Top #10 ❤️ Thực Trạng Và Giải Pháp Người Cao Tuổi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

An Sinh Xã Hội Cho Người Cao Tuổi: Thực Trạng Và Giải Pháp

Tăng Cường Vai Trò Thực Hiện An Sinh Xã Hội Của Doanh Nghiệp Việt Nam

Tăng Cường Các Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chính Sách An Sinh Xã Hội

Bắc Ninh: Đồng Bộ Các Giải Pháp Đảm Bảo An Sinh Xã Hội

Tphcm Với Giải Pháp Bảo Đảm An Sinh Xã Hội

Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bảo Đảm An Sinh Xã Hội

An sinh xã hội đối với người cao tuổi là những can thiệp của Nhà nước và xã hội bằng các biện pháp kinh tế để hạn chế, phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho đối tượng này. Trong những năm qua, bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Đến nay, đã có nhiều chính sách, chương trình dành cho người cao tuổi theo các nhóm đối tượng khác nhau, nhưng tập trung nhất là các nhóm chính sách về BHXH, BHYT và trợ cấp xã hội.

Định hướng chính sách về an sinh xã hội cho người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện

Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội luôn là những định hướng chính sách mà Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện trong các giai đoạn phát triển của đất nước. Điều đó đã được thể hiện rất rõ từ Hiến pháp năm 1946 cho đến Hiến pháp năm 2013. Ngày 27/09/1995, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa VII đã ban hành Chỉ thị số 59-CT/TW, nhấn mạnh: “Người cao tuổi có công sinh thành, nuôi dạy con cháu giữ gìn và phát triển giống nòi, giáo dục các thế hệ thanh niên Việt Nam về nhân cách, phẩm chất và lòng yêu nước; một bộ phận đông đảo người cao tuổi Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nên việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Nhà nước cần dành ngân sách để giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có vấn đề chăm sóc người cao tuổi. Sau hơn 14 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/01/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông báo kết luận số 305 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW về chăm sóc người cao tuổi và những nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới. Ngày 28/04/2000, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Người cao tuổi và sau đó là Luật Người cao tuổi có hiệu lực thi hành từ 01/07/2010. Bên cạnh những định hướng chung này, hàng loạt các luật, chính sách được thông qua nhằm đảm bảo đời sống kinh tế, đời sống xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng đã được ban hành và thực hiện. Như vậy, định hướng chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta không ngừng được hoàn thiện và phát triển làm cơ sở thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.

An sinh xã hội cho người cao tuổi có nhiều tiến bộ, song vẫn còn hạn chế, bất cập

Nhận thức về già hóa và An sinh xã hội cho người cao tuổi còn chưa đầy đủ và toàn diện

Năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ già hóa dân số với rất nhiều thách thức mà Đảng, Nhà nước và từng cá nhân, gia đình, cộng đồng phải đặc biệt quan tâm. Song, trong thực tế, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể, chính bản thân người cao tuổi và gia đình nhận thức chưa đầy đủ về những thách thức này. Dẫn đến chưa chuẩn bị tâm thế cho một xã hội dân số già trong khoảng 18-22 năm nữa, thậm chí chỉ trong vòng 15 năm tới như khẳng định của World Bank tại Việt Nam. Chắc chắn đến năm 2050, Việt Nam sẽ là quốc gia có dân số “siêu già” như Nhật Bản hiện nay và với hơn 32 triệu người cao tuổi, chiếm 31% tổng dân số. Tốc độ “già hóa dân số” nhanh sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hệ thống an sinh xã hội, việc làm, tuổi nghỉ hưu, quan hệ gia đình, tâm lý, lối sống… đặt ra yêu cầu, thách thức là cần phải xây dựng một xã hội thích ứng với giai đoạn “già hóa dân số” của đất nước. Chúng ta cũng nhận thức chưa đầy đủ về việc đảm bảo quyền và khả năng tiếp cận, thụ hưởng chăm sóc sức khỏe, An sinh xã hội, an toàn và môi trường thân thiện với người cao tuổi. Theo Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, người cao tuổi Việt Nam chủ yếu sống ở nông thôn, làm nông nghiệp và là nông dân; đa số chưa có thói quen khám bệnh định kỳ và khi phát hiện, bệnh thường ở giai đoạn muộn khiến việc chữa trị khó khăn hơn.

Chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi còn nhiều thách thức

Sức khỏe là tiêu chí quan trọng nhất khi phân tích thực trạng về phúc lợi của người cao tuổi. Trong thời gian vừa qua, do đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện cùng với những tiến bộ nhất định của hệ thống y tế, sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam nhìn chung được cải thiện. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức về chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam: Tình trạng sức khỏe của người cao tuổi phụ thuộc rất nhiều vào tuổi tác, tuổi càng tăng thì tỷ lệ người cao tuổi có sức khỏe yếu càng cao, số bệnh mắc phải càng lớn và thời gian nằm viện càng dài. Thách thức lớn nhất đối với việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay là mô hình và nguyên nhân bệnh tật của người cao tuổi đang thay đổi nhanh chóng khiến cho gánh nặng “bệnh tật kép” ngày càng rõ ràng. Do hệ quả của sự thay đổi mô hình bệnh tật là các bệnh không lây nhiễm đang nhanh chóng trở thành nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tàn phế cho người cao tuổi và xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong những thập niên tới. Đồng thời, chi phí trung bình để chăm sóc sức khỏe cho một người cao tuổi bằng 7-8 lần chi phí trung bình chăm sóc sức khỏe cho một người trẻ tuổi, gánh nặng lớn về nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, mức độ hiểu biết về chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi còn thấp, phần lớn người cao tuổi không biết các biểu hiện hoặc cách phòng chống các bệnh thường gặp. Khả năng và tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các nhóm người cao tuổi hết sức khác nhau và đây là một nguyên nhân khiến cho một bộ phận không nhỏ người cao tuổi không được điều trị, chăm sóc đầy đủ ngay cả khi phát hiện ra bệnh tật. Mặt khác, mặc dù tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng nhưng mạng lưới y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam còn yếu, nhân viên y tế phục vụ tại cộng đồng còn thiếu; kỹ năng phát hiện, điều trị và chăm sóc người cao tuổi còn hạn chế.

Theo Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Đề Tài Giải Pháp Tăng Cường An Sinh Xã Hội Cho Người Nghèo Ở Tỉnh Thái Nguyên

Giải Pháp Hữu Hiệu Hướng Tới Bảo Đảm An Sinh Xã Hội Cho Người

Luận Án: Thực Thi Chính Sách An Sinh Xã Hội Ở Tp Đà Nẵng, Hay

Giải Pháp An Toàn Cho Doanh Nghiệp

Tôn Vinh Sản Phẩm, Giải Pháp An Toàn Mạng

Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Người Cao Tuổi Trên Địa Bàn Xã

Chia Sẻ Những Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Hữu Hiệu

Vẫn Thiếu Các Biện Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Tại Cộng Đồng

Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Cao Tuổi

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môn Tiếng Anh

Gợi Ý Các Cách Tăng Doanh Số Bán Hàng Online Cho Website

MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, tôn vinh, và phát huy giá trị vô giá của người cao tuổi để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội người cao tuổi đã thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi ở địa phương. Người cao tuổi trong toàn xã đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn xã còn những hạn chế, đó là: đời sống của một số ít hội viên người cao tuổi còn khó khăn; việc xã hội hóa công tác chăm sóc còn hạn chế…

Chính vì vậy, nhằm làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận, thực tiễn của phát huy vai trò người cao tuổi, chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp góp phần phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã…….., huyện………., tỉnh……, từ những kiến thức trong quá trình học tập tại trường và kết quả nghiên cứu, thực tế tại xã………., Tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã………trong giai đoạn hiện nay” làm tiểu luận môn học……………….

Loại file : word số trang : 17 Phí dowload 50000

Tài liệu này được tính phí là : 50000

Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

, số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Hoặc

, số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, tôn vinh, và phát huy giá trị vô giá của người cao tuổi để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội người cao tuổi đã thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi ở địa phương. Người cao tuổi trong toàn xã đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn xã còn những hạn chế, đó là: đời sống của một số ít hội viên người cao tuổi còn khó khăn; việc xã hội hóa công tác chăm sóc còn hạn chế…

Chính vì vậy, nhằm làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận, thực tiễn của phát huy vai trò người cao tuổi, chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp góp phần phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã…….., huyện………., tỉnh……, từ những kiến thức trong quá trình học tập tại trường và kết quả nghiên cứu, thực tế tại xã………., Tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã………trong giai đoạn hiện nay” làm tiểu luận môn học……………….

Giải Pháp Tưới Cây Tự Động Thông Minh

Nhiều Giải Pháp Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhxh, Bhyt

Nhiều Giải Pháp Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhxh Bhyt

Bàn Giải Pháp Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhxh, Bhyt

Bù Đốp Cần Tăng Cường Các Giải Pháp Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhyt

Giải Pháp Quà Tặng Cho Người Cao Tuổi

Nhiều Nhiệm Vụ, Giải Pháp Nhằm Chăm Sóc, Nâng Cao Sức Khỏe Người Cao Tuổi

Giải Pháp Giúp Người Cao Tuổi Ăn Ngon, Ngủ Sâu

Tìm Giải Pháp Trợ Giúp Việc Làm Cho Người Cao Tuổi

5 Giải Pháp Cho Sức Khỏe Người Cao Tuổi

Các Giải Pháp Tưới Nhỏ Giọt Cho Vườn Đứng Minigarden

Giải pháp quà tặng của Corp-Gift mang đến những món quà tặng ưng ý nhất, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng, trong đó người lớn tuổi cũng là đối tượng khách hàng quan trọng – cần những món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm của người tặng. Đặc biệt món quà tặng cho người cao tuổi cần phải chu đáo hơn, cẩn thận hơn vì họ khá kỹ tính. Corp-gift mang đến cho bạn những giải pháp quà tặng tuyệt vời trong bài viết này.

1. Nhận định về giải pháp quà tặng cho người cao tuổi

Tại Corp-Gift cũng gợi ý những món quà phù hợp như: thẻ quà tặng, thẻ mua sắm… sẽ là những giải pháp quà tặng hữu ích, ý nghĩa dành cho người lớn tuổi.

Các vật dụng hằng ngày: Với người già yếu, đi lại gặp khó khăn hoặc các bệnh về xương khớp giải pháp quà tặng là gậy đi bộ, thiết bị hỗ trợ đi lại hoặc máy massage, máy chăm sóc sức khỏe đơn giản, dễ sử dụng.

Món quà chăm sóc sức khỏe: Các món quà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, sức khỏe suy yếu đi nhiều, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ sức khỏe cho người già. Món quà này mang ý nghĩa cảm ơn, khích lệ tinh thần người già mang đến sức khỏe, hạnh phúc và sự yêu thương của người tặng.

Tuy nhiên về hình thức tặng quà này, bạn cần tìm hiểu kỹ về tình trạng bệnh cảu người già và món quà mang lại những lợi ích, phù hợp cho người sử dụng.

Album ảnh gia đình: Món quà thực tế hơn, chứa chan tình yêu thương là sự quan tâm từ gia đình bởi họ luôn muốn lưu giữ mọi kỷ niệm về gia đình. Do đó bạn có thể tập hợp những hình ảnh vui vẻ về gia đình cho vào album ảnh và tặng chúng cho những người thân yêu của mình.

2. Giải pháp quà tặng tốt nhất cho người cao tuổi

Hoặc những món quà giúp hỗ trợ, tăng cường sức khỏe, khả năng vận động của người cao tuổi như: Thuốc bổ, thực phẩm chức năng, kính lão, thiết bị di động dành cho người cao tuổi, một khoản tiền mặt…

3. Lưu ý khi tặng quà

Vật nuôi, thú cưng cũng là những thứ không nên tặng cho người già, trừ khi đây là món quà họ mong muốn. Bởi người già yếu cũng không đủ sức để chăm sóc chúng.

Các loại đồ uống như rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo cũng không nên tặng người cao tuổi vì đây là những thực phẩm, đồ uống không tốt cho sức khỏe và tình trạng bệnh của họ (nếu có).

Ưu tiên mang đến cho mọi khách hàng những giải pháp quà tặng tốt nhất, Corp-gift đang là đơn vị tiên phong đi đầu cung cấp gói quà tặng đa năng All-in-One đổi quà thông minh, đa dạng và đầy ý nghĩa giúp các doanh nghiệp/khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để xây dựng hệ thống quà tặng hợp lý cho người thân, khách hàng, đối tác và nhân viên.

CÔNG TY TNHH CORP-GIFT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 2, ngách 55, ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0889022099 Email: corpgiftvn@gmail.com

Nhiều Giải Pháp Hỗ Trợ, Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi

Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi

Giải Pháp Nâng Cao Sức Khỏe Người Cao Tuổi.

Tưới Cây Khi Vắng Nhà Chỉ Bằng Vài Lần “chạm”

5 Cách Cực Thông Minh Để Tưới Cây Khi Bạn Vắng Nhà

Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Cao Tuổi

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môn Tiếng Anh

Gợi Ý Các Cách Tăng Doanh Số Bán Hàng Online Cho Website

Bí Quyết Tăng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Cho Doanh Nghiệp

Giải Pháp Tăng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Cho Mọi Doanh Nghiệp

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Của Nhà Hàng, Điểm Cao!

Hầu hết người cao tuổi khó chấp nhận việc phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái khi về già với nhiều loại bệnh tật, đau ốm. Làm sao để người già vui sống khỏe mà không canh cánh tâm trạng trở thành gánh nặng cho gia đình? Những gợi ý sau sẽ giúp bạn chăm sóc tốt hơn ông bà, cha mẹ của mình.

Khi người già “trẻ con”

Người cao niên thường có hai tâm lý trái ngược: tự ti và tự tôn, vì vậy họ có những hành động và thái độ rất mâu thuẫn. Họ luôn muốn đóng góp ý kiến bởi tự tin vào kinh nghiệm sống cả đời, nhưng đôi khi cũng cư xử như đứa trẻ, hay dỗi hờn, đưa ra những yêu cầu kỳ quặc, muốn mọi người phải chú ý…

Lời khuyên:

Chăm sóc người cao tuổi quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình. Họ luôn có nhu cầu được chú ý, lắng nghe, trò chuyện… để không có cảm giác bị bỏ quên, vô dụng. Vì vậy, hãy luôn kiên nhẫn và tập thích nghe những chuyện quá khứ, chúng ta sẽ không cảm thấy khó chịu trước những câu chuyện được kể nhiều lần hoặc những đòi hỏi “lạ lùng” của các bậc bề trên.

Ngoài ra, chúng ta nên chấp nhận thực tế, không thể thay đổi được lối sống và suy nghĩ của người lớn tuổi, bởi nếu không sẽ tạo ra nhiều bất đồng không đáng có trong cuộc sống gia đình.

Sự quan tâm của mọi người trong gia đình là điều quan trọng nhất đối với người già

Lời khuyên:

Về chế độ ăn uống, người già cần dùng thức ăn dễ tiêu hóa, không nên ăn no mà ăn thành nhiều bữa trong ngày, không ăn mặn, nhiều dầu mỡ, nhiều chất ngọt, nhiều cholesterol như nội tạng động vật… Nên tăng cường các loại rau củ quả, dùng dầu thực vật, bớt thịt mỡ. Ngoài ra, người già cần tập thể dục thường xuyên như đi bộ, tập dưỡng sinh, yoga…

Liều thuốc quý nhất dành cho người già chính là ăn ngon, ngủ ngon. Đặc biệt, ở người cao tuổi, uống quan trọng hơn ăn để cơ thể không bị thiếu nước và chất điện giải, vì thế món canh sẽ cần thiết cho họ rất nhiều.

Một chế độ ăn uống tốt sẽ cho người già sức khỏe tốt

Rối loạn giấc ngủ, tiểu đêm, mất kiểm soát đường tiểu

Rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi thường do các nguyên nhân: do tuổi tác bởi thể trạng và chức năng cơ thể bị suy giảm đáng kể; do bệnh lý; do tác động của môi trường xung quanh… Các rối loạn giấc ngủ thường gặp như khó ngủ, ít ngủ về đêm, dễ tỉnh giấc…

Người cao tuổi thường gặp chứng tiểu đêm nhiều lần khiến họ đã ít ngủ càng khó ngủ lại hơn sau mỗi lần đi vệ sinh. Chứng mất kiểm soát đường tiểu trong lúc ngủ cũng thường gặp phải ở người già.

Lời khuyên:

Hãy tập cho người cao tuổi những thói quen như ngủ và dậy vào những giờ nhất định; không gian ngủ yên tĩnh, thông thoáng, tránh tiếng ồn, ánh sáng; tránh đọc sách hoặc xem TV quá khuya; tránh suy nghĩ, lo âu, nóng giận; không ăn quá no và hạn chế uống nước nhiều trước giờ ngủ.

Đối với người lớn tuổi hay đi tiểu đêm hoặc bị rối loạn kiểm soát đường tiểu, nên sử dụng tã giấy người lớn hoặc tấm lót để vừa có thể ngủ tròn giấc, vừa đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, vừa tiết kiệm thời gian và công sức thay giặt.

Tã người lớn SunMate sử dụng mặt đáy thoáng khí dạng vải mềm mại, giúp thoát hơi nóng ẩm hiệu quả. Lõi bông tăng cường hạt siêu thấm kháng khuẩn, khử mùi. Sử dụng tã giấy giúp chia sẻ việc chăm sóc người thân một cách tốt nhất, để họ luôn thoải mái, tự tin vui sống mỗi ngày.

Vẫn Thiếu Các Biện Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Tại Cộng Đồng

Chia Sẻ Những Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Hữu Hiệu

Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Huy Vai Trò Người Cao Tuổi Trên Địa Bàn Xã

Giải Pháp Tưới Cây Tự Động Thông Minh

Nhiều Giải Pháp Phát Triển Đối Tượng Tham Gia Bhxh, Bhyt

🌟 Home
🌟 Top