Top 15 # Thời Hạn Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích

Bạn có một giải pháp kỹ thuật mới, một phát minh mới? Bạn muốn bảo hộ cho ý tưởng của mình nhưng ngại ngần khi điều kiện bảo hộ sáng chế quá nghiêm ngặt? PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin giới thiệu một hướng đi khác có thể sẽ giúp bạn hạn chế những nỗi lo trên: Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích.

Việc không đòi hỏi quá cao về tính sáng tạo đối với giải pháp hữu ích thể hiện trong điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, để được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

– Không thuộc 07 đối tượng sau:

1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3. Cách thức thể hiện thông tin;

4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5. Giống thực vật, giống động vật;

6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích có phần “thoáng” hơn so với sáng chế, đặc biệt việc không đòi hỏi “tính sáng tạo” có thể nói là cứu cánh cho nhiều ý tưởng bởi đảm bảo tính sáng tạo tuyệt đối không phải là điều dễ dàng.

Song, để được bảo hộ, giải pháp hữu ích cũng phải trải qua quy trình đăng ký và thẩm định nghiêm ngặt tương tự như sáng chế.

Dẫu vậy, về cơ bản, đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích vẫn “dễ” hơn đăng ký bảo hộ sáng chế. Bởi lẽ, tuy không có khác biệt về thành phần hồ sơ nhưng nội dung cần chứng minh, mô tả thì đơn giản hơn nhiều.

Hơn nữa, thời hạn để nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung cũng ngắn hơn, chỉ 36 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ (có thể được gia hạn không quá 06 tháng nếu có lý do xác đáng).

Người nộp đơn cần lưu ý là để được cấp bằng bảo hộ và duy trì hiệu lực của văn bằng thì phải nộp đủ lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Không những thế, pháp luật còn có quy định đặc biệt để “cứu cánh” những trường hợp đăng ký xin cấp Bằng độc quyền bảo hộ sáng chế nhưng không đủ điều kiện, đó là cho phép người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, với điều kiện nộp đầy đủ lệ phí.

Nếu nộp đơn yêu cầu chuyển đổi sau thời hạn trên thì sẽ không được xem xét, song người nộp đơn có thể nộp đơn mới mà vẫn được lấy ngày nộp đơn (ngày ưu tiên, nếu có) của đơn ban đầu.

Với nhiều thuận lợi như vậy, đổi lại thì Bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ có giá trị trong vòng 10 năm và không được gia hạn.

Vì những lý do trên, nộp đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích là lựa chọn thích hợp đối với những sáng chế có tính sáng tạo không cao và có vòng đời ngắn mà vẫn bảo đảm được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Quy Trình, Thời Hạn Xem Xét Đơn Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích

Quy trình, thời hạn xem xét đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005

– Thẩm định hình thức: Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn đăng ký, từ đó đưa ra kết luận đơn có hợp lệ hay không.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

– Công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày Cục SHTT được nhận yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03- YCTĐ quy định tại phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT- BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

Nếu trong thời hạn quy định nêu trên, không có yêu cầu thẩm định nội dung thì đơn đăng ký sáng chế coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

– Thẩm định nội dung: Thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, tính sáng tạo, tính hữu ích) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi yêu cầu bảo hộ

Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn)

Bảo Hộ Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích

Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức có thể yêu cầu bảo hộ sáng chế dưới hai hình thức tùy vào các điều kiện cụ thể:

* Bảo hộ Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp;

* Bảo hộ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Để xác lập quyền, Chủ sáng chế muốn được hưởng độc quyền với sáng chế phải làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Tài liệu, thông tin yêu cầu

1. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích và bản tóm tắt, trong đó bản mô tả bao gồm phần mô tả (kèm hình vẽ minh họa (nếu có)) và yêu cầu bảo hộ. Bản mô tả sáng chế là một tài liệu rất quan trọng để bộc lộ nội dung sáng chế/giải pháp hữu ích và phạm vi bảo hộ. Cần có sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực của sáng chế/giải pháp hữu ích muốn đăng ký, phân tích bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích để có thể viết bản mô tả.

2. Giấy ủy quyền (theo mẫu);

3. Họ tên và địa chỉ đầy đủ về (các) Chủ đơn;

4. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả Sáng chế.

5. Giấy chuyển nhượng quyền đăng ký sáng chế nếu người nộp đơn ở Việt Nam không phải là người nộp đơn Quốc tế (theo mẫu).

Quy trình và thời hạn xét nghiệm1. Thẩm định hình thức

Sau khi đơn sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp tại Cục SHTT sẽ được xét nghiệm hình thức, kiểm tra xem mọi thông tin cần thiết và tài liệu hợp lệ đã được cung cấp hay chưa. Chẳng hạn, thông tin về người nộp đơn, tác giả, quyền nộp đơn sáng chế… Nếu đạt yêu cầu, Cục SHTT sẽ thông báo cho người nộp đơn và ghi nhận ngày nộp đơn là ngày ưu tiên (nếu không yêu cầu quyền ưu tiên khác). Nếu chưa đạt yêu cầu, Cục SHTT sẽ ra thông báo thiếu sót để người nộp đơn sửa chữa, khắc phục.

Thời gian xét nghiệm hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

2. Công bố đơn

Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ hoặc trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (đơn PCT) sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ sau khi đơn đã vào giai đoạn quốc gia.

Nếu có yêu cầu công bố sớm, đơn đăng ký sáng chế sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

3. Thẩm định nội dung

Cục SHTT chỉ tiến hành xét nghiệm nội dung đơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí xét nghiệm nội dung theo quy định.

Thời hạn nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

Đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế sẽ được thẩm định nội dung trong vòng 18 tháng tính từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước hoặc từ ngày nộp yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu thẩm định nội dung nộp sau ngày công bố đơn. Đơn sẽ được thẩm định nội dung về khả năng bảo hộ của Giải pháp xin đăng ký. Nếu đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế có đủ tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định về việc cấp Bằng độc quyền Sáng chế.

4. Cấp bằng

Từ khi có quyết định về việc cấp bằng, nếu chủ đơn đồng ý nộp phí thì thời gian để có được Bằng độc quyền sáng chế là khoảng 2 đến 3 tháng.

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trong vòng 20 năm tính từ ngày nộp đơn và chủ văn bằng phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm tính từ ngày cấp bằng. Ageless sẽ thông báo thời hạn nộp duy trì từng năm và báo phí đến Quý vị trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn.

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – AgelessTrên 15 năm kinh nghiệm – Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội Hotline: 0946 636 525 Tel. 024 3557 5599 / Fax. 84-24 3943 4479 Email: nhanhieu@ageless.vn

Tư Vấn Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Năm 2022

Giải pháp hữu ích được hiểu là giải pháp về kỹ thuật được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm để giải quyết một vấn đề đã được xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Giải pháp hữu ích phải do hoạt động của con người tạo ra chứ không phải là sản phẩm của tự nhiên

Giải pháp hữu ích là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ hoặc dưới dạng một chất như vật liệu,… Dưới dạng quy trình như quy trình về công nghệ, phương pháp chẩn đoán, sản xuất, chế tạo,…

Thủ tục đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích như thế nào?

Trình tự các bước để đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích diễn ra như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau đây:

Tờ khai đăng ký

Bản mô tả cụ thể về giải pháp hữu ích và yêu cầu bảo hộ đối với giải pháp hữu ích trong đơn (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có)

Bản tóm tắt về giải pháp hữu ích (02 bản)

Giấy tờ chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn được thụ hưởng quyền đăng ký của người khác.

Giấy tờ chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Bản sao giấy tờ chứng minh đã nộp phí, lệ phí.

Văn bản ủy quyền, nếu nộp đơn thông qua đại diện

Bạn có thể đến nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện đến Cục sở hữu trí tuệ hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Bước 3: Thẩm định về mặt hình thức của hồ sơ

Sau khi đơn giải pháp hữu ích nộp cho thì sẽ được xem xét về mặt hình thức, cụ thể là kiểm tra xem mọi thông tin cần thiết và tài liệu hợp lệ đã hợp lệ hay chưa.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục sẽ thông báo cho người nộp đơn và ghi nhận ngày nộp đơn là ngày ưu tiên (nếu không yêu cầu quyền ưu tiên khác). Nếu hồ sơ vẫn chưa hợp lệ, Cục sẽ nêu thông báo những thiếu sót để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung.

Sau khi có quyết định chấp nhận hồ sơ hợp lệ thì đơn đăng ký sẽ được công bố trên trang công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 5: Thẩm định về mặt nội dung đơn đăng ký

Cục sở hữu trí tuệ chỉ tiến hành thẩm định nội dung khi có đơn yêu cầu thẩm định nội dung. Cụ thể, sẽ đánh giá khả năng được bảo hộ (tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định đồng ý cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Nếu không đáp ứng được tất cả các điều kiện về bảo hộ, Cục ra quyết định từ chối. Nếu đáp ứng được mọi điều kiện về bảo hộ và đã đóng phí, lệ phí đầy đủ thì Cục ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Tra cứu khi đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích ra sao?

Tại trang web thư viện số về của Cục sở hữu trí tuệ, bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam. Mục đích của việc tra cứu là để xác định khả năng sẽ được bảo hộ của giải pháp hữu ích.

Link web: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php