Hãy Nêu Và Giải Thích Các Yếu Tố Bất Ngờ Ảnh Hưởng Đến Hoạch Định

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài, Môi Trường Bên Trong Của Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Của Các Tế Bào Máu Và Huyết Tương
 • Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về Sinh Lý Của Hồng Cầu (Phần 1)
 • Hồng Cầu Là Gì? Các Chỉ Số Xét Nghiệm Hồng Cầu
 • Số Lượng Hồng Cầu Bình Thường Là Bao Nhiêu?
 • Câu 1: Hãy nêu và giải thích các yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đến hoạch định.

  Phầ n lý thuy ế t:

  Trước tiên, để có thể nêu và giải thích được những yếu tố bất ngờ ảnh

  hưởng đến hoạch định của tổ chức, ta phải hiểu được hoạch định là như thế nào

  và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định là gì.

  Hoạch định là công việc đầu tiên và căn bản của hoạt động quản trị, là

  một trong 4 chức năng cơ bản của quản trị. Hoạch định được hiểu là một quá

  trình ấn định những mục tiêu, xây dựng và chọn lựa những biện pháp tốt nhất để

  thực hiện hiệu quả các mục tiêu đó. Hoạch định xác lập tình hình của tổ chức

  trong tương lai, qua đó nhà quản trị có thể nhận định được những cơ hội mà rủi

  ro cũng như tìm giải pháp để tận dụng cơ hội và né tránh các rủi ro cho việc đạt

  được mục tiêu của tổ chức. Do vậy, trong một tổ chức, thực hiện công việc

  hoạch định mang lại rất nhiều lợi ích như:

  – Định hướng: Tạo ra tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản

  trị.

  – Phối hợp mọi nỗ lực của tổ chức trong quá trình thực hiện mục tiêu.

  – Tập trung vào mục tiêu tránh sự lãng phí.

  – Tạo sự hợp tác và phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận trong tổ chức.

  – Tăng độ linh hoạt và thích nghi với những thay đổi của môi trường bên

  ngoài.

  – Phát triển các tiêu chuẩn kiểm tra hữu hiệu.

  Quá trình hoạch định bao gồm các bước cơ bản sau:

  – Nhận thức đúng về sứ mạng và mục đích của tổ chức.

  – Xác định mục tiêu.

  – Xác định tình thế hiện tại của tổ chức.

  – Xác địnnh các thuận lợi và khó khăn của việc hoành thành mục tiêu.

  – Xây dựng kế hoạch hoặc hệ thống những hoạt động để đạt mục tiêu.

  3

  – Thực hiện kế hoạch.

  Phầ n trình bày câu h ỏi 1:

  “Mặc dầu người ta coi hoạch định là nền tảng của quản trị, nhưng nó

  vẫn là nhiệm vụ được thi hành dở nhất trong công tác quản trị” (Harold

  Koontz).

  Câu nhận định của Harold Koontz chứa đựng một sự thật trong công tác

  hoạch định của doanh nghiệp. Vì dù ở thời điểm hiện tại chúng ta có đưa ra một

  mục tiêu và các bước thực hiện mục tiêu chi tiết đến đâu thì khi được áp dụng

  vào thực tế sự thay đổi vẫn diễn ra như một phần tất yếu. Sự thay đổi là do các

  yếu tố bất ngờ tác động đến các bước trong hoạch định. Các yếu tố bất ngờ được

  hiểu như những tình huống đột ngột xuất hiện nằm ngoài dự tính của các nhà

  hoạch định gây ảnh hưởng đến các kế hoạch đã được hoạch định sẵn.

  Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định đến từ môi trường bên ngoài và

  môi trường trong nội bộ của tổ chức.

  1.

  Về môi trường bên ngoài của tổ chức

  Ta có thể chia môi trường bên ngoài của doanh nghiệp thành môi trường

  tổng quát và môi trường tác nghiệp. Môi trường tổng quát bao gồm những yếu

  tố như chính trị – pháp luật, văn hóa- xã hội, tự nhiên và công nghệ.

  Trong những mặt kể trên của hai môi trường, văn hóa là yếu tố ít thay

  đổi. Vì văn hóa là những chuẩn mực giá trị được chấp nhận trong một cộng

  đồng. Văn hóa thay đổi là do hệ quả của sự tác động lâu dài của các yếu tố vĩ

  mô khác. Sự thay đổi của văn hóa thường diễn ra chậm hơn các yếu tố chính trịpháp luật, yếu tố kinh tế,… Các nhà họach định có thể nắm bắt được sự thay đổi

  của yếu tố văn hóa và xây dựng chiến lược phù hợp, cho nên yếu tố văn hóa

  không phải là yếu tố bất ngờ đối với các nhà hoạch định.

  1.1

  Về môi trường tổng quát

  4

  5

  6

  hiểm, đây là một chiến lược hoạch định nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp

  kinh doanh nón bảo hiểm khác cũng như bảo vệ thị phần của mình trên thị

  trường. Ngược lại, khi chính phủ ban hành quy định này đã tạo điều kiện và cơ

  hội cho các doanh nghiệp kinh doanh nón bảo hiểm phát triển và đưa sản phẩ m

  của mình đến tay người tiêu dùng. Đến thời điểm hiện nay thì nón bảo hiểm đã

  trở thành một loại hàng hóa thông thường và được sử dụng rộng rãi.

  Qua những dẫn chứng trên ta có thể thấy, những biến động của yếu tố

  chính trị – pháp luật sẽ tạo ra những cơ hội và rủi ro lớn đối với doanh nghiệp.

  Các nhà quản trị cần phải nắm bắt và nhạy cảm với những thay đổi dù nhỏ của

  môi trường để có chiến lược hoạch định tốt nhằm tận dụng cơ hội cũng như đối

  phó với những nguy hiểm sẽ xảy ra.

   Các yếu tố của môi trường kinh tế là yếu tố rất quan trọng, có tác động

  trực tiếp một cách tích cực hoặc tiêu cực đến doanh nghiệp, mở ra cơ hội hay

  những mối đe dọa ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh

  nghiệp. Một số yếu tố cơ bản điển hình nhất có thể kể đến như diễn biến tình

  hình kinh tế của các nền kinh tế lớn trên thế giới, các nền kinh tế trong khu vực,

  đối với kinh tế trong nước thì những yếu tố thường có nhiều biến động như lãi

  xuất và xu hướng của lãi suất, tỷ giá và xu hướng của tỷ giá, các loại thuế suất

  đối với doanh nghiệp…

  Lãi suất và xu hướng lãi xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh

  doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có nguồn vốn hoạt

  động được vay trực tiếp từ ngân hàng hay các tổ chức tài chính khác. Ví dụ như

  khi lãi suất cho vay của ngân hàng giảm sẽ kích thích sự vay vốn của doanh

  nghiệp làm tăng khả năng sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp trên thị trường.

  Tỷ giá hối đoái là giá của đồng tiền trong nước so với giá của các ngoại tệ khác,

  xu hướng tỷ giá làm thay đổi những điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, đặc

  biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đối với sự thay đổi của thuế suất sẽ

  7

  làm mức chi phí của doanh nghiệp thay đổi, từ đó làm ảnh hướng đến lợi nhuận

  của doanh nghiệp. Và còn rất nhiều những yếu tố về kinh tế khác có thể chi phối

  đến việc hoạch định của doanh nghiệp trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn

  mà các nhà quản trị phải nhận biết kịp thời hoặc tìm cách đối phó hay đón nhận

  những cơ hội mà các yếu tố đó mang lại.

  Đáng kể nhất là những biến động mang tính toàn cầu như cuộc khủng

  hoảng tài chính xảy ra ở Mỹ năm 2008. Đây là cuộc khủng hoảng trên nhiều

  mặt từ tín dụng, bảo hiểm cho đến thị trường chứng khoán. Cuộc khủng hoảng

  này nhanh chóng lan rộng và là nguồn gốc trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài

  chính toàn cầu, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước trên thế giới 4.

  Nền kinh tế Mỹ luôn chiếm vị thế hàng đầu và có ảnh hưởng rộng khắp thế giới

  kể từ sau thế chiến thứ II. Do vậy, khó ai có thể đoán trước được một cuộc

  khủng hoảng kinh tế to lớn có thể xảy ra tại Mỹ năm 2008 và hậu quả còn kéo

  dài cho đến hiện tại.

  Mỹ là thị trường nhập khẩu quan trọng của nhiều nước, do đó khi kinh tế

  suy thoái, xuất khẩu của nhiều nước bị thiệt hại, nhất là những nước xem Mỹ

  như một thị trường xuất khẩu quan trọng như ở khu vực Châu Á. Một số nền

  kinh tế ở đây như Nhật Bản, Singapore và Hong Kong đều rơi vào suy thoái.

  Các nền kinh tế khác đều tăng trưởng chậm lại. Các doanh nghiệp xuất khẩu của

  các nước này đều lâm vào tình trạng khó khăn, đình đốn. Từ đó, các chiến lược

  hoạch định lâu dài của các doanh nghiệp bị ảnh hướng và phải thay đổi để đối

  phó với tình hình khủng hoảng ngày càng lan rộng.

  Châu Âu vốn có quan hệ kinh tế mật thiết với Mỹ chịu tác động nghiêm

  trọng cả về tài chính lẫn kinh tế. Các nền kinh tế lớn nhất khu vực là Đức và Ý

  rơi vào suy thoái, và Anh, Pháp, Tây Ban Nha đều giảm tăng trưởng. Khu vực

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh_Hoa_K%

  E1%BB%B3_2007-2009

  8

  bằng sữa tươi tiệt trùng. Nhóm thứ nhất thì hoàn toàn khỏe mạnh, tăng trưởng,

  năng động và nhanh nhẹn trong suốt quãng đời của chúng, trong khi nhóm thứ

  hai – được nuôi bằng sữa tiệt trùng – thì thiếu sức sống, đờ đẫn, và rất dễ

  nhiễm những chứng bệnh mạn tính xuất phát từ sự suy thoái, mà chúng ta

  thường gặp ở con người, như tim mạch, suy thận, loãng xương, viêm gan…

  Nhưng điều khiến bác sĩ Pottenger chú ý hơn cả là những gì xảy ra đến cho thế

  hệ thứ hai và thứ ba. Thế hệ mèo thứ nhất được sinh ra từ nhóm được nuôi bằng

  sữa tiệt trùng đều có những cái răng nhỏ và yếu, xương yếu – một dấu hiệu rõ

  rệt của sự thiếu calcium, cho thấy lượng calcium được hấp thu từ sữa tiệt trùng

  là không nhiều. Đám con của nhóm mèo được nuôi bằng sữa tươi nguyên chất

  thì mạnh khỏe như cha mẹ của chúng. Nhiều mèo con thuộc thế hệ thứ ba của

  nhóm được nuôi bằng sữa tiệt trùng đều là những con mèo bị đẻ non, và những

  con mèo sống sót của đám này đều bị vô sinh và không thể sinh đẻ. Thí nghiệm

  của bác sĩ Pottenger phải kết thúc vì không có thế hệ thứ tư trong đám mèo

  được nuôi bằng sữa tiệt trùng, tuy nhóm mèo được nuôi bằng sữa tươi nguyên

  chất thì tiếp tục sinh sôi nảy nở và phát triển… Chỉ sau ba thế hệ, những con

  mèo được nuôi bằng sữa tiệt trùng của bác sĩ Pottenger đã trở nên vô sinh và

  suy nhược. Đó là điều khiến ta nghĩ đến những thế hệ người Mỹ, người Âu châu

  đã uống sữa tiệt trùng. Ngày nay vô sinh trở thành một vấn đề hàng đầu đối với

  những cặp vợ chồng trẻ Hoa Kỳ, trong đó chứng thiếu Calcium và bắt đầu lan

  tràn đến nỗi có trên 90% trẻ em Hoa Kỳ phải khổ sở vì sâu răng mạn tính. Vấn

  đề càng trở nên tồi tệ hơn khi giờ đây sữa tươi được “thuần nhất hóa” nghĩa là

  được xử lý sao cho các hạt mỡ tan ra và chất kem được trộn đều với phần còn

  lại. Nhưng điều đó cũng khiến những mảnh rất nhỏ trong chất béo của sữa dễ

  dàng ngang qua màng ruột non, làm gia tăng đáng kể lượng chất béo bị biến

  chất và cholesterol được hấp thu bởi cơ thể. Thực vậy, bạn hấp thu nhiều mỡsữa từ sữa được thuần hóa từ kem nguyên chất.” Và “nếu điều trên không đủ

  chứng minh về những tác dụng không tốt của sữa tiệt trùng, thì bạn hãy ghi

  nhận rằng ngay cả những con bê mới sanh được nuôi bằng sữa của mẹ chúng,

  10

  11

  lớn. Đơn cử một vài ví dụ về các nhà sản xuất bị ảnh hưởng đến hoạch định như

  Toshiba, Toyota và hãng SMBC Friend Securities. Ông Toshihiko Matsuno,

  chiến lược gia cao cấp của hãng SMBC Friend Securities tại Tokyo, cho biết:

  “Chúng tôi không biết đến bao giờ các cơ sở sản xuất mới có thể trở lại hoạt

  động bình thường khi các nhà máy điện hạt nhân bị hư hỏng như hiện nay”. Sự

  kiện mất điện cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến ông lớn Toyota trong ngành

  công nghiệp xe hơi khi Toyota phải đóng cửa 12 nhà máy sản xuất do không có

  điện sản xuất sau khi nhà máy điện hạt nhân bị nổ, “theo dự tính, sản lượng của

  hãng Toyota sẽ giảm 40.000 chiếc, khiến nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản

  này giảm 6% lợi nhuận, tương đương 6 tỷ yên (72 triệu USD) lợi nhuận với mỗi

  ngày ngừng hoạt động tại Nhật Bản. Thậm chí, một số nhà đầu tư đã bắt đầu

  rao bán cổ phiếu của Toyota. Và cổ phiếu của Toyota đã giảm 7,9%, mức giảm

  nghiêm trọng nhất kể từ tháng 12/2008.” 6 Công ty Toshiba và Sony cũng đã

  đóng cửa các nhà máy tại Nhật vì ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nêu trên.

  Không lâu sau đó, trận lũ lụt lịch sử ở Thái Lan cũng đã cuốn trôi đi 43 tỷ

  USD của nền kinh tế Thái. Nó như một đòn đánh gây tổn thất rộng và sâu vào

  đất nước chùa Vàng. Theo nguồn tin cho biết: “Hơn 70% trong số 12.000 nhà

  hàng đăng ký kinh doanh tại Băng -c ốc ph ải đóng cử a, thiệ t h ại kho ả ng tám t ỷ

  bạt/tháng. Nhi ề u ngành kinh t ế khác như s ản xu ất nông nghi ệ p và du l ịch cũng

  bị ảnh hưở ng n ặng n ề bởi lũ lụt. Theo s ố liệ u thống kê ban đầu, đợt lũ lụt

  nghiêm tr ọng tạ i Thái Lan hiệ n nay làm ho ạt độ ng s ả n xu ấ t lúa g ạ o c ủa nướ c

  này b ị thiệ t h ại n ặng. Thái Lan s ẽ m ất tr ắ ng kho ả ng sáu tri ệ u tấ n g ạ o trong

  năm tài khoá 2011 -2012. Ướ c tính, s ản lượ ng g ạ o c ủa nướ c xu ấ t kh ẩ u g ạo l ớ n

  nhấ t thế giới trong năm nay giảm còn 19 tri ệ u tấn. Các hãng l ữ hành cho bi ế t,

  nhiều du khách đã đặ t tour du l ịch Thái L an trong năm nay, nhưng do hơn một

  nửa đất nướ c b ị ngập nên nhi ều du khách đã hủy tour du l ịch. Ngành du l ịch

  http://gafin.vn/2011031512253469p0c32/toyota-bi-that-thoat-72-trieu-usd-ngay-do-song-than.htm và

  http://www.baomoi.com/Kinh-te-Nhat-bi-anh-huong-nang-sau-dong-dat/45/5888130.epi

  12

  Thái Lan ướ c tính, s ố khách du l ịch qu ốc t ế đến nước này trong năm nay sẽ ch ỉ

  còn 16 tri ệu lượ t khách, gi ảm hai tri ệu lượ t khách so d ự báo trướ c đây.” 7 V ớ i

  tình hình bi đát này thì có lẽ các nhà ho ạch định c ủa các doanh nghiệ p kinh

  doanh trên đấ t Thái phả i sáng suố t tiế n hành ho ạch định lạ i nh ữ ng k ế ho ạ ch

  trướ c mắt để ph ục hồ i lạ i việ c kinh doanh c ủa mình góp phầ n làm ph ục h ồ i nề n

  kinh tế Thái.

   Yếu tố về công nghệ là một yếu tố năng động tạo ra những cơ hội và

  thách thức cho doanh nghiệp. Yếu tố này có sự vận động và phát triển không

  ngừng, do đó thời gian hoạch định của công ty trong những ngành phụ thuộc

  vào công nghệ thường ngắn hơn so với các ngành khác. Nhưng dù công ty có sự

  hoạch định trong tầm ngắn hạn, cũng không thể tránh khỏi việc các yếu tố công

  nghệ thay đổi bất ngờ. Sự thay đổi đó có thể đến từ những ý tưởng mới hoặc

  những phát kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

  Ta phải kể đến một ví dụ điển hình từ Henry Ford (30/7/1863 –

  7/4/1947), là người sáng lập Công ty Ford Motor. Ông là một trong những

  người đầu tiên áp dụng dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô.

  Ông đưa ra ý tưởng áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm hạ giá

  thành sản phẩm ô tô Model-T để cạnh tranh với các hãng sản xuất xe hơi khác.

  Và ý tưởng đó đã mang về cho ông thành công rực rỡ. Công ty Ford Motor đã

  giảm được thời gian sản xuất ô tô Model-T từ 12 giờ xuống chỉ còn 1 giờ rưỡi.

  Năm 1912, công ty Ford tung ra thị trường 82.000 xe Model-T với giá bán lẻ

  850 USD, nhưng đến năm 1916, công ty sản xuất 585.000 xe hơi với giá chỉ còn

  360 USD.

  http://baobacgiang.com.vn/228/81936.bgo

  13

  Năm 1914, nhà máy của Ford Motor đã áp dụng công nghệ đột phá vào

  sản xuất, cho phép tạo ra một bộ khung xe hoàn chỉnh chỉ trong 93 phút, trước

  đây là 728 phút.

  Henry Ford không chỉ cách mạng ngành công nghiệp sản xuất ở Mỹ và

  châu Âu mà còn có nhiều ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội thế kỷ XX. “Chủ

  nghĩa Ford” xuất hiện, đó là sự phối hợp giữa sản xuất hàng loạt, tiền lương cao

  và giá thành sản phẩm thấp cho người tiêu dùng.8

  Từ tấm gương trên của Henry Ford, các công ty sản xuất có thể thay đổi

  hoạch định chiến lược của mình bằng việc ứng dụng dây chuyền công nghệ sản

  xuất sản phẩm (đặc biệt là các công ty sản xuất ô tô) và chú trọng hơn đến yếu

  tố con người làm việc trong tổ chức (như chuyên môn hóa, cải thiện tiền lương

  cho công nhân…).

  Sau khi đã điểm qua các yếu tố bất ngờ xảy ra trong môi trường tổng

  quát, để tiếp tục bài viết nhóm em xin trình bày về những yếu tố bất ngờ xảy ra

  trong môi trường tác nghiệp của doanh nghiệp.

  1.2

  Về môi trường tác nghiệp

  http://kynang.7pop.net/2011/01/henry-ford-tam-nhin-vi-ai.html

  14

  – đối thủ cạnh tranh bao gồm sự cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện hữu

  trong ngành, sự cạnh tranh của những đối thủ mới sẽ gia nhập ngành và

  các đối thủ cạnh tranh tiềm năng sản xuất các loại hàng hóa thay thế sản

  phẩm của doanh nghiệp trong ngành.

  được nhưng mới đây giá cổ phiếu của hãng này vừa sụt giảm 7,7%, mức lớn

  nhất trong 4 năm qua cũng vì chịu sự ảnh hưởng của cụ kiện đánh cắp ý tưởng

  trên. Với mức giảm lớn như thế này thì Samsung đã mất trắng 12 tỷ USD tổng

  giá trị của mình chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài ra nếu lệnh cấm bán các

  sản phẩm của Samsung từ phía tòa án được tuyên bố thì Samsung phải chịu

  thêm 1 thiệt hại lớn dù rằng những sản phẩm bị cấm bán không phải là những

  sản phẩm hút hàng của hãng này.” 9

  Vấn đề đối thủ cạnh tranh và những thiết kế có nét tương đồng kì lạ với

  mẫu thiết kế của công ty mình luôn là một đe dọa cho các nhà hoạch định. Và

  khi điều đó xảy ra trên thực tế thì quả là kế hoạch hoạch định của công ty sẽ bị

  ảnh hưởng đáng kể.

   Bàn tiếp về câu chuyện công nghệ, ta có thể thấy một yếu tố bất ngờ xảy

  ra có thể làm phá sản toàn bộ kế hoạch hoạch định chiến lược của các nhà quản

  trị khi có sự xuất hiện của những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Họ đem đến

  những mặt hàng mới hiện đại và tiện lợi hơn thay thế cho những mặt hàng hiện

  tại.

  Trong quá khứ, một minh chứng cụ thể là sự biến mất của máy nghe băng

  catsette khi mọi người bắt đầu sử dụng máy nghe đĩa và sự biến mất của các

  chiếc máy ảnh phim tráng khi có sự xuất hiện của máy chụp hình kĩ thuật số. Và

  giờ đây máy nghe đĩa cũng đã trở nên lỗi thời khi người ta bắt đầu sử dụng mp3,

  ipod hay các loại điện thoại di động đa tính năng. Những cái chết của các thiết

  bị nêu trên thực sự đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể thậm chí làm phá sản kế

  hoạch hoạch định của các nhà sản xuất hay nhà phân phối của các sản phẩm

  trên.

  http://genk.vn/c187n20120827054729519/samsung-thua-kien-apple-khong-chi-la-1-ty-usd.chn

  16

  Minh – Phó Tổng giám đốc CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) cho

  rằng, việc tăng giá xăng mang yếu tố vĩ mô, nhằm bình ổn giá và mặt bằng

  chung cho thị trường. Tuy nhiên, động thái này không chỉ ảnh hưởng đến doanh

  nghiệp trong ngành vận tải mà còn lan rộng ra nhiều ngành hàng khác. Chỉ có

  điều doanh nghiệp vận tải chịu ảnh hưởng trực tiếp, đây được xem như là thuế

  trực thu và doanh nghiệp phải chấp nhận thực tế…Nếu Bộ tài chính tăng giá

  xăng khoảng 3,000 đồng/lít thì cước taxi cũng phải tăng tối thiểu 1,000 đồng…

  Ngành taxi hiện đang trong giai đoạn phát triển, nên những chính sách vĩ mô sẽ

  ảnh hưởng đến hoạt động của công ty khi người dân thu hẹp chi tiêu lại”10

  Khép lại môi trường bên ngoài, bây giờ ta sẽ đến với môi trường bên

  trong của doanh nghiệp để tìm hiểu những yếu tố bất ngờ xuất hiện như thế nào

  trong nội bộ doanh nghiệp?

  Về môi trường nội bộ của tổ chức:

  2.

  Môi trường nội bộ bao gồm các yếu tố bên trong của tổ chức có ảnh

  hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức. Cụ thể môi trường nội bộ gồm các

  yếu tố:

  – Nguồn nhân lực

  – Khả năng nghiên cứu và phát triển

  – Cơ sở vật chất – trang thiết bị

  – Sản xuất

  – Tài chính là một yếu tố đặc biệt, là nguồn lực để góp phần hoàn thành

  mục tiêu của doanh nghiệp.

  – Marketing

  – Văn hóa của doanh nghiệp.

  http://www.baomoi.com/Tang-gia-xang-dau-doanh-nghiep-van-tai-noi-gi/50/5720060.epi

  18

  19

  ch ạy trên đườ ng và hành hung tài x ế không tham gia đình côn g thì công nhân

  tại m ỏ s ắt Sishen c ủa công ty Kumba, m ỏ vàng Kusasalethu c ủ a công ty

  Harmony Gold và m ỏ antraxit Somkhele c ủa công ty Petmin cũng đã buông

  dụng c ụ. Tại m ỏ Somkhele, nh ững người đình công đã giế t ch ế t m ột nhân viên

  bảo vệ”12. Thêm vào đó, “những tài xế đình công đòi tăng lương đã tụ tập tại

  Johannesburg – thành phố lớn nhất nước này, và ném gạch đá vào các phương

  tiện lưu thông trên đường. Ông Andrew Layman, Giám đốc Phòng Thương mại

  của thành phố cảng Durban, cho biết hoạt động vận chuyển hàng hóa gần như

  bị tê liệt, trong đó chủ yếu ảnh hưởng tới việc vận chuyển dầu và lương thực.

  Theo ông, nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ

  đối với doanh nghiệp, mà đối với toàn bộ nền kinh tế cho đến nay vẫn chủ yếu

  dựa vào vận tải đường bộ”13. Làn sóng đình công còn làm khó ông lớn Toyota

  thêm nữa khi Toyota phải đóng cửa nhà máy sản xuất tại Nam Phi trong 4 ngày

  vì chưa thỏa thuận được với công nhân. Nói riêng về Toyota, trong tháng

  9/2012 ở Durban cũng xảy ra đình công làm quá trình sản xuất của Toyota giảm

  khoảng một nửa.14 Có thể xem rằng năm 2011 và 2012 Toyota đang bị “vận

  xui” đeo bám khá chặt sau khi bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thiên tai động đất sóng thần ở Nhật Bản, lũ lụt ở Thái Lan nay còn tới nạn đình công của công

  nhân. Xem ra kế hoạch hoạch định của “ông lớn” đang gặp nhiều xáo trộn và

  rắc rối.

   Vấn đề về nhân sự thay đổi cũng rất dễ gây ảnh hưởng đến công tác

  hoạch định của doanh nghiệp.

  Trong nội bộ doanh nghiệp, vai trò của các nhà điều hành cấp cao là đặc

  biệt quan trọng. Điển hình là vai trò của CEO Steve Jobs trong công ty Apple.

  http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Nam-Phi-Dinh-cong-lan-nhu-chay-rung/201210/150567.vgp

  http://www.baomoi.com/Hang-chuc-nghin-cong-nhan-van-tai-Nam-Phi-dinh-cong/119/9406841.epi

  http://soha.vn/kinh-doanh/toyota-quyet-dinh-tam-thoi-dong-cua-nha-may-o-nam-phi20121005041135801.htm

  20

  Steve Jobs được xem như là linh hồn của Apple, ông còn là một trong những

  người đóng góp quan trọng làm thay đổi đến nền văn minh công nghệ thế giới.

  Năm 2011 khi Steve Jobs qua đời Apple cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dù vị trí

  của Steve đã được Tim Cook thay thế. Năm 2012, mọi người trên thế giới đều

  nóng lòng đợi chờ Iphone 5 xuất xưởng. Mọi kì vọng đều được đặt vào Tim

  Cook với câu hỏi liệu những gì ông ta làm có ngoạn mục như người hùng Steve

  Jobs đã làm trước đây để xây dựng đế chế Apple? Nhưng mọi chuyện đã không

  diễn ra như mong đợi, sự xuất hiện không có gì ngoạn mục của con chủ bài

  Iphone5 với nhiều lỗi đã làm mọi người thất vọng. Sau sự thành công ngoài sức

  tưởng tượng của Steve Jobs trong Apple, giờ đây Apple đang phải đối mặt với

  nhiều khó khăn và gánh nặng trên vai CEO Tim Cook quả là không nhỏ.

  Trong nội bộ doanh nghiệp, còn nhiều tình huống bất ngờ phát sinh gây

  ảnh hưởng đến hoạch định trong ngắn hạn cũng như dài hạn như tổ chức bị phá

  hoại về tư liệu sản xuất, máy móc hay bị dính vào những tin đồn thất thiệt, vu

  khống; truyền thông sai lầm;… Những ví dụ trên nhóm em đưa ra là vẫn còn rất

  nhỏ so với những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra ở nội bộ tổ chức. Cho nên, doanh

  nghiệp nên chuẩn bị sẵn tâm lý và nguồn lực để đối phó với những yếu tố bất

  ngờ xảy ra.

  Tổng kết:

  Những lập luận và dẫn chứng nêu trên được nhóm em trình bày để làm rõ

  về những yếu tố bất ngờ xảy ra trong thực tế là rất khó lường và có thể gây ảnh

  hưởng đến việc hoạch định của doanh nghiệp. Chính vì thế, ngoài việc tiến hành

  công tác hoạch định cẩn thận, doanh nghiệp cũng nên chuẩn bị sẵn các phương

  án dự phòng để có thể thay thế khi cần thiết. Song song đó, doanh nghiệp cũng

  nên lập các kế hoạch quản trị rủi ro để ngăn ngừa bớt các mối đe dọa và giảm

  thiểu tối đa thiệt hại phát sinh từ các yếu tố bất ngờ.

  21

   Phần kết:

  Hoạch định là một việc làm quan trọng trong công tác quản trị của doanh

  nghiệp. Để công tác hoạch định được hoàn thành tốt, nhà quản trị phải lựa chọn

  những mục tiêu phù hợp với loại hình tổ chức và xây dựng những viễn cảnh có

  khả năng xảy ra trên thực tế, không nên sa đà chạy theo những “kịch bản” phức

  tạp và xác suất thành hiện thực thấp.

  Khi tiến hành hoạch định, cũng không nên xây dựng những kế hoạch quá

  tỉ mỉ và chi tiết. Bởi vì khi thực hiện kế hoạch, những yếu tố bất ngờ tác động

  làm ảnh hưởng đến những gì được hoạch định trước là không thể tránh khỏi.

  Cho nên tổ chức phải chuẩn bị sẵn tâm lý và nguồn lực để xây dựng những đối

  sách hợp lý với tình hình để giải quyết những khó khăn. Vì như vậy, tổ chức

  mới có thể giữ vững vị thế và phát triển.

  Tương tự, quản trị trong tổ chức cũng giống như quản trị cuộc đời mỗi

  con người. Điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta cũng là tiến hành tốt

  công tác hoạch định. Hoạch định cuộc đời có mấu chốt là xác định mục tiêu mà

  ta muốn đạt được. Và những mục tiêu đó cũng phải phù hợp với từng người

  riêng biệt, vì mỗi người có một hoàn cảnh và năng lực khác nhau. Chỉ khi xác

  định được mục tiêu rõ ràng, ta mới có thể nỗ lực hết sức mình để theo đuổi và

  biến mục tiêu đó thành hiện thực. Xác định mục tiêu còn giúp ta tránh khỏi

  những phút giây mất định hướng hay đi lạc đường. Ngoài ra, nó còn giúp ta tiết

  kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

  Trên bước đường để hiện thực hóa mục tiêu, chắc hẳn sẽ có nhiều yếu tố

  bất ngờ tác động làm ảnh hưởng đến những điều đã được hoạch định sẵn.

  Nhưng điều quan trọng là ta không thể để cho những khó khăn đánh bại, mà

  phải dũng cảm đối đầu và vượt lên làm chủ tình thế. Vì chỉ khi mạnh mẽ dấn

  thân và hành động, sẵn sàng điều chỉnh những sai lệch thì ta mới đủ bãn lĩnh để

  đạt được thành công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tổ Chức, Thực Hiện Và Kiểm Soát Hoạch Định
 • Phân Tích Chiến Lược Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Đô
 • Chức Năng Hoạch Định Trong Quản Lý
 • Vì Sao Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Là Yếu Tố Quyết Định?
 • Mô Hình Hoạch Định Kế Nhiệm Và Những Câu Hỏi Thường Gặp
 • Tin tức online tv