Giải Pháp Nâng Cao Làm Việc Nhóm

--- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Học Nhóm Của Sinh Viên Khoa Vật Lý Trường Đại Học Đồng Tháp
 • Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Và 5 Nguyên Tắc Hữu Ích Cho Bạn!
 • Các Giải Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Cho Bất Kỳ Tổ Chức Nào
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp
 • Một Số Giải Pháp Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Ở Lớp 1
 • Giải Pháp Nâng Cao Làm Việc Nhóm, Kĩ Năng Làm Việc Nhóm, Thế Nào Là Kĩ Năng Làm Việc Nhóm, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Là Gì, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, 8 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Môn Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Bài Giảng Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Thế Nào Là Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập?, Chương 2 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, 7 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả, ý Nghĩa Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Chuyên Đề 3 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Có Kỹ Năng Làm Việc Theo Nhóm, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Kịch Bản Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Phương Pháp Làm Việc Nhóm, Bài Tiểu Luận Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên, Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Tiểu Luận Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Bài Thuyết Trình Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Tài Liệu Tham Khảo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Tiêu Luận Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập, 15 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Nhóm, 4 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Tw4, Các Giai Đoạn Làm Việc Nhóm, Nâng Cao Hiệu Quả Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên Bộ Môn Kế Toán, Thực Trạng Nguyên Nhân Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Phương Pháp Giải Bài Toán Nhiệt Nhôm, 3 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Trung ương 4, Các Giai Đoạn Hình Thành Và Phát Triển Làm Việc Nhóm, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 Tập 1, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao, Giai Phap Nang Cao Y Duc Cua Can Bo Nghanh Y Te, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Giải Pháp Xử Lý Nước Thải Y Tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Tieu Luan Giai Phap Nang Cao Y Duc Cua Can Bo Nghanh Y Te, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tiềm Năng Và Giải Pháp Phát Triê ̉ N Du Lịch Dải Ven Biển Hà Tiên, Đề Tài Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Thương Mại, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự; Kinh Tế; Lao Động, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng, Giải Pháp Nâng Cao ý Thức Chấp Hành Điều Lệnh Công An Nhân Dân, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực , Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực, Bài Tập Nhóm Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Quy Tắc Làm Việc Nhóm,

  Giải Pháp Nâng Cao Làm Việc Nhóm, Kĩ Năng Làm Việc Nhóm, Thế Nào Là Kĩ Năng Làm Việc Nhóm, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Là Gì, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, 8 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Môn Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Bài Giảng Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Thế Nào Là Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập?, Chương 2 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, 7 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả, ý Nghĩa Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Chuyên Đề 3 Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Có Kỹ Năng Làm Việc Theo Nhóm, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Kịch Bản Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Phương Pháp Làm Việc Nhóm, Bài Tiểu Luận Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên, Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Tiểu Luận Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Bài Thuyết Trình Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Tài Liệu Tham Khảo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Tiêu Luận Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Trong Học Tập, 15 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Nhóm, 4 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Tw4, Các Giai Đoạn Làm Việc Nhóm, Nâng Cao Hiệu Quả Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên Bộ Môn Kế Toán, Thực Trạng Nguyên Nhân Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Phương Pháp Giải Bài Toán Nhiệt Nhôm, 3 Nhóm Giải Pháp Nghị Quyết Trung ương 4, Các Giai Đoạn Hình Thành Và Phát Triển Làm Việc Nhóm, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 Tập 1, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao, Giai Phap Nang Cao Y Duc Cua Can Bo Nghanh Y Te, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Kĩ Năng Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên Khoa Marketing Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả
 • Làm Việc Theo Nhóm Khó Khăn Và Giải Pháp
 • Nguyên Nhân Làm Việc Nhóm Kém Hiệu Quả
 • Đề Xuất Giải Pháp Cứu Ngành Du Lịch
 • Phương Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Trong Trương Tiểu Học
 • Hậu Quả Của Việc Già Hoá Dân Số Ở Nhật Bản: Người Cao Tuổi Cố Tình Phạm Tội Để Được An Dưỡng Tuổi Già Trong Nhà Tù
 • Quân Khu 2 – Chấn Chỉnh Chấp Hành Quy Định Bảo Đảm An Toàn Giao Thông
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật An Ninh Mạng .công An Tra Vinh
 • Nguyên Tắc Và Biện Pháp Bảo Vệ An Ninh Mạng
 • Làm việc nhóm có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của mỗi đơn vị, tổ chức không những góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, gắn kết các thành viên với nhau, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, để hoạt động nhóm mạng lại hiệu quả cao cần thực hiện đúng phương pháp và vận dụng linh hoạt trong thự tiễn. 

  Một số phương pháp giúp hoạt động nhóm mang lại hiệu quả cao:

  2. Phân công công việc một cách thật hợp lý. Điều này phụ thuộc nhiều vào vai trò và khả năng của nhóm trưởng. Khi công việc được phân công một cách rõ ràng, thì từng thành viên sẽ tự ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân mình.

  3. Hãy luôn lắng nghe người khác nói. Đừng bao giờ nghĩ rằng mọi ý kiến của mình đều đúng và bản thân có thể giải quyết mọi việc. Ai cũng có những giới hạn nhất định về một vấn đề nào đó. Lắng nghe là cách chúng ta học hỏi kiến thức từ người khác, bổ sung những gì còn thiếu cho bản thân. Khi làm việc nhóm, lắng nghe là điều rất quan trọng, nó giúp mọi người hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn.

  4. “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hãy luôn đoàn kết để đạt được mục đích chung. Bởi, mỗi người có một thế mạnh ở một lĩnh vực riêng. Và đôi khi để giải quyết vấn đề của nhóm cần nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực, mức độ và đòi hỏi các kỹ năng khác nhau.

  5. Tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm. Bởi, một ý kiến hay phương án nào đó có hay tới đây đi chăng nữa cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Nếu bạn biết tôn trọng ý kiến của người khác, đúc kết những điểm hay, mới, sáng tạo thì sẽ giúp công việc của cả nhóm đạt được hiệu quả cao.

  6. Sự tự ý thức của mỗi thành viên trong nhóm. Một nhóm chỉ hoạt động hiệu quả khi các thành viên có ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc được giao. Không chỉ trách nhiệm với công việc mình, mà bản thân cần có trách nhiệm với công việc chung của cả nhóm. Làm việc nhóm cần phối hợp các thành viên để hiệu quả công việc đạt được cao nhất và đúng tiến độ.

  7. Đừng tiết kiệm những lời khen với cố gắng và nỗ lực của các thành viên trong nhóm. Bất cứ lời động viên, khen ngợi nào cũng đều khiến cho các thành viên cảm thấy công sức của mình được trân trọng, từ đó sẽ thúc đẩy sự đóng góp của bản thân.

  Khi áp đụng 7 phương pháp này sẽ giúp cho hoạt động làm việc nhóm sẽ trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Châu Phi Trong Vòng Luẩn Quẩn Đói Nghèo, Tội Phạm Và Nội Chiến
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt Qg Cho Lớp 12A1, 12A2 Ở Trường Thpt Quan Sơn
 • Sơn Tây Triển Khai Các Giải Pháp Phát Triển Chăn Nuôi Bền Vững
 • Giải Pháp Phát Triển Chăn Nuôi Bền Vững Và Ổn Định Thị Trường Thực Phẩm – Tạp Chí Điện Tử Làng Mới
 • Giải Pháp Phát Triển Ngành Chăn Nuôi
 • Cách Để Làm Việc Nhóm Hiệu Quả?

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Bước Đơn Giản Để Xây Dựng Vốn Từ
 • 8 Cách Rèn Luyện Kỹ Năng Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ Hiệu Quả
 • Skkn Một Số Bp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ 24
 • Khắc Chế Hạn Hán, Xâm Nhập Mặn
 • Cách Nào Giảm Thiệt Hại Do Xâm Nhập Mặn?
 • Kỹ năng làm việc nhóm có thể hiểu đơn giản là nhiều người cùng hợp tác với nhau tạo thành một đội để hướng tới một mục tiêu chung. Những người này sẽ bổ sung cho khuyết điểm của nhau và hoàn thiện bản thân mình hơn. Hơn nữa kỹ năng này cũng sẽ giúp cho mỗi cá nhân đề cao tinh thần tập thể và làm cho mình trở nên có trách nhiệm. Vậy làm thế nào để làm việc nhóm hiệu quả?

  Đây là một kỹ năng quan trọng nhất trong teamwork và là cách để teamwork hiệu quả. Đã là làm việc nhóm thì bạn phải biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng đội vì trong chúng ta không có ai là hoàn hảo hết.

  Đừng bao giờ cho rằng ý kiến của bạn lúc nào cũng đúng và bạn có thể giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong công việc. Chúng ta ai cũng sẽ có những hiểu biết nhất định giới hạn về một lĩnh vực nào đó. Chính vì vậy cần lắng nghe người khác nói. Khi lắng nghe bạn mới có thể học hỏi được những kiến thức mà mình còn thiếu. Đó là cách dễ dàng nhất để bổ sung những thiếu sót của bản thân.

  Kỹ năng tổ chức và phân công công việc này thuộc trách nhiệm của người trưởng nhóm (leader). Trưởng nhóm có nhiệm vụ phân công công việc sao cho đồng đều giữa các thành viên và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhóm. Đảm bảo cho công việc không bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào.

  Ngoài ra, bất cứ thành viên nào trong team và cả trưởng nhóm đều phải biết cách tổ chức sắp xếp công việc hiệu quả. Khi được giao nhiệm vụ, các thành viên phải tiến hành cho khoa học, tránh trường hợp tiến độ làm việc chậm hơn so với các thành viên khác trong team khiến cho công việc không được hoàn thành đúng thời hạn.

  Teamwork tức nghĩa là tất cả các thành viên trong nhóm đều phải tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Trường hợp các thành viên trong team của bạn gặp khó khăn hay vấn đề nan giải, hãy sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ họ. Như vậy, các thành viên trong team mới ngày càng gắn kết với nhau hơn và làm việc ăn ý hơn.

  Bạn phải gạt bỏ cái tôi cá nhân của mình sang một bên để lắng nghe ý kiến của người khác. Những người trong nhóm góp ý đa phần sẽ chỉ muốn cho bạn tốt lên mà thôi. Việc các thành viên tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau chính là một động lực cực kỳ lớn để cả team cùng làm việc và hướng tới một kết quả tốt đẹp.

  Hãy bỏ qua hết mọi sự ích kỷ cá nhân, không chấp nhặt hay tị nạnh với đồng đội của mình. Khi bạn gặp trường hợp thấy không đúng hãy thẳng thắn chỉ ra lỗi sai và góp ý cho họ. Nếu làm được điều này chắc chắn những thành viên trong nhóm sẽ vô cùng tin tưởng và nể trọng bạn. Làm việc nhóm hiệu quả chẳng phải chỉ cần như vậy thôi sao.

  Đây là kỹ năng dành cho những người trưởng nhóm. Một người trưởng nhóm có năng lực và bản lĩnh là người hiểu từng thành viên trong nhóm về điểm mạnh điểm yếu cũng như biết cách tạo ra động lực, khuyến khích họ phát triển bản thân ngay trong nhóm của mình. Dễ hiểu thôi, nếu bạn được tạo điều kiện để khuyến khích và phát triển hơn trong công việc thì bạn sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực và nhận thấy được giá trị của mình ngày càng được nâng cao hơn theo thời gian.

  5. Có trách nhiệm với công việc của mình

  Bất kể là làm việc một mình hay làm việc nhóm thì bạn cũng cần phải luyện cho bản thân kỹ năng có trách nhiệm với công việc được giao. Nếu bạn làm việc độc lập, khi có vấn đề xảy ra thì chỉ có một mình bạn là người phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, khi đã làm việc trong một tập thể, một nhóm thì mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. Nếu bạn ỷ lại vào những thành viên khác hay không hoàn thành nhiệm vụ của mình thì chính là bạn đang làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Công lao của tất cả mọi người có thể bị phủ nhận vì kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng chứ không phải chỉ có một phần công việc được hoàn thành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Thục Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Vừa Đơn Giản Lại Vừa Khó Khăn.
 • Thực Trạng Hệ Thống Tổ Chức Bộ Máy Về Lâm Nghiệp Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Trong Thời Gian Tới
 • Đánh Giá Công Tác Lâm Nghiệp Năm 2022 Và Triển Khai Nhiệm Vụ, Giải Pháp Thực Hiện Năm 2022 Của Các Tỉnh Khu Vực Phía Bắc
 • Luận Án: Giải Pháp Hợp Lý Trong Công Tác Giao Đất Lâm Nghiệp, 9Đ
 • Hàng Loạt Giải Pháp Để Phát Triển Ngành Lâm Nghiệp Phía Bắc Năm 2022
 • 10 Cách Để Lãnh Đạo – Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Làm Việc Nhóm

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Điều Hành – Phần I
 • Cơ Cấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Lãnh Đạo, Phòng Ban Thuộc Ubnd Huyện
 • 3 Câu Hỏi Giúp “Định Nghĩa Lại Lãnh Đạo”
 • 8 Kỹ Năng Lãnh Đạo Quan Trọng Của Nhóm Trưởng
 • Vai Trò Của Người Lãnh Đạo Trong Quá Trình Phát Triển Đất Nước Và Hội Nhập Quốc Tế
 • Khả năng phát huy những điều tốt nhất ở bản thân và người khác là một trong những điều quan trọng để trở thành một thủ lĩnh có kỹ năng quản lý và nâng cao hiệu quả khi làm việc nhóm.

  Theo nghiên cứu từ Deloitte, các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển từ cấu trúc tổ chức theo cấp bậc sang cấu trúc tổ chức theo nhóm nhằm giúp công việc trở nên tinh gọn và hiệu quả hơn.

  Trong số các công ty trải qua quá trình chuyển đổi đó, 53% công ty đã có báo cáo về sự gia tăng đáng kể trong hiệu suất hoạt động.

  Cùng với xu thế này, những người lãnh đạo càng cần phải thúc đẩy sự hợp tác liên chức năng trong tổ chức và dẫn dắt các đồng nghiệp vượt qua những thách thức kinh doanh phức tạp.

  10 Cách để lãnh đạo – quản lý nâng cao hiệu quả làm việc nhóm

  1. Hãy ủy thác công việc cho nhân viên

  Mọi leader nên biết làm thế nào để giao việc hiệu quả nhất. Hãy tin tưởng nhân viên của mình bằng cách ủy thác cho họ những dự án quan trọng và trách nhiệm chính, họ sẽ cảm thấy bản thân mình có sự kết nối và giá trị hơn.

  Trong quá trình “chọn mặt gửi vàng”, bạn hãy xem xét và cân nhắc kỹ về năng lực thật sự của các thành viên, phải đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Tuy nhiên bạn cũng nên sẵn sàng để họ có những lúc tự có những sai sót và vấp ngã, bởi chính cách đó sẽ giúp họ đúc kết được những kinh nghiệm có giá trị và từ đó khắc phục những thất bại đã học được vào những dự án sắp tới.

  Làm việc nhóm là quá trình các thành viên cùng nhau đưa ra những quyết định có thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo.

  Bằng cách khuyến khích tranh luận và xem xét các quan điểm khác nhau, nhóm của bạn có thể kích thích giải quyết vấn đề sáng tạo hơn cũng như là nâng cao hiệu quả của làm việc nhóm.

  3. Đừng quá tiểu tiết trong quản lý

  Một trong những sai lầm hàng đầu không chỉ những người quản lý mới mà những người có kinh nghiệm cũng mắc phải là tập trung quá nhiều vào các chi tiết nhỏ nhặt hoặc dành nhiều sự quan tâm quá mức tới từng nhân viên.

  Nghiên cứu cho thấy hành vi quản lý công việc quá tiểu tiết là một trong những lý do chính khiến nhân viên nghỉ việc và có thể gây ra:

  • Tinh thần đi xuống

  • Tỉ lệ nghỉ việc trong doanh nghiệp cao

  • N

   ăng suất làm việc giảm

  Để tránh việc quản lý những điều quá nhỏ nhặt, hãy từ bỏ sự cầu toàn và trao quyền cho các thành viên trong nhóm tự thử nghiệm các phương pháp riêng để hoàn thành nhiệm vụ.

  Như vậy, bạn có thể dành nhiều thời gian để tập trung vào các mục tiêu lớn hơn của tổ chức và xây dựng niềm tin sâu sắc cho các thành viên và từ đó, có thể nâng cao hiệu quả của làm việc nhóm. 

  4. Hãy giao tiếp thật hiệu quả

  Để làm việc nhóm có hiệu quả, việc truyền tải các thông điệp và giao tiếp với nhau giữa các thành viên trong nhóm là yếu tố rất quan trọng để thực hiện công việc suôn sẻ. Theo báo cáo của Economic Intelligence Unit, giao tiếp kém có thể dẫn đến một loạt các kết quả tiêu cực, bao gồm:

  • Sự trì hoãn, chậm trễ công việc hoặc không hoàn thành các dự án

  • Mức độ căng thẳng lớn

  • Mất doanh thu

  5. Hãy đưa ra và gợi ý mọi người cho mình những phản hồi về công việc

  Biết cách truyền tải thông tin phản hồi hiệu quả là một kỹ năng quản lý quan trọng. Hãy làm nổi bật 1 vấn đề và đưa ra những phản hồi theo một cách thoải mái, thay vì chờ đợi đến đợt đánh giá hàng năm. Từ đó, bạn có thể xây dựng mối quan hệ làm việc nhóm khăng khít hơn.

  Hãy coi những đánh giá không chính thức này như những cuộc trò chuyện và tránh mặc định những quan điểm chung chung, chẳng hạn như: “Bạn làm rất tốt!”. Nhận xét của bạn nên vừa cụ thể vừa khả thi.

  Cũng đừng quên hỏi về phản hồi của nhân viên đối với bản thân! Những phản hồi từ các thành viên có thể giúp bạn xác định các yếu tố có thể được phát huy và tích hợp vào kế hoạch phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn cũng như là phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

  Theo báo cáo của EY và Harvard Business Review, 89% giám đốc điều hành tin việc nhận thức về một mục tiêu chung sẽ thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên, và 81% cảm thấy rằng các công ty có mục đích rõ ràng và luôn hướng tới mục đích ấy trong mọi hành động sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn.

  Lãnh đạo có thể nâng cao hiệu quả làm việc nhóm bằng cách đưa ra các ví dụ cụ thể về cách mà những nỗ lực của nhân viên của bạn giúp thực hiện sứ mệnh bao trùm công ty và gắn kết với các mục tiêu lớn hơn của tổ chức để tác động tích cực đến xã hội.

  7. Hãy là một người lãnh đạo đích thực

  Trong số các yếu tố quan trọng của một nhà lãnh đạo đích thực sẽ bao gồm khả năng truyền cảm hứng để người khác có niềm tin. Hãy trung thực, minh bạch với nhân viên của bạn và tận dụng mục đích của công ty bạn để tăng động lực; khát khao cũng như là kích thước sự sáng tạo và hiệu quả trong làm việc nhóm. 

  8. Theo đuổi các mục tiêu rõ ràng, có thể đạt được

  Đặt mục tiêu thực tế là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân và sự chuyên nghiệp. Nó cũng là một bước quan trọng trong các quy trình quản lý, chẳng hạn như thực hiện chiến lược.

  Nghiên cứu của Google cho thấy một trong những đặc điểm nổi bật của một người quản lý giỏi là có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng cho đội ngũ của họ.

  Để quản lý hiệu quả làm việc nhóm, hãy thiết lập một list các mục tiêu được xác định rõ ràng để nhân viên của bạn hướng tới và tạo ra một lộ trình các nhiệm vụ nhỏ hơn, có thể thực hiện được để đạt được chúng.

  Bằng cách chia nhỏ quy trình thành các yêu cầu công việc giao cho nhân viên, bạn có thể giúp họ cảm thấy có động lực và được trang bị kỹ càng để thành công!

  9. Hỗ trợ phát triển chuyên nghiệp

  Việc khuyến khích nhân viên của bạn theo đuổi việc học hỏi các kiến thức cao hơn và củng cố các kỹ năng của họ là một trong những lợi ích không những trong làm việc nhóm mà còn trong tổ chức của bạn.

  Một báo cáo gần đây của LinkedIn cho thấy 69% các chuyên gia phát triển tài năng tận dụng các nhà quản lý và lãnh đạo để thúc đẩy các sáng kiến ​​học tập và 75% nhân viên sẽ tham gia một khóa học do người quản lý của họ đề xuất.

  Thêm vào đó, các khóa học trực tuyến từ các tổ chức uy tín sẽ là một cách để nhân viên của bạn mở rộng kiến ​​thức trong khi vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của một công việc toàn thời gian.

  Bạn cũng nên tập trung vào sự phát triển kỹ năng cá nhân của mình. Tham gia một khóa đào tạo quản lý có thể trang bị cho bạn bí quyết và kinh nghiệm để giúp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm và đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

  10. Hãy là một tấm gương

  Nghiên cứu cho thấy các nhà quản lý chiếm 70% sự quan trọng và tầm ảnh hưởng đối với nhân viên, đó chính là vai trò không thể thiếu của bạn trong việc gây ảnh hưởng đến tinh thần và văn hóa trong làm việc nhóm. Khi đối mặt với những thách thức kinh doanh, hãy là tấm gương cho nhân viên của bạn bằng cách giữ bình tĩnh trước những áp lực.

  Lật lại một số ví dụ điển hình các nhà lãnh đạo can đảm nhất trong các chiến lược mà bạn có thể áp dụng để vượt qua khó khăn, chẳng hạn như nhà thám hiểm vùng cực Ernest Shackleton, nhà hoạt động về lĩnh vực môi trường Rachel Carson, và người đứng đầu của phong trào bãi bỏ chế độ nô dịch Frederick Douglass.

  Bằng cách thể hiện lòng can đảm và làm việc chuyên nghiệp như một tấm gương cho nhân viên của bạn, bạn có thể rèn luyện được sự kiên cường cả ở trong chính bạn và nhóm của mình.

  Cập nhật kiến thức mới

  Nhập email để cập nhật nhanh nhất thông tin, kiến thức từ Viện ISB

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 6 Kỹ Năng Lãnh Đạo Giúp Bạn Thăng Tiến Trong Công Việc
 • Phạm Nhật Vượng Là Ai? Con Đường Thành Công Của Phạm Nhật Vượng
 • Phong Cách Lãnh Đạo Của Ông Phạm Nhật Vượng
 • Nhiều Khó Khăn Trong Quản Lý Nhà Thuốc, Quầy Thuốc
 • Những Năng Lực Quản Lý Của Người Lãnh Đạo Cần Thiết Nhất
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Và Năng Suất Làm Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Việc Cho Các Khối Doanh Nghiệp
 • Nâng Cao Hiệu Suất Làm Việc Nơi Công Sở
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Trong Các Làng Nghề
 • Cải Thiện Đklđ Và Các Giải Pháp Đảm Bảo Atvslđ Ở Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Cần Nhiều Giải Pháp Đồng Bộ Để Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Trong Ngành Xây Dựng
 • Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay chính là làm thế nào để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Và họ đang không ngừng tìm ra cho mình giải pháp và đặt ra những câu hỏi như: người quản lý cần phải làm gì để nâng cao cũng như cải thiện tư tưởng làm việc của nhân viên? Lợi ích của việc này đem lại điều gì?

  Sử dụng máy chấm công giúp hiệu quả công việc đạt được cao nhất

  Về nguyên nhân có thể dẫn đến năng suất lao động bị giảm sút

  – Nhiều đơn vị vẫn chưa chú trọng nhiều trong việc đào tạo đội ngũ nhân viên từ đó dẫn đến tình trạng thiếu chủ động trong công tác làm việc.

  – Chưa chú trọng vào việc đầu tư trang thiết bị và máy móc: hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, doanh nghiệp vẫn đang sử dụng và vận hành những phương pháp quản lý cũ và theo một lối mòn dẫn đến ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận cán bộ quản lý vì thế nó đang tác động xấu đến tư tưởng của người lao động. Và nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến năng suất lao động.

  Vậy cần có một giải pháp như thế nào để có thể nâng cao và cải thiện chất lượng công việc và quản lý?

  – Công việc cần được phân công phù hợp với từng nhân viên với đúng chuyên môn và kỹ năng, kinh nghiêm của họ khi đó hiệu quả công viêc mới được cải thiện

  – Để tạo được đòn bẩy trong việc nâng cao năng suất lao động của các nhân viên thì doanh nghiệp nên áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu đồng thời đánh giá thành tích của nhân viên để từ đó có được động lực để họ hướng tới.

  – Chú trọng trong công tác phát triển và đạo tạo đội ngũ nhân viên

  – Thường xuyên quan tâm, trang bị máy móc thiết bị: cũng giống như con người nếu bạn luôn đi theo một lối cũ thì sau một thời gian hoạt động hiệu quả sẽ không còn được như lúc đầu. Vì vậy các doanh nghiệp nên chú trọng đầu tư máy móc vào việc quản lý.

  Tham khảo giải pháp sử dụng các loại máy chấm công ứng dụng dấu vân tay tại: https://thietbikiemsoat.vn/may-cham-cong-van-tay/

  Giải pháp lựa chọn giúp doanh nghiệp hiện nay

  Khi xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào kết hợp cùng với nhau sẽ góp một phần nhỏ trong công tác quản lý, điều hành đồng thời cũng tạo cho nhân viên một ý thức làm việc cao hơn. Bên cạnh đó thì luôn được đảm bảo về độ chính xác, khách quan nhất tránh được sự bất mãn với một bộ phận nhỏ nhân viên khi mà sử dụng hình thức kiểm soát bằng vân tay được ứng dụng.

  Vậy để nâng cao hiệu quả và năng suất công việc thì sự có mặt của một nhà quản lý tài ba hay có sự hỗ trợ của những trang thiết bị máy móc hiện đại như máy chấm công trong quản lý nhân sự là một điều thực sự quan trọng và rất cần thiết hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Yếu Tố Nào Giữ Chân Nhân Viên?
 • Cách Giữ Chân Nhân Viên Nhà Hàng Của Bạn
 • Bí Quyết Dùng Và Giữ Chân Người Tài Hiệu Quả Tại Nơi Làm Việc
 • 8 Điều Cần Làm Ngay Để Giữ Nhân Viên Gắn Bó Với Doanh Nghiệp
 • Làm Sao Để Nhân Viên Gắn Bó Lâu Dài Với Công Ty? Bí Quyết Nằm Ở 2 Chữ: Tử Tế
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Và Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm (Teamwork) Hiệu Quả Và Toàn Diện
 • Tìm Hiểu Giải Pháp Lưu Trữ Dữ Liệu Tốt Nhất
 • Giải Pháp Lưu Trữ Dữ Liệu
 • Giải Pháp Lưu Trữ Dữ Liệu Cho Doanh Nghiệp
 • 3 Mô Hình Điển Hình Cho Giải Pháp Lưu Trữ Dữ Liệu
 • Cẩm nang nghề nghiệp

  Mỗi người chúng ta đều có năng lực và tính cách riêng biệt nên sẽ có những ảnh hưởng khác nhau lên nhóm. Học sinh, sinh viên cần trang bị kỹ năng làm việc nhóm để vừa phát triển bản thân, vừa góp phần vào sự thành công của nhóm.

  1. Tìm hiểu về cách phát triển kỹ năng làm việc nhóm

  Con người là một sinh vật xã hội, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống và làm việc một mình. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản nhất: Gia đình. Khi lớn lên, chúng ta lại là thành viên của những nhóm bạn học tập, nhóm đồng nghiệp…

  Gia đình là nhóm cơ bản nhất của mỗi người

  Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách riêng biệt nên sẽ có những ảnh hưởng khác nhau lên nhóm, song song đó cũng chịu những tác động của bạn bè cả về điều tốt lẫn xấu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhờ các hoạt động trong nhóm, chúng ta vừa phát triển những kỹ năng cá nhân, thu nạp những kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời góp phần vào các hoạt động đem lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho tập thể, cộng đồng.

  2. Nhóm là gì? Thế nào là làm việc nhóm?

  Không đơn giản chỉ là một tập hợp nhiều người làm việc cùng nhau hoặc làm việc dưới sự chỉ đạo của một nhà quản lý, nhóm là một tập hợp những cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau và cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu chung. Vì thế, các thành viên trong nhóm cần có sự tương tác với nhau và với trưởng nhóm, đồng thời cũng cần có sự phụ thuộc vào thông tin của nhau để thực hiện phần việc của mình.

  Một nhóm có thể hình thành theo nhiều cách khác nhau: nhóm bạn học tập hình thành do sự chỉ định của thầy cô, nhóm sở thích hình thành do sự rủ rê nhau, nhóm làm việc trong một cơ quan do sự tuyển dụng theo nhu cầu của đơn vị đó… Vậy nên, có những nhóm hình thành và gắn kết rất lâu nhưng cũng có những nhóm chỉ hoạt động cùng nhau trong một thời điểm nhất định. Hơn hết là tất cả đều phải xây dựng trên tinh thần đồng đội, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, chúng ta phải tạo môi trường hoạt động mà các thành viên trong nhóm cảm thấy tự tin, thoải mái để cùng làm việc, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt mục tiêu đã đặt ra. Điều quan trọng là phải giúp cho các thành viên tin rằng sự cống hiến của mình cho tập thể được đánh giá đúng đắn, chính xác và nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng, không có sự nhập nhằng ảnh hưởng đến quyền lợi của mỗi người.

  Một nhóm có thể có sự gắn kết rất lâu hoặc chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn

  3. Hình thành và phát triển nhóm

  Tùy theo nhu cầu, mục đích được đề ra cho nhóm cũng như số lượng, năng lực của mỗi thành viên mà các nhóm được hình thành và phát triển theo nhiều hình thức và thời gian hoạt động khác nhau. Nhưng nhìn chung đều trải qua 4 bước cơ bản:

  • Bước 1 – Tạo dựng: Khi được mời gọi hay đưa vào nhóm, các thành viên còn rụt rè, chưa bộc lộ nhu cầu, năng lực cá nhân và điều không thể thiếu là sẽ thử khả năng lãnh đạo của trưởng nhóm. Thường không có nhóm nào có được sự tiến bộ trong giai đoạn này.
  • Bước 2 – Công phá: Đây có lẽ là giai đoạn khó nhất. Các thành viên thường thiếu kiên nhẫn khi cảm thấy công việc thiếu phát triển nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc như một nhóm thật sự. Họ có thể sẽ tranh cãi về công việc được giao vì phải đối mặt với những điều trước đây chưa bao giờ nghĩ tới và sẽ cảm thấy không thoải mái. Tất cả “sức mạnh” của họ dành để chĩa vào các thành viên khác thay vì tập trung lại và hướng tới mục tiêu chung.
  • Bước 3 – Ổn định: Ở giai đoạn này, các thành viên quen dần và điều hòa những khác biệt. Sự xung đột về tính cách và ý kiến giảm dần, tính hợp tác tăng lên. Khi đó họ có thể tập trung nhiều hơn cho công việc và bắt đầu có sự tiến bộ đáng kể.

  4. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

  4.1. Kỹ năng tổ chức các hoạt động cho nhóm

  Để có thể tổ chức một hoạt động đem lại kết quả tốt nhất, theo quan điểm của người xưa phải dựa vào 3 yếu tố: thiên thời (đúng thời cơ), địa lợi (địa điểm thích hợp) và nhân hòa (mọi người đồng lòng, hòa thuận). Còn hiện nay, chúng ta có thể dựa vào nguyên lý 5W + 1H như sau:

  • What – Kế hoạch hay chương trình đó dùng để làm gì
  • Where – Kế hoạch đó xuất phát từ đâu, ở đâu ra
  • When – Khi nào thì bắt đầu tiến hành
  • Who – Ai sẽ là người thực hiện hay phụ trách việc này
  • Why – Tại sao phải tiến hành hoạt động này
  • How – Chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào

  Để thực hiện được các hoạt động chung thì mỗi thành viên cần có một số kỹ năng làm việc nhóm sau:

  Kỹ năng làm việc nhóm áp dụng nguyên tắc 5W + 1H

   Lắng nghe: Kỹ năng này phản ánh sự tôn trọng ý kiến giữa các thành viên. Lắng nghe không chỉ là sự tiếp nhận thông tin mà còn phải biết phân tích, nhìn nhận theo hướng tích cực và phản hồi bằng thái độ tôn trọng ý kiến của người nói dù ý kiến đó hoàn toàn trái ngược với quan điểm của bản thân.

  • Chất vấn: Kỹ năng thể hiện tư duy phản biện tích cực mà bất kỳ ai cũng cần phải rèn luyện. Thực tế thì đây là một kỹ năng khó, đòi hỏi mức độ tư duy cao và tinh thần xây dựng cho nhóm. Chất vấn bằng những câu hỏi thông minh dựa trên những lý lẽ tán đồng hay phản biện chặt chẽ, sử dụng lời lẽ mềm mại và tế nhị, không xoáy vào những điểm yếu hay chê bai dẫn đến tranh luận vô ích. Điều quan trọng là trong nhóm cần có sự cởi mở để khuyến khích mọi người tiếp nhận những ý kiến trái với quan điểm của mình mà không tự ái.
  • Thuyết phục: Các thành viên phải trao đổi, suy xét những ý tưởng đã đưa ra, đồng thời biết tự bảo vệ và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình. Khi thuyết phục phải dựa vào những ý kiến chung để củng cố hay làm cho nó hợp lý hơn chứ không chỉ dựa vào lý lẽ cá nhân. Đặc biệt là không dựa vào vị trí hay tài năng của mình để buộc người nghe phải chấp nhận.
  • Tôn trọng ý kiến của người khác, thể hiện qua việc động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng thành hiện thực. Khi các thành viên thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau nghĩa là đang đóng góp sức mình vào sự thành công trong việc tổ chức các hoạt động của nhóm.
  • Trợ giúp: Các thành viên phải biết giúp đỡ nhau vì trong một nhóm sẽ có người mạnh lĩnh vực này, người khác lại mạnh lĩnh vực khác. Đôi khi, vấn đề mà nhóm đang giải quyết cần kiến thức ở nhiều lĩnh vực, mức độ và đòi hỏi kỹ năng khác nhau. Đây là kỹ năng mà mỗi người cần rèn luyện để sẵn sàng đóng góp vào thành quả chung của nhóm.
  • Chia sẻ: Người nào càng chia sẻ được nhiều kinh nghiệm quý giá hoặc đưa ra các ý kiến sáng suốt cho nhóm thì sẽ càng nhận được sự yêu mến và vị nể của các thành viên còn lại. Khi mỗi thành viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc chia sẻ, không khí làm việc nhóm sẽ cởi mở và tích cực hơn.
  • Chung sức: Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra. Nghĩa là cả nhóm cần hiểu rõ mục đích của nhóm cần đạt được là gì và có cùng chung khao khát hoàn thành nó. “Hãy tưởng tượng, chúng ta đang cùng ở trên một con thuyền, tất cả đều phải cùng chèo để đưa con thuyền về đến đích!”.

  5. Khó khăn trong tổ chức hoạt động nhóm

  Lắng nghe là một trong những kỹ năng làm việc nhóm quan trọng nhất

  Tổ chức công việc hay hoạt động cho nhóm là một kỹ năng cần thiết mà ngay từ khi còn là học sinh, sinh viên, mỗi chúng ta đều cần phải học hỏi để vừa giúp cho sự phát triển của bản thân, vừa góp phần vào sự phát triển chung cho tập thể mà chúng ta đang hoạt động trong đó.

  Tổ chức hoạt động nhóm là điều không dễ dàng, có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan có thể đưa đến sự thất bại, thậm chí là tan rã nhóm. 4 yếu tố gây nhiều trở ngại nhất là:

  5.1. Quá nể nang các mối quan hệ

  Chúng ta thường lẫn lộn giữa tình cảm cá nhân hay sự tôn trọng vị trí của các thành viên để không đưa ra những góp ý, chất vấn hay tranh luận nhằm đạt đến những kết quả tốt nhất.

  5.2. Thứ nhất ngồi ỳ, thứ nhì đồng ý

  Có người chọn thái độ thụ động, “ngồi mát ăn bát vàng”, ai làm gì cũng gật nhưng bản thân không làm gì cả, hoặc chờ người ta làm trước rồi nương theo, hay động viên bằng miệng. Đây chính là thái độ có hại nhất cho các hoạt động của nhóm. Còn có người thì thích làm vừa lòng người khác bằng cách luôn tỏ ra đồng ý khi ai đó đưa ra ý kiến trong khi mình thực sự không đồng ý hoặc chẳng hiểu gì cả. Điều đó sẽ làm cho cả nhóm hiểu lầm nhau, chia năm sẻ bảy hoặc mạnh ai nấy làm.

  5.3. Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

  5.4. Không chú ý đến công việc của nhóm

  Đây là yếu tố quan trọng gây ra sự chia rẽ trong nhóm. Khi bàn bạc với nhau, một số thành viên cho rằng đề tài quá chán hoặc ý kiến của mình không tốt nên không chịu nói ra. Thế là thay vì phải bàn luận kỹ hơn để giải quyết vấn đề thì lại nói chuyện riêng cho đến khi sắp hết thời gian thì đùn đẩy nhau phát biểu. Kết quả là họ không hiểu sẽ làm gì, hoặc sẽ thực hiện với sự bất mãn, không đem lại hiệu quả cao cho nhóm.

  Khuynh hướng trái ngược là một số thành viên cho rằng mình giỏi nên chỉ bàn luận trong phạm vi những người mà họ cho là tài giỏi, hoặc luôn xem ý kiến của mình là tốt và chẳng bao giờ chấp nhận ý kiến của bất kỳ ai khác.

  6. Kết luận

  Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả là tổng hợp của nhiều kỹ năng sống quan trọng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng chia sẻ… Vì thế, muốn làm việc nhóm thành công, mỗi cá nhân trong nhóm cần chú trọng phát triển bản thân và tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Đó là yếu tố đem lại thành công cho cuộc sống của mỗi người chúng ta.

  Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Cho Người Quản Lý
 • Kỹ Năng Và Phương Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Và Chuyên Nghiệp
 • 13 Cách Phát Huy Khả Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả
 • Giải Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Toàn Diện Cho Dân Văn Phòng
 • Giải Pháp Hiệu Quả Cho Những Ý Tưởng Kinh Doanh Ít Vốn
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Kĩ Năng Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên Khoa Marketing Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Giải Pháp Nâng Cao Làm Việc Nhóm
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Học Nhóm Của Sinh Viên Khoa Vật Lý Trường Đại Học Đồng Tháp
 • Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Và 5 Nguyên Tắc Hữu Ích Cho Bạn!
 • Các Giải Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Cho Bất Kỳ Tổ Chức Nào
 • Kỹ năng làm việc nhóm có thể hiểu 1 cách đơn giản là nhiều người cùng nhau kết hợp các ưu điểm của mình để thực tốt một nhiệm vụ hướng tới một mục tiêu chung. Cách làm việc này sẽ giúp các cá nhân bổ sung những thiếu sót cho nhau và hoàn thiện bản thân mình. Để công việc của nhóm đạt kết quả cao nhất, các thành viên phải có kỹ năng làm việc nhóm thuần thục.

  Ngoài ra, làm việc nhóm (sức mạnh của teamwork) giúp cho mỗi cá nhân đề cao tinh thần tập thể, nâng cao hiệu quả công việc và sự gắn bó.

  Để đạt được hiệu quả trong việc làm việc nhóm, hãy áp dụng những phương pháp sau:

  Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để làm việc nhóm hiệu quả.

  Khi đã là một đội bạn biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, bởi trong chúng ta không ai hoàn hảo cả. Những ý kiến có hay tới đâu cũng sẽ có những thiếu sót, chúng ta là những người lắng nghe phải phát hiện ra thiếu sót đó để góp ý giúp cho ý tưởng được hoàn thiện hơn.

  2/ Kỹ năng tổ chức – phân công công việc

  Kỹ năng tổ chức công việc là kỹ năng đòi hỏi người làm việc nhóm phải biết làm. Kỹ năng này là nhiệm vụ của trưởng nhóm, người trưởng nhóm phải có khả năng giao việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhóm, đảm bảo sự đồng đều giữa các thành viên với nhau để tránh sự phân biệt trong công việc và không bị giám đoạn vì bất kỳ lý do gì. Đây cũng là nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm, khi được giao việc các thành viên phải biết cách tiến hành công việc thế nào cho khoa học, không để tiến trình công việc quá chậm so với những thành viên khác, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ và thời gian.

  Kỹ năng thuyết phục ở đây là hãy cho các thành viên thấy rằng tại sao họ nên lắng nghe bạn. Bạn phải biết rằng bạn đang nói cái gì và chứng mình rằng những điều bạn nghĩ là đúng. Đồng thời bạn cần biết tự bảo vệ và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình

  4/ Tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau

  Làm việc nhóm thì tất cả các thành viên đều phải biết trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau trong công việc, nếu đồng đội của mình gặp khó khăn hãy sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ họ. Việc làm này sẽ tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm lại với nhau.

  Khi làm việc nhóm mỗi người nên hạ bớt cái tôi cá nhân để lắng nghe những ý kiến của người khác. Việc giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm chính là động lực lớn nhất để cùng làm việc và hướng tới mục đích chung cuối cùng.

  5/ Có trách nhiệm với công việc của mình

  Làm việc một mình hay nhóm bạn cũng cần luyện cho mình kỹ năng có trách nhiệm với công việc. Khi làm việc một mình, kết quả không tốt thì chỉ bạn là người chịu trách nhiệm, nhưng làm việc nhóm thì khác. Nếu bạn ỷ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao nghĩa là bạn đang làm ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi đó công lao của những người cố gắng làm tốt cũng bị phủ nhận tất cả, bởi kết quả cuối cùng mới là thước đo kết quả công việc chứ không phải chỉ một phần công việc được hoàn thành.

  6/ Đừng tiết kiệm những lời khen với cố gắng và nỗ lực của các thành viên trong nhóm.

  Bất cứ lời động viên, khen ngợi nào cũng đều khiến cho các thành viên cảm thấy công sức của mình được trân trọng, từ đó sẽ thúc đẩy sự đóng góp của bản thân. Vì vậy nếu thấy được sự cố gắng của các thành viên trong nhóm thì bạn đừng ngừng ngại dành những lời khen cho họ.

  Nếu nắm bắt được 7 phương pháp làm việc nhóm trên và áp dụng phù hợp, vấn đề làm việc nhóm sẽ trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

  Chương trình đào tạo của Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ cung cấp, phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc quản lý. Thông qua khóa học, học viên sẽ nắm vững những nguyên tắc, phương pháp, phong cách quản lý, biết cách tổ chức công việc hiệu quả, có hệ thống và đo lường được kết quả. Áp dụng thành công trong các môi trường làm việc và sự khác nhau giữa các nhà lãnh đạo.

  Với hơn 15 năm kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo cho gần 1000 Tổ chức là các Tập Đoàn Đa Quốc Gia, các Công Ty Hàng Đầu Việt Nam, các cơ Quan Nhà Nước với số lượng học viên tham gia trên 100.000 người.

  Các công ty đã đào tạo: Vingroup, Samsung, Toyota, Viettel, Mobilephone, BIDV, Vietcombank, Coopmart …

  Chúng tôi không chỉ phát triển kỹ năng mà còn nâng tầm giá trị cuộc sống

  Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung khóa học đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0916 72 0000 (Vân Anh) – 0912 232 334 ( Minh Mỹ) để được chúng tôi tư vấn những khóa học hay đến với bạn.

  Hãy đến với chúng tôi trước khi quá muộn.

  Các Khóa Học Mang Đến Tầm Quan Trọng Đối Với Bạn :

  Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi: “Đệm bước thành công, nhân đôi hạnh phúc”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Việc Theo Nhóm Khó Khăn Và Giải Pháp
 • Nguyên Nhân Làm Việc Nhóm Kém Hiệu Quả
 • Đề Xuất Giải Pháp Cứu Ngành Du Lịch
 • Luận Văn Phân Tích Và Đề Xuất Giải Pháp Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bưu Điện
 • 7 Mẹo Để Phát Triển Đề Xuất Giải Pháp Erp
 • Giải Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Cho Người Quản Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Và Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm (Teamwork) Hiệu Quả Và Toàn Diện
 • Tìm Hiểu Giải Pháp Lưu Trữ Dữ Liệu Tốt Nhất
 • Giải Pháp Lưu Trữ Dữ Liệu
 • Giải Pháp Lưu Trữ Dữ Liệu Cho Doanh Nghiệp
 • Nếu bạn không đo lường việc làm nhóm của nhân viên thì họ sẽ khó có động lực để làm việc hiệu quả và phối hợp với nhau để đạt được mục tiêu chung. Do đó, giải pháp làm việc nhóm hiệu quả đầu tiên dành cho người quản lý là đưa làm việc nhóm trở thành một phần của quản lý hiệu suất của nhân viên. Bằng việc đánh giá và đo lường việc làm của nhân viên trong dự án nhóm, bạn có cơ sở để thăng chức, tăng lương hoặc thưởng, phạt cho nhân viên của mình. Qua đó, họ có động lực và ưu tiên công việc nhóm hơn là làm việc chăm chăm hoạt động độc lập.

  Đưa làm việc nhóm trở thành một phần đánh giá nhân viên

  2/ Lắng nghe và xác định vấn đề

  Một trong những nguyên nhân lớn khiến các nhân viên không làm việc nhóm hiệu quả là mâu thuẫn giữa các thành viên và sự không thấu hiểu giữa các thành viên. Do đó, giải pháp làm việc nhóm hiệu quả tiếp theo là lắng nghe và xác định vấn đề. Hãy tổ chức các buổi họp nhóm làm việc để lắng nghe chia sẻ và ý kiến của mọi người với nhau. Giải quyết vấn đề hoặc hòa giải mâu thuẫn của các thành viên nhóm một cách nhanh chóng nếu có thể. Nếu mâu thuẫn không dễ giải quyết, hãy thuyết phục họ suy nghĩ về mục tiêu chung. Đôi khi vài lời đe dọa kỷ luật có thể hữu ích để các nhân viên chung tay làm việc để hoàn thành mục tiêu chung.

  3/ Gắn kết các thành viên nhóm với nhau

  Khi các nhân viên không hợp tác hoặc không làm việc tốt với nhau, đơn giản là họ không thực sự biết nhau. Cách tốt nhất để các nhân viên làm quen với nhau là dành thời gian ngoài văn phòng cho nhau. Do đó, là người quản lý, bạn nên thúc đẩy sự gắn kết của các thành viên nhóm bằng cách đưa họ ra ngoài ăn trưa, thúc đẩy các buổi trò chuyện như những người bạn… Đó là một trong những giải pháp làm việc nhóm hiệu quả nên được thực hiện từ những người quản lý.

  Gắn kết các thành viên trong nhóm với nhau

  4/ Khen ngợi tinh thần làm việc nhóm của nhân viên

  Không điều gì tạo ra động lực làm việc cho nhân viên bằng những lời khen ngợi và những phần thưởng xứng đáng. Không nhất thiết phần thưởng của bạn phải là tiền mặt, có thể đó là vài món ăn vặt nhẹ nhàng cũng giúp tinh thần làm việc nhóm của nhân viên tốt hơn. Thông qua việc được khen ngợi, các nhân viên trong nhóm sẽ đều có động lực và tinh thần kết hợp với nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

  5/ Chỉ định người phụ trách

  Dù nhóm làm việc có nhỏ đến đâu, bạn cũng cần những người phụ trách từng mảng để tránh trường hợp đùn đẩy và không có trách nhiệm với công việc. Họ sẽ chịu trách nhiệm phần công việc cụ thể, báo cáo tiến độ, các vấn đề phát sinh với bạn. Họ cũng sẽ đảm bảo những nhân viên cấp dưới (nếu có) hoặc đồng nghiệp có thể hiểu và hoàn thành công việc đúng tiến độ. Những lợi ích của người phụ trách sẽ gắn với công việc họ đảm nhiệm và họ có động lực bắt buộc hoàn thành thay vì để mặc công việc.

  Chuyên viên Tư vấn tuyển dụng

  Tìm kiếm việc làm luôn là quá trình gian nan với nhiều bạn trẻ mới ra trường. Theo đó, nhà tuyển dụng cũng gặp những khó khăn nhất định khi tìm kiếm nguồn nhân lực. Hy vọng rằng những bài viết mà tôi cung cấp về bí kíp chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tìm kiếm nhân sự…sẽ mang lại giá trị to lớn cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Năng Và Phương Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Và Chuyên Nghiệp
 • 13 Cách Phát Huy Khả Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả
 • Giải Pháp Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Toàn Diện Cho Dân Văn Phòng
 • Giải Pháp Hiệu Quả Cho Những Ý Tưởng Kinh Doanh Ít Vốn
 • Giải Pháp Phát Triển & Kinh Doanh Online Cho Doanh Nghiệp
 • Nguyên Nhân Làm Việc Nhóm Kém Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Việc Theo Nhóm Khó Khăn Và Giải Pháp
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Kĩ Năng Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên Khoa Marketing Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Giải Pháp Nâng Cao Làm Việc Nhóm
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Học Nhóm Của Sinh Viên Khoa Vật Lý Trường Đại Học Đồng Tháp
 • Làm việc nhóm không chỉ mang lại hiệu quả cao cho công việc mà còn tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công sức. Chính vì vậy mà nhiều công ty đã cho áp dụng hình thức làm việc nhóm. Là một nhân viên trong xu thế hội nhập, chúng ta cần phải có những kiến thức cũng như kỹ năng làm việc nhóm.

  – Đề ra kế hoạch cụ thể, nhật ký công tác, thời gian dự tính sẽ hoàn thành và chuẩn cho lần họp sau. Thông báo phần thưởng, phạt với các thành viên.

  Những lần gặp sau

  – Tiếp tục có nhiều cuộc họp khác để bổ sung thêm ý kiến và giải đáp thắc mắc cho từng người.

  – Biên tập lại bài soạn của từng ngươì cũng như chuẩn bị tài liệu bổ sung.

  Lần họp cuối cùng trước khi hoàn thành công việc

  – Người trưởng nhóm tổng hợp lại toàn bộ phần việc của mỗi thành viên

  – Chuẩn bị sẵn bài thuyết trình và trả lời những câu hỏi thường gặp.

  – Chọn người đứng lên thuyết trình đề tài, trả lời câu hỏi, ghi chú và một số người dự bị.

  Đối với người Việt trẻ, từ “teamwork” đã được nói đến nhiều nhưng hình như nó vẫn chỉ được “nghe nói” chứ chúng ta chưa thực hiện nó theo đúng nghĩa. Họ ít khi thành công trong những dự án làm việc theo nhóm và sự hỗ trợ của nhiều thành viên, nhi���u bộ phận chuyên biệt.

  Nguyên nhân khiến làm việc nhóm không hiệu quả

  Người phương Tây có cái tôi rất cao nhưng lại sẵn sàng cùng nhau hoàn thành công việc cần nhiều người. Còn người Việt trẻ chỉ chăm chăm xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong đội, tỏ ra rất coi trọng bạn bè nên những cuộc tranh luận thường được đè nén cho có vẻ nhẹ nhàng. Đôi khi có cãi nhau vặt theo kiểu công tư lẫn lộn.

  Người châu Âu và châu Mỹ luôn tách biệt giữa công việc và tình cảm còn chúng ta thì ngược lại, thích làm vừa lòng người khác bằng cách luôn luôn tỏ ra đồng ý khi người khác đưa ra ý kiến trong khi không đồng ý hoặc chẳng hiểu gì cả. Điều đó sẽ làm cho cả nhóm hiểu lầm nhau, chia năm sẻ bảy hoặc ai làm thì làm. Những người khác ngồi chơi xơi nước. Ai cũng hài lòng còn công việc thì không hoàn thành.

  Nếu sếp đưa ra ý kiến thì lập tức trở thành khuôn vàng thước ngọc, các thành viên chỉ việc tỏ ý tán thành mà chẳng bao giờ dám phản đối. Nếu bạn làm việc mà chỉ có một mình bạn đưa ra ý kiến thì cũng giống như bạn đang ở trên biển một mình. Bạn sẽ chọn đi với 10 người khác nhau hay với 10 hình nộm chỉ biết gật gù đồng ý

  Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

  Cuối cùng sếp chỉ định một người chịu trách nhiệm thôi thì công việc chỉ một buổi là OK. Vì sao? Đơn giản vì chỉ có một người, họ buộc phải làm chứ không thể đùn cho ai khác! Còn với cả nhóm, nếu nhóm gặp thất bại, tất nhiên, không phải tại ý kiến của mình, vì mình có nói gì đâu? Ý tưởng của mình vẫn còn cất trong đầu mà! Rất nhiều lý do để giải thích tại sao thất bại, lý do nào cũng dẫn đến điều mình không phải chịu trach nhiệm! Một trong những nguyên nhân của điều này là do chúng ta hiếm khi phân công việc cho từng người, vì chúng ta thiếu lòng tự tin và tâm lý sợ sai.

  Không chú ý đến công việc của nhóm

  Một khuynh hướng trái ngược là luôn luôn cố gắng cho ý kiến của mình là tốt và chẳng bao giờ chịu chấp nhận ý kiến của bất kì ai khác. Một số thành viên trong nhómvho rằng giỏi nên chỉ bàn luận trong nhóm nhỏ những người giỏi hoặc đưa ý kiến của mình vào mà không cho người khác tham gia. Chỉ vài hôm là chia rẽ nhóm.

  Khi cả đội bàn bạc với nhau, một số thành viên hoặc nghĩ rằng ý kiến của mình không tốt nên không chịu nói ra hoặc cho rằng đề tài quá chán nên không tốn thời gian. Thế là, trong khi phải bàn luận kỹ hơn để giải quyết vấn đề lại quay sang nói chuyện riêng với nhau. Cho đến khi thời gian chỉ còn 5-10 phút thì tất cả mới bắt đầu quay sang, đùn đẩy nhau phát biểu. Và chính lúc đã có một người lên thuyết trình, chúng ta vẫn cứ tiếp tục bàn về chuyện riêng của mình.

  Những buổi họp là cách thức tuyệt hảo để bổi đắp tinh thần đồng đội và thói quen làm việc theo nhóm ngay từ lúc đầu mới thành lập nhóm. Những loạt buổi họp giúp các thành viên mới làm quen với nhau, tạo sự nhất trí về các mục tiêu được giao cùng các vấn đề cần giải quyết về mặt tổ chức.

  – Mọi thành viên của nhóm cần thống nhất về việc phải nhắm tới.

  – Các mục tiêu chỉ ổn định khi đã bàn thảo xong các biện pháp thực hiện.

  – Mặc dù các thành viên của nhóm cần được định hình các mục tiêu, nhưng nên phổ biến các mục tiêu cho các hội viên nắm.

  – Để đạt được những kết quả cao nhất, các mục tiêu còn phải được thử thách bằng cách kết hợp giữa những mục tiếu chung và mục tiêu riêng.

  Mọi nhóm cần có sự hỗ trợ của đôi ngũ thâm niên ở cơ quan chủ quản. Ba mối quan hệ chủ yếu mà nhóm cần tới là:

  Nhiều người trở thành những kẻ chỉ biết làm theo kinh nghiệm và tính cách riêng của họ. Hãy phá thế thụ động ấy và tạo tính sáng tạo.

  Đừng để nhóm của bạn bị phân lớp thành những con người chuyên sáng tạo và những kẻ thụ động. Muốn vậy, bạn luôn biết hoan nghênh tính đa dạng của các quan điểm và ý tưởng, để rồi lái buổi tranh luận đi đến chỗ thống nhất.

  Phát sinh những ý kiến mới

  Việc có được những sáng kiến đòi hỏi có người lãnh đạo và cần một hình thức tổ chức nào đó, để kết quả buổi họp có thể mở ra một hướng đi.

  Mọi ý kiến cần được ghi chép lên biểu đồ hay bảng để mọi người có thể nhìn thấy. Sau đó, loại bỏ những ý kiến bất khả thi và tóm tắt những ý khả thi.

  – Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể đôi khi được gọi là “tư duy hành động nhóm”.

  – Sự chỉ trích làm giảm óc sáng tạo.

  – Đừng bao giờ miệt thị ý kiến nào trong buổi họp.

  – Nhiều ý kiến tưởng chừng ngớ ngẩn lại có thể đưa đến những giải pháp đáng giá.

  – Cần ghi mọi ý kiến lên bảng cho dù đấy chưa hẳn là ý kiến độc đáo.

  – Những ý kiến sáng tạo trong những buổi họp bao giờ cũng cao hơn ý kiến của một cá nhân đưa ra.

  Học cách ủy thác

  Sự ủy thác cói hai hình thức: ủy thác công việc và ủy thác quyền hành.

  Ủy thác công việc là phân nhỏ mỗi kế hoạch thành các phần việc riêng và với mục tiêu riêng, rồi phân chúng cho các thành viên của nhóm. Sau đó, phó mặc cho họ và chỉ can thiệp khi không đạt mục tiêu.

  Việc ủy thác quyền hành là sau khi tham khảo ý kiến, trao cho người được ủy quyền đầy đủ quyền và để họ được hành xử nó.

  Khi ủy thác, cần nhận diện các loại đặc tính khi ủy thác:

  – Có khả năng muốn thực hiện: Đây là trường hợp ta gặp người được ủy nhiệm lý tưởng, sẵn lòng nhận trách nhiệm và cũng sẵn lòng tham khảo ý kiến người khác, thực hiện theo ý khi được ủy nhiệm.

  – Có khả năng không muốn thực hiện: Loại người này không sẵn lòng học hỏi và tiếp thu ý kiến của người khác, thiếu tinh thần hợp tác, không nên giao quyền cho họ.

  Thiếu khả năng muốn thực hiện: Cần được đào tạo bổ khuyết những mặt yếu trước khi được ủy nhiệm.

  – Thiếu khả năng, không muốn thực hiện: Giao việc cho loại người này hẳn là hỏng to.

  Người lãnh đạo cần động viên mọi người bàn thảo, ngay cả với ý kiến nghịch lại cũng có giá trị của nó.

  Bổ sung các cách thức hành động, giám sát tiến độ, sáng tạo, có tính xây dựng khi hoạt động nhóm gặp trở ngại tạm thời. Cũng cần tạo bầu không khí thông hiểu nhau giữa các thành viên thống nhất thông tin về tiến độ và những thay đổi đường lối làm việc.

  Mỗi thành viên phải có khả năng thực hiện vai trò của mình chí ít cũng như người khác.

  Mỗi người phải được phân nhiệm để hành động chủ động trong nhóm.

  Dù việc khó đến đâu nhưng nếu có sự đồng lòng của toàn nhóm thì đều có thể hoàn thành.

  Mọi người đều được phân nhiệm rõ ràng tử đầu đến cuối.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Xuất Giải Pháp Cứu Ngành Du Lịch
 • Luận Văn Phân Tích Và Đề Xuất Giải Pháp Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bưu Điện
 • 7 Mẹo Để Phát Triển Đề Xuất Giải Pháp Erp
 • Công Ty Tnhh Wst Giải Pháp Kinh Doanh
 • Giải Pháp Cho Vấn Đề Tích Hợp Hoạt Hoạt Động Nguồn Nhân Lực Với Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Công Trình Đường Thủy Vinawaco
 • Nâng Cao Hiệu Quả Đào Tạo Nghề, Giải Quyết Việc Làm

  --- Bài mới hơn ---

 • Ninh Thuận Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Gắn Với Nhu Cầu Thực Tiễn
 • Vấn Đề Việc Làm Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Giải Pháp Cho Vấn Đề Tăng Dân Số?
 • Giải Pháp Vấn Đề Gia Tăng Dân Số
 • Một Số Giải Pháp Về Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Thpt
 • Phó Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Châu Thành Nguyễn Duy Hồng cho biết, thời gian qua, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn ngành nghề. Phòng LĐ-TB&XH chủ động phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể rà soát số lượng lao động đã và chưa qua đào tạo, tìm hiểu về nhu cầu học nghề của người lao động. Năm qua, huyện đã đào tạo nghề cho gần 1.900 lao động và giải quyết việc làm cho gần 8.100 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

  Huyện Châu Thành quan tâm công tác giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn

  Một trong những cách làm hay mang lại hiệu quả trong công tác dạy nghề ở Châu Thành là thực hiện mô hình dạy nghề cho nông dân, lao động nông thôn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Ngành nông nghiệp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, nhằm truyền đạt kỹ năng, kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu, may công nghiệp… tạo điều kiện cho lao động nông thôn nâng cao kiến thức, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành Nguyễn Thị Cúc cho biết, thời gian qua, các cấp hội đã phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp dạy nghề gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhằm tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động nữ nông thôn, góp phần giúp địa phương giảm nghèo bền vững và hạn chế tình trạng tái nghèo.

  Là địa phương có Khu công nghiệp Bình Hòa nên huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất – kinh doanh trong khu công nghiệp. Năm qua, huyện phối hợp Công ty TNHH NV Apparel và Công ty TNHH may mặc Lu An mở 36 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 1.260 học viên. Hầu hết các học viên sau khi học nghề đều được nhận làm việc tại các công ty, với thu nhập ổn định. Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Châu Thành Nguyễn Duy Hồng cho biết: “Việc liên kết trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm có lợi cả 3 bên. Khi đó, doanh nghiệp có nguồn lao động phù hợp với nhu cầu, người lao động có việc làm ổn định ngay tại địa phương nên an tâm làm việc. Qua đó, tiếp thêm động lực để địa phương phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn”. Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ xã Bình Hòa) cho biết: “Sau khi tham gia lớp học nghề may công nghiệp, tôi đi làm công nhân tại Công ty TNHH NV Apparel hơn 2 năm, với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Nhờ có việc làm ổn định, không còn phải đi làm thuê, mướn bấp bênh, nên cuộc sống gia đình đỡ hơn trước rất nhiều”.

  Lao động qua đào tạo nghề có việc làm ổn định

  Thời gian tới, huyện Châu Thành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề, xây dựng các mô hình dạy nghề phù hợp điều kiện địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả gắn kết giữa công tác đào tạo nghề và nhu cầu của các doanh nghiệp. Qua đó, góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững của huyện, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

  Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hà Giang Gắn Đào Tạo Nghề Với Giải Quyết Việc Làm
 • Giải Pháp Giải Quyết Việc Làm Cho Thanh Niên Nông Thôn Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
 • Giải Pháp Giải Quyết Việc Làm Cho Thanh Niên Nông Thôn
 • Giải Quyết Việc Làm Cho Sinh Viên Sau Khi Tốt Nghiệp, Đâu Là Giải Pháp (
 • Giải Pháp Tìm Việc Nào Cho Sinh Viên Mới Ra Trường?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100