Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ

--- Bài mới hơn ---

 • Sinh Lý Học Của Thai Nghén
 • Xét Nghiệm Beta Hcg Trong Thai Kỳ
 • Các Phòng Chức Năng Trực Thuộc Ubnd Huyện
 • Undo & Automation – Tìm Hiểu Chức Năng Undo Trong Illustrator
 • Bệnh Viện Nhi Đồng Tp. Cần Thơ
 • 1- Chức năng :

  Phòng Kỹ thuật công nghệ là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý điều hành Công ty ở các lĩnh vực công tác :

  – Xây dựng, quản lý kỹ thuật công nghệ : sản xuất nước, vận hành hệ thống cung cấp nước, mạng lưới cấp nước, kiểm định đồng hồ… và các mặt hoạt động kỹ thuật công nghệ của các đơn vị trực thuộc trong công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

  – Lập kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vào cuối năm.

  – Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong công ty.

  – Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các định mức, quy định, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty. Nghiên cứu các biện pháp ứng dụng kỹ thuật để chống thất thoát nước; Nghiệm thu các công trình xây dựng.

  – Quản lý hệ thống công nghệ thông tin trong Công ty

  – Định kỳ đánh giá việc thực hiện Heä thoáng QLCL ISO trong toàn Công ty.

  2- Nhiệm vụ :

  a) Về quản lý kỹ thuật công nghệ :

  – Lập và hướng dẫn qui trình vận hành thiết bị, công nghệ, an toàn lao động. Quản lý, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kỹ thuật và an toàn lao động trong công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị, máy móc , xe máy … của Công ty. Giám sát về mặt kỹ thuật đối với mọi hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng mới… trong toàn Công ty.

  – Quản lý cập nhật tọa độ địa lý (GIS) mạng lưới và các van trên các tuyến ống.

  – Theo dõi và xin giấy phép khai thác, xả thải theo quy định, thực hiện công tác quản lý môi trường.

  – Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm.

  – Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, nhật ký theo dõi công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn các thiết bị, công trình để có chế độ tu bổ kịp thời chống xuống cấp.

  – Đề xuất các giải pháp chống thất thoát nước về mặt kỹ thuật trong công tác quản lý mạng lưới, thi công hệ thống đường ống cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước.

  – Xây dựng phương hướng hoạt động khoa học kỹ thuật của Công ty và tham mưu cho Hội đồng xét duyệt khen thưởng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất có lợi cho sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho Doanh nghiệp .

  – Xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân và tiêu chuẩn cấp bậc công việc.

  – Lập kế hoạch BHLĐ và PCCC hàng năm.

  – Lập kế hoạch kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

  – Lập định mức nguyên, nhiên vật liệu cho máy móc, quy trình sản xuất.

  – Quản lý, lưu trữ chặt chẽ và có hệ thống hồ sơ tài liệu kỹ thuật theo đúng qui định Nhà nước.

  – Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên.

  b) Về quản lý dự án đầu tư :

  – Lập phương án, thẩm định hồ sơ, thiết kế dự tóan, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổ chức thực hiện kể cả việc giám sát cung ứng vật tư và quyết toán công trình đối với công tác sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên theo quy định.

  – Lập dự án đầu tư xin phê duyệt quyết định đầu tư đối với các việc mua sắm đầu tư trang thiết bị, máy móc sử dụng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn và vốn phát triển sản xuất của Công ty.

  – Tổ chức giám sát, kiểm tra, đề xuất xử lý trong việc thực hiện hợp đồng; tổ chức nghiệm thu, giám sát kỹ thuật xác nhận khối lượng chất lượng, tiến độ công trình phù hợp với các hình thức quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về xây dựng cơ bản.

  – Báo cáo , đánh giá hiệu quả đầu tư của các công trình, dự án.

  c) Về quản lý kỹ thuật công tác Sửa chữa – Bảo trì – Bảo dưỡng :

  – Lập báo cáo sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, hồ sơ thiết kế, dự toán trình Công ty xem xét phê duyệt.

  – Tổ chức giám sát và phối hợp giám sát, xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy trình hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.

  – Lưu trữ và bảo quản chặt chẽ các hồ sơ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng.

  d) Về quản lý kỹ thuật công tác kiểm định đồng hồ nước:

  Tổ chức giám sát và phối hợp giám sát, xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy trình trong công tác kiểm định đồng hồ nước.

  * Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Kỹ thuật Công nghệ còn thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, năng lực và tình hình thực tế của Công ty khi được Ban Giám đốc Công ty giao.

  3- Quyền hạn :

  – Trực tiếp để giải quyết và điều hành một số mặt công tác theo giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty.

  – Khi kiểm tra phát hiện các dấu hiệu vi phạm qui trình vận hành, quy chế chất lượng, lắp đặt thiết bị… không đảm bảo an toàn lao động thì được lập biên bản tạm thời dừng thi công, ngừng hoạt động máy móc, thiết bị, xe máy… cho đến khi khắc phục xong.

  – Có quyền yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc cung cấp tài liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được công ty giao.

  4- Cơ cấu tổ chức bộ máy :

  Phòng Kỹ thuật – Công nghệ do một trưởng phòng điều hành trực tiếp và một đến hai phó phòng giúp việc cùng một số kỹ sư, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo cho sự hoạt động của phòng.

   

  Các bài khác

  • Phòng kiểm nghiệm (08.12.2016)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Vị Quản Lý Nhà Nước
 • Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Y Tế, Phòng Y Tế Thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
 • Mẹo Hay Trên Oppo F11 Pro Ai Cũng Nên Biết
 • Oppo F11 Series Và 5 Tính Năng “hit” Nhất Khiến Giới Trẻ Thích Mê • Techtimes
 • Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Sở Tư Pháp, Phòng Tư Pháp
 • Nhiều Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Bảo Đảm Kỹ Thuật
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kỹ Thuật
 • Chủ Động, Sáng Tạo, Nâng Cao Chất Lượng Bảo Đảm Kỹ Thuật
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Bảo Đảm Kỹ Thuật, Tập Trung Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022
 • Trung đoàn 213, Sư đoàn 363:

  Những năm qua, Trung đoàn 213 được trang bị khí tài C125-2TM với sự tích hợp công nghệ số hiện đại, có độ chính xác cao, ổn định. Tuy nhiên, trang bị kỹ thuật của đơn vị đan xen giữa cũ và mới, nhiều chủng loại đã qua thời gian dài sử dụng, khí tài ra đa, xe-máy đã qua nhiều lần trùng tu, vật tư linh kiện thay thế khan hiếm… Đây là những thử thách không nhỏ đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213 nói chung và đội ngũ kỹ thuật nói riêng.

  Bảo quản bệ phóng tên lửa tại Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213. Ảnh: THÁI SƠN

  Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Tạ Duy Quang – Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn chia sẻ: “Các đầu mối đơn vị của Trung đoàn đóng quân gần biển, do vậy độ ẩm, độ mặn đã ảnh hướng lớn đến độ ổn định của VKTBKT, đặc biệt là tổ hợp tên lửa C125-2TM. Do các đơn vị đóng quân cách xa cơ quan Sư đoàn nên công tác bảo đảm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành Kỹ thuật Trung đoàn đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác với hệ số kỹ thuật cao, ổn định”.

  Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong những năm qua Trung đoàn 213 luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ Ngày Kỹ thuật, bảo quản, định kỳ VKTBKT tại các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm lịch bảo quản định kỳ của Phòng Kỹ thuật Sư đoàn, tổ chức đúng thời gian, quy trình, bảo đảm chất lượng. Kết quả VKTBKT sau bảo quản, định kỳ bảo đảm đồng bộ, ổn định. Đối với các tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, Tiểu đoàn Kỹ thuật đã tiến hành thực hiện định kỳ Ngày Kỹ thuật cho các đài ra đa, hệ thống xe ô tô, trạm nguồn điện và VKTBKT thuộc dây chuyền đúng quy trình, bảo đảm chất lượng. Để tự đảm bảo kỹ thuật cho công tác huấn luyện SSCĐ và các nhiệm vụ khác, các đơn vị đã chủ động sửa chữa, khắc phục kịp thời tại chỗ 100% những hỏng hóc thông thường của VKTBKT; sửa chữa đồng bộ một số VKTBKT, xe ô tô và đưa xe khí tài đi định kỳ tại các nhà máy đúng quy định. Cùng với đó, Trung đoàn thường xuyên kiểm tra các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, hệ thống kho, nhà che đậy khí tài; sửa chữa, củng cố kịp thời hệ thống PCCN; phát huy tốt công năng của Trạm Kỹ thuật trong sửa chữa, đồng bộ VKTBKT.

  Để cán bộ, nhân viên kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ thì công tác huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Trong năm, Trung đoàn đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đầu năm, thi nâng lương, nâng bậc cho các đối tượng, huấn luyện kíp chiến đấu dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa; các nội dung của công tác bảo đảm kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ cho 4 phân đội và cơ quan; huấn luyện đội mẫu kíp chiến đấu Tiểu đoàn 181 phục vụ Lớp tập huấn Kíp chiến đấu phân đội hỏa lực C125-2TM do Quân chủng tổ chức tại Tiểu đoàn đạt kết quả tốt; kết hợp giữa sửa chữa, đồng bộ VKTBKT với huấn luyện kỹ thuật. Hằng tháng, đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện tập trung kíp chiến đấu, kíp bảo đảm kỹ thuật các tiểu đoàn hỏa lực. Kết quả kiểm tra huấn luyện chuyên ngành có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi.

  Trong những năm qua, Trung đoàn có nhiều đề tài, sáng kiến đưa vào ứng dụng thành công trong thực tế; tiêu biểu như: “Thiết bị kiểm tra chức năng đài điều khiển”; “Thiết bị huấn luyện trắc thủ đài ra đa và tiêu đồ 5×5”, “Chương trình học tập núm nút mặt máy hệ thống Tên lửa C125-2TM… Các mô hình, sáng kiến trên đã giúp các cán bộ, nhân viên và chiến sĩ có thể học tập, thục luyện thuần thục trên mô hình rồi mới thao tác trên khí tài thật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tiết kiệm được xăng dầu và tuổi thọ khí tài.

  Với những biện pháp đồng bộ trên, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành Kỹ thuật Trung đoàn 213 đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ với hệ số kỹ thuật cao, ổn định; góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên vùng trời Đông Bắc Tổ quốc.

  BÍCH PHƯỢNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kỹ Thuật
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Chuyên Môn Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên
 • Skkn Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mẫu Giáo Quách Phẩm Bắc
 • Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non
 • Qua Dòng Hồi Tưởng Của Người Mẹ Trong Văn Bản “cổng Trường Mở Ra”. Tác Giả Đã Sử Dụng Biện Pháp Nghệ Thuật Gì? Tác Dụng Của Biện Pháp Nghệ Thuật Đó?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cảm Nhận Về Bài Cổng Trường Mở Ra
 • Cảm Nhận Về Khổ Thơ Thứ 3 Bài Nhớ Rừng
 • Cảm Nhận Về Khổ 3 Bài Thơ Nhớ Rừng Lớp 8 Hay Nhất
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Bài Cổng Trường Mở Ra
 • Ôn Thi Vào 10 Môn Văn: Sang Thu
 • Trong ngày đầu tiên khai trường, không chỉ người con mà người mẹ cũng có những lo âu, hồi hộp, tựa như mẹ là người cũng phải đến trường. Những lo âu ấy đã cho thấy sự hi sinh cao cả của người mẹ đối với con.

  Trước ngày khai trường, mẹ đã chuẩn bị cho con mọi hành trang để con bước vào thế giới mới. Đó là cái thế giới mà mẹ không thể bên con mãi như những ngày qua. Mẹ đã sắm cho con những thứ cần thiết để ngày mai con đến trường, từ quần áo, giày dép, nón đến cặp sách, tập vở: “Việc chuẩn bị quần áo mái, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường”. Khi người con đãyên giấc ngủ thì người mẹ vẫn còn làm nốt những công việc trong ngày và không quên: “đắp mền cho con, buông mùng, ém góc cẩn thận”. Mọi hôm, khi con đã ngủ thì mẹ “lượm những chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế, cạnh chân bàn, những chú rô-bốt bằng nhựa đứng ngồi khắp nơi, và giữa nhà là đoàn quân thùdàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử – Khủng Long mà ngày nào con cũng bày ra”.

  Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là cái ngày mà chỉ cồn một đêm nữa con sẽ trở thành “học sinh lớp Một rồi”. Do vậy, những công việc ấy con đã làm giúp mẹ, con làm với sự tự giác của người sắp trở thành học sinh lớp Một. Mẹ không biết làm gì nữa nhưng mẹ vẫn không ngủ, đơn giản vì mẹ không ngủ được. Cái cảm giác ngày mai đứa con mình đến trường lần đầu tiên khiến mẹ lo lắng, bồn chồn. Trong khi người mẹ còn thức đó để “nhìn con ngủ một lát, rồi mẹ đi xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con”, thì con đã chìm trong giấc ngủ vì “trong lòng con không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ”.

  Tuy nhiên, mẹ không ngủ được không phải chỉ vì mẹ lo lắng cho việc ngày mai con đến trường mà chính ngày khai trường của con đã gợi lại cho mẹ những kỉ niệm không thể nào quên trong cái ngày đầu tiên đi học của chính mẹ. Đó là những kỉ niệm đã ăn sâu vào lòng mẹ và nó lại được gợi ra mỗi khi có những dịp như thế. “Cứ nhắm mắt lại là dường như vang lên bên tai tiếng đọc bài trầm bổng”. Những kỉ niệm của người mẹ giờ trở thành thực tế của con vào ngày hôm sau.

  Người mẹ như muốn nói với con, muôn khắc ghi những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến trong ngày khai trường vào lòng con: “Mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến”. Cứ ngỡ những lời này mẹ nói với con, nhưng không phải, đó là lời mẹ nói với chính mình, mẹ đang tự ôn lại những kỉniệm của tuổi thơ mẹ. Những kỉ niệm ấy đã tạo nên một ấn tượng sâu đậm trong lòng người mẹ: “Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp Một đến trường gặp thầy mới, bạn. mới. Cho nên ấn tượng của mẹ về buổi khai trường đầu tiên ấy rất sâu đậm” và kỉ niệm ấy vẫn sống mãi trong lòng người mẹ đến bây giờ: “Mẹ còn nhớ sự nôn nao, bồi hồi khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng bên ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào”. Lời kể của mẹ như một sự luyến tiếc pha lẫn chút tự hào, đồng thời sâu xa trong lòng mẹ, mẹ muốn con mình hãy khắc sâu những kỉ niệm mà con sẽ trải qua và sẽ trở thành quá khứ.

  Lời diễn đạt của tác giả đã thể hiện được những điều thầm kín, sâu xa nhất trong tâm tư, tình cảm của người mẹ đối với con trong ngày đầu tiên con đến trường.

  Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con trong văn bản Cổng trường mở ra – mẫu 2

  Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo” Đoạn văn ấy cứ mãi khắc sâu trong tôi sau khi đọc xong văn bản ” Cổng trường mở ra” của Lí Lan cùng với bao tâm trạng vui mừng, buồn lo khó tả của người mẹ.

  Đây là một bài bút kí ghi lại tâm trạng của một người mẹ trong đêm trước ngày chuẩn bị khai giảng của con vào lớp một cùng với vai trò to lớn của nhà trường, nền

  giáo đục đối với mỗi chúng ta. Không có sự việc, không có cốt truyện theo một chuỗi nhất định nhưng bài văn này đã khá thu hút người đọc bởi mỗi câu văn dạt dào tình cảm với biết bao niềm tâm sự, hồi tưởng kỉ niệm của người mẹ thương yêu con bằng tấm lòng cao cả. Bài văn này đã đưa mỗi chúng ta đến với những rạo rực tinh thần, bâng khuâng khó tả của kí ức tuổi thơ.

  Đi sâu vào trong bài ta có thể cảm nhận được từng cảm xúc, câu từ mượt mà với hai luồng tâm trạng trái ngược. Hình ảnh của người con được miêu tả thật ngây thơ, đáng yêu. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo.

  Mai đã là ngày khai trường, một ngày trọng đại của tuổi thơ cũng như một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, vẫn tâm trạng như trước một chuyến đi xa, người con chỉ háo hức, lo mỗi việc sáng mai sao dậy cho kịp giờ rồi lại chìm vào trong giấc ngủ dễ dàng như ăn một cái kẹo. Tâm trạng ưu tư đó chính là tâm hồn ngây thơ của người con. Tâm trạng ấy phải chăng một phần cũng do tình thương yêu, sự dạy dỗ, chăm sóc của người mẹ.

  Trong khi người con đang mơ những giấc mơ đẹp thì người mẹ lại trằn trọc, suy nghĩ. Tâm trạng của mẹ như đang ở ngày đầu tiên khai trường của chính mình. Như ngày thường sau khi con đi ngủ, mẹ dọn dẹp nhà cửa, lượm lặt những đồ chơi mà con bày, dàn trận và làm vài việc riêng của mình. Nhưng hôm nay đã làm xong mọi việc mà mẹ vẫn chưa ngủ. Và thực sự mẹ không lo lắng đến mức không ngủ được.

  Bao nhiêu kí ức của tuổi thơ tràn về, thôi thúc trong mẹ. Mẹ liên tưởng cảm xúc của con với mình cách đây đã mấy chục năm. Mẹ hồi tưởng lại cái ngày mà bà ngoại cùng mẹ tiến tới ngôi trường với nỗi chơi vơi và sự hốt hoảng khi cánh cổng đóng lại. Bà đã dẫn mẹ qua cánh cổng của thế giới kì diệu, cánh cổng mang đậm nét tuổi thơ. Mẹ đã phần nào chập chững bước qua cánh cổng ấy một mình với với ý nghĩ tự lập và tâm trạng vui buồn đan xen. Mẹ cũng tin tưởng, hi vọng rằng con sẽ mạnh mẽ bước đi trên con đường học tập trước mắt và con đường đời đầy chông gai của chính con sau này. Những âm thanh cứ văng vẳng bên tai mẹ thật ngọt ngào thân thương: “Hằng năm cứ vào cuối thu, mẹ tôi lại âu yếm dẫn tôi trên con đường dài và hẹp”.

  Mẹ đã trải qua biết bao ngày khai giảng nhưng ngày khai giảng ngày mai là ngày khiến mẹ bận tâm nhất, bận tâm hơn cả ngày khai giảng đầu tiên của mình. Vì đó là cái ngày mà con bắt đầu phải làm quen, bắt đầu phải tiếp xúc với thế giới lạ lẫm, học cách ứng xử với thầy cô, bạn bè. Cái hay của bài văn là bộc lộ cảm xúc qua kí ức, hồi tưởng. Bên cạnh những từ ghép đằng lập thể hiện tâm trạng nhân vật, nhà văn còn dùng những từ ghép chính phụ để miêu tả sự vật và con người khá rõ nét. Những biện pháp nghệ thuật tu từ còn làm tăng sức gợi hình, gợi cảm để khiến cho người đọc như đang lạc vào thế giới của mẹ.

  Tất cả những cảm xúc đó mới chỉ là một phần trong ý nghĩa của văn bản. Vai trò to lớn của nhà trường, nền giáo dục đối với mỗi cá nhân là điều rất cần thiết. Trong bài, người mẹ đã cố gửi gắm, tạo cho con những cảm giác thoải mái khi bước vào cánh cổng trường học. Mẹ đã lo cho con đầy đủ hành trang trước ngày khai trường: từ cặp sách, đến quần áo, bút vở. Sau những hồi tưởng và mong ước, người mẹ ấy đã liên tưởng tới một nền văn minh của nước Nhật: “Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nghỉ làm và đưa con tới trường học, không có ưu tiên nào lớn hơn nền giáo dục. Mỗi sai lầm trong giáo dục đều ảnh hưởng, làm chệch đi hàng dặm cả thế hệ sau này”.

  Toàn bộ bài văn là tiếng nói nội tâm của người mẹ. Mẹ không trực tiếp nói với con hay với ai, mà mẹ nói với chính mẹ, nói với kí ức, tâm hồn tuổi thơ và cả cảm nhận của mẹ. Đêm nay mẹ không ngủ được, mẹ ngắm nhìn con với những ưu tư, ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ. Cách viết này làm nổi bật được tâm trạng, ý nghĩ, tình cảm của nhân vật. Đó cũng như lời tâm sự nhỏ nhẹ của tác giả đối với bạn đọc một cách tinh tế, thấm thía, lay động, truyền cảm mạnh mẽ tới tư tưởng, suy nghĩ, lập trường của họ.

  Nói chung thông điệp của tác giả gửi tới mọi người là vai trò của trường học thông qua những kí ức, tâm sự của người mẹ. Mẹ đã được trải qua những năm tháng chập chững của ngày khai trường và cũng đặt niềm hi vọng của mình vào đứa con thơ. Thế giới kì diệu của người mẹ chính là định hướng cho con một con đường đúng đắn, đó chính là con đường học tập. Con đường này là mơ ước của mẹ cũng là mơ ước của biết bao nhiêu người đặt lên con cái mình. Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình, Tổ quốc, chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu rằng “Bước qua cánh cổng trường học là một thế giới kì diệu sẽ mở ra. Thế giới ấy chính là chân trời của văn hoá, khoa học”.

  Ngoài tài liệu trên, mời các em tham khảo Ngữ văn lớp 7, Soạn văn lớp 7, Học tốt Ngữ Văn lớp 7, Soạn Văn lớp 7 (ngắn nhất), Tài liệu học tập lớp 7…. được cập nhật liên tục trên VnDoc để học tốt môn Ngữ văn hơn.

  • Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 bài 1: Cổng trường mở ra
  • Soạn Văn 7: Cổng trường mở ra
  • Tóm tắt bài Cổng trường mở ra
   • Đã bảy năm bước qua cánh cổng trường hãy viết thư chia sẻ cùng mẹ về thế giới kì diệu của em
   • Nêu ý nghĩa của đoạn thơ và chứng minh sự cần thiết và tác dụng của tình yêu quê hương đối với tâm hồn của mỗi con người
   • Video: Phân tích người mẹ trong Cổng trường mở ra
   • Viết một bức thư nói chuyện với cậu con trai trong câu chuyện “Đôi mắt của mẹ”
   • Video: Cảm nhận về bài “Cổng trường mở ra”
   • Cảm nhận về tâm trạng của người mẹ trước ngày khai trường của con trong bài Cổng trường mở ra của tác giả Lí Lan
   • Ý nghĩa nhan đề Cổng trường mở ra (Lý Lan)
   • Video: Tóm tắt bài Cổng trường mở ra

   Trong ngày đầu tiên khai trường, không chỉ người con mà người mẹ cũng có những lo âu, hồi hộp, tựa như mẹ là người cũng phải đến trường. Những lo âu ấy đã cho thấy sự hi sinh cao cả của người mẹ đối với con.

   Trước ngày khai trường, mẹ đã chuẩn bị cho con mọi hành trang để con bước vào thế giới mới. Đó là cái thế giới mà mẹ không thể bên con mãi như những ngày qua. Mẹ đã sắm cho con những thứ cần thiết để ngày mai con đến trường, từ quần áo, giày dép, nón đến cặp sách, tập vở: “Việc chuẩn bị quần áo mái, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường”. Khi người con đãyên giấc ngủ thì người mẹ vẫn còn làm nốt những công việc trong ngày và không quên: “đắp mền cho con, buông mùng, ém góc cẩn thận”. Mọi hôm, khi con đã ngủ thì mẹ “lượm những chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế, cạnh chân bàn, những chú rô-bốt bằng nhựa đứng ngồi khắp nơi, và giữa nhà là đoàn quân thùdàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử – Khủng Long mà ngày nào con cũng bày ra”.

   Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là cái ngày mà chỉ cồn một đêm nữa con sẽ trở thành “học sinh lớp Một rồi”. Do vậy, những công việc ấy con đã làm giúp mẹ, con làm với sự tự giác của người sắp trở thành học sinh lớp Một. Mẹ không biết làm gì nữa nhưng mẹ vẫn không ngủ, đơn giản vì mẹ không ngủ được. Cái cảm giác ngày mai đứa con mình đến trường lần đầu tiên khiến mẹ lo lắng, bồn chồn. Trong khi người mẹ còn thức đó để “nhìn con ngủ một lát, rồi mẹ đi xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con”, thì con đã chìm trong giấc ngủ vì “trong lòng con không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ”.

   Tuy nhiên, mẹ không ngủ được không phải chỉ vì mẹ lo lắng cho việc ngày mai con đến trường mà chính ngày khai trường của con đã gợi lại cho mẹ những kỉ niệm không thể nào quên trong cái ngày đầu tiên đi học của chính mẹ. Đó là những kỉ niệm đã ăn sâu vào lòng mẹ và nó lại được gợi ra mỗi khi có những dịp như thế. “Cứ nhắm mắt lại là dường như vang lên bên tai tiếng đọc bài trầm bổng”. Những kỉ niệm của người mẹ giờ trở thành thực tế của con vào ngày hôm sau.

   Người mẹ như muốn nói với con, muôn khắc ghi những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến trong ngày khai trường vào lòng con: “Mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến”. Cứ ngỡ những lời này mẹ nói với con, nhưng không phải, đó là lời mẹ nói với chính mình, mẹ đang tự ôn lại những kỉniệm của tuổi thơ mẹ. Những kỉ niệm ấy đã tạo nên một ấn tượng sâu đậm trong lòng người mẹ: “Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp Một đến trường gặp thầy mới, bạn. mới. Cho nên ấn tượng của mẹ về buổi khai trường đầu tiên ấy rất sâu đậm” và kỉ niệm ấy vẫn sống mãi trong lòng người mẹ đến bây giờ: “Mẹ còn nhớ sự nôn nao, bồi hồi khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng bên ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào”. Lời kể của mẹ như một sự luyến tiếc pha lẫn chút tự hào, đồng thời sâu xa trong lòng mẹ, mẹ muốn con mình hãy khắc sâu những kỉ niệm mà con sẽ trải qua và sẽ trở thành quá khứ.

   Lời diễn đạt của tác giả đã thể hiện được những điều thầm kín, sâu xa nhất trong tâm tư, tình cảm của người mẹ đối với con trong ngày đầu tiên con đến trường.

   Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con trong văn bản Cổng trường mở ra – mẫu 2

   Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo” Đoạn văn ấy cứ mãi khắc sâu trong tôi sau khi đọc xong văn bản ” Cổng trường mở ra” của Lí Lan cùng với bao tâm trạng vui mừng, buồn lo khó tả của người mẹ.

   Đây là một bài bút kí ghi lại tâm trạng của một người mẹ trong đêm trước ngày chuẩn bị khai giảng của con vào lớp một cùng với vai trò to lớn của nhà trường, nền

   giáo đục đối với mỗi chúng ta. Không có sự việc, không có cốt truyện theo một chuỗi nhất định nhưng bài văn này đã khá thu hút người đọc bởi mỗi câu văn dạt dào tình cảm với biết bao niềm tâm sự, hồi tưởng kỉ niệm của người mẹ thương yêu con bằng tấm lòng cao cả. Bài văn này đã đưa mỗi chúng ta đến với những rạo rực tinh thần, bâng khuâng khó tả của kí ức tuổi thơ.

   Đi sâu vào trong bài ta có thể cảm nhận được từng cảm xúc, câu từ mượt mà với hai luồng tâm trạng trái ngược. Hình ảnh của người con được miêu tả thật ngây thơ, đáng yêu. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo.

   Mai đã là ngày khai trường, một ngày trọng đại của tuổi thơ cũng như một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, vẫn tâm trạng như trước một chuyến đi xa, người con chỉ háo hức, lo mỗi việc sáng mai sao dậy cho kịp giờ rồi lại chìm vào trong giấc ngủ dễ dàng như ăn một cái kẹo. Tâm trạng ưu tư đó chính là tâm hồn ngây thơ của người con. Tâm trạng ấy phải chăng một phần cũng do tình thương yêu, sự dạy dỗ, chăm sóc của người mẹ.

   Trong khi người con đang mơ những giấc mơ đẹp thì người mẹ lại trằn trọc, suy nghĩ. Tâm trạng của mẹ như đang ở ngày đầu tiên khai trường của chính mình. Như ngày thường sau khi con đi ngủ, mẹ dọn dẹp nhà cửa, lượm lặt những đồ chơi mà con bày, dàn trận và làm vài việc riêng của mình. Nhưng hôm nay đã làm xong mọi việc mà mẹ vẫn chưa ngủ. Và thực sự mẹ không lo lắng đến mức không ngủ được.

   Bao nhiêu kí ức của tuổi thơ tràn về, thôi thúc trong mẹ. Mẹ liên tưởng cảm xúc của con với mình cách đây đã mấy chục năm. Mẹ hồi tưởng lại cái ngày mà bà ngoại cùng mẹ tiến tới ngôi trường với nỗi chơi vơi và sự hốt hoảng khi cánh cổng đóng lại. Bà đã dẫn mẹ qua cánh cổng của thế giới kì diệu, cánh cổng mang đậm nét tuổi thơ. Mẹ đã phần nào chập chững bước qua cánh cổng ấy một mình với với ý nghĩ tự lập và tâm trạng vui buồn đan xen. Mẹ cũng tin tưởng, hi vọng rằng con sẽ mạnh mẽ bước đi trên con đường học tập trước mắt và con đường đời đầy chông gai của chính con sau này. Những âm thanh cứ văng vẳng bên tai mẹ thật ngọt ngào thân thương: “Hằng năm cứ vào cuối thu, mẹ tôi lại âu yếm dẫn tôi trên con đường dài và hẹp”.

   Mẹ đã trải qua biết bao ngày khai giảng nhưng ngày khai giảng ngày mai là ngày khiến mẹ bận tâm nhất, bận tâm hơn cả ngày khai giảng đầu tiên của mình. Vì đó là cái ngày mà con bắt đầu phải làm quen, bắt đầu phải tiếp xúc với thế giới lạ lẫm, học cách ứng xử với thầy cô, bạn bè. Cái hay của bài văn là bộc lộ cảm xúc qua kí ức, hồi tưởng. Bên cạnh những từ ghép đằng lập thể hiện tâm trạng nhân vật, nhà văn còn dùng những từ ghép chính phụ để miêu tả sự vật và con người khá rõ nét. Những biện pháp nghệ thuật tu từ còn làm tăng sức gợi hình, gợi cảm để khiến cho người đọc như đang lạc vào thế giới của mẹ.

   Tất cả những cảm xúc đó mới chỉ là một phần trong ý nghĩa của văn bản. Vai trò to lớn của nhà trường, nền giáo dục đối với mỗi cá nhân là điều rất cần thiết. Trong bài, người mẹ đã cố gửi gắm, tạo cho con những cảm giác thoải mái khi bước vào cánh cổng trường học. Mẹ đã lo cho con đầy đủ hành trang trước ngày khai trường: từ cặp sách, đến quần áo, bút vở. Sau những hồi tưởng và mong ước, người mẹ ấy đã liên tưởng tới một nền văn minh của nước Nhật: “Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nghỉ làm và đưa con tới trường học, không có ưu tiên nào lớn hơn nền giáo dục. Mỗi sai lầm trong giáo dục đều ảnh hưởng, làm chệch đi hàng dặm cả thế hệ sau này”.

   Toàn bộ bài văn là tiếng nói nội tâm của người mẹ. Mẹ không trực tiếp nói với con hay với ai, mà mẹ nói với chính mẹ, nói với kí ức, tâm hồn tuổi thơ và cả cảm nhận của mẹ. Đêm nay mẹ không ngủ được, mẹ ngắm nhìn con với những ưu tư, ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ. Cách viết này làm nổi bật được tâm trạng, ý nghĩ, tình cảm của nhân vật. Đó cũng như lời tâm sự nhỏ nhẹ của tác giả đối với bạn đọc một cách tinh tế, thấm thía, lay động, truyền cảm mạnh mẽ tới tư tưởng, suy nghĩ, lập trường của họ.

   Nói chung thông điệp của tác giả gửi tới mọi người là vai trò của trường học thông qua những kí ức, tâm sự của người mẹ. Mẹ đã được trải qua những năm tháng chập chững của ngày khai trường và cũng đặt niềm hi vọng của mình vào đứa con thơ. Thế giới kì diệu của người mẹ chính là định hướng cho con một con đường đúng đắn, đó chính là con đường học tập. Con đường này là mơ ước của mẹ cũng là mơ ước của biết bao nhiêu người đặt lên con cái mình. Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình, Tổ quốc, chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu rằng “Bước qua cánh cổng trường học là một thế giới kì diệu sẽ mở ra. Thế giới ấy chính là chân trời của văn hoá, khoa học”.

   --- Bài cũ hơn ---

  • Hãy Nêu Giá Trị Nội Dung Và Giá Trị Nghệ Thuật Của Các Bài Nhớ Rừng ,ông Đồ , Quê Hương ,khi Con Tu Hú , Tức Cảnh Pác Bó . Nhanh Nha Mk Đang Cần Gấp
  • Bài Thơ Nhớ Rừng (Thế Lữ)
  • Phân Tích 2 Chi Tiết Nghệ Thuật Đặc Sắc Trong Rừng Xà Nu
  • Phân Tích Nét Đặc Sắc Nghệ Thuật Trong Tác Phẩm Rừng Xà Nu
  • Văn Mẫu Phân Tích Hình Tượng Cây Xà Nu Trong Rừng Xà Nu Hay, Đặc Sắc

  Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Phúc Nguyên Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Pro Việt Nam
 • Luận Văn Đề Tài Các Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Marketing Của Công Ty Tnhh Công Nghệ Phẩm Minh Quân
 • Danh Sách Doanh Nghiệp Phần 2
 • Giới Thiệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Sky Việt Nam
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Sky Việt Nam
 • Hàng nghìn cơ hội việc làm hấp dẫn đang chờ bạn, hãy tìm việc nhanh với chúng tôi

  Hạn nộp: 31-03-2018

  Mô tả về công việc

  – Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

  – Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

  – Bảo trì định kỳ hệ thống ICT của khách hàng.

  – Khảo sát, thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống ICT cho khách hàng.

  – Giao nhận, kiểm tra hàng hóa từ nhà cung cấp và khách hàng.

  – Hỗ trợ hệ thống ICT nội bộ Phúc Nguyên.

  – Quản lý, bảo quản thiết bi,̣ công cụ, dụng ̣cụ thi công, vận hành.

  – Nghiên cứu giải pháp, công nghệ cho dịch vụ, sản phẩm.

  * Yêu cầu:

  – Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, thu xếp xử lý công việc theo cam kết dịch vụ.

  – Hoàn tất đầy đủ biên bản kỹ thuật.

  – Ghi nhận, thống kê, báo cáo các yêu cầu từ khách hàng.

  – Bảo trì theo yêu cầu của hợp đồng.

  – Lập hồ sơ báo cáo kết quả bảo trì.

  – Khảo sát đủ thông tin, lập hồ sơ khảo sát thi công, lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. Hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu.

  – Xác định chất lượng hàng hóa, lỗi kỹ thuật.

  – Bàn giao bộ phận xuất nhập kho, kế toán (bàn giao biên bản kỹ thuật, giao nhận cho kế toán).

  – Hoạt động trơn tru, khắc phục lỗi để đồng nghiệp có thiết bị sử dụng. Chuẩn bi ̣spare part để thay thế khi cần dùng.

  – Luôn sẵn sàng, tỉ lệ hư hỏng, mất mát thấp.

  – Tìm hiểu, áp dụng thành công dịch vụ cho khách hàng.

  Powered by Phan Quang Communication

  Yêu cầu công việc

  * Kiến thức:

  * Kỹ năng:

  – Sử dụng thành thạo máy tính.

  – Có khả năng đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

  – Trình độ quản trị ̣mạng tương đương MCSA, CCNA.

  – Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  – Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.

  – Có kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật.

  – Có kỹ năng khảo sát hệ thống ICT.

  * Năng lực thái độ:

  – Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

  – Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện công việc.

  – Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

  – Sẵn sàng học hỏi, nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ mới.

  – Trung thực, cẩn thận, sạch sẽ, ngăn nắp.

  Nộp đơn trực tiếp

  – Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phúc Nguyên: Được thành lập vào đầu năm 2022, PNTS tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại TP. Vũng Tàu. PNTS chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp về công nghệ thông tin tiên tiến và phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh, mang lại giá trị to lớn cho khách hàng.

  – Trên quan điểm hợp tác phát triển toàn diện, Công ty luôn lấy uy tín chất lượng làm tiêu chí phấn đấu, luôn giữ chữ tín với khách hàng. Đội ngũ cán bộ công nhân của Công ty đoàn kết, hợp lực phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế quản lý. Với tiềm lực nhân sự, kinh nghiệm vận hành, triển khai phong phú và năng lực tài chính, PNTS đang hội tụ được đầy đủ sức mạnh để đảm bảo khả năng phát triển mạnh mẽ, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu về CNTT tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

  Chia sẽ:

  Ngày cập nhật: 30-12-2020

  Ngày cập nhật: 30-12-2020

  Ngày cập nhật: 30-12-2020

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Phát Đạt
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Ohhagroup
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Ontech
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Optimus
 • Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Viet Japan

  --- Bài mới hơn ---

 • 0313039735 Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Viet Japan
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Lê Khanh
 • Hệ Thống Hoá Các Biện Pháp Kỹ Thuật Lâm Sinh Áp Dụng Cho Trồng Rừng Sản Xuất Ở Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc — Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam
 • Thuyết Minh Biện Pháp Kỹ Thuật Thi Công
 • Giải Pháp Kỹ Thuật Số Dành Cho Thực Phẩm
 • * Lưu ý:

    Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo!

  Thông tin Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Viet Japan hiện có thể đã thay đổi!

    Để liên hệ với Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Viet Japan ở Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, quý khách vui lòng

  đến trực tiếp địa chỉ 8/6/2A Lê Văn Quới, Khu phố 27, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

    Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ với ông/bà Nguyễn Thị Hiền tại địa chỉ 92 Cao Thắng-Phường 17-Quận Phú Nhuận-TP Hồ Chí Minh để được hỗ trợ.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Indefol
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Nông Học
 • Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Thoát Nước Căn Hộ
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Số Dh
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Việt
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Số Dh
 • Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Thoát Nước Căn Hộ
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Nông Học
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Indefol
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Viet Japan
 • Ngành nghề

  1

  Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: đại lý thương mại

  2

  kiểm tra và phân tích kỹ thuật

  3

  Xây dựng nhà các loại

  4

  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

  5

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp đến 35KV.

  6

  Xây dựng công trình công ích

  7

  Vận tải hành khách đường bộ khác, chi tiết: vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng

  8

  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng

  9

  Sửa chữa máy móc thiết bị, chi tiết: Thi công lắp đặt và sửa chữa máy móc thiết bị cho ngành công nghiệp và xây dựng

  10

  11

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu, chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ ủy thác, xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

  12

  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: ứng dụng và phát triển phần mềm tin học và công nghệ thông tin; đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp; cung cấp các giải pháp cơ, điện và tự động hóa.

  13

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại, chi tiết: Gia công chế tạo thiết bị tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn ứng dụng cho ngành công nghiệp.

  14

  Cung ứng và quản lý nguồn lao động, chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

  15

  CHo thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ( kể cả máy vi tính); Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu: Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh: động cơ, dụng cụ máy, thiết bị đo lường và điều khiển, máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác

  16

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư cho ngành công nghiệp và xây dựng

  17

  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Bán buôn hóa chất( trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật A.k
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật An Phát
 • An Toàn Lao Động Trong Sản Xuất Cơ Khí
 • Nguyên Nhân Và Giải Pháp Phòng Tránh Tai Nạn Trong Cơ Khí
 • Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Khi Bé Lười Bú Mẹ
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Và Công Nghệ Secotab

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Nhánh Công Ty Tnhh Giải Pháp Và Tư Vấn Công Nghệ Hipt (Tp. Hà Nội)
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp An Ninh Việt Anh Tuyển Dụng 01
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Điện Cơ Xanh
 • Các Giải Pháp Phòng Chống Ngập Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Hoàn Cảnh Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu
 • Hà Tĩnh Chủ Động Có Biện Pháp Phòng Chống Thiên Tai Và Biến Đổi Khí Hậu
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật St
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Sozo
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Sozo
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Shoei Việt Nam
 • Quoc Viet Trading And Engineering Co., Ltd
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Ccck

  --- Bài mới hơn ---

 • Đánh Giá Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật C.e.s Việt Nam, Có Nên Làm Việc Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật C.e.s Việt Nam?
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Toàn Cầu
 • Review Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Thời Đại
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Thời Đại
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Vi Na
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Ccck Tuyển Dụng Năm 2022
 • Hội Nghị Truyền Hình Aver
 • Luận Văn Luận Văn Thực Trạng Và Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nhập Khẩu Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Ata
 • Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Từ Rác Thải Nhựa
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Ccck Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Ccck
 • Đánh Giá Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật C.e.s Việt Nam, Có Nên Làm Việc Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật C.e.s Việt Nam?
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Toàn Cầu
 • Review Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Thời Đại
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Thời Đại
 • Địa chỉ: 1.08.01 Belleza, Đường Số 2 , Phạm Hữu Lầu , Phường Phú Mỹ, Quận 7, chúng tôi

  Quy mô công ty: Đang cập nhật

  Website: http://atenvn.com

  Mô tả công ty

  CHÚNG TÔI là đơn vị hàng đầu cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ tại Việt Nam

  Chúng tôi-những con người CCCK®

  cung cấp, triển khai hoàn thiện một hệ thống viễn thông, cntt cho nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

  Với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư được đào tạo và làm việc nhiều năm trong lĩnh vực viễn thông,

  cntt chúng tôi tư tin cam kết với khách hàng, đối tác luôn nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ tốt nhất từ

  CCCK®

  Tầm nhìn

  Trở thành nhà cung cấp giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực

  và thế giới năm 2022.

  Sứ mệnh

  Mang công nghệ hiện đại ứng dụng vào doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả tối ưu, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt với bạn bè thế giới.

  Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao ở Việt Nam.

  Giá trị cốt lõi

  -Uy tín

  Bất kỳ trong hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn luôn giữ đúng lời hứa với khách hàng

  – Chuyên nghiệp

  Đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp, luôn cập nhật những ứng dụng, giải pháp công nghệ mới có nhiều kinh nghiệm trong các khâu từ tư vấn, thiết kế,

  – Đoàn kết, trung thực

  Chúng tôi xem công ty như một gia đình, cùng nhau chia sẽ và hổ trợ nhau trong công việc vì mục đích chung phát triển CCCK ngày càng lớn mạnh.

  PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

  Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng dịch vụ vượt trội trên sự mong đợi của khách hàng.

  Luôn là người bạn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hành trình từ tư vấn thiết kế đến lắp đặt hệ thống và dịch vụ bảo hành.

  Cam kết về chất lượng hàng hóa: CCCK cung cấp hàng hóa phải đảm bảo chưa qua sử dụng,

  hàng chính hãng có chứng nhận CO, CQ và được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

  Cam kết về thời gian: CCCK tự tin cam kết về thời gian khi làm việc với khách hàng, đối tác.

  Chúng tôi chu đáo từ khâu hoạch định tiến độ công trình, chuẩn bị hàng hóa, nhân sự đến các khâu lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bàn giao hệ thống.

  CCCK hoàn thiện cho khách hàng từ khâu tư vấn đến khâu triển khai, đào tạo và đưa vào sử dụng cho quý khách hàng. Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cam kết việc bảo trì hệ thống đúng thời hạn và đưa ra những khuyến cáo về hệ thống đến khách hàng

  nhằm đảm bảo cho hệ thống luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

  CCCK cam kết tất cả sản phâm cung cấp đều được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo hành tại nơi sử dụng. Chúng tôi nhận thức được việc hệ thống hoạt động tốt trong suốt quá trình khách hàng sử dụng là điều quan trọng, do vậy chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng 24/7 và đưa ra phương án giải quyết nhanh nhất, tốt nhất đến quý khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Truyền Hình Aver
 • Luận Văn Luận Văn Thực Trạng Và Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nhập Khẩu Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Ata
 • Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Từ Rác Thải Nhựa
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Sao Vàng Svc
 • Phân Tích Tác Dụng Của Các Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen…

  --- Bài mới hơn ---

 • Cảm Nhận Về Bài Thơ Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen…
 • Cảm Nhận Về Bài Ca Dao: Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen
 • Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Bài Ca Dao:”trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen….”
 • Nêu Những Nét Đặc Sắc Về Nghệ Thuật Trong Bài Thơ Tiếng Gà Trưa Của Nhà Thơ Xuân Quỳnh
 • Chỉ Ra Biện Pháp Tu Từ Được Sử Dụng Trong Khổ Thơ Cuối Bài Tiếng Gà Trưa
 • Có lẽ nếu có cuộc bình chọn loại hoa nào vừa dân dã, gần gũi với đời sống người dân nông thôn đồng bằng Việt Nam vừa toát lên vẻ cao quý, thanh khiết thì hoa sen ắt hẳn giành “vương miện”. Quả thật đồng bằng nước ta từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng có hoa sen. Hoa sen được vẽ trang trí trên đồ gia dụng. Hoa sen cũng là mô típ tạo hình cho cả Thiền môn. Đức Phật từ bi toạ trên đoá sen. Chùa Một Cột tiêu biểu cho kiến trúc Việt Namlà hình ảnh cách điệu của đoá sen nổi trên hồ nước. Núi Dục Thuý, một vùng sơn thanh thuỷ tú lừng danh, cũng được thi hào Nguyễn Trãi ví với đoá sen. Những con người tài trí lỗi lạc cũng lấy sen để biểu lộ cho cốt cách tài năng của mình như trường hợp của Mạc Đĩnh Chi trong “Ngọc tỉnh liên phú”. Trong thời đại cách mạng, nhân dân Miền Nam đã tự hào:

  “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

  Thật thú vị, từ thời xa xưa nhân dân Việt Nam đã từng ấp iu bài ca dao nổi tiếng về loài hoa này:

  “Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

  Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

  Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

  Bài ca dao này, chúng tôi đã được học từ thời “vỡ lòng” và thật bất ngờ nó có một sức sống dai dẳng trong lòng tưởng chừng nhập tâm đến mức không ý thức được sự cần thiết phải cắt nghĩa xem nó hay, nó đẹp ở chỗ nào!

  Lời thơ lục bát ở đây tưởng bình lặng tuôn chảy qua bốn dòng thơ, nhiều hình ảnh được lặp lại tưởng chừng rất giản dị, dễ hiểu. Lời kết bài tưởng như cũng được lẩy ra một cách tự nhiên khẳng định cốt cách thanh cao của loài hoa quý nơi đồng nội để qua đó khẳng định phẩm chất thanh cao của người nông dân quanh năm lam lũ nơi “bùn lầy nước đọng”. Nhưng rồi đọc lại, ta vẫn thấy vỡ ra bao điều thú vị.

  Hai câu đầu tác giả dân gian sử dụng lối dẫn dắt, giới thiệu rất tự nhiên, chân mộc – Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng- nhưng mang một giá trị tạo hình thật đặc biệt: Khóm sen nổi trội lên giữa đầm nước mùa hạ trong xanh dưới ánh nắng trời. Sắc lá xanh tươi như những chiếc ô xinh xắn nhô lên mặt nước, mát mắt, ưa nhìn. Bông sen mở cánh trắng muốt sáng lên dưới nắng trời, toả hương ngào ngạt từ nhị hoa vàng, Cách miêu tả từ bao quát đến chi tiết bằng những màu sắc tươi tắn hài hoà như vậy quả chứa đựng tình yêu sen nhiều lắm! Tác giả dân gian đã truyền tình yêu ấy qua hàng trăm, hàng nghìn năm nay đến trái tim của hàng triệu người dân Việt. Và người ta có quyền háo hức muốn nghe “hướng dẫn viên” nói gì nữa về vẻ đẹp của sen:

  ‘Nhị vàng, bông trắng, lá xanh’

  Thì ra vẫn là các chi tiết cũ. Chính các chi tiết đã biết này khiến ta “mất cảnh giác”, dễ thiếu thận trọng đúng mức trong thưởng thức. Ngẫm ra chữ thứ sáu câu lục thứ ba này không hề hiệp vần với với chữ thứ tám câu bát bên trên. Như vậy bài thơ đã đổi vần đột ngột. Vần trong thơ khác nào hệ thống kinh mạch trong một cơ thể con người. Sự đổi thay đột ngột nào chẳng gây những chấn động . Nhà thơ Huy Cận đã so sánh việc đổi vần này “có khác nào như một dòng nước đang chảy xuôi, ta dựng lên một cái đập, hoặc buộc dòng nước đổi chiều, đổi vần để bắt chúng ta phải chú ý, chỗ dòng nước cuộn lên, buộc ta phải quan sát, phải chứng kiến một sự kiện gì đây…” ( Báo Văn nghệ số 327)

  Thì ra chỗ nhà thơ dân gian buộc chúng ta phải lưu ý là tuy vẫn nêu lại các chi tiết cũ nhưng đã có sự hoán đổi vị trí của chúng. Câu trên miêu tả theo trình tự từ ngoài vào trong: lá xanh, rồi bông trắng và nhấn mạnh “lại chen nhị vàng”. Dùng nhị vàng trong chức vụ bổ ngữ cho ngữ động từ “lại chen” càng nêu bật tính chất nhỏ nhoi, mong manh của nó. Do sự đăng đối trong cấu tạo, lá xanh, bông trắng, nhị vàng được hiểu như là những ngữ danh từ. Xanh, trắng vàng đóng vai trò định ngữ. Đến câu sau nhị vàng được nêu lên đầu tiên, rồi đến bông trắng và cuối cùng là lá xanh. Cũng do cấu trúc đăng đối nên có thể hiểu vàng, trắng, xanh ở đây đóng vai trò vị ngữ (Nhị thì vàng, bông thì trắng; lá thì xanh) làm tăng tính khẳng định, xác nhận những đặc điểm của sen. Chúng ta hình dung như được tác giả dân gian đang tỉ mỉ “lật từng lá sen xanh, chỉ từng bông sen trắng, đếm từng nhị sen vàng” để củng cố niềm tin của ta vào nhận xét “trong đầm gì đẹp bằng sen” (Huy Cận – Tài liệu đã dẫn) đã được nêu một cách tường minh ở câu thơ mở bài. Ừ, thì hoa sen đẹp thật , đẹp nhất trong đầm rồi!

  Nhưng tác giả dân gian đâu nỡ để ta dừng lâu ở cảm nhận hời hợt, bề mặt ấy. Câu cuối đến như một “giọt nước làm đầy cốc nước” nâng hẳn chất của câu ca dao lên. Người nghệ sĩ dân gian đâu chỉ phô diễn nghệ thuật tạo hình và đâu chỉ thuyết phục người ta về tài năng miêu tả mà còn là thuyết phục người ta về triết lí “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thì ra từ vẻ đẹp của màu sắc, hương thơm của sen người nghệ sĩ bình dân xưa đã khéo léo đưa ra bài học về cách sống, về đạo lí làm người. Bài học đạo lí, lẽ sống ấy lại được rút ra một cách nhẹ nhàng từ thảo mộc quê hương. Nhẹ nhàng, hợp lí, thâm thuý và dễ tiếp nhận biết bao!

  Bài ca dao có sự hài hoà máu thịt giữa hình thức nghệ thuật (vần thơ, cách miêu tả, cách sử dụng từ ngữ) với tình cảm, ý tưởng, xứng đáng là một hòn ngọc quý trong kho tàng thơ ca dân gian dân tộc. Lời thơ giản dị, ý tưởng sâu xa thuyết phục người nghe, cả tình cảm lẫn lí trí. Phải chăng bài ca dao này là điểm xuất phát để kiến tạo nên những vần thơ bác học có hình ảnh hoa sen cao khiết, thanh thoát đã nói trên? Nhân dân Nam Bộ tự hào: “Thấy dừa thì nhớ Bến Tre. Thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười” phải chăng cũng xuất phát từ một cội nguồn tương tự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Tác Dụng Của Các Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Bài Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen…
 • Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Thuyết Minh
 • Soạn Bài Tràng Giang Của Huy Cận
 • Bài Thơ Tràng Giang (Huy Cận)
 • Dựa Vào Văn Bản Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hoà Bình Của G.mác
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100