Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

--- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Đơn Vị
 • Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bộ Môn Ngữ Văn 9” Tại Trường Thcs Phú An
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Tin Học Trong Trường Tiểu Học
 • Nâng Cao Chất Lượng Môn Giáo Dục Thể Chất
 • Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Tiếng Anh: Cần Tạo Động Lực Cho Người Học
 • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

  ……***……

  HÀ THỊ HƯƠNG

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN YÊN – TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ.

  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

  ………………………………..

  Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh

  QUẢNG NINH, THÁNG 6 NĂM 2006

  MỞ ĐẦU.

  1. Lý do chọn đề tài:

  Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học từ lâu đời. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, truyền thống đó đã góp phần tạo nên nét đẹp của nền văn hiến Việt Nam và được phát huy hơn bao giờ hết trong thời đại mới,

  Hơn thế kỷ qua, kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, nền giáo dục nước nhà thực sự giữ một vai trò quan trọng, gánh vác những sứ mệnh quang vinh của sứ mạng dân tộc.

  Ngày nay, trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xuống và lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trưường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN đã được hình thành và từng bước phát triển. Trình độ dân chí được nâng lên một bước làm cơ sở cho kinh tế- xã hội phát triển, tạo động lực cho sự nghiệp công nghiệp – hiện đại hoá đất nước.

  Với xu thế quốc tế hoá ngày càng tăng lên, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ và phát triển với tốc độ cao. ” khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp như Mác dự đoán, còn công nghệ đổi mới hết sức nhanh chóng. Trình độ dân trí và tiềm lực khoa học, công nghệ đã trở thành nhân tố quyết định sức mạnh và thế của mỗi Quốc gia trên thế giới” (Văn kiện hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp Hành Trung ương khoá VIII – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội;1997, tr 5).

  Việc quan hệ ngày càng được mở rộng đã làm cho mỗi quốc gia hiểu sâu sắc thêm những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi nguồn sáng tạo, mọi của cải vật chất văn hoá và văn minh của mỗi quốc gia dân tộc và toàn nhân loại. Để có cơ hội hội nhập được với nền kinh tế mang tính chất khu vực hoá, toàn cầu hoá, nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực đã nhận thức và có chủ trương trong phát triển giáo dục.

  Trong chiến lược phát triển KT – XH của đất nước, chúng ta đã đặt con người vào vị trí trung tâm, phát huy nhân tố con người. Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển do con người và vì con người. Phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp của sự phát triển, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Đây là một trong những quan điểm cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH của chiến lược ổn định và phát triển KT – XH đến năm 2010 và 2022. Nguồn lực đó là đào tạo con người phát triển trí tuệ cao, tay nghề thành thạo, phẩm chất tốt đẹp, cưường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục tiên tiến là mục tiêu hướng tới của toàn Đảng, toàn dân ta.

  Thực hiện quan điểm ấy là trách nhiệm của các cấp các ngành, nhưng trước hết phải là ngành giáo dục. Giáo dục là cách thức, là con đường cơ bản và ngắn nhất, bền vững nhất để hình thành và hoàn thiện con người mới XHCN – con người phát triển về trí tuệ, thể lực, đạo đức, lẽ sống, tình cảm.

  Hai mươi năm đổi mới, nền giáo dục đào tạo của nước ta đã có nhiều chuyển biến và đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống giáo dục quốc dân mới được xác lập, luật giáo dục ra đời, mạng lưới trường lớp phát triển rộng, đáp ứng được nhu cầu học tập của mọi người, qui mô có bước tăng trưởng khá, mặt bằng dân trí được nâng lên, nội dung, phươngpháp giảng dạy được cải cách theo hớng hiện đại, được coi trọng triển khai.

  Tuy nhiên, trước những thách thức của sự phát triển kinh tế, KH – CN trong khu vực và trên thế giới, trước những đòi hỏi của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước nền giáo dục cần được phát triển theo tốc độ nhanh, chất lượng tốt hơn. “chúng ta chỉ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Đơn Vị
 • Tiểu Luận Một Số Biện Pháp Quản Lí Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trường Thcs Bạch Xa Huyện Hàm Yên
 • Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Tiểu Luận Một Số Biện Pháp Quản Lí Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trường Thcs Bạch Xa Huyện Hàm Yên
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Đơn Vị
 • Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Luận Văn Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Đơn Vị
 • Tự dưng lại tìm thấy cái này. Hóa ra cũng có lúc mình nhiệt tình ra phết.

  Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2010 – 2011

  Thực hiện Công văn số 1073/SGDĐT-GDTrH ngày 30/08/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức Hội thảo ” Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2010 – 2011 và giai đoạn 2010 – 2022 “.

  Căn cứ kết quả hội thảo ở tổ, tổ Toán – Tin xin trình bày tham luận của tổ.

  – Chất lượng bộ môn nhìn chung còn thấp. Môn Toán là môn chủ yếu tạo nên chất lượng chung của tổ Toán – Tin, là môn có ảnh hưởng lớn đến chất lượng chung của nhà trường.

  – Về mặt tích cực, qua hai năm học trước, tỉ lệ học sinh kém đã giảm đi một nửa, tỉ lệ trung bình trở lên đã tăng. Nhưng tỉ lệ học sinh khá giỏi giảm, tỉ lệ học sinh yếu tăng và còn ở mức cao.

  4.1. Nguyên nhân chủ quan:

  – Còn có nhiều hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, một bộ phận giáo viên còn chưa nghiêm túc trong giảng dạy.

  – Chưa tìm được phương pháp phù hợp đối với đối tượng học sinh bị hổng kiến thức cấp dưới.

  – Dạy học chưa chú ý đến vấn đề một lớp có nhiều đối tượng học sinh:

  + Soạn bài chưa có hệ thống câu hỏi phù hợp với bài giảng và có tính phân loại học sinh.

  + Ra bài tập về nhà nhiều về số lượng, không có chọn lọc, phân hóa học sinh; có bài tập không tập trung vào trọng tâm bài dạy.

  – Dạy học chưa phát huy được tính tích cực của học sinh, ít gây được hứng thú đối với học sinh.

  – Kiểm tra đánh giá còn chưa chính xác. Một số giáo viên còn nhiều lúng túng khi ra đề kiểm tra. Đề kiểm tra đôi lúc còn chưa đạt chuẩn, còn quá khó hoặc quá dài.

  – Chưa thật sự nhiệt tình phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi;

  – Trong quá trình giảng dạy, thường tập trung quan tâm tới học sinh yếu kém nhiều mà ít quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi.

  – Chỉ chú trọng giảng dạy kiến thức, kĩ năng mà thiếu quan tâm tới hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

  – Ít quan tâm hướng dẫn học sinh cách tự học, buông lỏng kiểm tra quá trình tự học ở nhà của học sinh.

  – Nhiều học sinh chưa xác định được động cơ học tập, thiếu ý chí phấn đấu, lười học, ỷ lại, ham chơi, đua đòi, yêu đương sớm.

  – Đại bộ phận học sinh hổng kiến thức, kĩ năng cơ bản THCS nên gặp khó khăn trong việc tiếp thu các kiến thức mới.

  – Chưa có phương pháp học phù hợp, chưa có ý thức tự học, chưa biết cách tự học. Đa phần học sinh nhút nhát, không dám hỏi bài bạn bè, thầy cố giáo.

  – Một số học sinh có học lực trung bình-khá dễ rơi vào tình trạng tự thỏa mãn, không cố gắng nỗ lực hơn.

  4.2. Nguyên nhân khách quan:

  – Chương trình sách giáo khoa hiện nay còn nặng về lý thuyết, thời lượng cho các tiết luyện tập quá ít, gây khó khăn cho cả thầy và trò.

  – Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh. Nhiều học sinh phải đi học xa hoặc trọ học.

  – Sự quan tâm của gia đình đến việc học tập của học sinh còn nhiều hạn chế. Tâm lí mang con bỏ chợ, giao phó tất cả cho nhà trường còn phổ biến.

  – Phong trào học tập, hoạt động khuyến học ở địa phương chưa sôi nổi.

  – Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 thấp và giảm dần theo từng năm.

  – Có phụ huynh học sinh, cán bộ và giáo viên cũng còn suy nghĩ rằng không cần phải học tập thực sự, chỉ cần vào phòng thi chép được bài là xong. Thậm chí còn đánh giá khâu coi thi, chấm thi là khâu quyết định chất lượng giáo dục, xem nhẹ việc dạy thực chất, học thực chất.

  – Việc xét hai mặt giáo dục, xét lên lớp ở lại còn có lúc làm chưa đảm bảo chính xác, nghiêm túc, công bằng, không tạo được động lực cho giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt.

  – Mặt trái của cơ chế thị trường làm thay đổi môi trường xã hội trong khu vực Pác Khuông. Game online, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, văn hóa phẩm độc hai… ảnh hưởng không tốt đến học sinh.

  – Sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc giáo dục, quản lí học sinh trong và ngoài nhà trường chưa hiệu quả.

  II – MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chỉ tiêu chất lượng đến cuối năm học:

  – Thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo, giáo viên cần tự học, tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu, sách vở, mạng internet, học hỏi đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy.

  – Nâng cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết tận tụy với nghề, hết lòng hết sức vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh thân yêu. Giáo viên lập danh sách các học sinh cận dưới yếu, cận dưới trung bình, cận dưới khá để quan tâm bồi dưỡng thêm cho các em đạt kết quả tốt hơn.

  – Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; chọn bài tập, ví dụ phù hợp với đối tượng học sinh. Giáo án cần có hệ thống câu hỏi, bài tập đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Giao bài tập về nhà đảm bảo đúng trọng tâm, không quá nhiều về số lượng.

  – Với đối tượng học sinh bị hổng kiến thức, kĩ năng cấp dưới, giáo viên cần tìm ra phương pháp phù hợp.

  + Mỗi tiết học, giáo viên nên dành ít nhất 1 phút để giới thiệu về tiết học sau. Trong đó cần yêu cầu học sinh về nhà đọc trước bài sau, xem lại kiến thức cũ ở mục nào, bài nào, chương nào trong sách giáo khoa lớp nào (Muốn vậy, giáo viên phải soạn trước cả bài, tiết sau đó).

  + Giáo viên đánh giá, cho điểm khuyến khích những học sinh về nhà có ý thức xem lại bài. Nếu cả lớp học sinh không có ai nhắc lại được kiến thức cũ, giáo viên có thể hi sinh tiết học đó để dạy phân môn khác hoặc để củng cố bài học trước. Giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục về nhà xem lại. Khi nào nhắc được các kiến thức đó mới được học bài mới. Tiết học mà học sinh về nhà không xem lại kiến thức cũ theo yêu cầu giáo viên cần được đánh giá từ Trung bình trở xuống.

  – Để phát huy được tính tích cực của học sinh cần:

  + Đổi mới soạn giảng, tích cực sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin hợp lí;

  + Phân nhóm học sinh cho phù hợp. Dạy học có phân hóa;

  + Dạy học thực hành, dạy học gắn với thực tế, liên hệ với các môn học khác, với kiến thức cuộc sống, kiến thức xã hội;

  + Xây dựng Giờ học thân thiện, học sinh tích cực, giáo viên có kiến thức vững vàng, có tài năng sư phạm, có tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ thân thiện, quan tâm giúp đỡ học sinh trong giờ học.

  + Khuyến khích học sinh hỏi bài. Chấp nhận ý kiến trái chiều của học sinh.

  – Đổi mới kiểm tra, đánh giá:

  + Khuyến khích học sinh học tập bằng cách tạo điều kiện cho học sinh học yếu cũng có cơ hội đạt điểm khá giỏi thông qua các tiết thực hành, tiết bài tập. Đánh giá học sinh cần xét cả sự cố gắng, ý thức phấn đấu, nỗ lực của học sinh.

  + Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định đề kiểm tra từ 45 phút trở lên. Đề kiểm tra nào chưa qua thẩm định, tuyệt đối không cho kiểm tra.

  + Đề kiểm tra phải có tính phân hóa học sinh. Trong đề, phải có ít nhất 2 điểm nhận biết với nội dung là kiến thức, kĩ năng cơ bản nhất, trọng tâm nhất, dễ nhất chương đó. Đề cũng cần có ít nhất 1 điểm yêu cầu học sinh phải tự học, nhưng không mang tính chất đánh đố.

  + Trong tiết lý thuyết: Chỉ yêu cầu các học sinh y ếu các yêu cầu đơn giản như đọc định nghĩa, định lí, nêu ví dụ (đối với ví dụ đơn giản), … ; đối với học sinh khá giỏi, yêu cầu chứng minh, tìm phản ví dụ, có thể nêu các câu hỏi gợi mở để các em tự tìm tòi khám phá. Mỗi dạng bài, giáo viên cần cho từ 2 đến 3 ví dụ để các học sinh yếu kém làm cho quen dạng. Từ ví dụ thứ 2, cần cho thêm các yêu cầu khó hơn để dành cho các học sinh khá giỏi.

  + Trong tiết bài tập, gọi học sinh yếu kém nêu công thức, nhắc lại kiến thức, chữa bài tập dễ. Yêu cầu học sinh khá giỏi chữa bài tập khó hơn. Giao thêm bài tập khó cho học sinh khá giỏi.

  – Nhiệt tình phụ đạo học sinh yếu kém, mỗi thầy cô giáo hãy bỏ ít nhất 2 tiết/tuần không lấy thù lao để phụ đạo cho học sinh. Giáo viên phải coi mỗi học sinh yếu kém là 1 phần yếu kém của bản thân mình, không nên trách mắng các em. Tổ chức phụ đạo tập trung theo từng nhóm đối tượng. Không phụ đạo tràn lan, đại trà.

  – Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

  + Lập danh sách học sinh năng khiếu, học sinh đam mê môn học của mình;

  + Trong tiết lý thuyết, cần đưa ra câu hỏi gợi mở để học sinh tự khám phá, tìm tòi.

  + Giao thêm bài tập về nhà, các bài tập không nên quá khó mà cần gắn với nội dung bài đang học;

  + Trong tiết bài tập, yêu cầu các em làm bài tập nâng cao, dành thời gian chữa bài hoặc hướng dẫn giải bài.

  + Hướng dẫn học sinh sử dụng sách tham khảo, sách nâng cao, tạp chí toán học và tuổi trẻ.

  + Mở lớp chuyên đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu, lớp nâng cao năng lực toán học, câu lạc bộ bạn yêu toán học, câu lạc bộ tin học trẻ.

  – Xây dựng đội ngũ cán sự bộ môn:

  + Mỗi giáo viên cần xây dựng một đội ngũ các sự bộ môn gồm từ 4 đến 5 em/ lớp. Đó là các học sinh học khá nhất bộ môn ở lớp đó. Thông qua cán sự bộ môn, giáo viên có thể nắm được tình hình học tập của học sinh để có phương pháp phù hợp.

  + Cán sự bộ môn có nhiệm vụ giúp đỡ, giải đáp những thắc mắc môn Toán cho các bạn trong lớp khi tự học ở nhà hoặc trong lúc truy bài.

  + Những câu hỏi mà ban cán sự bộ môn không giải đáp được, cần được tập hợp và giáo viên phải trực tiếp giảng lại.

  + Giáo viên cần đề nghị với giáo viên chủ nhiệm để đổi chỗ ngồi hợp lí sao cho các cán sự bộ môn không ngồi quá tập trung, học sinh học quá yếu cần đề nghị chuyển chỗ ngồi phù hợp.

  – Hướng dẫn học sinh cách tự học, cách làm bài tập.

  + Trong tiết học đầu năm, giáo viên cần hướng dẫn học sinh phương pháp chung để học bộ môn của mình.

  + Hướng dẫn học sinh cách sử dụng tài liệu tham khảo. Trước khi học 1 chương, giáo viên nên giới thiệu các tài liệu mà học sinh có thể tham khảo. Chú ý đến các tài liệu mà thư viện đang có.

  + Trong mục hướng dẫn về nhà, giáo viên dành ít nhất 1 phút hướng dẫn học sinh làm bài tập về nhà. Cần chỉ rõ đối với bài tập này cần áp dụng kiến thức nào, cần chú ý điều gì. Chấm dứt tình trạng sau khi củng cố bài học, giáo viên chỉ nêu: ” Các em về nhà làm bài tập 1, 2, 3 trong sách giáo khoa” và kết thúc giờ dạ y mà không hướng dẫn làm bài tập.

  + Hướng dẫn học sinh cách học công thức, kiến thức bằng nhiều hình thức: thoát li kí hiệu, quy về các hiện tượng sự vật quen thuộc, viết thành thơ – vè, phổ nhạc, …

  + Kiểm tra bài cũ, việc học bài và làm bài ở nhà cần làm thường xuyên, liên tục đồng thời cần có biện pháp đối với học sinh không học bài, làm bài hoặc có nhưng mang tính đối phó.

  – Nếu cần thiết cần phải tổ chức cho học sinh trọ học trong khu vực đến trường tự học buổi chiều, buổi tối.

  – Tìm hiểu hồ sơ, hoàn cảnh gia đình học sinh, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường, cán bộ lớp để bàn cách giúp đỡ học sinh. Gặp gỡ trực tiếp, động viên, khích lệ tinh thần, tâm sự tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, giáo dục ý chí phấn đấu, giúp đỡ vật chất (nếu có thể). Gặp gỡ gia đình học sinh, góp ý về biện pháp giáo dục học sinh.

  -Xác định động cơ và mục đích đúng đắn. học để thoát nghèo. học vì ngày mai lập nghiệp.

  – Dành thời gian cho học tập, học hỏi cách học của bạn bè, thầy cô.

  – Chăm chỉ học tập, cố gắng hết sức trong học tập, vượt khó vươn lên; có ý thức học hỏi, ham học, không tự ti, không giấu dốt, không kiêu ngạo.

  – Có đầy đủ đồ dùng học tập: sách giáo khoa, máy tính cầm tay, sổ tay toán – lí – hóa, thước kẻ, compa, giấy nháp.

  – Học bài và làm bài ở nhà theo sự hướng dẫn của thầy cô. Không làm được cần đi hỏi bạn bè và thầy cô.

  – Xây dựng kế hoạch bộ môn: kế hoạch dạ y học tự chọn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi.

  – Nghiêm khắc hơn nữa trong việc kiểm tra công tác soạn giảng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, công tác thẩm định đề kiểm tra.

  – Động viên, khích lệ giáo viên trong công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Tổ cần tổ chức phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục. Mỗi giáo viên đăng kí giúp đỡ số lượng học sinh cụ thể từ yếu lên trung bình, từ trung bình lên khá.

  – Thường xuyên trao đổi tài liệu, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, giáo dục học sinh.

  – Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, soạn và giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.

  – Phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh kiểm tra việc học sinh tự học buổi chiều và buổi tối.

  – Sử dụng có hiệu quả Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường. Thúc đẩy Hội phụ huynh, Chi hội khuyến học hoạt động hiệu quả.

  – Tổ chức Hội nghị học tập cho học sinh để học sinh trao đổi kinh nghiệm học tập.

  – Xếp thời khóa biểu hợp lí. Nên tránh để học sinh phải học 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ hoặc toàn các môn khoa học tự nhiên trong cùng một buổi học; hạn chế để học sinh phải có 3 ngày liên tiếp phải học Toán.

  – Tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi kiến thức.

  – Quan tâm hơn nữa đến công tác giảng dạy của giáo viên, đặc biệt là các đợt hội giảng, thao giảng, dự giờ theo kế hoạch.

  – Việc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ” về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục“; cuộc vận động ” Hai không ” với 4 nội dung cần được tiến hành thường xuyên, liên tục.

  – Quán triệt dạy thực chất, học thực chất; hạn chế tiến tới xóa bỏ suy nghĩ của giáo viên, học sinh rằng học không quan trọng mà quan trọng là khi đi thi chép được bài.

  – Xét hai mặt giáo dục, xét lên lớp ở lại nghiêm túc, công bằng để tạo động lực cho giáo viên và học sinh. Cần kiên quyết cho những học sinh thiếu ý thức học tập lưu ban.

  – Khen thưởng kịp thời học sinh có cố gắng trong học tập./

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Lớp 1 Trường Tiểu Học Ninh Lai
 • Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Lớp 1 Vùng Dân Tộc Thiểu Số.
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Hiện Nay
 • Skkn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trong Trường Thcs
 • Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Tiểu Luận Một Số Biện Pháp Quản Lí Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trường Thcs Bạch Xa Huyện Hàm Yên
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Đơn Vị
 • Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Thứ ba – 13/10/2015 09:07

  THAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  Kính thưa các quý vị đại biểu

  Kính thưa các đồng chí!

  Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết và ph ương h ướng nhiệm vụ do Đ/C bí th ư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường vừa nêu. Sau đậy tôi xin phép đ ược trình bày báo cáo tham luận về “Nâng cao chất l ượng dạy và học”

  Kính th ưa các quý vị đại biểu

  Th ưa toàn thể các đồng chí!

  Năm học 2014-2015 trường TH Nguyễn Bá Ngọc đó mạnh dạn đăng kí dạy theo mô hỡnh VNEN. Ban đầu tất cả GV, HS và đặc biệt là PH học sinh rất lo lắng bởi học theo mụ hỡnh này HS phải nghiờn cứu tài liệu để tỡm tũi, khỏm phỏ và lĩnh hội tri thức cũn GV chỉ là người hướng dẫn, giúp đỡ những vấn đề HS gặp khó khăn. Nhưng sau một thời gian đó đạt được kết quả rất khả quan: HS mạnh dạn, tự tin, cú ý thức tự quản, tự giỏc cao trong việc học tập cũng như về năng lực, phẩm chất. Kết quả cuối năm học 2014-2015 tất cả các lớp đều đạt và vượt chỉ tiêu nên GV, HS, và PH rất hài lũng.

  II. Biện pháp thực hiện:

  Có đ ược kết quả trên là do sự tâm huyết, nhiệt tỡnh và tớch cực học hỏi của cỏc thầy giỏo, cô giáo trong nhà tr ường và đặc biệt phải kể đến sự năng động, sáng tạo, quyết đoán của BGH nhà trường đã đề ra những biện pháp phù hợp nhất để GV và HS thực hiện. Đó là:

  1. Đối với BGH.

  – Xây dựng kế hoạch chỉ đạo mọi hoạt động sát với nhiệm vụ năm học và thực tế địa ph ương.

  – Đề ra nội quy và quy chế chuyên môn để GV và HS thực hiện.

  – Phát động nhiều phong trào thi đua để GV và HS thực hiện như thi giáo viên dạy giỏi

  cấp tr ường, thi vở sạch viết chữ đẹp, giao l ưu HS qua các câu lạc bộ, bảng tin, thi giải toán TV, TA trên mạng,…

  – Th ường xuyên bồi d ưỡng t ư t ưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho GV. Ngoài việc Tăng c ường công tác dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, đánh giá tiết dạy xây dựng chuyên đề, Tổ chức thao giảng ngay tại trường, BGH cũn liờn hệ với cỏc trường lớn đó thực hiện trước như Kim Đồng, Hoàng Văn Thụ, Lê Ngọc Hân cho GV và HS đến để giao lưu học hỏi.

  – Có kế hoạch bồi d ưỡng HS năng khiếu phụ đạo HS cần quan tâm, giao cho GV chủ nhiệm các lớp.

  – Phân công GV giảng dạy các lớp phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn.

  Tham mưu tốt với cấp uỷ chính quyền địa phương để làm tót công tác” Xã hội hoá giáo dục”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Lớp 1 Trường Tiểu Học Ninh Lai
 • Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Lớp 1 Vùng Dân Tộc Thiểu Số.
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Hiện Nay
 • Skkn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trong Trường Thcs
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Hướng Nghiệp Ở Trường Thcs
 • Tham Luận: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Nhà Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Chủ Động Các Biện Pháp Phòng Ngừa Lây Nhiễm Dịch Bệnh Covid
 • Who Khuyến Cáo Cách Phòng Ngừa Và Điều Trị Covid
 • 10 Biện Pháp Phòng Ngừa Covid
 • Cách Phòng Chống Giun Sán Kí Sinh Ở Người
 • Chuyên Đề 6: Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Hạng Ii
 • Trong những năm học gần đây, chất lượng giáo dục của trường THCS Bắc Cường đã có sự chuyển biến từng bước rất đáng phấn khởi. Thay mặt cho nhà trường tôi xin được chia sẻ những giải pháp, cách làm mà nhà trường đã vận dụng thực hiện như sau:

  Trước tiên phải khẳng định rằng: Các giải pháp mà trường tôi thực hiện không có gì đặc biệt, không có khác khác biệt và cũng không có gì mới ngoài hệ thống các giải pháp mà Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo. Tuy nhiên trong quá trình vận dụng thực hiện, có sự chọn lọc, ưu tiên, và vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

  Điều đầu tiên, Phải xác định được mục tiêu hướng tới, được cái đích mà nhà trường cần đạt được. Mục tiêu này cần phải rõ ràng cụ thể. Trên cơ sở đó, từ thực tế của nhà trường, tìm ra cách làm phù hợp để đạt được mục tiêu

  Nâng cao tư tưởng nhận thức cho đội ngũ. Từ đó tạo sự đồng tình, thống nhất, quyết tâm của toàn trường trong thực hiện nhiệm vụ.

  : Kiểm soát tốt chất lượng.

  Đánh giá phân loại học sinh đúng chính xác để học sinh không ngộ nhận, từ đó cố gắng vươn lên. Coi trọng đánh giá khách quan (kết quả các kỳ thi, các cuộc thi, kết quả kiểm tra đánh giá theo đề của phòng, của sở GD&ĐT) qua đó phân tích chất lượng từng bộ môn, từng giáo viên.

  : Giao mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho mỗi cá nhân theo nhiệm vụ được phân công. GV bộ môn chịu trách nhiệm bộ môn mình giảng dạy, GVCN chịu trách nhiệm về chất lượng lớp mình chủ nhiệm; Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm về chất lượng của các môn học thuộc tổ mình quản lý. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực của đội ngũ.

  : Quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng đội ngũ

  Đánh giá phân loại đúng năng lực giáo viên để giáo viên tự cố gắng vươn lên. Đánh giá cao việc tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân giáo viên.

  Quan tâm bồi dưỡng hướng dẫn tại chỗ: Tăng cường hoạt động dự giờ không báo trước để giáo viên xây dựng cho giáo viên ý thức luôn chuẩn bị chu đáo cho bài dạy. Dự giờ không nhất thiết phải dự hết cả tiết, có thể chỉ dự một phần hoặc một hoạt động của tiết học. Dự giờ có lúc trong vai học sinh để tìm hiểu chia sẻ những khó khăn vướng mắc từ phía học sinh đối giáo viên, để có những biện pháp hỗ trợ GV trong việc tháo gỡ, khắc phục; dự giờ trong vai học sinh để đặt ra các tình huống cho giáo viên xử lý, giải quyết; có lúc dự giờ trong vai trợ giảng để cùng giáo viên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại chỗ ngay trong giờ học.

  Mạnh dạn tham gia các cuộc thi do ngành phát động tổ chức, qua đó mới biết mình đang ở đâu so với đồng nghiệp, trường mình đang ở đâu so với trường bạn, mình còn đang thiếu hụt điều gì. Qua việc bồi dưỡng cho học sinh, GV cũng được bồi dưỡng.

  Giao cho giáo viên có năng lực còn hạn chế thực hiện các tiết chuyên đề cấp tổ cấp trường để GV phải nỗ lực phải cố gắng. Và đó cũng là những trải nghiệm để GV được rèn luyện và có thêm nhiều bài học bổ ích cho bản thân.

  : Sử dụng biện pháp nêu gương, hỗ trợ

  : Động viên khen thưởng kịp thời. Đánh giá, thưởng phạt phải công bằng khách quan (Công, tội phải rõ ràng phân minh). Từ đó mới tạo được niềm tin, sự cạnh tranh thi đua lành mạnh trong đội ngũ. Qua đó giáo viên cố gắng nỗ lực vươn lên để khẳng định mình.

  *Kết quả: Với cách làm như vậy, vẫn đội ngũ ấy, vẫn thầy cô ấy, nhưng trong những năm học gần đây chất lượng giáo dục của nhà trường đã có sự chuyển biến rất rõ rệt. Mặc dù số học sinh đỗ vào trường THPT chuyên đã có song còn ít, nhưng kết quả các kỳ thi, các cuộc thi, các nội dung thi học sinh giỏi các cấp tăng cao cả về số lượng và chất lượng giải. Chất lượng đại trà đã vươn lên và được khẳng định trong các trường tốp đầu của thành phố, cụ thể:

  Năm học 2022-2016:

  – Các cuộc thi qua mạng, số giải tăng gấp rưỡi so với năm học trước (năm học 2014-2015: đạt 25 giải; năm học 2022-2016: đạt 38 giải).

  – Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa: Số môn có học sinh tham gia dự thi đã tăng lên 6/8 môn (những năm học trước chỉ có học sinh dự thi ở các môn Sử, Địa, Sinh) và đã có học sinh đạt giải cao ở cấp thành phố (Giải nhất môn Địa), có học sinh đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh ở bộ môn khó như môn Vật lý, môn Ngữ văn, môn Hóa.

  – Cuộc thi mới có nội dung gắn với thực tiễn, những năm học trước, nhà trường chưa bao giờ có sản phẩm tham gia dự thi, ở năm học này nhà trường đã có sản phẩm tham gia dự và đạt giải cấp tỉnh cấp quốc gia: Thi nghiên cứu khoa học đạt giải nhì cấp tỉnh (là một trong 5 trường của thành phố có sản phẩm đạt giải cấp tỉnh). Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn” đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia (là một trong 4 trường của thành phố có sản phẩm đạt giải Quốc gia).

  – Trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT, Xếp thứ hạng căn cứ vào tính điểm bình quân các môn thi Văn và Toán, nhà trường tăng từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 trong tổng số 20 trường của thành phố và gần 200 trường của toàn tỉnh.

  Năm học 2022-2017: Chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục có sự chuyển biến rất đáng phấn khởi

  – Các cuộc thi qua mạng, số giải cấp thành phố tăng hơn gấp gấp đôi (Năm học 2022- 2022: 25 giải ; năm học 2022-2017: 56 giải), số giải cấp tỉnh tăng hơn gấp ba lần so với năm học trước (Năm học 2022- 2022: 9 giải ; năm học 2022-2017: 32 giải), có đến giải nhất cấp thành phố ở môn Vật lý, giải nhì cấp tỉnh ở môn Vật lý, Tiếng Anh

  – Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa: Số môn có học sinh tham gi dự thi tiếp tục tăng (Có học sinh tham gi dự thi ở cả 8/8 môn) và đã có học sinh đạt giải cấp thành phố ở thêm một số bộ môn học khó, ở nội dung thi khó : Môn Toán, Toán tuổi thơ, Tài năng Tiếng Anh…,

  – Các cuộc thi có nội dung gắn với thực tiễn tiếp tục duy trì các sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia: Cuộc thi nghiên cứu khoa học vẫn duy trì trong tốp 5 trường của thành phố có sản phẩm đạt giải cấp tỉnh; thi “Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn” duy trì trong tốp 4 trường của thành phố có sản phẩm đạt giải quốc gia

  – Trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT, nhà trường tiếp tục tăng thứ hạng từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 2 (Chỉ đứng sau THCS Lê Quý Đôn) trong tổng số 20 trường của thành phố và gần 200 trường của toàn tỉnh.

  * Đề xuất kiến nghị:

  Với những giải phá trên tôi tin chắc rằng quy mô số lớp, số học sinh của trường THCS Bắc Cường sẽ tăng nhanh trong những năm học tới, qua hội nghị này trường THCS Bắc Cường gởi tới các đồng chí lãnh đạo thành phố: Sớm được đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn phường (do dân số gia tăng cơ học nhanh). Tiếp tụ bổ sung thêm giáo viên đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định (năm học 2022-2018 tăng 3 lớp).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Phương Pháp Ngừa Thai Sau Khi Sinh
 • Bạn Chọn Cách Ngừa Thai Nào Sau Khi Sinh?
 • Hướng Dẫn Lắp Đặt Và Sử Dụng Tủ Lạnh Đúng Cách Khi Mới Mua Về
 • Biện Pháp Thi Công Lắp Đặt Phần Tủ Điện Hạ Thế
 • Biện Pháp Thi Công Lắp Đặt Tủ Điện
 • Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Một Số Biện Pháp Quản Lí Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trường Thcs Bạch Xa Huyện Hàm Yên
 • Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Đơn Vị
 • Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Luận Văn Luận Văn Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Đơn Vị
 • Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bộ Môn Ngữ Văn 9” Tại Trường Thcs Phú An
 • Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dcj, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Thpt, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Mạng Lõi, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Phong Trào Thi Đua, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Tieu Luan Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Y Te, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân, Biên Bản Bàn Giao Chất Lượng Học Sinh Lớp 4, Biên Bản Bàn Giao Chất Lượng Học Sinh Lớp 5, Tham Luận Về Nâng Cao Tinh Thần Và Vật Chất Cho Người Lao Động, Tham Luận Về Năng Lượng Hạt Nhân, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Tham Luận Về Điện Mặt Trời Và Một Số Nguồn Năng Lượng Khác, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Lý Luận Và Phương Pháp Giáo Dục Thể Chất, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Tham Luận Về Học Tậpgiai Pháp Nâng Cao Cong Tác Dao Tạo Nghe, Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Hợp Tác Cho Trẻ Mẫu Giáo 4-5 Tuổi Trong Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Khóa Luận Tốt Nghiệp: Một Số Biện Pháp Marketing Nâng Cao Hiệu Quả Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ, Dự án Năng Lượng Từ Chất Thải Tại Tp. Hcm, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng, Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chât Lượng Quản Lý Cấp Phòng, Bao Cao Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hjoat Chi Bo, Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực,

  Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dcj, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Thpt, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Mạng Lõi, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Phong Trào Thi Đua, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Lớp 1 Trường Tiểu Học Ninh Lai
 • Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Lớp 1 Vùng Dân Tộc Thiểu Số.
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện
 • Biện Pháp Khắc Phục Biến Đổi Khí Hậu
 • Biến Đổi Khí Hậu Là Gì?
 • Một Số Biện Pháp Giảm Thiểu Và Thích Ứng Với Bđkh
 • Ðồng Bộ Các Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu
 • Chủ nhật, 23/12/2012 22:12

  Để nâng cao chất lượng giáo dục, phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp – đó là ý kiến chung của cán bộ quản lý và giáo viên ở tất cả các cấp học trong tỉnh. Tuy nhiên, mỗi trường, mỗi cấp học cũng phải tùy theo tình hình thực tế của trường mình như: Điều kiện cơ sở vật chất, trình độ giáo viên, khả năng tiếp nhận của học sinh… để lựa chọn và thực hiện các giải pháp sao cho hiệu quả nhất.

  giúp học sinh chủ động, thích thú học tập hơn của giáo viên

  Trường THCS Nguyễn Văn Linh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

  Trường THCS Trần Phú, Tp. Phan Rang Tháp Chàm được đánh giá là một trong những trường THCS có chất lượng ổn định của tỉnh. Điều này thể hiện qua kết quả thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm của trường, tỷ lệ học sinh có điểm trung bình 2 môn thi Toán – Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều tăng từ năm học 2010-2011 đến 2012-2013. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, cho biết: “Để có được kết quả này, ngay từ đầu mỗi năm học, trường đều xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: chống lưu ban, bỏ học; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp triển khai thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra- đánh giá – xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp”.

  Trong số những giải pháp đang được triển khai đồng bộ ở các trường, “Tăng cường đổi mới kiểm tra – đánh giá – xếp loại học sinh” được đánh giá là giải pháp phát huy hiệu quả nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2012-2013, hầu hết các Trường THPT trên địa bàn tỉnh đều triển khai thực hiện chung đề, chung đợt đối với bài kiểm 1 tiết ở tất cả các bộ môn và đối với bài kiểm tra 15 phút cho các môn thi tốt nghiệp. Riêng với các kỳ thi lên lớp, kiểm tra chất lượng đầu năm, cuối kỳ các trường đều tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT: đề chung, ngồi theo số báo danh, bài thi rọc phách, giáo viên bộ môn không tham gia coi thi bộ môn mình phụ trách, giáo viên giảng dạy không chấm bài kiểm tra lớp mình. Nhà trường không phát hành đề cương ôn thi học kỳ mà chỉ công bố ma trận nhận thức giúp học sinh làm quen với cách thức thi tốt nghiệp THPT và thi đại học sau này. Việc chấm, trả bài và vào điểm được thực hiện kịp thời, có biên bản chấm bài kiểm tra đảm bảo tính công bằng, chính xác, đánh giá đúng thực chất học lực của học sinh…

  Tuy nhiên, giải pháp nào đi nữa thì để nâng cao chất lượng giáo dục quan trọng nhất vẫn là vai trò của người thầy. Ngoài trình độ, năng lực chuyên môn, bản thân mỗi giáo viên cũng phải thật sự tâm huyết, yêu nghề, nhiệt tình trong đổi mới phương pháp giảng dạy; tìm tòi, sáng tạo ra những đồ dùng dạy học thiết thực cho học sinh. Mỗi giải pháp đưa ra, cùng đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất của tập thể sư phạm nhà trường… có như vậy mới thực sự tạo được sự chuyển biến trong cách dạy, cách học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

  Bích Thủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Gd&đt Đưa Ra 7 Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Đại Học
 • Đau Ruột Thừa Là Đau Bên Nào Và Vị Trí Đau Nằm Ở Đâu?
 • Nội Tạng Của Cơ Thể Con Người Gồm Bộ Phận Nào? Chúng Có Chức Năng Gì
 • Những Bộ Phận Thừa Thải Trên Cơ Thể Con Người
 • Gan Có Chức Năng Gì? 6 Tác Nhân Gây Bệnh Cho Gan🤢
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Giáo Dục Trẻ Bảo Vệ Môi Trường Trong Trường Mầm Non
 • Giải Pháp Giảm Thiểu Tai Nạn Giao Thông
 • Các Giải Pháp Đồng Bộ Giảm Thiểu Tai Nạn Giao Thông
 • Nhiều Giải Pháp Giảm Thiểu Tai Nạn Giao Thông Năm 2022
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Để Giảm Thiểu Tai Nạn Giao Thông
 • Trang chủ ” Khoa giáo – Giáo dục LLCT ” Tin tức hoạt động

  Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực

  Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và đào tạo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục đào tạo đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Ngành đã tiếp tục có những giải pháp để hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện tốt hơn. Các địa phương đã rà soát, quy hoạch lại mạng lưới giáo dục, sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở có quy mô nhỏ thành trường đa cấp có quy mô lớn hơn; Chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục được nâng cao. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chuẩn bị cho triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được triển khai tích cực, bài bản, toàn diện và hệ thống. Công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên; Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Công tác giáo dục hướng nghiệp và định huống phân luồng học sinh chất lượng hơn. Việc lựa chọn học nghề phổ thông của học sinh đã chuyển dần theo hướng phù hợp với nhu cầu phát triển kỹ năng, phục vụ nhu cầu lao động xã hội. Giáo dục đại học theo hướng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức lối sống và phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; Chất lượng dạy học ngoại ngữ được nâng cao hơn, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Hoàn thành xây dựng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ, bộ tiêu chí đánh giá các đơn vị tổ chức bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ.; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được đẩy mạnh. Cơ sở dữ liệu của các cấp học đã được thống kê. Cải cách hành chính được thục hiện một cách quyết liệt. Cơ sở vật chất bảo đảm cho giáo dục được quan tâm hơn; Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Các hoạt động thúc đẩy, kết nối các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục, chia sẻ cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Đến nay, cả nước có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực GDĐT trên tổng số 27.533 dự án đầu tư nước ngoài của 19 ngành kinh tế. Nhiều cơ sở giáo dục đã tích cực hội nhập quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài và các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu.

  Bên cạnh những kết quả trên, ngành Giáo dục đào tạo vẫn còn một số hạn chế. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, còn thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt là các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Một số địa phương vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Nhiều địa phương còn thiếu giáo viên mầm non theo định biên và chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức lối sống đang được báo động. Công tác phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông chưa thật sự hiệu quả. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giáo dục còn nhiều bất cập. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra còn hạn chế nhất định. Còn để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 tại một số địa phương như Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang.

  Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29 – NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó cần tập trung đồng bộ một số giải pháp sau:

  Thứ nhất: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục. Tuyên truyền về giáo dục có tác dụng tạo chuyển biến nhận thức và sự đồng thuận cho nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục. Đó là tuyên truyền về Nghị quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng như các chủ trương, chính sách mới về giáo dục đào tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa; giáo dục mầm non, giáo dục nghề…

  Thứ hai: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp. Đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả này cần khắc phục những rào cản, bất cập hiện nay (biên chế, tiền lương…) để giáo viên yên tâm công tác, thực sự say sưa, tâm huyết với nghề. Giáo viên cần đảm bảo chuẩn theo quy định và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các khóa bồi dưỡng tránh dàn trải mà cần ngắn hạn, chuyên sâu và bồi dưỡng theo, sát nhu cầu thực tế, tạo động lực để giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

  Thứ ba: Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quản lý là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự kỷ cương, nề nếp. Cán bộ quản lý cần tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, cũng như các chương trình, kế hoạch của cấp trên cũng như có những mô hình hay, phương pháp mới phù hợp với xu thế và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ tiêu chuẩn cán bộ quản lý cũng như đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn chức danh cụ thể.

  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 video.

  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 video. Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 Audio.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Khi Xử Lý Hành Chính
 • Một Số Biện Pháp Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục
 • 5 Biện Pháp Giúp Giáo Viên, Nhà Trường Giáo Dục Kỉ Luật Tích Cực Học Sinh
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Giáo Dục Thể Chất
 • Bản Cập Nhật Ob22 Mới: Thanh Trừng
 • Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ Tại Trường Mầm Non Khai Quang
 • Bản Tham Luận Về Năng Cao Chất Lượng Đại Trà : Phòng Gd&đt Thị Xã Ba Đồn
 • Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà
 • Tham Luận Về Việc Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà
 • Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà
 • Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dcj, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Mạng Lõi, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Thpt, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Phong Trào Thi Đua, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Tieu Luan Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Y Te, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Tham Luận Về Nâng Cao Tinh Thần Và Vật Chất Cho Người Lao Động, Tham Luận Về Năng Lượng Hạt Nhân, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Tham Luận Về Điện Mặt Trời Và Một Số Nguồn Năng Lượng Khác, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Dự án Năng Lượng Từ Chất Thải Tại Tp. Hcm, Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng, Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Nâng Cao Chất Lượng Chương Trình Cho Vay, Đề án Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bao Cao Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hjoat Chi Bo, Nâng Cao Chât Lượng Quản Lý Cấp Phòng, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân, Phiếu Thăm Dò Chất Lượng Giảng Dạy, Thuyết Trình Ve Nang Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bo, Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Mua ô Tô Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân,

  Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dcj, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Môn Ngữ Văn, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Mạng Lõi, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Thpt, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Phong Trào Thi Đua, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Tieu Luan Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Y Te, Luận án Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Âm, Vần ( Lớp 1 )
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chữ Viết Cho Học Sinh Lớp 1
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Ở Hải Phòng
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Hướng Nghiệp Và Dạy Nghề Cho Học Sinh Phổ Thông
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trong Trường Thcs
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hòa Bình, An Ninh Quốc Tế Hiện Nay Và Đề Xuất Đối Với Việt Nam
 • Biến Đổi Khí Hậu Là Gì? Phân Tích Các Nguyên Nhân Biến Đổi Khí Hậu
 • Vien Khoa Hoc Ky Thuat Nong Nghiep Mien Nam
 • Xây Dựng Chính Sách, Pháp Luật Và Triển Khai Các Hành Động Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu Ở Việt Nam
 • Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu
 • (QBĐT) – Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục với sự tham dự của lãnh đạo các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc sở.

  Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, những năm qua, ngành GD-ĐT Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực qua từng năm học. Đặc biệt, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất giáo dục, xây dựng đội ngũ được quan tâm đầu tư, chất lượng mũi nhọn và đại trà có nhiều khởi sắc.

   

  Các đại biểu dự hội nghị.

  Theo đó, các giải pháp được các đại biểu đề xuất để nâng cao chất lượng giáo dục, đó là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, các nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính về GD-ĐT; đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; triển khai có hiệu quả chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

   

  Các đại biểu cũng thống nhất các vấn đề về quan tâm đến bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, khắc phục tính rụt rè, thiếu mạnh dạn của cả giáo viên và học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học.

   

  Mặt khác, đẩy mạnh công tác truyền thông về GD-ĐT, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GD-ĐT, nhất là việc đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

   

  A.T

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục – Đào Tạo
 • Skkn Một Số Giải Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Học Tập Môn Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh Ở Các Trường Đại Học Hiện Nay, Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Đột Phá Cần Có Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Đại Học
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng Tại Các Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Tình Hình Mới Hiện Nay
 • Đề Tài Đề Tài Một Vài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà, Giảm Thiểu Học Sinh Lưu Ban Trong Trường Th Nvx
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Vùng Dtts
 • Skkn – Biện Pháp Duy Trì Và Nâng Cao Pcgd Đúng Độ Tuổi
 • Thứ tư, 20/03/2019 – 09:35′

  (BLC) – Hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Lai Châu đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT. Hệ thống trường, điểm trường, lớp học phát triển đa dạng, đội ngũ giáo viên ngày càng được quan tâm đầu tư thỏa đáng, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và phát triển mô hình trường, lớp chất lượng cao được chú trọng… Góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ.

  Xác định nâng cao chất lượng GD – ĐT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, ngành GD – ĐT thành phố Lai Châu đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh thực hiện phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả làm trọng tâm; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy… Cùng với đó, Phòng cũng chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, gắn với lồng ghép thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động.

  Cô và trò lớp 7A2, Trường Tiểu học và THCS xã Nậm Loỏng trong giờ học Toán.

  Thăm trường Tiểu học và THCS xã Nậm Loỏng, chúng tôi được thầy giáo Nguyễn Văn Tư – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học này, nhà trường có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 434 học sinh 2 khối THCS và tiểu học. Thực hiện sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD-ĐT thành phố, nhà trường đã chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đối tượng học sinh. Đồng thời, từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, trong đó, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt thông qua các hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, tổ chức dạy minh họa để phục vụ cho việc góp ý, trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn… Từ đó, đưa ra giải pháp cải tiến nội dung và hình thức tiết học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kích thích sự đam mê, tìm tòi, khám phá của các em. Kết thúc học kỳ I, nhà trường có trên 98% học sinh bậc tiểu học đạt về năng lực, phẩm chất. 100% học sinh bậc THCS xếp loại từ hạnh kiểm trung bình trở lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm 90,9% (tăng 1,7% so với cùng kỳ năm học trước). Về học lực, nhà trường có 87,8% học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên. Trong đó, tỷ lệ học sinh xếp học lực khá, giỏi chiếm đến 45,7% (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm học trước), tỷ lệ học sinh yếu, kém chỉ còn 12,2% (giảm 13,7% so với cùng kỳ năm học 2022-2018).

  Cùng với sát sao trong công tác lãnh, chỉ đạo các trường đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến các nhà trường, với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài trường học để xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non đang công tác tại các xã, bản khó khăn. Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục… tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  Đến nay, toàn thành phố có 23 trường (trong đó, mầm non: 11 trường, tiểu học: 7 trường, trung học cơ sở: 5 trường); với 343 lớp (mầm non: 132 lớp, tiểu học: 140 lớp, trung học cơ sở: 71 lớp); 7 nhóm trẻ độc lập tư thục, 1 trường mầm non tư thục; 11.226 học sinh công lập, 177 trẻ trong nhóm trẻ độc lập tư thục, trường mầm non tư thục. Công tác huy động và duy trì sỹ số đảm bảo tương đối tốt, 99,96% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp (có 1 trẻ 3 tuổi chưa ra lớp vì nghỉ ốm dài hạn). 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ từ 6 – 11 tuổi học ở bậc tiểu học. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Kết quả cuộc thi ngiên cứu khoa học đạt cao so với năm trước, trong đó có học sinh giải Ba cấp Quốc gia. Đến nay, thành phố có 21/23 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 6 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2), đạt 91,3% – vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

  Mặc dù đã có được những tiền đề thuận lợi, nhưng ngành GD – ĐT thành phố cũng còn những khó khăn nhất định như: chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa đều giữa các môn, học sinh thi đỗ điểm cao vào Trường Chuyên Lê Quý Đôn chưa nhiều. Chất lượng, phong trào giáo dục của các trường THCS vùng xã chuyển biến chưa nhanh… Để khắc phục được những khó khăn trên, ngành GD – ĐT thành phố đã đề ra những giải pháp cụ thể như: tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 116/KH-ThU ngày 6/3/2015 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện (đội ngũ, cơ sở vật chất) để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (trước hết thực hiện đối với lớp 1 vào năm học 2022-2020). Tiếp tục thực hiện tốt cam kết chỉ tiêu chất lượng (giữa giáo viên với hiệu trưởng, hiệu trưởng với Trưởng phòng) để giáo viên nêu cao trách nhiệm với chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh.Chỉ đạo triệt để dạy học theo đối tượng (bám sát năng lực từng đối tượng); thực hiện tốt việc xây dựng chương trình cho từng đơn vị trên cơ sở khung chương trình của Bộ GD – ĐT. Nâng cao hiệu quả, đổi mới hình thức tổ chức dạy buổi hai phù hợp với từng đơn vị; tăng cường hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ. Tập trung nâng cao năng lực, kỹ năng tiếng Anh (thông qua việc tổ chức Hội thi, tăng thời lượng, để học sinh tiếp cận sớm đối với lớp 1, 2, bé làm quen tiếng Anh đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi), tăng cường phối hợp với các Trung tâm trong tổ chức hoạt động dạy và học.

  Đặc biệt, nhằm nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh giỏi, kết quả chuyển cấp THCS lên THPT, ngành GD – ĐT thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch lựa chọn đội tuyển, giáo viên và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học. Chú trọng công tác phối hợp với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, các đơn vị giáo dục trong vùng (Lào Cai, Sơn La) để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tăng cường Hội thảo về phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi. Tham mưu đẩy mạnh Quỹ khuyến học để tăng mức khen hoặc hình thức khen thưởng phù hợp cho đội ngũ giáo viên, học sinh đạt thành tích cao; tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn. Tổ chức tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của học sinh tham gia dự tuyển vào trường THPT, trường chuyên để xây dựng kế hoạch tổ chức ôn chuyên sâu theo từng nhóm môn, thực hiện sớm ngay từ đầu kỳ hai. Xây dựng, cụ thể hóa Kế hoạch đổi mới giáo dục của năm học, tập trung các nội dung: Đổi mới quản lý, phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá, xác định rõ các phần việc cho mỗi nội dung như: đối tượng thực hiện, đổi mới nội dung gì, đổi mới như thế nào, điều kiện để thực hiện việc đổi mới đó…

  Cùng với đó, chỉ đạo các trường nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng đối với giáo viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn, kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên trên cơ sở gắn với hiệu quả, chất lượng, phong trào giáo dục…

  Với những giải pháp cụ thể trên, tin rằng chất lượng GD – ĐT của thành phố sẽ ngày càng được nâng cao, diện mạo của ngành sẽ từng bước đổi thay tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục – đào tạo.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Bậc Trung Học
 • Thực Hiện Có Hiệu Quả Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Đào Tạo Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An
 • Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Vững Mạnh
 • Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Vững Mạnh Toàn Diện Trong Tình Hình Mới
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Đảng Vững Mạnh Về Đạo Đức Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100