Top 11 # Văn Hoá Có Chức Năng Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Văn Hoá Doanh Nghiệp Là Gì?

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Câu trả lời chính là tài sản vô hình vô giá của mỗi doanh nghiệp. Văn hóa tạo nên thương hiệu, triết lý văn hóa doanh nghiệp này được nhiều doanh nghiệp dẫn đầu sử dụng như một kim chỉ nam kinh doanh dẫn dắt doanh nghiệp thành công.

1. Văn hoá doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp hình thành theo chặng đường phát triển của doanh nghiệp, nó không đơn thuần là văn hóa kinh doanh, văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp mà sự tổng hòa hội tụ của tất cả các yếu tố tạo nên giá trị vô hình không thể trộn lẫn với bất kỳ doanh nghiệp nào.

1.1. Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ đâu?

Văn hóa doanh nghiệp là từng mảnh ghép giá trị

Muốn hiểu được văn hoá doanh nghiệp là gì trước tiên phải biết văn hoá doanh nghiệp bắt đầu từ đâu. Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ các giá trị của doanh nghiệp, mà khởi nguồn được truyền cảm hứng từ nhà lãnh đạo. Mỗi một thành viên khi bước chân vào doanh nghiệp đều cần được khơi gợi tinh thần văn hóa, có như thế, văn hóa mới có thể ngày càng hoàn thiện, gìn giữ và phát huy.

Ở Việt Nam, các tổ chức đều tựu chung một số giá trị điển hình:

Sự thành thực: thành thực trong công việc, thành thực trong mọi vấn đề.

Sự tự giác: sẵn sàng, tự giác trong công việc, không ngại khó khăn.

Sự khôn khéo: khôn khéo trong ứng xử, biết cư xử đúng mực.

Ngoài ra còn một số giá trị khác được đề cập tới như sự tự tin, sáng tạo … Những giá trị này sẽ là nền tảng định hướng cho văn hóa của doanh nghiệp.

1.2. Vậy văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là gì và tại sao lại quan trọng

Văn hóa doanh nghiệp hình thành như một thuật ngữ trong kinh tế, hiện nay, có trên 300 định nghĩa về khái niệm này:

Theo Gold K.A, văn hóa doanh nghiệp là “phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực.”

Theo lý thuyết của Kotter và Heskett, văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài.

“Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)

Có thể nói, văn hóa doanh nghiệp là gốc rễ của công ty mà dù có bị quật ngã thì vẫn tồn tại mãi. Tựu chung, văn hóa doanh nghiệp chính là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng và hoàn thiện trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Nó chi phối mọi hành vi, cách làm việc, ứng xử của mọi thành viên trong doanh nghiệp trở thành truyền thống cũng như khác biệt hóa của doanh nghiệp với tất cả các doanh nghiệp khác.

2. Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp

2.1. Biểu hiện hữu hình

Biểu hiện hữu hình là những tiêu chí thể hiện ngay ở bề ngoài của doanh nghiệp và dễ dàng quan sát được. Ví dụ như:

Những biểu hiện này có thể khiến tất cả các nhân viên cũng như khách hàng của doanh nghiệp nhận thức và quan sát được và có tác động trực tiếp tới họ. Trang phục, môi trường, khen thưởng,… góp phần truyền cảm hứng làm việc tới nhân viên, thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, gây thiện cảm và niềm tin tới khách hàng.

2.2. Biểu hiện vô hình của văn hoá doanh nghiệp là gì?

Biểu hiện vô hình được coi như giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, không biểu hiện trực tiếp.

Những giá trị này không thể một sớm một chiều được truyền đạt mà nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn, truyền tới nhân viên tinh thần, văn hóa và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp ngày ngày.

Mục đích của văn hóa doanh nghiệp chính là tăng cường tiềm lực, khuyến khích phát huy tối đa sức sáng tạo của nhân viên, tạo động lực làm việc tăng lợi nhuận của công ty.

3. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp

Mỗi biểu hiện thế hiện từng cấp độ của văn hóa công ty. Vậy đặc trưng của văn hoá doanh nghiệp là gì?

Biểu hiện hữu hình là cấp độ cơ bản nhất. Cấp thứ hai là các giá trị tinh thần xác định việc phải làm, hành động của mình đúng hay sai, có mang lại lợi ích hay thiệt hại chung hay không.

Cấp thứ ba là nền tảng cho các hành động chính là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và xúc cảm ăn sâu trong tiềm thức mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Mỗi cá nhân cần được lĩnh hội từng bước để đạt được mức độ cao nhất.

4. Các quy ước văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp

Văn hóa trong giao tiếp chào hỏi: chào hỏi là kỹ năng cơ bản trong môi trường làm việc, cách cúi đầu, cách bắt tay, xưng hô,… tất cả những điều đơn giản nhất trở thành quy tắc.

Văn hóa trong giới thiệu và tự giới thiệu: trong doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào, giới thiệu và tự giới thiệu đều được quy ước chung.

Văn hóa trong sử dụng danh thiếp: danh thiếp được trao đổi, sử dụng như một cách giới thiệu và tạo mối quan hệ.

Văn hóa nói chuyện: cách nói chuyện, ứng xử thể hiện văn hóa không chỉ của cá nhân người nói mà còn của cả doanh nghiệp.

Văn hóa ứng xử với khách hàng, đối tác: luôn lịch sự, tận tâm là văn hóa nhiều doanh nghiệp hướng tới.

Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp: ứng xử với lãnh đạo, với đồng nghiệp,…thể hiện phù hợp và đúng đối tượng.

Văn hóa trong giao tiếp qua điện thoại: ứng xử qua điện thoại với đồng nghiệp, với khách hàng,… từng đối tượng sẽ có cách giao tiếp khác nhau tuy nhiên vẫn cần thể hiện sự tôn trọng, lịch sự với đối tác.

Văn hóa trong làm việc: vệ sinh nơi làm việc, tác phong làm việc, giờ giấc làm việc,…

Văn hóa xử lý, giải quyết công việc: ứng xử khi xử lý công việc, thời hạn xử lý công việc,…

Văn hóa hội họp: nghi thức hội họp, chỗ ngồi trong hội họp, giờ giấc hội họp, ứng xử trong cuộc họp,…

Văn hóa tổ chức hoạt động ngoài công việc: bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc, văn hóa dự tiệc, cách thức ngồi trong xe ô tô, văn hóa khi đi du lịch,…

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp: chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quan hệ nội bộ, quan hệ bên ngoài,…

5. Các yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp là gì?

Theo Peter Senge, “tầm nhìn là bức tranh trong tương lai mà bạn muốn tạo ra”. Khởi nguồn của một doanh nghiệp vĩ đại không thể không tồn tại một tầm nhìn lớn. Tầm nhìn giống như bản phác thảo những mục tiêu dài hạn trong tương lai của doanh nghiệp, từ đó vạch ra những hành động cần thực hiện hóa, định hướng rõ ràng từng bước đi trong tương lai.

Chính những điều đó góp phần tạo nên nền văn hóa doanh nghiệp tồn tại lâu đời từ thế hệ này qua thế hệ khác

.

Xây dựng tầm nhìn trong tương lai của doanh nghiệp

Ở các tổ chức phi lợi nhuận, tầm nhìn mang tính nhân văn, khác với các doanh nghiệp kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Hiệp hội Alzheimer có tầm nhìn “vì một thế giới không có bệnh Alzheimer” hay như Oxfam lại có tầm nhìn “vì một thế giới không có đói nghèo”.

Giá trị văn hoá doanh nghiệp là gì? Là tập hợp những điều hình thành nên văn hóa doanh nghiệp. Những giá trị vô hình và hữu hình ngày ngày tích lũy và tự lúc nào trở thành cốt lõi cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, thành quy ước chung cho doanh nghiệp. Đó là phong cách làm việc, sự chuyên nghiệp, sáng tạo, tự do, tôn trọng,…. mọi thứ đơn thuần trở thành quy tắc hoạt động dẫn dắt đội ngũ nhân viên.

5.3. Yếu tố tạo nên văn hoá doanh nghiệp là gì? Chính là thực tiễn

Thực tiễn chính là hành động để nêu cao các giá trị mà doanh nghiệp đã nêu cao, những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp. Nếu không đi vào thực tiễn, tất cả chỉ là trên khẩu hiệu, không được truyền bá tới nhân viên.

Hành động thực tiễn để từng bước hiện thực hóa văn hóa doanh nghiệp

Wegman’s – một công ty của New York đã nêu ra các giá trị sẽ thực hiện trong tương lai đó là “quan tâm” và “tôn trọng”, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh “một công việc trong mơ”. Kết thúc quá trình, Wegman đã trở thành công ty đứng thứ 5 trong những công ty tốt nhất theo bảng xếp hạng của tạp chí Fortune bình chọn.

5.4. Con người

Con người trong văn hoá doanh nghiệp là gì? Là trung tâm của mọi hoạt động, giá trị con người là giá trị mà có qua bao nhiêu giai đoạn vẫn không thể thay đổi. Nhân tố con người quyết định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi cũng như hiện thực hóa giá trị đó.

Trên thế giới, nhiều công ty nổi tiếng luôn đặt yếu tố con người lên hàng trung tâm, họ tuyển dụng khắt khe những nhân tố xuất sắc và đồng thời phải phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp, có như thế mới có thể hòa nhập cũng như phát triển văn hóa đó.

Theo Charles Ellis (tác giả cuốn What it Takes: Seven Secrets of Success from the World’s Greatest Professional Firms) chỉ ra rằng: “Một công ty tốt là luôn có những kế hoạch tuyển dụng các nhân sự không chỉ giỏi mà còn phù hợp với công ty, vì chính họ sẽ góp phần tạo dựng nên một văn hóa doanh nghiệp”.

5.5. Sức mạnh của câu chuyện

Mỗi một doanh nghiệp ra đời đều có một câu chuyện riêng. Câu chuyện khởi nguồn đó nếu được chuyển hóa thành lịch sử, truyền bá tới đội ngũ nhân sự sẽ dần dần trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho mọi giai đoạn phát triển của công ty. Sức mạnh của câu chuyện chính là ở đó. Nó tạo nên động lực, giúp từng cá thể trong doanh nghiệp hiểu và giữ gìn, phát huy những thành tựu của thế hệ trước.

Sức mạnh của câu chuyện tạo nên cảm hứng cho nhân viên

Marshall Ganz từng là một phần quan trọng trong phong trào lao động nông nghiệp của Caesar Chavez và ông cũng giúp xây dựng nền tảng tổ chức cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama năm 2008.

Coca-Cola đã truyền lại cho thế hệ sau từ những bài học lịch sử đáng giá, để giờ đây nó trở thành kỷ niệm di sản của chính doanh nghiệp. Hay đó là những câu chuyện đầy thú vị của Steve Jobs, chính nó đã ngày ngày tạo dựng nên Apple trở thành thương hiệu thành công nhất trên thế giới.

5.6. Yếu tố tạo nên văn hoá doanh nghiệp là gì? Chính là môi trường làm việc “mở”

Môi trường làm việc “mở” là xu hướng mới của nhiều doanh nghiệp và nhất là những startup hiện nay. Một môi trường linh hoạt, năng động, truyền cảm hứng sáng tạo, hăng say làm việc cho nhân viên sẽ là văn hóa mới cho thế hệ doanh nghiệp sau này.

Tạo môi trường làm việc “mở”- năng động, thân thiện, thoải mái

Thay vì làm việc trong môi trường công ty với bàn giấy phòng họp, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng cho phép nhân viên của mình có những buổi làm việc tự do tại nhà, tại quán cà phê, hay bất kỳ địa điểm nào tạo cảm hứng làm việc cho họ. Hiệu quả là vô cùng bất ngờ. Công việc không còn nhàm chán và bó buộc, nhân viên trở thành những “nghệ sĩ” trong công việc tưởng như đơn thuần hằng ngày.

Ở từng quốc gia hay từng doanh nghiệp sẽ có những nền văn hóa riêng mà ở đó mỗi doanh nghiệp cũng cần điều tiết để thích ứng. Điều quan trọng là sự phù hợp và tạo cảm giác thoải mái, hài lòng cho nhân viên của mình.

6. Làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bước 1: Tìm hiểu môi trường và chiến lược doanh nghiệp trong tương lai

Giữa văn hóa và chiến lược kinh doanh luôn có mối liên hệ mật thiết. Là một nhà lãnh đạo, bạn phải tổng hòa được hai yếu tố này. Nắm được các chính sách hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai như hoạt động tài chính, chiến lược marketing, xây dựng nhân lực,.. để phác thảo khung văn hóa cho doanh nghiệp.

Bước 2: Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công

Giá trị là tập hợp biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp, vậy xác định đâu là giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp định hướng phát triển sâu rộng nguồn giá trị đó. Giá trị cốt lõi chính là thước đo, tiêu chuẩn để điều chỉnh tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 3: Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp hướng tới

Bức tranh viễn cảnh của doanh nghiệp trong tương lai chính là định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Từ điểm tựa tầm nhìn, doanh nghiệp có chiến lược cũng như hành động cụ thể để hiện thực hóa chúng.

Bước 4: Đánh giá hiện tại văn hóa doanh nghiệp là gì và xác định những yếu tố nào cần thay đổi

Linh hoạt trong mọi hoạt động là điều cần có, văn hóa doanh nghiệp không tồn tại bất di bất dịch trong mọi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Qua từng giai đoạn cũng như xu hướng của thị trường, văn hóa doanh nghiệp cần được điều tiết để theo sát hành vi thị trường mà không hề dập khuôn cũ kỹ.

Bước 5: Thu hẹp khoảng cách giữa những gì chúng ta hiện có và những gì chúng ta đang mong muốn

Đây chính là bước hiện thực hóa giá trị doanh nghiệp. Những điều phác thảo, những tìm hiểu và nghiên cứu đang là bức tranh viễn cảnh. Việc của chúng ta là hiện thực hóa chúng bằng hành động cụ thể.

Bước 6: Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi văn hóa

Lãnh đạo chính là người tiên phong khởi nguồn cho việc xây dựng cũng như thay đổi văn hóa. Điều này thể hiện hiển nhiên qua từng lãnh đạo ở mỗi quốc gia. Mỗi nhà cầm quyền sẽ có phong cách lãnh đạo riêng, và đó chính là người dẫn dắt thay đổi nền văn hóa của doanh nghiệp đi theo hướng tích cực hay tiêu cực. Đó có thể là phong cách dân chủ tạo sự thoải mái làm việc cho nhân viên hay độc đoán, bạo lực của nhà lãnh đạo luôn muốn nắm giữ quyền ra quyết định.

Bước 7: Kế hoạch hành động

Kế hoạch là bản đề cương cụ thể hóa từng mục tiêu: thời gian, dấu mốc hành động, điều cần thực hiện, kết quả đặt ra, nguồn lực,… Những cụ thể chi tiết góp phần tạo nên văn hóa làm việc chuyên nghiệp.

Bước 8: Tạo động lực cho sự thay đổi

Mọi sự thay đổi tích cực đều sẽ đem lại hiệu quả vượt trội. Người lãnh đạo phải luôn khích lệ, động viên nhân viên thay đổi tích cực hơn để cống hiến hết mình cho công ty.

Bước 9: Khuyến khích động viên nhân viên trước những lợi ích của sự thay đổi văn hoá doanh nghiệp là gì?

Ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg luôn khuyến khích nhân viên của mình hãy luôn sáng tạo, mạo hiểm, tư duy mới, phát huy tính năng hiện đại hơn cho mạng xã hội Facebook. Chính những yếu tố mới, bắt kịp thời đại sẽ tạo nên thành công cho mỗi doanh nghiệp.

Bước 10: Thiết lập hệ thống khen thưởng phù hợp với văn hoá doanh nghiệp

Các phần thưởng cho nhân viên là điều không thể thiếu trong việc tạo động lực, khen ngợi, trân trọng giá trị con người. Hệ thống khen thưởng phù hợp với nền văn hóa doanh nghiệp, không lạc lối, theo từng giai đoạn phát triển của công ty.

Bước 11: Đánh giá duy trì giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là điều không thể thay đổi qua mọi giai đoạn thời kỳ, chỉ có thể phát huy, điều tiết và thay đổi những giá trị nhỏ hợp thành giá trị cốt lõi. Luôn giữ tinh thần giữ gìn, duy trì và phát huy giá trị đó giúp doanh nghiệp tồn tại lâu dài.

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Có lẽ tới mỗi một giai đoạn của lịch sử cũng như của doanh nghiệp, chúng ta sẽ có những câu trả lời riêng, song giá trị cốt lõi thì vẫn tồn tại bất di bất dịch với mỗi doanh nghiệp, dẫn dắt doanh nghiệp thành công trên mọi chặng đường.

Văn Hoá Kinh Doanh (Business Culture) Là Gì? Vai Trò Của Văn Hoá Kinh Doanh

Khái niệm

Văn hoá kinh doanh trong tiếng Anh được gọi là business culture.

– Văn hoá

+ Tiếp cận về ngôn ngữ: Sự giáo hoá, vun trồng nhân cách con người (bao gồm cá nhân, cộng đồng và xã hội loài người)

+ Hiểu theo nghĩa hẹp: Văn hoá nghệ thuật, văn hoá ẩm thực, văn hóa kinh doanh, trình độ văn hoá, nếp sống văn hoá; văn hoá Nam Bộ, văn hoá Phương Đông; văn hoá Việt Nam, văn hoá đại chúng

+ Hiểu theo nghĩa rộng: Là một tổng thể phức tạp gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật lệ, phong tục và tất cả những khả năng, thói quen, tập quán. Là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

– Văn hoá kinh doanh

+ Theo nghĩa rộng

Văn hoá kinh doanh là toàn bộ các giá trị vật chất và các giá trị tinh thần do chủ thể kinh doanh sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động kinh doanh, trong sự tương tác giữa chủ thể kinh doanh với môi trường kinh doanh.

+ Theo nghĩa hẹp

Văn hóa kinh doanh là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi do chủ thể kinh doanh tạo ra trong quá trình kinh doanh, được thể hiện trong cách ứng xử của họ với xã hội, tự nhiên ở một cộng đồng hay một khu vực.

Các nhân tố cấu thành

Triết lí kinh doanh: Những tư tưởng chỉ dẫn cho hoạt động kinh doanh

Đạo đức kinh doanh: Các nguyên tắc, chuẩn mực điều chỉnh đánh giá, hướng dẫn, kiểm soát hành vi kinh doanh

Văn hoá doanh nhân: Các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nhân trong quá trình lãnh đạo và quản lí doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp: Các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nghiệp, chi phối hoạt động của mọi thành viên trong doanh nghiệp và tạo nên bản sắc riêng của doanh nghiệp

Văn hoá ứng xử: Những phản ứng, cách cư xử thể hiện bằng thái độ, hành động, cử chỉ, lời nói đối với khách hàng, đối tác, với cấp trên, cấp dưới với đồng nghiệp và công chúng

Các đặc trưng của văn hoá kinh doanh

– Tính tập quán

– Tính cộng đồng

– Tính dân tộc

– Tính chủ quan

– Tính khách quan

– Tính kế thừa

– Tính học hỏi

– Tính tiến hoá

Các nhân tố tác động đến văn hoá kinh doanh

– Nền văn hoá xã hội

– Thể chế xã hội

– Sự khác biệt và sự giao lưu văn hoá

– Quá trình toàn cầu hoá

– Khách hàng

– Các yếu tố nội bộ doanh nghiệp

Vai trò của văn hoá kinh doanh

– Văn hoá kinh doanh là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững

– Văn hoá kinh doanh là nguồn lực phát triển kinh doanh

– Văn hoá kinh doanh là điều kiện đẩy mạnh kinh doanh quốc tế

Văn Hóa – Định Nghĩa, Đặc Trưng, Chức Năng – Di Tích Lịch Sử – Văn Hoá Hà Nội

1. Định nghĩa Văn hóa

Từ “văn hóa” có rất nhiều nghĩa. Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học thức (trình độ văn hóa), lối sống (nếp sống văn hóa); theo nghĩa chuyên biệt chỉ trình độ phát triển của một giai đoạn (văn hóa Đông Sơn)… Trong khi theo nghĩa rộng thì văn hóa hóa gồm tất cả, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại cho đến tín ngưỡng, phong lục, lối sống, lao động…

Phân tích các cách tiếp cận văn hóa phổ biến hiện nay (coi văn hóa như tập hợp, như hệ thông, như giá trị, như hoạt động, như kí hiệu, như thuộc tính nhân cách, như thuộc tính xã hội…), có thể xác định được 4 đặc trưng cơ bản mà tổng hợp lại, ta có thể nêu ra một định nghĩa văn hóa như sau:

Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động, thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

2. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa

Văn hóa trước hết phải có tính hệ thống. Đặc trưng này cần để phân hiệt hệ thống với tập hợp nó giúp phát hiện những mối liên hệ mật thiết giữa các hiện tượng, sự kiện thuộc một nền văn hóa; phát hiện các đặc trưng, những quy luật hình thành và phát triển của nó.

Như có tính hệ thống mà văn hóa, với tư cách là một thực thể bao trùm mọi hoạt động của xã hội, thực hiện được chức năng tổ chức xã hội. Chính văn hóa thường xuyên làm tăng độ ổn định của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để ưng phó vơi môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Nó là nền tảng của xã hội – có lẽ chính vì vậy mà người Việt Nam ta dùng từ chỉ loại “nền” để xác định khái niệm văn hóa (nền văn hóa).

Đặc trưng quan trọng thứ hai của văn hóa là tính giá trị. Văn hóa theo nghĩa đen nghĩa là “trở thành đẹp, thành có giá trị”, tính giá trị cần để phân biệt giá trị với phi giá trị. Nó là thước đo mức độ nhân bản của xã hội và con người.

Các giá trị văn hóa, theo muc đích cố thể chia thành giá trị vật chất (phục vụ cho nhu cầu vật chất) và giá trị tinh thần (phục vụ cho nhu cầu tinh thần), theo ý nghĩa có thể chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thấm mĩ theo thời gian có thể phân hiệt các giá trị vĩnh cừu và giá trị nhất thời. Sự phân biệt các giá trị theo thời gian cho phép ta có đươc cái nhìn hiện chứng– và khách quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tượng; tránh được những xu hướng cực đoan – phủ nhận sạch trơn hoặc tán dương hết lời.

Vì vậy mà, về mặt đồng đại, cùng một hiện tượng có thể có giá trị nhiều hay ít tùy theo góc nhìn, theo bình diện được xem xét. Muốn kết luận một hiện tượng có thuộc phạm trù văn hóa hay không phải xem xét mối tương quan giữa các mức độ “giá trị” và “phi giá trị” của nó. về mặt lịch đại, cùng một hiện tượng sẽ có thể có giá trị hay không tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa cùa từng giai đoạn lịch sử. Áp dụng vào Việt Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai trò của Nho giáo, các triều đại nhà Hồ, nhà Nguyễn… đều đòi hỏi một tư duy biện chứng như thế.

Nhờ thường xuyên xem xét các giá trị mà văn hóa thực hiện được chức năng quan trọng thứ hai là chức năng điều chỉnh xã hội, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng động, không ngừng tự hoàn thiện và thích ứng với những biến đổi của môi trường, giúp định hướng các chuẩn mực, làm động lực cho sự phát triển của xã hội.

Đặc trưng thứ ha của văn hóa là tính nhân sinh. Tính nhân sinh cho phép phân biệt văn hóa như một hiện tượng xã hội (do con người sáng tạo, nhân tạo) với các giá trị tự nhiên (thiên tạo). Văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi bởi con người. Sự tác động của con người vào tự nhiên có thể mang tính vật chất (như việc luyện quặng, đẽo gỗ…) hoặc tinh thần (như truyền thuyết về các cảnh quan tự nhiên).

Do mang tính nhân sinh, văn hóa trở thành sợi dây nối liền con người với con người, nó thực hiện chức năng giao tiếp và có tác dụng liên kết họ lại với nhau. Nếu ngôn ngữ là hình thức của giao tiếp thì văn hóa là nội dung của nó.

Văn hóa còn có tính lịch sử. Nó cho phép phân biệt văn hóa như sản phẩm của một quá trình và được tích lũy qua nhiều thế hệ với văn minh như sản phẩm cuối cùng, chỉ ra trình độ phát triển của từng giai đoạn. Tính lịch sử tạo cho văn hóa tính bề dày một chiều sâu, nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị. Tính lịch sử được duy trì bằng truyền thống văn hóa. Truyền thông văn hóa là những giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiêm tập thể) được tích lũy và tái tạo trong cộng đồng người qua không gian và thời gian, được đúc kết thành những khuôn mẫu xã hội và cố định hóa dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận…

Truyền thông văn hóa tồn tại nhờ giáo dục. Chức năng giáo dục là chức năng quan trọng thứ tư của văn hóa. Nhưng văn hóa thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị đã ổn định (truyền thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình thành. Hai loại giá trị này tạo thành một hệ thống chuẩn mực mà con người hướng tới. Nhờ nó mà văn hóa đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách (trồng người). Từ chức năng giáo dục, văn hóa có chức năng phái sinh là đảm bảo tính kế tục của lịch sử. Nó là một thứ “gien” xã hội di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau.

Hits: 80485

Làm Gì Để Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam?

(VOV5) – Với mỗi quốc gia, trong mọi giai đoạn lịch sử, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc và ngôn ngữ luôn là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và mục tiêu của sự phát triển, là linh hồn, sức sống của quốc gia, dân tộc đó. Chính vì vậy, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc và ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt” càng được đặt ra cấp thiết, trong đó báo chí truyền thông tiếng Việt trong và ngoài nước đóng vai trò rất quan trọng.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã chủ trì và phối hợp với cơ quan hữu quan, các cơ quan báo chí truyền thông trong nước tổ chức Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt”.

Hội thảo có sự tham gia của 80 đại biểu đến từ các Bộ, Ban, Ngành chức năng, các học giả là nhà văn hóa, nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật, các cơ quan báo chí truyền thông lớn… Đặc biệt lần đầu tiên có mặt của 14 kiều bào đại diện cho báo chí tiếng Việt ở nước ngoài về từ các nước Hoa Kỳ, Đức, Séc, Ba Lan, Lào, Pháp, Nga…

Với 20 báo cáo, tham luận và phát biểu, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các nội dung: Tính cấp thiết của việc bảo tồn bản sắc văn hoá Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Vai trò của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là báo chí, truyền thông tiếng Việt trong việc bảo tồn bản sắc văn hoá Việt Nam, giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN, làm cầu nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với thế giới; và kiến nghị các chính sách, biện pháp nhằm bảo tồn bản sắc văn hoá, giữ gìn tiếng Việt, động viên khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, nêu cao các giá trị của văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh công tác tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN và xây dựng phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.

Chúng tôi xin giới thiệu một số tham luận tại hội thảo. Diễn đàn cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước trong việc bảo tồn bản sắc văn hoá Việt Nam, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Những bài viết gửi tới diễn đàn sẽ được giới thiệu trong chuyên mục này.

vov5