷ luật.

Hướng Dẫn Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Nội Quy / 2023

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY

A. TRONG TIẾT HỌC 1. Giáo viên bộ môn bình tĩnh, kiềm chế bản thân, ra ngoài hành lang gọi điện cho Giám thị tới hỗ trợ đưa HS xuống phòng Hội đồng để giải quyết. GVBM ghi nội dung HS vi phạm vào Sổ ghi đầu bài (để GVCN biết và có biện pháp giáo dục HS, nếu giờ ra chơi gặp GVCN thì trao đổi luôn để GVCN nắm bắt được tình hình lớp sớm), ghi vào sổ liên lạc điện tử để nhắn tin về cho CMHS biết. Khối cấp 3 gọi cho đ/c Nguyễn Ngọc Mậu, số điện thoại 0372885117; khối cấp 2 gọi cho đ/c Nguyễn Văn Sơn, số điện thoại 0983761957. 2. Hai đồng chí Giám thị đưa HS xuống bàn giám thị và yêu cầu HS viết Bản tường trình, căn cứ vào mức độ để giải quyết tiếp. Các trường hợp ở mức độ nhẹ thì chuyển GVCN giáo dục HS; trường hợp phức tạp hơn thì chuyển xuống phòng Đoàn Đội và báo đ/c Thụy (tổ trưởng tổ Bảo vệ) giải quyết, số điện thoại 0915086919. Các đ/c Giám thị ghi sự việc vào Sổ trực BGH để BGH nắm rõ sự việc. Các đ/c Giám thị báo GVCN các sự việc của lớp mình ngay trong ngày, không để sự việc của lớp xảy ra mà GVCN không biết. 3. Các sự việc phức tạp giao đ/c  Lưu Đại Thụy (tổ trưởng tổ Bảo vệ) phối kết hợp cùng đ/c Phạm Thị Loan giải quyết, báo cáo BGH có hình thức xử lý.           GVBM không để HS nào sai đồng phục ngồi học trong lớp học; bàn giao cho Giám thị và báo GVCN cho CMHS mang áo đồng phục đến, khi CMHS chưa mang đến thì Giám thị bàn giao cho phòng đoàn đội. Qua 15 phút vào lớp, lớp vẫn có HS vi phạm đồng phục thì GVBM  tiết học đó phải báo cáo BGH lý do tại sao không thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường. B. GIỜ BÁN TRÚ           Các cô bán trú gặp HS quậy phá giờ bán trú thì gọi cho cô Nguyễn Thị Thanh Hà bán trú hỗ trợ, các trường hợp phức tạp thì cô Nguyễn Thị Thanh Hà bán trú gọi cho đ/c Nguyễn Ngọc Mậu, số điện thoại 0372885117.  Cán bộ bán trú gọi điện cho GVCN nắm tình hình luôn sau sự việc và cán bộ bán trú ghi vào Sổ liên lạc điện tử để Nhà trường gửi tin nhắn cho CMHS biết (GVCN hướng dẫn HS giữ Phiếu Sổ LLĐT và cán bộ bán trú thực hiện). C. HỌC SINH ĐI HỌC MUỘN, KHÔNG ĐỒNG PHỤC, KHÔNG THẺ HỌC SINH           Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho HS, tránh các đối tượng xấu giả danh trà trộn vào trường, tất cả HS đi học muộn, không đồng phục, không thẻ HS các đồng chí bảo vệ và phòng Đoàn Đội giữ lại ngoài cổng trường hoặc trong phòng Đoàn Đội, đợi GVCN xuống xác nhận đúng HS lớp mình mới cho HS lên lớp. Các HS không có đồng phục, phải gọi điện về nhà nhờ người mang đồng phục mới được lên lớp.

Quy Định Các Hình Thức Và Biện Pháp Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Trong Khi Kiểm Tra Học Kỳ / 2023

Đối với những học sinh vi phạm đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng nhẹ xử lý theo các hình thức sau đây:

1. Hình thức Nhắc nhở

– nhìn bài của bạn, trao đổi (bằng lời hoặc sử dụng ám hiệu, ký hiệu…) với bạn.

– Giám thị nêu tên và biểu hiện vi phạm trước học sinh trong phòng kiểm tra.

– Ghi vào biên bản ghi nhớ để làm căn cứ, đồng thời báo GVCN ngay sau buổi kiểm tra.

– Hình thức này do Giám thị quyết định tại biên bản được lập.

2. Hình thức Khiển trách

– nhìn bài của bạn, trao đổi (bằng lời hoặc sử dụng ám hiệu, ký hiệu…) với bạn.

– Nêu tên và biểu hiện vi phạm trước học sinh trong phòng kiểm tra.

– Học sinh bị xử lý bằng hình thức khiển trách trong khi dự kiểm tra môn nào sẽ bị trừ 20% số điểm của bài kiểm tra của môn đó.

– Hình thức xử lý khiển trách do Giám thị đề nghị tại biên bản được lập. Biên bản là căn cứ để thực hiện khi chấm kiểm tra, đồng thời báo GVCN, thông báo về gia đình sau đợt kiểm tra.

3. Hình thức Cảnh cáo

– Đã bị khiển trách nhưng trong giờ kiểm tra môn đó vẫn tiếp tục vi phạm;

– Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn.

– Sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thu phát khác để phục vụ cho việc làm bài kiểm tra…

– Học sinh bị cảnh cáo trong khi kiểm tra môn nào sẽ bị trừ 30% số điểm của bài kiểm tra môn đó.

– Hạ một bậc hạnh kiểm cuối học kỳ.

– Hình thức cảnh cáo do Giám thị đề nghị tại biên bản được lập và kèm theo tang vật thu được (nếu có). Biên bản là căn cứ thực hiện khi chấm bài và xét hạnh kiểm đối với học sinh, đồng thời báo GVCN và thông báo về gia đình sau đợt kiểm tra.

Học sinh vi phạm tác phong theo quy định của nhà trường hoặc có những hành vi, lời nói xúc phạm với thầy cô giáo làm Giám thị đều bị lập biên bản. Biên bản là căn cứ để xử lý về mặt hạnh kiểm cuối học kỳ, cuối năm học.

5. Vi phạm các Quy định khác:

– Trong thời gian diễn ra kiểm tra học kỳ học sinh phải chấp hành các quy định sau đây:

+ Tuyệt đối không được lại gần khu vực của Hội đồng kiểm tra để xem danh sách Giám thi, xem điểm …

+ Phải tập trung trước phòng kiểm tra khi có hiệu lệnh.

+ Sau khi đã ra khỏi phòng kiểm tra phải trật tự nhẹ nhàng đi xuống sân ra về hoặc chờ kiểm tra môn tiếp theo, không tự ý bỏ ra ngoài khuôn viên trường.

+ Khi hết thời gian của buổi kiểm tra phải trật tự ra về ngay, không ở lại đá bóng, tụ tập đám đông dưới lòng đường, ăn hàng … trước cổng trường.

Việc xử lý học sinh phải được công bố cho học sinh biết. Nếu học sinh không chịu ký tên vào biên bản thì hai Giám thị coi kiểm tra ký vào biên bản.

Đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, Chủ tịch Hội đồng quyết định xử lý.

Ban giám hiệu yêu cầu thầy cô giáo chủ nhiệm phổ biến đầy đủ nội dung của quy định này đến từng học sinh, đồng thời thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện tốt để đợt kiểm tra học kỳ diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính / 2023

Bên cạnh những hình thức xử phạt vi phạm hành chính, người vi phạm còn có thể phải chịu áp dụng thêm những biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

– Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

– Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

– Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

– Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

– Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

– Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

– Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

– Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

– Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính

Nguyên tắc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Khi áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền cần chú ý đến các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Đó là:

– Đối với mỗi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả khác nhau.

– Biện pháp khắc phục hậu quả có thể được áp dụng độc lập trong trường hợp sau:

+ Thuộc trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính;

+ Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

+ Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án mà có dấu hiệu vi phạm hành chính hoặc thuộc những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

+ Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt.

Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay?