Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Đảm Bảo An Ninh Kinh Tế Trong Tình Hình Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Chính Sách Tài Chính Thúc Đẩy Tăng Trưởng Kinh Tế Nhanh Và Bền Vững
 • Giải Pháp Tăng Trưởng Kinh Tế Bền Vững Và Đảm Bảo An Sinh Xã Hội
 • Bến Tre Bàn Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế
 • Luận Văn Một Số Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Tỉnh Bến Tre
 • Chiến Lược Biển Việt Nam: Đặt Trọng Tâm Vào Kinh Tế Để Bứt Phá
 • Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân…

  Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 1998, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG. Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy: Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ANQG được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước. Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong ANQG, ANKT được xác định là nền tảng, là nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội. Để tăng cường bảo đảm ANKT, Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Chỉ thị số 12 ngày 05/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”. Qua 03 năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng về bảo vệ ANKT, có nhiều vấn đề cần đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết, đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị…

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị…

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm ANKT. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

  Chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác bảo đảm ANQG, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống… Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

  Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ ANQG, bảo đảm ANKT… Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn…/.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Giải Pháp Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đảm Bảo An Ninh Kinh Tế Trong Các Cơ Quan, Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Bình
 • Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế Với Củng Cố Tiềm Lực Quốc Phòng, An Ninh
 • Giải Pháp Thực Hiện Hiệu Quả Sự Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng
 • Một Số Giải Pháp Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế
 • Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Vấn Đề Về Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
 • Nhập Khẩu Điện: Giải Pháp Đảm Bảo An Ninh Năng Lượng Quốc Gia
 • Chủ Động Các Giải Pháp Nhằm Đảm Bảo An Ninh Lương Thực
 • Review Về Các Giải Pháp An Ninh Cho Gia Đình Phổ Biến Nhất
 • Giải Pháp An Ninh Cho Gia Đình
 • Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia, Cac Giai Phap An Ninh Quoc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đén An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Hiện Nay, Câu Hỏi:nhân Thuc Chung Về An Ninh Quốc Gia,những Tác Động Đến Anqg, Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng An Ninh Trong, Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng An Ninh Trong, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2022, Giải Pháp Cơ Bản Đam Bảo An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Sức Mạnh Quốc Phòng An Ninh Cần Những Nhân Tố Cơ Bản Nào Những Nhân Lực Vật Lực Nào Của Quốc Gia, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Chuyên Đề Đường Lối Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trận An Ninh Nh, Những Giải Pháp Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Bài Thu Hoạch Quan Điểm Chủ Trương Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dâ, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân, “an Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân”, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Quan Điểm Và Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Thực Hiện Đường Lối Quốc Phòng, An Ninh, Tham Luận Vê Công Tac An Ninh Quoc Phong Tư Phap, Cac Bien Phap Nen Quoc Phong Toan Dan Va An Ninh Nhan Dan, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Đong Chí Hãy Cho Biết Cơ Chế, Nội Dung Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Quốc Phong An Ninh Như Thế Nào, Nội Dung Cơ Bản Của Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Dương Lói, Quan Diểm, Chính Sách, Pháp Luạt Của Nha Nươc Ve Quoc Phong An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Luat Phap Cua Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Bai Thu Hoach Ve Quan Diem, Dương Lio, Chinh Sach, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đồng Chí Trình Bầy Mục Tiêu, Nhiệm Vụ, Quốc Phòng An Ninh Và Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Đảng, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Về Đường Loói Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Noi Dung Duong Loi, Quan Diem, Chinh Sach Cua Dang, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach, Phap Luat Cua Nha Nuoc Viet Nam Ve Quoc Phong An Ninh., Phat Trien Kinh Te Gan Voi Tang Cuong Cung Co Quoc Phong An Ninh Va Hoat Dong Doi Ngoai, Trình Bày Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Củ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Gia, Những Yếu Tố Tác Động An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hoá, Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Báo Cáo Vì An Ninh Tổ Quốc, An Ninh Quốc Gia Là Gì, Bai An Ninh Quoc Gia, Vì An Ninh Tổ Quoc, An Ninh Quốc Gia, Luật An Ninh Quốc Gia, Bài Viết Về An Ninh Quốc Gia, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo Sơ Kết Luật An Ninh Quốc Gia, Quoc Phong An Ninh 2, Quốc Phòng An Ninh 1, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo Sơ Kết Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quoc Phong, Lý Luận Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Quốc Phòng An Ninh 10, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Báo Cáo Tham Luận Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Bài Tham Luận Vì An Ninh Tổ Quốc, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Báo Thi Đua Vì An Ninh Tổ Quốc Củng Công An, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Ngày Hội Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Ngày Hội Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Sơ Kết Ngày 10 Năm Hội Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Đề án An Ninh Lương Thực Quốc Gia, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng,

  Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia, Cac Giai Phap An Ninh Quoc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đén An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Hiện Nay, Câu Hỏi:nhân Thuc Chung Về An Ninh Quốc Gia,những Tác Động Đến Anqg, Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng An Ninh Trong, Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng An Ninh Trong, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Tinh Bay Nhiem Vu Giai Phap Chu Yeu Trong Linh Vuc Quoc Phong An Ninh, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh Của Đảng Ta 2022, Giải Pháp Cơ Bản Đam Bảo An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Trinh Bày Nhiệm Vụ Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực An Ninh Quốc Phòng? Liên Hệ Thực Tế, Bài Thu Hoach Thưc Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Gắn Với An Ninh Quốc Phòng, Trình Bày Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng An Ninh ? Liên Hệ Thực Tế?, Sức Mạnh Quốc Phòng An Ninh Cần Những Nhân Tố Cơ Bản Nào Những Nhân Lực Vật Lực Nào Của Quốc Gia, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Chuyên Đề Đường Lối Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trận An Ninh Nh, Những Giải Pháp Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Tư Tưởng, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Bài Thu Hoạch Quan Điểm Chủ Trương Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dâ, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân, “an Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân”, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Quan Điểm Và Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Thực Hiện Đường Lối Quốc Phòng, An Ninh, Tham Luận Vê Công Tac An Ninh Quoc Phong Tư Phap, Cac Bien Phap Nen Quoc Phong Toan Dan Va An Ninh Nhan Dan, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Đong Chí Hãy Cho Biết Cơ Chế, Nội Dung Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Quốc Phong An Ninh Như Thế Nào, Nội Dung Cơ Bản Của Đường Lối Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Dương Lói, Quan Diểm, Chính Sách, Pháp Luạt Của Nha Nươc Ve Quoc Phong An Ninh, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Luat Phap Cua Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Bai Thu Hoach Ve Quan Diem, Dương Lio, Chinh Sach, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Đồng Chí Trình Bầy Mục Tiêu, Nhiệm Vụ, Quốc Phòng An Ninh Và Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Đảng, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Quan Điểm Của Đảng Về Đường Loói Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh, Noi Dung Duong Loi, Quan Diem, Chinh Sach Cua Dang, Phap Luat Nha Nuoc Ve Quoc Phong An Ninh, Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach, Phap Luat Cua Nha Nuoc Viet Nam Ve Quoc Phong An Ninh., Phat Trien Kinh Te Gan Voi Tang Cuong Cung Co Quoc Phong An Ninh Va Hoat Dong Doi Ngoai,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • An Ninh Quốc Gia Là Gì ? Phân Tích Dấu Hiệu Pháp Lý Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia ?
 • Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia
 • Vị Trí, Vai Trò, Tầm Quan Trọng Của Biện Pháp Pháp Luật Trong Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia
 • Giải Pháp Cho Xe Tải
 • Giải Pháp Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Trong Tình Hình Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Đảm Bảo An Toàn, An Ninh Mạng
 • Bộ Công Thương Tăng Cường Phối Hợp Và Triển Khai Đồng Bộ Các Biện Pháp Bảo Đảm An Toàn, An Ninh Mạng Theo Chỉ Thị Số 41
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Toàn, An Ninh Mạng Trong Tình Hình Mới
 • Các Biện Pháp Bảo Đảm An Toàn Thông Tin, An Ninh Mạng
 • Kinh Nghiệm Xử Lý Khi Đổ Bê Tông Xong Trời Mưa
 • Hàng tỷ người có thể được kết nối thông tin qua các thiết bị di động có khả năng xử lý, dung lượng lưu trữ chưa từng có trước đây và khả năng tiếp cận tri thức là không có giới hạn; nhất là với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, các rô-bốt mạng mang trí tuệ nhân tạo ngày càng được tiếp cận với nhiều nguồn dữ liệu khổng lồ, được trang bị năng lực tính toán ngày càng mạnh nên có khả năng tự học, tự suy luận, tự hành xử ở tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt trội con người về một số phương diện.

  Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích to lớn không thể phủ nhận, những thành tựu công nghệ thông tin mới cũng như dịch vụ, ứng dụng thông minh trên không gian mạng cũng làm xuất hiện nhiều nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, những năm vừa qua, thông qua tiến công mạng, hàng loạt thông tin, tài liệu mật, tài liệu nhạy cảm liên tục được công bố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống chính trị trên thế giới, điển hình như vụ Wikileaks, “hồ sơ Panama” (2016)… Nhiều quốc gia liên tục bị cáo buộc hoặc đổ lỗi cho nhau về hoạt động tiến công, thu thập thông tin tình báo qua mạng, tác động tâm lý, hướng lái ý thức qua mạng; thậm chí nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ các cuộc “chiến tranh mạng” giữa các quốc gia, các “chiến dịch xâm lược bằng công nghệ”, nhất là bởi các quốc gia đi trước hoặc đang có lợi thế hơn về trình độ công nghệ cao.

  An ninh mạng, an ninh thông tin (ANTT) đồng thời đặt ra các vấn đề với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Đặc biệt, với đặc trưng có mặt ở khắp nơi, có khả năng cảm biến, liên tục thu thập thông tin về hoạt động của con người, môi trường chung quanh và liên tục kết nối, hàng chục tỷ thiết bị “In-tơ-nét của vạn vật” (IoT) đang hoạt động trên thế giới có thể bị lợi dụng để tạo ra những mạng lưới thu thập thông tin với phạm vi hoạt động cực rộng, len lỏi vào từng khía cạnh của đời sống con người, tạo ra những nguy cơ chưa từng có với các tổ chức, cá nhân trước hoạt động của bọn tội phạm mạng. Có thể nói, đề tài về bảo đảm ANTT quốc tế đang là một trong những vấn đề được ưu tiên toàn cầu, khu vực và mỗi quốc gia.

  Đối với Việt Nam, khoa học và công nghệ (KH và CN) được xác định là một trong những khâu trọng tâm của quá trình CNH, HĐH đất nước. Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định KH và CN thật sự là quốc sách hàng đầu. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2022 (theo Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) xác định công nghệ thông tin và truyền thông là “ngành kinh tế mũi nhọn”, là công cụ quan trọng hàng đầu thực hiện mục tiêu thiên nhiên kỷ, rút ngắn quá trình CNH, HĐH đất nước. Tầm nhìn đến năm 2022 đặt mục tiêu ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực, khai thác hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành…

  Với định hướng này, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có sự phát triển nhanh về công nghệ thông tin trên thế giới và đang nỗ lực trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực Đông – Nam Á triển khai xây dựng thành phố thông minh phục vụ cuộc sống. Chúng ta có thị trường In-tơ-nét vào loại năng động nhất thế giới với 52% số dân sử dụng vào năm 2022 (đứng thứ 16 trong số 20 quốc gia có số lượng người sử dụng in-tơ-nét nhiều nhất châu Á); các thiết bị thông minh đã trở nên phổ biến và quen thuộc, gắn liền với sinh hoạt, học tập, lao động của người dân. Ước tính, khoảng 78% số người dùng in-tơ-nét ở Việt Nam lên mạng mỗi ngày, 55% số đó online bằng điện thoại thông minh; riêng mạng xã hội facebook có 48 triệu tài khoản/95 triệu dân, trong đó 30 triệu tài khoản online hằng ngày. Bên cạnh đó, Chính phủ điện tử cũng đang được triển khai rộng khắp ở các bộ, ngành, địa phương.

  Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều thách thức rất lớn về ANTT, an ninh mạng. Năm 2022 đã có tổng cộng khoảng 145 nghìn cuộc tiến công mạng khác nhau nhằm vào hệ thống thông tin Việt Nam với ba loại hình tiến công chính là: lừa đảo, mã độc và thay đổi giao diện, gây thiệt hại hơn 10.400 tỷ đồng; hơn 10 nghìn trang/cổng thông tin điện tử có tên miền “.vn” bị tiến công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, cài mã độc và có hơn 70% số máy tính bị lây nhiễm. Theo ghi nhận của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) thì Quý I năm 2022 đã có gần 7.700 sự cố tiến công mạng vào các website tại Việt Nam. Tháng 7-2016 đã xảy ra vụ tiến công vào hệ thống mạng của Hàng không Việt Nam theo hình thức APT (tiến công có chủ đích) làm ảnh hưởng hơn 100 chuyến bay, đồng thời làm rò rỉ dữ liệu của hơn 400 nghìn tài khoản khách hàng thường xuyên của hãng. Tháng 3-2017, một số website của các cảng hàng không như Tân Sơn Nhất, Rạch Giá, Tuy Hòa đã bị tin tặc tiến công. Tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, đánh cắp công nghệ, bản quyền trên in-tơ-nét ngày càng tăng, nguy cơ gián điệp mạng, tội phạm mạng trở nên phức tạp, nguy hiểm. Môi trường in-tơ-nét cũng bị lợi dụng để tán phát thông tin bịa đặt, không kiểm chứng, độc hại nhằm vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức, hoạt động khủng bố, phá hoại, hoạt động tội phạm mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, nguy hiểm với mức độ thiệt hại ngày càng tăng.

  CÔNG tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ANTT cũng được đặt ra rất sớm tại Việt Nam, đi đôi với các chủ trương, chiến lược phát triển công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và hình thành xã hội thông tin. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã xác định nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ xung đột, chiến tranh biên giới, chiến tranh mạng… Ngày 16-9-2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, là một bộ phận trọng yếu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bộ Chính trị (khóa X) cũng đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25-12-2013 về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên in-tơ-nét. Về hành lang pháp lý trong lĩnh vực ATTT về cơ bản đã được xây dựng và đang dần hoàn thiện với việc Quốc hội thông qua Luật ATTT mạng (năm 2022) và các Nghị định hướng dẫn luật đã được ban hành. Ngày 27-5-2016, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 898/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm An toàn thông tin mạng giai đoạn 2022-2020. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh tình hình hiện nay, thể hiện sự quyết tâm và đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta sớm trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, gắn liền với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh của đất nước.

  Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và thực tiễn vận động của không gian mạng tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ cơ sở dữ liệu thiết yếu, phòng, chống khủng bố và tội phạm mạng. Trong đó, các quy định của pháp luật về an ninh, ATTT của Việt Nam còn chưa theo kịp nhu cầu sử dụng và sự phát triển của công nghệ thông tin. Cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu bảo mật thiết yếu, trong khi ý thức bảo vệ thông tin, ATTT khi sử dụng máy tính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hạn chế. Chưa có tiêu chuẩn thống nhất về ANTT đối với các cổng thông tin, trang thông tin điện tử, hệ thống mạng được xây dựng. Khảo sát lĩnh vực ATTT năm 2022 cho thấy có 41% số cơ quan, tổ chức không thực hiện kiểm tra, đánh giá, quản lý rủi ro về ATTT, không phát hiện ra những nguy cơ, lỗ hổng, mã độc tiềm ẩn sẵn trong hệ thống từ trước; 51% số cơ quan, tổ chức chưa có quy trình thao tác chuẩn để phản hồi, xử lý khi xảy ra sự cố; 73% số cơ quan, tổ chức chưa triển khai áp dụng các biện pháp bảo đảm ANTT theo quy định hoặc theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

  Trong thời gian tới, với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu, đặc biệt với các thiết bị IoT sẽ tiếp tục đặt ra các thách thức hết sức to lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, phòng, chống khủng bố và tội phạm mạng. Để chủ động ứng phó các thách thức này, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, an ninh mạng, cần làm tốt một số mặt công tác sau: Một là, thống nhất và nâng cao nhận thức về an ninh mạng, ANTT trong thời kỳ kỹ thuật số. Xác định công tác bảo đảm an ninh, ATTT, phòng, chống vi phạm và tội phạm mạng là một bộ phận trọng yếu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Về phía mỗi cá nhân, tổ chức trước hết cần tự đề cao cảnh giác, chủ động tham khảo, tìm hiểu và triển khai các biện pháp bảo đảm ATTT, lựa chọn, sàng lọc, kiểm tra thông tin cho mình.

  Hai là, tăng cường năng lực và nâng cao một bước hiệu quả quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông, về ANTT, an ninh mạng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng, ATTT, quy chuẩn về ATTT. Kiện toàn tổ chức bộ máy thực thi quản lý nhà nước về an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, hệ thống các đơn vị chuyên trách về ANTT, công nghệ thông tin. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý mạng theo pháp luật, bảo đảm mở và minh bạch, tạo điều kiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật trên không gian mạng.

  Ba là, coi trọng đẩy mạnh việc xây dựng nguồn nhân lực ANTT Việt Nam cả về số lượng lẫn chất lượng. Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong nước về số lượng và chất lượng, có khả năng cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho khu vực và thế giới; Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn lực công nghệ thông tin đến năm 2022 và định hướng đến năm 2022 (Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1-6-2009).

  Bốn là, đẩy mạnh hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong bảo đảm an ninh, ATTT, đồng thời chủ động, tích cực tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, ANTT. Tính chất phức tạp và nguy hiểm của vấn đề an ninh mạng, ANTT, tội phạm mạng cho thấy cần đạt được đồng thuận giữa các quốc gia và cộng đồng quốc tế về những nguyên tắc, quy tắc và chuẩn mực chung, đặt dưới sự dẫn dắt của Liên hợp quốc để nâng cao trách nhiệm cũng như thái độ ứng xử của mỗi quốc gia trong môi trường thông tin quốc tế, nhất là các quốc gia có ưu thế về công nghệ, trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ mạng, in-tơ-nét. Cần thiết phải xây dựng mô hình và các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong việc sản xuất, phát triển và sử dụng công nghệ thông tin phù hợp với luật pháp quốc tế, trên cơ sở tôn trọng quyền tự do và những quyền cơ bản khác của con người, đồng thời không can thiệp công việc nội bộ lẫn nhau; phản đối mọi hình thức lợi dụng vấn đề “tự do thông tin”, “nhân quyền”, “dân chủ” trên không gian mạng để xâm hại lợi ích của các quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân.

  Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Toàn, An Ninh Thông Tin
 • Triển Khai Các Biện Pháp Đảm Bảo An Toàn, An Ninh Mạng
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Đảm Bảo An Toàn An Ninh Mạng Và Bảo Mật Dữ Liệu
 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tiếng Anh Là Gì ? Tư Vấn Giấy Phép Vsattp
 • Biện Pháp Và Tiêu Chuẩn Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động
 • Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, An Ninh Kinh Tế Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Đổi Mới Công Tác Đánh Giá Cán Bộ Trước Yêu Cầu Mới
 • Giải Pháp Đổi Mới Công Tác Cán Bộ Trong Giai Đoạn Hiện Nay Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Phát Huy Dân Chủ Trong Công Tác Cán Bộ Ở Nước Ta Hiện Nay: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Công Tác Quản Lý Cán Bộ: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Đánh Giá Và Sử Dụng Cán Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Trong tình hình mới, an ninh quốc gia đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới rất phức tạp, đòi hỏi phải có chiến lược mới với tầm nhìn mới, hệ thống giải pháp mới để giữ vững an ninh quốc gia.

  Sáng 9-7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các Ủy ban của Quốc hội; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

  Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

  Năm 1998, lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ an ninh quốc gia.

  Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia cho thấy, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, an ninh quốc gia được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước.

  Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, trong bối cảnh tình hình mới, an ninh quốc gia đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới rất phức tạp, đòi hỏi phải có chiến lược mới với tầm nhìn mới, hệ thống giải pháp mới để giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

  Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong an ninh quốc gia, an ninh kinh tế được xác định là nền tảng, là nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội.

  Để tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế, Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Chỉ thị số 12 ngày 5-1-2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.”

  Qua 3 năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng về bảo vệ an ninh kinh tế, nhiều vấn đề cần được đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết, đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị…

  Chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống

  Kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

  Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế; Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

  Các cấp chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống…

  Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình.

  Các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

  Thường trực Ban Bí thư lưu ý, việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế…; xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  Về công tác Công an, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn…/.

  Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tướng: Cand Phải Giữ Vững An Ninh Quốc Gia, Bảo Đảm Ttatxh Trong Mọi Tình Huống
 • Những Vấn Đề Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Và Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Kiên Trì Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp, Xử Lý Hiệu Quả Xe Quá Tải
 • Hưng Yên: Tăng Cường Các Giải Pháp Xử Lý Xe Chở Quá Khổ, Quá Tải
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Xử Lý Xe Quá Tải Trọng
 • Tăng Cường Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia
 • Một Số Vấn Đề Về Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
 • Nhập Khẩu Điện: Giải Pháp Đảm Bảo An Ninh Năng Lượng Quốc Gia
 • Chủ Động Các Giải Pháp Nhằm Đảm Bảo An Ninh Lương Thực
 • Review Về Các Giải Pháp An Ninh Cho Gia Đình Phổ Biến Nhất
 • Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

  Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

  Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Tổng Biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 1998, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG.

  Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy: Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ANQG được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước.

  Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong ANQG, ANKT được xác định là nền tảng, là nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội. Để tăng cường bảo đảm ANKT, Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Chỉ thị số 12 ngày 05/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

  Qua 03 năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng về bảo vệ ANKT, có nhiều vấn đề cần đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết, đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị…

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ ANQG và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm ANKT, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

  Cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm ANKT. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

  Chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác bảo đảm ANQG, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống… Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm….

  --- Bài cũ hơn ---

 • An Ninh Quốc Gia Là Gì ? Phân Tích Dấu Hiệu Pháp Lý Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia ?
 • Nhiệm Vụ Giải Pháp Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia
 • Vị Trí, Vai Trò, Tầm Quan Trọng Của Biện Pháp Pháp Luật Trong Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia
 • Giải Pháp Cho Xe Tải
 • Giải Pháp Cho Xe Tải, Container
 • Bảo Vệ Vững Chắc An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Phối Hợp Trong Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Giải Pháp An Ninh, An Toàn Cho Bạn, Gia Đình Và Tài Sản
 • Hệ Thống An Ninh Bảo Vệ “3 Lớp” Toàn Diện Cho Gia Đình Bạn
 • Lắp Đặt Camera An Ninh Giải Pháp An Ninh Cho Gia Đình Bạn Camera Giám Sát
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Nhận Xét, Đánh Giá Công Chức Trong Ngành Kiểm Sát Bắc Giang.
 • (Chinhphu.vn) – Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế.

  Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW. Ảnh VGP/Lê Sơn

  Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  Tham dự và chỉ  đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là các đồng chí  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ ANQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ  đạo. Năm 1998, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về Chiến lược ANQG, lần đầu tiên Đảng ta hệ thống nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG.

  Qua tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược ANQG cho thấy: Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ANQG được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững độc lập, tự chủ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của đất nước. Ổn định chính trị và môi trường an ninh, an toàn đã trở thành một trong những lợi thế, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tạo lập vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong ANQG, ANKT được xác định là nền tảng, là nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội. Để tăng cường bảo đảm ANKT, Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Chỉ thị số 12 ngày 05/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”. Qua 03 năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng về bảo vệ ANKT, có nhiều vấn đề cần đánh giá, sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị…

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP/Lê Sơn

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ ANQG và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm ANKT, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm ANKT. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

  Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác bảo đảm ANQG, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống… Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

  Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ ANQG, bảo đảm ANKT… Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo vệ ANKT đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn…  

  Lê Sơn

  Từ khóa:

  Bộ Chính trị

  ,

  Ban Bí thư

  ,

  Trần Quốc Vượng

  ,

  Tô Lâm

  ,

  an ninh

  ,

  kinh tế

  ,

  quốc gia

  ,

  Phan Đình Trạc

  ,

  Ngô Xuân Lịch

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giám Sát Hành Trình Xe Tải Hiệu Quả Và Chuyên Nghiệp Ngay Tại Nhà
 • Gps Quan Ly Xe, Thiet Bi Dinh Vi, Giam Sat Hanh Trinh, Thiet Bi Hop Chuan, Hop Den
 • Một Số Giải Pháp Tăng Cầu Trong Thị Trường Vận Tải
 • Giải Pháp Tối Ưu Hoá Các Hoạt Động Vận Tải Đầu Vào Cho Các Công Ty Thực Phẩm Và Nước Uống
 • Nhiều Giải Pháp Tài Chính Thúc Đẩy Tăng Trưởng Tín Dụng Cuối Năm
 • Bảo Đảm An Ninh Mạng Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quân Đội Tham Gia Bảo Vệ Tổ Quốc Trên Không Gian Mạng
 • Một Số Nguyên Tắc Và Biện Pháp Bảo Vệ An Ninh Mạng
 • Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội
 • Nhận Thức, Trách Nhiệm Về An Ninh Mạng Trong Quân Đội
 • Top 5 Công Ty An Ninh Mạng Hàng Đầu Tại Việt Nam
 • Thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng. Bên cạnh những lợi ích to lớn không thể phủ nhận, cách mạng số, không gian mạng kết nối toàn cầu với đặc tính không biên giới cũng đặt ra nhiều thách thức rất lớn đối với an ninh của các quốc gia trên thế giới, khiến cho an ninh mạng không còn là vấn đề của riêng một quốc gia, mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. Chính vì vậy, bảo đảm an ninh mạng đang là ưu tiên hàng đầu được thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.Bảo đảm an ninh mạng đang là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia, trong đó có Việt Nam (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm công nghệ số) _Ảnh: TTXVNBảo đảm an ninh mạng là vấn đề toàn cầu

  Với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, ngày nay, mọi hoạt động diễn ra trong thế giới thực đều có sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị thông minh; sự kết hợp giữa hệ thống ảo và thực thể đã làm thay đổi cách thức con người tiến hành công việc, tạo ra sản phẩm, từ đó tạo nên “cuộc cách mạng” về tổ chức các chuỗi sản xuất – giá trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh những lợi ích thiết thực, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng cũng đặt ra những thách thức to lớn cho vấn đề bảo đảm an ninh mạng. Ngày 1-4-2015, Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 đã thông qua Nghị quyết về “Chiến tranh mạng: mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh toàn cầu”. Tháng 9-2019, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở Niu Oóc (Mỹ), 20 quốc gia đã ký thỏa thuận ngăn chặn lan truyền tin giả trực tuyến. Đây là những tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế, là cơ sở để tiến tới xây dựng một điều ước quốc tế về bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

  Ở Nga, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin cho rằng, “Trong điều kiện hiện nay, “sức sát thương” của các cuộc tấn công thông tin có thể cao hơn bất kỳ loại vũ khí thông thường nào”(3) và ban hành học thuyết an ninh mạng mới vào ngày 5-12-2016. Nhằm bảo đảm hệ thống in-tơ-nét nội bộ của Nga hoạt động ổn định cả trong trường hợp nước này bị ngắt kết nối với kết cấu hạ tầng in-tơ-nét toàn cầu, Tổng thống Nga V. Pu-tin đã ký ban hành Luật In-tơ-nét 2022. Ngay sau khi Luật có hiệu lực, ngày 23-12-2019, Nga tiến hành thử nghiệm về độ tin cậy của kết cấu hạ tầng in-tơ-nét nội địa trong tình huống nước này bị ngắt in-tơ-nét trên toàn thế giới do bị tấn công mạng.

  Với Trung Quốc, không gian mạng được coi là chiến trường thứ năm và là mặt trận tình báo mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, “Không thể có an ninh quốc gia nếu không có an ninh mạng, in-tơ-nét và an ninh thông tin đã trở thành thách thức mới đối với Trung Quốc vì cả hai đều gắn liền với an ninh quốc gia và ổn định xã hội”(4). Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng xác định, “không gian mạng đã trở thành một trụ cột mới cho phát triển kinh tế – xã hội”(5). Để đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh mạng, Trung Quốc liên tục có những thay đổi, bổ sung trong xây dựng, tạo lập chính sách và hành lang pháp lý cho lĩnh vực công tác này. Tháng 5-2019, Trung Quốc công bố dự thảo Luật An ninh mạng mới thay thế Luật An ninh mạng có hiệu lực từ tháng 6-2017. Đồng thời, ban hành quy định về “Phương pháp đánh giá an ninh mạng”, gồm hệ thống các tiêu chí đánh giá về an ninh mạng và mức độ tin cậy của chuỗi cung ứng cho kết cấu hạ tầng thông tin quan trọng của đất nước; theo đó, các hoạt động mua sắm sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng phục vụ hạ tầng mạng quan trọng phải được đánh giá về an ninh mạng và chỉ được thực hiện sau khi vượt qua các đánh giá về an ninh mạng.

  Bảo đảm an ninh mạng tại Việt Nam

  Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Nhiều chính sách, pháp luật được ban hành nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh mạng. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019, của Bộ Chính trị, “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành… Kết cấu hạ tầng viễn thông ở nước ta được xây dựng khá đồng bộ; kinh tế số được hình thành và phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Công nghệ số được áp dụng ở hầu hết các ngành; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và in-tơ-nét. Việc triển khai chính phủ điện tử được thực hiện quyết liệt, đã đưa vào sử dụng hệ thống e-Ca-bi-net phục vụ các kỳ họp của Chính phủ, hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia. Năm 2022, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông của Việt Nam đã tăng từ hạng 95 (năm 2022) lên hạng 41 trên thế giới.

  Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức đối với an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đến từ không gian mạng, nổi lên là:

  Thứ nhất, hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước, kích động tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự. Thời gian qua, phát hiện trên 3.000 trang web, blog, tài khoản mạng xã hội và gần 100 hội, nhóm trên mạng xã hội facebook thường xuyên đăng tải thông tin chống Đảng, Nhà nước, kích động gây rối an ninh, trật tự. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, không gian mạng tiếp tục là môi trường chủ yếu để các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối phát tán thông tin bịa đặt về tình hình dịch bệnh, xuyên tạc, đả kích sự chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và chính quyền các cấp; kích động, chia rẽ quan hệ đối ngoại của Việt Nam với một số nước; kích động công nhân đình công tập thể tại các công ty, khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài. Càng gần đến Đại hội XIII của Đảng, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch càng diễn ra quyết liệt, thông qua hàng trăm trang web và hàng nghìn nhóm, tài khoản mạng xã hội để tán phát thông tin xuyên tạc, đả kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

  Thứ hai, hoạt động gián điệp mạng, tình trạng lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp. Chỉ tính riêng năm 2022, đã phát hiện hàng trăm trang web tên miền quốc gia bị tấn công; 127 trang và 349 cổng thông tin điện tử của nhiều cơ quan, đơn vị tồn tại các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng; 40 vụ lộ bí mật nhà nước qua in-tơ-nét với 241 đầu tài liệu. Đáng chú ý, tin tặc gia tăng tấn công mạng vào các cơ quan trọng yếu và các tập đoàn kinh tế lớn để thu thập, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước. Các đối tượng này duy trì chiến dịch tấn công liên tục với các kỹ thuật tấn công mới, nâng cấp các dòng mã độc, bám sát tình hình chính trị, xã hội ở nước ta để thay đổi thủ đoạn tán phát mã độc cho đến khi xâm nhập thành công. Điển hình như, trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phòng, chống dịch bệnh là mối quan tâm chung của cả cộng đồng, tin tặc đã tán phát mã độc đính kèm thư điện tử giả mạo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đánh lừa người dùng nhấn mở tệp để lây nhiễm mã độc và đánh cắp thông tin, dữ liệu trên máy tính người dùng, đặc biệt là thông tin của Chính phủ, các bộ, ban, ngành.

  Trước tình hình trên, Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và các giải pháp kịp thời về bảo đảm an ninh mạng, nhất là khẩn trương xây dựng, đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, tiếp tục rà soát những vấn đề mới đang đặt ra trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với các quốc gia, tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới để tiếp thu công nghệ, học hỏi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin trọng yếu quốc gia, phòng, chống tấn công mạng; đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm thù địch, sai trái trên không gian mạng; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng in-tơ-nét và thông tin trên mạng. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã điều tra, đề nghị xử lý hình sự 81 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 353 trường hợp có hành vi tán phát thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Vì vậy, thông tin sai sự thật trên không gian mạng đã giảm hẳn và hầu hết các tài khoản mạng xã hội trong nước đã chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, trong năm 2022, Bộ Công an đã khởi tố 10 vụ với 116 bị can; bắt giữ và bàn giao cảnh sát các nước 555 đối tượng; phối hợp xử phạt hành chính và trục xuất 254 đối tượng.

  Giải pháp bảo đảm an ninh mạng thời gian tới

  Thời gian tới, tình hình an ninh mạng sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, không gian mạng tiếp tục là mục tiêu trọng yếu của các cuộc tấn công, là môi trường chủ yếu để tiến hành các hoạt động gián điệp, khủng bố, phá hoại, thực hiện các hành vi phạm tội; đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống Đảng, Nhà nước, nhất là từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan nhằm mang lại cơ hội cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời đối phó có hiệu quả với những thách thức đối với an ninh của đất nước. Để nắm bắt kịp thời cơ hội và phòng ngừa, ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực đối với an ninh đất nước từ không gian mạng, cần triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

  Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, trọng tâm là Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019, của Bộ Chính trị, ” Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư “, các chủ trương về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng quốc gia nhằm nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ cũng như năng lực bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống chiến tranh mạng.

  Hai là, hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông và an ninh mạng. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ viễn thông, in-tơ-nét ở Việt Nam. Khẩn trương tham mưu cho Chính phủ xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tham khảo chính sách, pháp luật về an ninh mạng của các nước, đồng thời nghiên cứu, rà soát, phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật của nước ta, những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn chưa được điều chỉnh bằng chính sách, pháp luật để tham mưu, đề xuất ban hành các chính sách, pháp luật về quản lý “tiền ảo”, “tài sản ảo”, dịch vụ trung gian thanh toán, chứng cứ điện tử, các rô-bốt trang bị trí tuệ nhân tạo,…

  Ba là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ban, ngành, địa phương trong bảo đảm an ninh mạng. Tổ chức phổ biến, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ an ninh mạng cho các tổ chức, cá nhân, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách quản lý và vận hành hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác công – tư trong bảo đảm an ninh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng ở Việt Nam, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa nguồn lực xã hội trong hoạt động này. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

  Quang cảnh Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Thái Bình _Nguồn: chúng tôi là, tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mạng. Chủ động phòng ngừa và quyết liệt tấn công, trấn áp mạnh tội phạm mạng, nhất là những loại tội phạm diễn ra phổ biến thời gian qua, như tội phạm tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm do người nước ngoài thực hiện…; kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự trên không gian mạng.

  Năm là, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, nhằm tự chủ về công nghệ và trang thiết bị, không để bị lệ thuộc vào nước ngoài. Có lộ trình phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin và an ninh mạng, trong đó, lựa chọn các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh để ưu tiên phát triển. Hoàn thiện các chính sách nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và an ninh mạng. Nghiên cứu các mô hình đổi mới, sáng tạo có hiệu quả trên thế giới để vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ bảo đảm an ninh mạng.

  Sáu là, chú trọng đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và an ninh mạng làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam, không để tình trạng “chảy máu chất xám” về công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ sở đào tạo trong nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, các trường đại học, các tập đoàn công nghệ tiên tiến trên thế giới để tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới./.

  GS, TS. TÔ LÂM

  Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

  (Nguồn: Tạp chí Cộng sản)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Đảm Bảo An Ninh Mạng Cho Doanh Nghiệp Trước Hacker
 • Giải Pháp An Ninh Mạng Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ * Techtimes
 • Giải Pháp Mạng Và An Ninh Mạng Cho Doanh Nghiệ
 • Giải Pháp Cho An Toàn Giao Thông Trước Cổng Trường
 • 5 Giải Pháp Cho Năm An Toàn Giao Thông
 • Tăng Cường Công Tác Đảm Bảo An Ninh Quốc Gia Trên Địa Bàn Quảng Bình Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Số 848/1997/qđ
 • Một Số Ý Kiến Đề Xuất Về Các Biện Pháp Giảm Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Và Hạ Giá Thành Sản Phẩm Ở Xí Nghiệp 24
 • Các Biện Pháp Chống Hàng Giả, Hàng Nhái Hiệu Quả Năm 2022
 • Giải Pháp Chống Hàng Giả, Hàng Nhái Toàn Diện
 • Các Biện Pháp Nhằm Chống Vấn Nạn Hàng Giả, Hàng Nhái
 • Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ ANQG; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ ANQG; gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, với kinh tế, đối ngoại, tạo thành thế trận tổng hợp của cả nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, bạo loạn chính trị, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để gây mất ổn định; không để bên ngoài lấy cớ can thiệp; đấu tranh ngăn chặn hoạt động của số phần tử cơ hội chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới mọi hình thức.

  Cùng với lực lượng An ninh nhân dân Công an cả nước, năm 2022, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đề ra các biện pháp công tác đảm bảo tốt ANQG trên địa bàn. Nổi bật là lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình đã tập trung công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp công tác, giải quyết các vụ việc phức tạp, đột xuất về ANTT, tăng cường lực lượng cho đơn vị chiến đấu, cấp cơ sở, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân… Chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các loại đối tượng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội; chủ động ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, đề án, phương án phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động tình báo, gián điệp của các cơ quan đặc biệt nước ngoài; chống trốn, chống xâm nhập; phòng chống gây rối, biểu tình; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp, đối sách nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động móc nối, phát triển lực lượng, ý đồ hình thành tổ chức chính trị đối lập tại địa bàn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc tập trung đông người khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng ở các địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn; các vụ việc phức tạp trong tôn giáo.

  Triển khai lực lượng, biện pháp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại (Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2022; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới năm 2022 tổ chức tại Quảng Bình; phối hợp bảo vệ từ xa Hội nghị APEC 2022…), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị, xã hội, 17 đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại địa phương. Nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động sai phạm của các phóng viên, báo chí. Tập trung công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng không gian mạng, có nhiều tin, bài, hình ảnh phản bác có chất lượng, góp phần vạch mặt âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá và định hướng dư luận. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo ANTT”, “Công tác an ninh, vận động, tranh thủ chức sắc và người có uy tín trong tôn giáo”; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai Đề án bảo đảm an ninh du lịch giai đoạn 2022 – 2022; tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục các vụ cưỡng chế, giải tỏa.

  Đặc biệt, sau sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, lực lượng an ninh Công an Quảng Bình đã làm nòng cốt cùng các lực lượng khác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết thành công các vụ việc tập trung đông người tuần hành, biểu tình, gây rối ANTT, cản trở giao thông Quốc lộ 1 xảy ra trên địa bàn; chủ động đối sách tấn công mạnh mẽ, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá, đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân, đất nước của số đối tượng chống đối chính trị, chức sắc cực đoan trong tôn giáo. Tập trung nắm, tham mưu giải quyết tình hình trên hai tuyến biên phòng, hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới; triển khai kế hoạch ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá ngư dân ra các vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; phối hợp quản lý 119.094 lượt người nước ngoài đến địa bàn; 464.374 lượt người xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế ChaLo; phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm quy chế xuất, nhập cảnh…

  Đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án, vụ án lớn, xử lý nhiều đối tượng có hành vi chống Đảng, Nhà nước, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài… Khởi tố mới 17 vụ/31 bị can, đề nghị truy tố 15 vụ/23 bị can; thực hiện ủy thác điều tra, phối hợp điều tra 37 vụ/92 bị can; tổ chức tiếp nhận, xác minh 19 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 14 tin, đang giải quyết 05 tin.

  Năm 2022, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo vệ an ninh quốc gia cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục hoạt động chống phá công khai, quyết liệt, thâm độc và xảo quyệt hơn. Trước tác động của các thế lực thù địch và khó khăn của tình hình kinh tế-xã hội, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ diễn biến ngày càng phức tạp. Vấn đề phòng, chống khủng bố, gây rối an ninh, trật tự vẫn là những vấn đề nổi lên, cần được tập trung chủ động đối phó. An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; an ninh chính trị nội bộ; an ninh văn hóa, tư tưởng; an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn và an ninh xã hội tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định về an ninh, trật tự; hậu quả sự cố môi trường biển vẫn là nguy cơ thường trực tác động sâu sắc đến ANTT ở cơ sở. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều phương diện đến công tác Công an. Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật Nhà nước sẽ ngày càng nghiêm trọng…

  Để đảm bảo vững chắc ANQG, toàn lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình tập trung thực hiện có hiệu quả một số biện pháp công tác sau:

  1. Tranh thủ tối đa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Bình làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân là nhân tố cốt lõi đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ an ninh quốc gia.

  3. Nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân ở từng khu vực, địa bàn, nhất là ở địa bàn chiến lược, trọng điểm. Kết hợp chiến lược bảo vệ an ninh, trật tự với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, đối ngoại. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xã, phường, thị trấn; xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý công khai, nghiêm minh các hành vi, vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị-xã hội, an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

  4. Đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác theo dõi, nắm hoạt động của các đối tượng trong các đoàn lâm thời trọng điểm, NGO nước ngoài, ODA; làm tốt công tác đảm bảo an ninh đối với công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài… Tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Tranh thủ các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng phục vụ công tác đảm bảo an ninh tại các địa bàn trọng điểm.

  5. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/03/1948 – 11/03/2018) và Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh… gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”…

  Thượng tá, TS Bùi Quang Thanh Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Hành Luật An Ninh Mạng
 • Dự Thảo Nghị Định Quy Định Biện Pháp Ngoại Giao Bảo Vệ Anqg, Giữ Gìn Ttatxh
 • Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế “biện Pháp Ngoại Giao Trong Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia”
 • Giới Thiệu Giáo Trình: “luật Khiếu Nại, Tố Cáo”
 • Kết Hợp Biện Pháp Pháp Luật Với Các Biện Pháp Công Tác Khác Trong Điều Tra, Xử Lý Các Đối Tượng Phạm Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Lv: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Ủy Ban Nhân Dân Huyện
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Gắn Với Tinh Giản Biên Chế
 • Chuyên Đề Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
 • Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan
 • Trong Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Đảng ta nhấn mạnh: “…Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), quan tâm đặc biệt đến các vùng, địa bàn trọng điểm… giữ vững ổn định chính trị và TTATXH; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và mọi ý đồ, hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không để bị động, bất ngờ”. Đối với Việt Nam, bảo vệ an ninh thể chế chính trị, an ninh lãnh thổ, an ninh xã hội-dân cư, an ninh kinh tế, thông tin-truyền thông, môi trường, đấu tranh chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống khủng bố… đã và đang đặt ra rất nhiều nhiệm vụ nặng nề. Các thế lực thù địch và bọn tội phạm đang gia tăng các hoạt động chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, ở địa bàn trong nước và cả ở bên ngoài.

  Lực lượng an ninh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành (Ảnh:anninhthudo.vn)

  Những chỉ số về mức độ đe dọa an ninh, an toàn trên thế giới và nhiều khu vực, quốc gia dường như đang gia tăng bởi những tác động đa chiều của suy thoái, khủng hoảng của kinh tế thế giới, những chính sách tăng cường tìm kiếm lợi ích, tranh giành ảnh hưởng, chi phối các không gian, khu vực địa-chính trị chiến lược của các nước lớn và nhiều vấn đề khác có tính thời đại. Bất ổn chính trị-xã hội dẫn đến xu hướng gia tăng bạo lực, xung đột, thay đổi thiết chế lãnh đạo ở nhiều nước châu Phi, Trung Đông với sự can dự của các thế lực bên ngoài rất phức tạp; xung đột sắc tộc, tôn giáo và tranh chấp biên giới, lãnh thổ tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực; các hoạt động khủng bố quốc tế, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nguy cơ các thảm họa hạt nhân, suy thoái môi trường sống… tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát một cách hiệu quả… Bối cảnh an ninh thế giới nêu trên cho thấy, các quốc gia, trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

  Trước những diễn biến sâu sắc của tình hình và những mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia (ANQG) từ nhiều phía nêu trên, công tác bảo vệ ANQG càng trở nên quan trọng. Quán triệt, thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANQG, nhất là các nghị quyết của Đảng về Chiến lược ANQG, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới, những năm qua, lực lượng ANND đã kịp thời đổi mới nhận thức trong việc đánh giá, xác định các mối nguy cơ đe dọa ANQG; đổi mới quan điểm, linh hoạt xử lý mối quan hệ về “đối tượng-đối tác”; mở rộng, phát triển các biện pháp công tác nhằm huy động tối đa các nguồn lực bảo vệ ANQG; đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ truyền thống, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, sử dụng các biện pháp kinh tế, ngoại giao, pháp luật, khoa học kỹ thuật để bảo vệ ANQG, nhất là phục vụ xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống; chú trọng công tác xây dựng, nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng an ninh trong tình hình mới; hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên sâu phụ trách đối tượng… Đặc biệt, lực lượng ANND luôn quan tâm tăng cường phối hợp, gắn kết cùng với các lực lượng của quân đội, dựa vào dân, xây dựng thế trận ANND kết hợp cùng thế trận QPTD để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về AN-QP.

  Gần một thập niên qua, lực lượng ANND đã tổ chức đấu tranh hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, đẩy lùi, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức phản động, phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam của các thế lực thù địch; đấu tranh làm thất bại hoàn toàn các chiến dịch chống phá nước ta của các tổ chức phản động lưu vong; ngăn chặn có hiệu quả các loại đối tượng lợi dụng mở cửa, hợp tác quốc tế vào nước ta hoạt động tình báo, gián điệp, phá hoại tư tưởng, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền xâm phạm ANQG; đập tan hàng chục chiến dịch chiến tranh tâm lý, tuyên truyền kích động chống chế độ, gây phức tạp dư luận, chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, thành lập các tổ chức chính trị đối lập và tiến hành khủng bố do các tổ chức phản động lưu vong thực hiện. Lực lượng ANND đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động phá hoại kinh tế; đã khám phá hàng chục vụ án điển hình về buôn lậu, tham nhũng, hoàn thuế VAT, ăn cắp cước phí viễn thông, làm và vận chuyển tiền giả…, qua đó tham mưu giúp Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành kịp thời hoạch định chính sách và đề ra các biện pháp quản lý kinh tế phù hợp với bối cảnh mới. Lực lượng an ninh làm nòng cốt cùng các lực lượng khác giải quyết thành công các điểm nóng, các cuộc biểu tình, bạo loạn, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội. Nhiều đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, bất mãn, câu kết với địch, nhất là số hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, cố tình đi ngược lại quyền lợi của đất nước đã bị đấu tranh, nghiêm trị, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, chủ động tấn công mạnh mẽ, vạch mặt các âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch… Kết quả công tác bảo vệ ANQG trong những năm qua là rất quan trọng. Công tác an ninh đã đạt được các mục tiêu chiến lược, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn nội bộ, không để xảy ra bất ngờ, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển KT-XH, mở rộng đối ngoại, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

  Những năm tới, các dòng chảy của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng những điều chỉnh chính sách, ý đồ của các nước, nhất là các nước lớn sẽ tác động, chi phối lớn các quá trình KT-XH quốc tế; an ninh chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác bảo vệ ANQG trong tình hình mới, chúng ta phải tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

  Một là, tổ chức thực hiện các biện pháp công tác góp phần xây dựng, củng cố môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội để phát triển đất nước; tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức của lực lượng an ninh về tình hình và công tác an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xử lý linh hoạt mối quan hệ đối tượng-đối tác trong tình hình mới. Công tác an ninh phải chủ động nắm bắt, đánh giá, phân tích, dự báo được những diễn biến tình hình cả tầm chiến lược và chiến thuật; làm rõ những điều chỉnh trong chính sách của các nước, xu thế vận động, tác động của cục diện chính trị thế giới, khu vực; chủ động, kịp thời nắm bắt âm mưu, ý đồ và những thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động xâm phạm ANQG, chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời thu thập, đánh giá tình hình trong nước, phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót của ta. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược, sách lược, quyết sách trong quan hệ đối nội, đối ngoại, xây dựng môi trường hòa bình, cởi mở, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển KT-XH và quá trình hội nhập mạnh mẽ của đất nước; gắn chặt an ninh với quốc phòng, an ninh với kinh tế và đối ngoại; tạo điều kiện mở rộng, phát triển đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển KT-XH, củng cố AN-QP. Thế trận ANND, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được chỉ đạo, tổ chức xây dựng và triển khai tích cực, gắn với thế trận QPTD. Công tác bảo vệ nội bộ phải được tăng cường để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ ANQG…

  Ba là, tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, thực hiện tốt phương châm chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống gián điệp. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành coi trọng công tác bảo vệ nội bộ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch gắn liền với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng sức đề kháng về tư tưởng-chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, yếu kém từ cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện, không để địch lợi dụng tấn công, thâm nhập, phá hoại nội bộ ta. Chú trọng công tác đấu tranh chống gián điệp; kiểm soát, vô hiệu hóa các hoạt động thu thập tình báo của cơ quan đặc biệt nước ngoài; công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thâm nhập, cài cắm người vào nội bộ ta của địch. Nâng cao khả năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tình báo kỹ thuật, các loại tội phạm công nghệ cao.

  Bốn là, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống phản động trong và ngoài nước; kiên quyết không để hình thành, công khai hóa lực lượng chính trị đối lập, tổ chức phản động trong nước. Chủ động phát hiện, đấu tranh, kiểm soát, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động người Việt lưu vong móc nối, câu kết, hậu thuẫn các đối tượng chống đối trong nước. Phân hóa và có đối sách đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động chống đối bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nghiêm trị bọn chủ mưu, cầm đầu, cốt cán, số hoạt động chống đối tích cực; đồng thời thực thi chính sách khoan hồng, lấy giáo dục, vận động là chính với các đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo. Đi liền với công tác đấu tranh chống phản động, cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh xã hội, tránh để phát sinh phức tạp, “điểm nóng”, không để sơ hở cho địch lợi dụng tình hình phức tạp để xuyên tạc, kích động, tập hợp lực lượng chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Năm là, đổi mới, tăng cường công tác xây dựng lực lượng ANND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, trở thành lực lượng thực sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Lực lượng an ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện, ổn định về cơ cấu tổ chức, bộ máy, bảo đảm sự phân công, phân cấp khoa học, hợp lý; có cơ chế phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả; chú trọng nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chiến lược tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ an ninh, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ an ninh, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn các tri thức khoa học khác, nhất là về pháp luật, kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học… để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

  Sáu là, lực lượng ANND phải thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng của QĐND trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị, các cấp của lực lượng với các đơn vị của quân đội; gắn chặt thực hiện nhiệm vụ an ninh với nhiệm vụ quốc phòng.

  Trung tướng, PGS, TS Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Logistics Hàng Không
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Hàng Không Cùa Fedex Express Tại Tp.hcm
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hkcc Bằng Xe Buýt Tại Hà Nội
 • Giải Pháp Âm Thanh Cửa Hàng Thời Trang
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Âm Thanh Hoàng Minh
 • Thủ Tướng: Cand Phải Giữ Vững An Ninh Quốc Gia, Bảo Đảm Ttatxh Trong Mọi Tình Huống

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, An Ninh Kinh Tế Trong Tình Hình Mới
 • Tiếp Tục Đổi Mới Công Tác Đánh Giá Cán Bộ Trước Yêu Cầu Mới
 • Giải Pháp Đổi Mới Công Tác Cán Bộ Trong Giai Đoạn Hiện Nay Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Phát Huy Dân Chủ Trong Công Tác Cán Bộ Ở Nước Ta Hiện Nay: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Công Tác Quản Lý Cán Bộ: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Sáng nay (24/12), tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã khai mạc trọng thể, nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022 và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc ” năm 2022; gắn với Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND); triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc ” năm 2022 trong lực lượng CAND.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2022; đánh giá kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2022…

  Bộ trưởng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác…

  Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày, lực lượng CAND đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm phạm pháp luật (tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% so với năm 2022). Đã điều tra, làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 81,93%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%, triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện, xử lý 14.356 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 298 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 1.710 vụ buôn lậu. Đã phát hiện, xử lý 25.346 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; đánh trúng, đánh đúng, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, phát hiện, xử lý 22.814 vụ, 35.151 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 1.500 kg heroin, hơn 5.500 kg ma túy tổng hợp và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp.

  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là “điểm sáng” của Bộ Công an trong năm 2022. Bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Đã bố trí hơn 10.250 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

  Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, với nhiệm vụ và niềm tin được giao phó, lực lượng CAND đã luôn thể hiện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống. Chỉ tính riêng năm 2022, lực lượng Công an đã có 9 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương trong khi bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

  Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định công tác trọng tâm là: Bảo vệ tuyệt đôi an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở. Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2022 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân cả nước được cải thiện.

  Thủ tướng khẳng định, đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND.

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, những thách thức mang lại từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia. Mặt khác, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, với rất nhiều nhiệm vụ lớn và khó trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đòi hỏi lực lượng Công an phải làm và làm tốt hơn nữa.

  Vì vậy, lực lượng Công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả thì mới có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Bày tỏ nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND trong năm 2022, Thủ tướng nêu rõ, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, Nhà nước quản lý trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong CAND phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

  Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong CAND.

  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng – kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

  Đồng thời, lực lượng CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng CAND với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở.

  Thủ tướng lưu ý, lực lượng CAND phải tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân; phải dựa vào nhân dân, huy động và phát huy tối đa khả năng to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

  Tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an.

  Thủ tướng nhấn mạnh, để xây dựng lực lượng CAND trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng danh là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy.

  Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 tiếp tục làm việc trong các ngày 25 và 26/12./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Vấn Đề Cơ Bản Về Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Và Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Kiên Trì Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp, Xử Lý Hiệu Quả Xe Quá Tải
 • Hưng Yên: Tăng Cường Các Giải Pháp Xử Lý Xe Chở Quá Khổ, Quá Tải
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Xử Lý Xe Quá Tải Trọng
 • Tăng Cường Giải Pháp Xử Lý Triệt Để Xe Quá Tải
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100