Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Hộ Tịch
 • UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022”.

  Theo kế hoạch, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Người dân, tổ chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh…

  Hình thức dự thi được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy hoặc viết tay tiếng Việt. Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video thì ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video…

  Nội dung sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  Cuộc thi dự kiến được tổ chức từ tháng 7 – 10.2019; công bố kết quả và trao giải trong tháng 11.2019. Sẽ có 22 giải dành cho các cá nhân, tập thể (02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba; 10 giải Khuyến khích). Các sáng kiến, giải pháp dự thi đoạt giải được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo mức thưởng giải Nhất 10 triệu đồng; giải Nhì 8 triệu đồng; giải Ba 5 triệu đồng; giải Khuyến khích 3 triệu đồng.

  Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về cải cách hành chính, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Hiệu Ứng Từ Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp
 • Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam: Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam: Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Hiệu Ứng Từ Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”
 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Để công tác cải cách TTHC đạt được kết quả cao hơn, theo Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ thể trong xã hội về tầm quan trọng của cải cách TTHC, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại. Tăng cường rà soát, nghiên cứu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đồng thời cần tiến hành rà soát, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ việc thực hiện cải cách TTHC của các cơ quan, đơn vị trong thực tiễn theo hướng xem xét xem việc cắt giảm một số TTHC của các cơ quan, đơn vị đi kèm với việc đơn giản hóa thủ tục và giảm bớt được các nội dung, các khâu khi thực hiện thủ tục đó hay không hay cắt giảm theo kiểu bớt số lượng các loại giấy tờ nhưng vẫn giữ nguyên các nội dung cần phải làm, thậm chí là tăng thêm nội dung khi thực hiện? Các thủ tục được cắt giảm đó là các thủ tục “Có cũng được mà không có cũng được” hay nó là kết quả của sự đổi mới thực chất, là sự cải cách thực sự trong quá trình thực hiện các TTHC đó.

  Cùng với đó, cần phải thiết lập cơ chế và tiêu chí cụ thể để đánh giá tác động việc thực hiện các cải cách TTHC từ người dân, doanh nghiệp – đối tượng chịu tác động trực tiếp của các cải cách này. Bởi thực tế hiện nay, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa gắn vào từng hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC cụ thể nên việc đánh giá sự hài lòng còn mơ hồ, chưa chính xác, chưa sát thực tế mà đang còn chung chung, thiếu cụ thể. Tỉnh cần có cơ chế để động viên, khuyến khích và khen thưởng đối với các cán bộ, công chức, các bộ phận và các cơ quan, đơn vị có những sáng kiến, đề xuất trong công tác cải cách TTHC được triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy

  Chỉ dẫn những kết quả quan trọng Nghệ An đã đạt được sau hơn 10 năm tập trung triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy, theo đồng chí Lê Sỹ Phương – Trưởng phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm, bản, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền. Đồng thời, bám sát nội dung, quyết tâm thực hiện các nội dung đề án, kế hoạch của tỉnh, ngành mình, huyện mình đã đặt ra, không để “Đề án treo”; giao cho các ngành có nhiều đơn vị sự nghiệp xây dựng quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp hợp lý, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, hành chính để khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

  Tỉnh cần thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chỉ tiêu đã đề ra; quy định và quản lý chặt chẽ việc giao biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế, tránh hình thức; hoàn thiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Kế hoạch số 111-KH/TU theo tiến độ Trung ương yêu cầu; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang đơn vị sự nghiệp tự chủ bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Từng cơ quan, đơn vị phải tổ chức phân loại công chức, viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu công chức, viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 60% đối với công chức và 65% đối với viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các đề án, kế hoạch chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, có biện pháp xử lý các trường hợp sai phạm.

  Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thành Chung đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ban hành, rà soát xử lý Văn bản QPPL

  Để nâng cao chất lượng cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thành Chung để nghị thực hiện nghiêm việc tổ chức thi hành VBQPPL sau khi có hiệu lực pháp luật, từ tuyên truyền, phổ biến đến theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thi hành để đảm bảo tất cả các văn bản sau khi ban hành đều được tổ chức thi hành có hiệu lực trong thực tế; quan tâm đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động cải cách thể chế.

  Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Đức Thọ kiến nghị các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng đối với việc cung ứng các dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện

  Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Nghi Lộc, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An… cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng đối với việc cung ứng các dịch vụ hành chính công trên địa bàn. Cụ thể, trong thời gian tới, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện CCHC ở các cấp; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; tăng cường sự giám sát của nhân dân, tổ chức đối với công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đề án nâng hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI…

  Tỉnh cần cử đúng người, đúng đối tượng có trách nhiệm, quyền hạn và năng lực, công tâm để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

  Đại diện phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Nghệ An và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng đánh giá những thành quả đạt được của Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2022 là cơ sở, nền móng vững chắc cho chính quyền Nghệ An thực hiện tốt những bước đi tiếp theo trong giai đoạn tới. Trong thời gian tới, bên cạnh việc thưởng, phạt nghiêm minh những cán bộ vi phạm trong thực hiện công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cải cách chế độ tiền lương, thu nhập của công chức, viên chức thì tỉnh cần không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức và tăng cường công tác quản lý của cấp trên cũng như sự giám sát của người dân đối với các đối tượng này.

  Tỉnh cần tập trung xây dựng một đội ngũ công chức, viên chức có tài, có đức trên cơ sở kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương để làm tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức sau này. UBND tỉnh nên duy trì tần suất đều đặn, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với VCCI và các Hiệp hội Doanh nghiệp địa phương để lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp, qua đó có những thông tin chính xác, thực tế và thời sự nhất. Chính quyền các cấp cần cử đúng người, đúng đối tượng có trách nhiệm, có quyền hạn và năng lực, công tâm để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tránh tình trạng “Đầu voi đuôi chuột”, “Đánh trống bỏ dùi” thậm chí thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm.

  Những ý kiến đóng góp thẳng thẳn, có trách nhiệm của các đại biểu tại hội thảo nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của người dân và doanh nghiệp; xây dựng một hệ thống các cơ quan hành chính thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

  Kim Oanh (Tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tphcm Tích Cực Thực Hiện Các Nhóm Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Quận 9: Tập Trung Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Về Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính
 • Thực Trạng Công Tác Cải Cách Hành Chính Và Giải Pháp
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cải Cách Hành Chính: Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo
 • Nghệ An Bàn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Cải Cách Hành Chính Trong Ngành Gd
 • Nỗ Lực Cải Cách Hành Chính Ngành Giáo Dục
 • 7 Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Trong Đảng
 • Cải Cách Hành Chính Trong Đảng Để Ai Hài Lòng?
 • Sáng 25/6, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2022, đề xuất chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030.

  Cải cách hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

  Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: Xác định CCHC là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

  Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện toàn diện các nội dung CCHC. Với những nỗ lực của các ngành, các cấp, công tác CCHC của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

  Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, những đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới cần được đẩy mạnh hơn nữa.

  Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo 10 năm thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2022 và định hướng Chương trình CCHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2030.

  “Để xây dựng chương trình và thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2030 đòi hỏi sự quan tâm và nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp và các cơ quan, đơn vị”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh.

  “Hiến kế”nâng cao hiệu quả công tác CCHC

  Các ý kiến cũng phân tích thực trạng giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Phân tích các chỉ số thành phần của Chỉ số CCHC những năm qua, nhất là những chỉ số còn thấp để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số.

  Ý kiến của các đại biểu phản ánh thực tiễn, kết quả cải cách tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những năm qua. Những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

  Cùng đó là hiện đại hóa hành chính trong đó có việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, kết quả, khó khăn, vướng mắc và bài học sau 10 năm triển khai thực hiện. Giải pháp cho việc xây dựng chính quyền điện tử…

  Các đại biểu cũng nêu các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo đối với CCHC; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp các dịch vụ công của cơ quan nhà nước và giải pháp cải thiện, nâng cao của các địa phương.

  Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham luận nội dung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong cơ quan nhà nước ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

  Các tham luận tại hội thảo là cơ sở để các cơ quan tham mưu, UBND tỉnh đánh giá đúng thực chất CCHC của tỉnh và đưa ra định hướng cho công tác này trong thời gian tới sát với định hướng, yêu cầu thực tiễn của tỉnh để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn CCHC tỉnh trong thời gian tới.

  Thanh Lê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gần 450 Bài Dự Thi Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Nghệ An
 • Nghệ An: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cchc Tỉnh Năm 2022
 • Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính
 • Viettel Ra Mắt Tổng Công Ty Về Giải Pháp (Viettel Business Solutions) Cho Chính Phủ, Doanh Nghiệp
 • Giải Pháp Dlp Mcafee: Chống Thất Thoát Dữ Liệu Triệt Để
 • Phòng Chống Thất Thoát Dữ Liệu (Dlp
 • Bộ Giải Pháp Chống Thất Thoát Dữ Liệu (Dlp)
 • Cải cách hành chính với 06 nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác động rất lớn đến đến 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bởi lẽ, những thủ tục hành chính liên thông, tinh gọn được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm và năng động sẽ hình thành cơ chế đầu tư – kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch; tạo lập hình ảnh thân thiện, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền và xây dựng niềm tin, sự đồng thuận từ phía các doanh nghiệp. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp sẽ đánh giá cao môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh.

  Xuất phát từ nhận thức trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

  – Về cải cách thể chế, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được HĐND tỉnh ban hành để kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế – xã hội cần thiết, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nhà nước, nhu cầu sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, như: Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh,Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, về Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2022, định hướng đến năm 2022, về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2020, Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh… Kết quả này thể hiện sự năng động, tinh thần trách nhiệm của tỉnh trong việc tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời minh bạch hóa các chủ trương, chính sách để doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện.

  – Về cải cách thủ tục hành chính, các ngành, các cấp đã tiến hành nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả như:

  + Công bố, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại bộ phận “một cửa”, trên Trang Thông tin kinh tế – xã hội của tỉnh và website của một số sở, ban ngành, UBND cấp huyện.

  + Tổ chức vận hành có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng…

  + Đã rà soát và đơn giản hóa đối với TTHC tại một số Sở, ngành, cụ thể: Sở Tài nguyên và môi trường đã đơn giản hóa giảm được 16 thủ tục trong số 100 thủ tục hành chính thuộc Sở, Sở Kế hoạch và đầu tư đã sửa đổi, bổ sung 34/67 thủ tục hành chính trong đó đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh bình quân là 3 ngày/1 hồ sơ.

  + Thí điểm triển khai việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực với các tiêu chí: tiếp cận dịch vụ, quy định về TTHC, thái độ phục vụ của công chức, kết quả giải quyết TTHC.

  – Song song với việc cải cách TTHC, tỉnh cũng đã đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức vì xác định yếu tố con người quyết định chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được triển khai như: tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức phụ trách bộ phận một cửa và công chức chuyên môn giải quyết TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC tại các bộ phận tham gia giải quyết TTHC; thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và văn hóa ứng xử nơi công sở.

  Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  Những kết quả trên đã đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; xóa bỏ rào cản về thời gian, giảm chi phí và rủi ro trong thực hiện TTHC; nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân về việc cung ứng các dịch vụ công… Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:

  – Mặc dù người đứng đầu cơ quan hành chính rất quan tâm và quyết liệt trong cải cách hành chính nhưng công chức thừa hành còn chưa tích cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Tính chuyên nghiệp, năng động, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, vẫn còn trường hợp phản ánh về việc trễ hẹn, phiền hà trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng… Phương pháp quản lý, cách thức làm việc, phối hợp thực hiện công việc trong các cơ quan hành chính chưa thực sự hợp lý.

  – Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, số TTHC đề nghị đơn giản hóa chưa nhiều; chưa kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp. Mức độ hiện đại hóa nền hành chính còn hạn chế; mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại còn ít.

  Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế nêu trên, để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhằm góp phần duy trì và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là cải thiện các chỉ số thành phần,cần tập trungthực hiện một số giải pháp sau:

  – Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính , TTHC để kiếnnghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết ; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết , bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

  – Định kỳ tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đầu tư để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

  -Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các quy chế, quy định phối hợp; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính…để doanh nghiệp biết , thực hiện và giám sát; đồng thời phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

  – Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm , sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức,nhất là cán bộ, công chức làm việc tạibộ phận một cửa.

  – Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường số dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 và 4; mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện còn lại của tỉnh; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ; đẩy mạnh ứng dụng c ông nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính .

  Để duy trì và nâng chỉ số năng lực cạnhtranhcủa tỉnh, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị vào công tác cải cách hành chính vì các giải pháp trên được triển khai đạt hiệu quả khi có sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo của người đứng đầu, sự cộng đồng trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan hành chính, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quận 12: Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Hay Trong Cải Cách Hành Chính
 • Tập Trung Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam
 • 8 Nhóm Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Chính
 • Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Sức Khỏe Chính Mình Và Cộng Đồng
 • Hưng Yên Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”

  --- Bài mới hơn ---

 • Hưng Yên: Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2022
 • Thể Lệ Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Quảng Bình Năm 2022”
 • Bao Quang Tri : Trao Giải Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Chuyên Đề Đánh Giá Kết Quả Của Cải Cách Hành Chính Và Các Giải Pháp Tiếp Tục Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Ở Nước Ta
 • Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022”. Mục đích nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về cải cách hành chính, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh.

  Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

  Người dân, tổ chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước, bao gồm:

  – Cải cách thể chế: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng tính khả thi, hiệu quả trong triển khai văn bản luật trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

  – Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa TTHC để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện các TTCH; cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTCH còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

  – Hoạt động của Bộ phận một cửa hiện đại các cấp: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa hiện đại, đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

  – Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm sắp xếp, sáp nhập bảo đảm khoa học, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xác định vị trí việc làm phù hợp, khoa học.

  – Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, tránh lãng phí; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thực chất, tránh hình thức; tinh giản biên chế hiệu quả.

  – Cải cách tài chính công: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả; phát huy việc quản lý, giám sát tài chính; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công.

  – Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, bộ máy hành chính dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chính quyền điều hành nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; thúc đẩy việc cung cấp, nghiên cứu các phần mềm, dịch vụ công dễ sử dụng; tham mưu ứng dụng các quy trình ISO mới vào trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước tỉnh.

  – Tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  Yêu cầu của các sáng kiến, giải pháp:

  – Chưa từng công bố tại các tạp chí, sách báo trong và ngoài nước, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  – Đối với các bài đã tham gia các cuộc thi khác nhưng chưa đoạt giải thì được tham gia cuộc thi này nhưng không được sử dụng y nguyên mà phải có sự chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thêm.

  – Lần đầu tiên áp dụng hoặc thử nghiệm (trong 1 năm tính đến ngày gửi bài dự thi); hoặc chưa được thử nghiệm nhưng có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và của cơ quan, đơn vị.

  Bài thi được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy hoặc viết tay tiếng Việt. Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video thì ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi như sau:

  – Cá nhân, tập thể (là nhóm tác giả từ 02 người trở lên) tham dự cuộc thi gửi bài dự thi (kèm theo đơn đề nghị và bản mô tả sáng kiến, giải pháp) về cơ quan, đơn vị mình đang công tác; UBND cấp huyện, cấp xã nơi cư trú; tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội mà mình là đoàn viên, hội viên. Bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; đối với bài dự thi của nhóm tác giả cần ghi rõ các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện trong nhóm (có mẫu đơn đề nghị và bản mô tả kèm theo).

  – Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện; các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội tổ chức sơ loại, chọn lọc các bài dự thi của cá nhân, tổ chức gửi về đơn vị, tổng hợp các bài dự thi có chất lượng gửi Sở Nội vụ Hưng Yên, địa chỉ: Số 06, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

  – Trong quá trình chấm thi, tùy tình hình cụ thể, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức chấm bài thi viết hoặc tổ chức thi thuyết trình nhằm đảm bảo việc chấm thi chính xác, hiệu quả cao.

  Các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch, tổ chức sơ loại để chọn lọc bài dự thi có chất lượng gửi trực tiếp về Sở Nội vụ trước ngày 15.6.2020.

  – Ban Tổ chức đánh giá, chấm điểm các bài thi xong trước ngày 31.8.2020. Ban Tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi xong trước ngày 30.9.2020.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Cải Cách Hành Chính
 • Hiệu Ứng Từ Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp
 • Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam: Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An
 • Tphcm Tích Cực Thực Hiện Các Nhóm Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Chưa Mạnh Dạn Đề Xuất Sáng Kiến, Giải Pháp Hiệu Quả Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cần Giải Pháp Đột Phá Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính, Văn Thư Lưu Trữ
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cải Cách Hành Chính: Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo
 • Thực Trạng Công Tác Cải Cách Hành Chính Và Giải Pháp
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính
 • Quận 9: Tập Trung Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Về Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Theo UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn trong những tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn cao. Tuy nhiên, trên thực tế cũng ghi nhận nhiều hạn chế. Đáng quan tâm là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân từng lúc chưa quyết liệt; chưa mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả…

  Cá nhân, tổ chức đến giao dịch mức độ hài lòng rất cao

  Theo UBND tỉnh, trong những tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, trong đó chú trọng việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giải quyết TTHC. Đa số các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 tại cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về CCHC.

  Bên cạnh đó, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CC,VC) trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được nâng lên, được cá nhân, tổ chức đến giao dịch đánh giá mức độ hài lòng rất cao, trên 97%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn cao, trên 99%; thực hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn. Tỷ lệ cán bộ, công chức lãnh đạo cấp sở; CC,VC lãnh đạo cấp phòng; cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn cao. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đã có những chuyển biến tích cực, tăng hơn rất nhiều so với cùng kỳ.

  Đa số các đơn vị thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm VIC để xử lý văn bản đến, văn bản đi; tỷ lệ cán bộ, CC,VC sử dụng phần mềm VIC cao, đặc biệt là cấp tỉnh đạt 100%. Việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị của tỉnh được đẩy mạnh, đã giảm 20 đơn vị, 24 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  Theo UBND tỉnh, đã qua, nhiều địa phương, đơn vị chưa mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính.

  Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu đề ra

  Song, trong hoạt động CCHC những tháng đầu năm cũng ghi nhận nhiều hạn chế. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân từng lúc chưa quyết liệt; chưa mạnh dạn đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác CCHC của tỉnh. Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức bị trễ hạn; việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tuy có chuyển biến nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu. Một bộ phận CC,VC làm việc tại Bộ phận một cửa có thái độ thiếu hòa nhã khi giao tiếp với người dân đến thực hiện TTHC. Phần mềm Một cửa điện tử thường xuyên bị lỗi, gây khó khăn trong công tác giải quyết TTHC.

  Từ thực tế của địa phương, UBND tỉnh yêu cầu những tháng cuối năm cần phải tiến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch CCHC năm 2022 nhằm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu đề ra. Xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ hành chính. Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan tư pháp, đội ngũ công chức làm công tác pháp chế trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

  Công bố kịp thời 100% TTHC theo quy định; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết nhưng phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; kiến nghị giảm số lượng thành phần hồ sơ và chi phí thực hiện TTHC; xử lý nghiêm, kịp thời những cá nhân, đơn vị cố tình gây phiền hà trong thực hiện giải quyết TTHC.

  Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Đẩy mạnh việc tăng mức độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; mạnh dạn chuyển đổi loại hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập khi đủ điều kiện; hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại của các đơn vị vào sự bao cấp của nhà nước về kinh phí hoạt động.

  Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sử dụng phần mềm VIC, sử dụng chữ ký số và phần mềm Một cửa điện tử, nhất là đối với các đơn vị cấp xã để đảm bảo tính đồng bộ trên toàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực tuyên bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Trẻ Biếng Ăn Sinh Lý Hay Bệnh Lý Các Mẹ Nên Biết
 • Kinh Nghiệm Điều Trị Biếng Ăn Chăm Con Ăn Ngon Nhàn Tênh Của Mẹ 9X
 • Trẻ Sơ Sinh Biếng Ăn, Lười Bú Mẹ Phải Làm Sao?
 • Trẻ Lười Bú Mẹ Khi Mới Sinh: Khó Nhưng Có Cách Khắc Phục
 • Nhiều Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Trong Công Tác Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Giải Pháp Năng Lượng Bền Vững Cho Cộng Đồng
 • Xây Dựng Giải Pháp Sử Dụng Năng Lượng Bền Vững Tại Việt Nam
 • Thúc Đẩy Sử Dụng Các Giải Pháp Năng Lượng Bền Vững Tại Địa Phương
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Năng Lượng Bền Vững
 • Giải Pháp Phát Triển Năng Lượng Bền Vững Tại Việt Nam
 • Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị.

  Trong đó, các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị theo hướng rút ngắn quy trình, thủ tục, hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giảm phiền hà cho cơ sở.

  Ban Tổ chức Thành ủy thành phố cũng nhìn nhận, do lần đầu tiên phát động đợt thi đua ngắn hạn với yêu cầu về cải cách hành chính nên một số cơ quan, đơn vị chưa có thời gian chuẩn bị tốt. Nội dung đăng k‎ý thi đua, các sáng kiến, giải pháp thực hiện còn trùng lắp các nội dung thi đua của khối chính quyền; chưa xác định rõ giữa nội dung thi đua cải cách hành chính và các công việc phải thực hiện thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình. Do vậy, nội dung đăng ký và kết quả thực hiện còn dàn trải, chưa định lượng được hiệu quả cụ thể so với trước lúc thực hiện các giải pháp, sáng kiến.

  Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá kết quả của đợt thi đua rất đáng khích lệ, bước đầu tạo được sự đồng tình, hưởng ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ trong khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố.

  Định hướng công tác cải cách hành chính trong Đảng trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, điều trước tiên các cấp ủy Đảng cần làm là phải số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ; hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công tác Đảng và số hóa, xây dựng biểu mẫu các quy trình đó; từng bước thực hiện giao dịch không giấy, thay vào đó là thực hiện qua phương tiện điện tử; sử dụng phần mềm xây dựng kế hoạch công tác và theo dõi tiến độ thực hiện. Các cấp ủy cần xây dựng cơ sở dữ liệu đặc thù để việc khai thác và thực hiện công việc được thuận tiện nhất; cải tiến, tối thiểu hóa các tờ trình thông qua thực hiện và đẩy mạnh phân cấp một cách hợp lý; tổ chức giám sát của Thường vụ cấp ủy có hiệu quả cao.

  Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, công tác cải cách hành chính thời gian qua được đẩy mạnh và đã có công cụ để ghi nhận phản ánh, đánh giá sự hài lòng của người dân, nhưng thực tế vẫn chưa được nhiều người dân tham gia đánh giá. Vì vậy trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần có giải pháp để ghi nhận thực chất ý kiến đánh giá của người dân.

  Đây cũng sẽ là một trong những cơ sở để thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị phải hướng dẫn để người dân biết sử dụng, thực hiện; các quận huyện phải có hệ thống ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Về Cải Cách Hành Chính Sẽ Làm Bớt Phiền Hà Cho Người Dân, Doanh Nghiệp
 • Kỹ Năng Giải Quyết Các Tình Huống Sư Phạm Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh Của Người Giáo Viên Chủ Nhiệm
 • Đề Tài: Giải Pháp Sản Xuất Sạch Hơn Tại Cơ Sở Sản Xuất Bún, Hot
 • Giải Pháp Sản Xuất Sạch Hơn: “8 Giải Pháp Vàng” Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Năng Lượng Thủy Triều Là Gì? Tìm Hiểu Về Năng Lượng Thủy Triều Là Gì?
 • Nhiều Mô Hình, Giải Pháp, Sáng Kiến Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Huyện Mỹ Xuyên Thực Hiện Nhiều Giải Pháp, Mô Hình Mới Về Cải Cách Hành Chính
 • Thông Báo Cuộc Thi “tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Thủ Tục Hành Chính” Năm 2022
 • Trao Giải Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp Về Cải Cách Hành Chính Của Ủy Ban Dân Tộc
 • Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Cho Con Mới Sinh
 • Nghiên Cứu, Đề Xuất Sáng Kiến, Giải Pháp Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính
 • Sở Tư pháp đã ký hợp đồng với Công ty Bưu chính Viễn thông An Giang (VNPT An Giang) cung cấp nội dung cần tuyên truyền qua tin nhắn gồm các chính sách, quy định pháp luật hiện hành phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền và chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, VNPT An Giang gửi tin nhắn cho đối tượng tuyên truyền. Việc thực hiện tuyên truyền qua tin nhắn điện thoại là mô hình hay, cách làm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù địa phương.

  Sở Tài chính trang bị hệ thống camera, máy chấm công, đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả theo dõi, đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở xét thi đua, phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Gắn việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế làm việc với thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức. Cá nhân, tập thể vi phạm thì bị trừ vào thu nhập tăng thêm, được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Sở Tài chính quy định việc xử lý văn bản trên phần mềm gắn với thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, thúc đẩy việc giải quyết công việc đúng hạn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

  Đại biểu cắt băng khai trương thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích ở TP. Châu Đốc

  Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022, Sở Giao thông – Vận tải đứng đầu các sở, ban, ngành với 94,79 điểm; UBND TP. Châu Đốc đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố với 93,58 điểm. Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Đỗ Văn Thơm cho biết, sở đã xây dựng phương án “Nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”. Lấy ý kiến thống nhất của UBND 11 huyện, thị xã, thành phố phối hợp đăng ký trực tuyến TTHC giao thông – vận tải tại “Một cửa huyện”, “Một cửa xã” tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

  TP. Châu Đốc là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1-8-2019. Qua đó, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có yêu cầu thực hiện các loại TTHC; tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC; nâng cao chỉ số CCHC. Trong đó, áp dụng đối với 31 loại thủ tục thuộc 6 lĩnh vực: quản lý hoạt động xây dựng; văn hóa cơ sở; môi trường; đất đai; thành lập và hoạt động của hợp tác xã; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: “Người dân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi có nhu cầu làm các loại TTHC, thay vì phải liên hệ tại bộ phận một cửa ở UBND thành phố thì nay nhân viên bưu chính sẽ đến tận nhà để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Người dân không phải đóng lệ phí bưu chính. Toàn bộ phí bưu chính do UBND thành phố thanh toán cho bưu điện thay cho người dân tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp”.

  Tại huyện Tịnh Biên có giải pháp mô hình “3 không”: không hẹn, không viết, không nộp của UBND huyện Tịnh Biên. Tương tự cách làm của UBND TP. Long Xuyên, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn, viết hộ và nộp hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu của người dân; hồ sơ được giải quyết ngay đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

  “Tỉnh đang triển khai thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào thứ tư hàng tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính các cấp. Đó là sự nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước” – ông Hồ chia sẻ.

  Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả Tại Quận 12
 • Yêu Cầu Về Công Khai, Minh Bạch Trong Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính ” Tin Tuc Onlie
 • Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Thành Phố Cần Thơ Trong Thời Gian Tới
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cải Cách Hành Chính: Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Công Tác Cải Cách Hành Chính Và Giải Pháp
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính
 • Quận 9: Tập Trung Thực Hiện Hiệu Quả Các Giải Pháp Về Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Tphcm Tích Cực Thực Hiện Các Nhóm Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An
 • (HNM) – Thời gian gần đây, nhiều đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đã chủ động đưa ra những giải pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Việc đổi mới đó không những đã mang lại sự thuận lợi cho tổ chức, công dân mà còn là cơ sở để chính cơ quan hành chính nhà nước đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức (CBCC).

  Anh Phạm Hùng Phương, chuyên viên Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT), cần làm thủ tục để xây dựng trụ sở Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản nhưng còn lúng túng vì chưa biết quy trình như thế nào. Ngày 1-11, anh Phương đến Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (QHKT) thì được cán bộ bộ phận “một cửa” chỉ dẫn sang Tổ Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp. Tại đây, anh Phương đã được cán bộ của tổ giải đáp, hướng dẫn về cách nộp hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch và thỏa thuận quy mô công trình để thực hiện các bước tiếp theo. Nhờ đó, anh Phương đã hiểu và sớm hoàn thiện hồ sơ.

  Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng. Ảnh: Bảo Kha

  Tại Sở Công thương, CBCC bộ phận “một cửa” luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tận tình yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi giao dịch hành chính. Ngay cả khi không đến được trực tiếp, công dân có thể gọi điện thoại vẫn được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình để bảo đảm hồ sơ chỉ phải nộp một lần mà không bị trả lại để bổ sung. Ngoài sổ góp ý, hòm thư góp ý, tổ chức, cá nhân có thắc mắc muốn trao đổi đều được lãnh đạo Sở trực tiếp xem xét giải quyết. Do đó, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của Sở luôn đạt tuyệt đối.

  Còn nhiều những sáng kiến, giải pháp đã được các đơn vị triển khai hiệu quả như quận Long Biên cũng đã tiến hành đánh giá chấm điểm cán bộ về mức độ hoàn thành công việc theo kế hoạch công tác tuần, tháng. Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện trả kết quả TTHC qua hệ thống bưu điện theo yêu cầu của công dân; Công an thành phố triển khai mô hình xuống địa bàn giúp dân làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện mô tô, xe máy (đã triển khai tại quận Đống Đa, huyện Phúc Thọ) và cấp giấy chứng minh thư nhân dân trực tiếp tại nhà cho người già, ốm đau không có khả năng đi lại (triển khai tại một số quận: Hoàng Mai, Tây Hồ, Từ Liêm…).

  Hiệu quả từ sự sáng tạo của các đơn vị là điều đáng ghi nhận. Hy vọng rằng, trong quá trình thực hiện công tác CCHC sẽ có ngày càng nhiều đơn vị đưa ra những giải pháp mới, những cách làm hay mang lại thuận lợi cho tổ chức, công dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Giải Pháp Đột Phá Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính, Văn Thư Lưu Trữ
 • Chưa Mạnh Dạn Đề Xuất Sáng Kiến, Giải Pháp Hiệu Quả Trong Công Tác Cải Cách Hành Chính
 • Cuộc Thi “tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”
 • Trẻ Biếng Ăn Sinh Lý Hay Bệnh Lý Các Mẹ Nên Biết
 • Kinh Nghiệm Điều Trị Biếng Ăn Chăm Con Ăn Ngon Nhàn Tênh Của Mẹ 9X
 • Các Cơ Quan, Địa Phương Đẩy Mạnh Triển Khai Các Sáng Kiến, Giải Pháp Mới Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Trao Giải Cuộc Thi ‘tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đăng Ký Hộ Tịch Của Ủy Ban Nhân Dân Các Xã, Phường Trên Địa Bàn Thành Phố Kon Tum
 • Thực Hiện Chính Sách Đối Với Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh: Những Khó Khăn, Bất Cập
 • Giải Pháp Cho Vấn Đề “Khát” Nhân Sự Chất Lượng Cao Tại Các Doanh Nghiệp Vùng Trọng Điểm Kinh Tế Phía Nam
 • Nhân Sự Ngành Dược: Thiếu Hụt Và Những Giải Pháp Cải Thiện
 • Thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND ngày 10/7/2020 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 901/SNV-CCHC ngày 16/7/2020 đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lựa chọn, đăng ký ít nhất một sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC.

  Kết quả, các cơ quan, địa phương lựa chọn, đăng ký 44 sáng kiến, giải pháp mới. trong đó: khối các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đăng ký 31 sáng kiến, giải pháp mới (cơ quan có từ 2 sáng kiến, giải pháp trở lên gồm: Sở Kế hoạch đầu tư, sở Tư pháp, Thông tin Truyền thông, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp PTNT, Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh; còn lại các cơ quan đăng ký 1 sáng kiến). Khối các huyện, thành phố đăng ký 13 sáng kiến, giải pháp mới (đơn vị có từ 2 sáng kiến trở lên là Hiệp Hòa, Lạng Giang; còn lại các đơn vị đăng ký 1 sáng kiến).

  Ngày 19/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc xem xét nội dung đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố. Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo và ý kiến tham gia của đại diện một số sở, ngành tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các sở, cơ quan, UBND huyện, thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC, các nội dung đăng ký cơ bản đảm bảo chất lượng, khi triển khai thực hiện sẽ có tác động tích cực, giúp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân.

  Tuy nhiên, còn một số cơ quan, địa phương đăng ký sáng kiến, giải pháp mới chưa bảo đảm theo yêu cầu do không sát với nội dung CCHC, không có tính mới, trùng lắp với nội dung của các cơ quan, địa phương hoặc đã được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, quy định trong các văn bản triển khai ở cấp tỉnh, cấp huyện, không bảo đảm tính khả thi, thậm chí có đơn vị đăng ký mang tính đối phó.

  Để thực hiện tốt công tác công tác CCHC trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nội dung sáng kiến, giải pháp mới đã đăng ký, đồng thời tiếp tục đăng ký thêm các nội dung mới để triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, gửi Hội đồng sáng kiến tỉnh (qua Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ) trong tháng 11 năm 2022 để xem xét công nhận sáng kiến và đánh giá, xếp loại thi đua.

  Giao Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh nghiên cứu, lựa chọn các sáng kiến, giải pháp mới đã đăng ký làm Đề tài sáng kiến cấp cơ sở; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo quy định; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng sáng kiến tỉnh để xem xét, công nhận vào tháng 12 năm 2022. 

   

  Anh Đức, Cải cách hành chính

  --- Bài cũ hơn ---

 • Peepokid Gold – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Bé Biếng Ăn
 • Bé Lười Bú Phải Làm Sao? Đâu Là “Thủ Phạm”?
 • Tại Sao Trẻ Sơ Sinh Lười Bú, Chỉ Bú Vài Phút Là Ngưng?
 • Thực Trạng Suy Dinh Dưỡng Trẻ Em: Nguyên Nhân, Hậu Quả Và Một Số Giải Pháp Can Thiệp Phòng Chống Suy Dinh Dưỡng
 • 3 Giải Pháp Chống Xói Mòn Đất Hiệu Quả Nhất Trong Sản Xuất Nông Nghiệp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100