Xem Nhiều 2/2023 #️ Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện # Top 11 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đoàn kết trong một tập thể đơn vị là ở đó luôn có tinh thần đồng chí, đồng đội; tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao; mọi người yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau và phải biết gắn bó, đồng tâm nhất trí với nhau thành một khối vững chắc, cùng hành động để đạt được một lý tưởng, một mục đích nhất định… Qua đó sẽ tạo nên sức mạnh của một tập thể và sẽ là tiền đề dẫn đến mọi thành. Đây là một vấn đề tuy không mới, song rất khó, nó đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải xác định rõ tầm quan trọng của một tập thể đoàn kết và đưa ra mục tiêu hàng đầu để phấn đấu xây dựng. Chính vì thế tôi chọn đề tài “Xây dựng đoàn kết nội bộ để đơn vị luôn phát triển và vững mạnh toàn diện” làm đề tài thi đua cho năm 2015 và triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

II/ Tổng quan về thực trạng:

TAND huyện Nam Trà My nằm trên địa bàn của một huyện miền núi cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Có thể nói là một huyện nghèo nhất so với cả nước, có tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 97%, trình độ dân trí và hiểu bết về pháp luật còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán ở một số nơi còn nặng nề, giao thông đi lại và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và TAND cấp trên giao cho cũng gặp không ít những khó khăn, nhất là việc hướng dẫn cho đương sự viết lại đơn theo mẫu quy định; quá trình đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi và tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng; tổ chức các phiên tòa xét xử, hòa giải, đối thoại…

Truy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban cán Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam; Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; sự hỗ trợ của UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; sự năng nổ nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong CBCC NV… nên đơn vị đã khắc phục được những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

1. Về thực trạng tổ chức, công việc:

TAND huyện có trụ sở làm việc và các trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào thi đua cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

TAND huyện Nam Trà My có 5/5 biên chế được giao (Trong đó có 02 Thẩm phán, 02 Thư ký, 01 kế toán) và 02 nhân viên hợp đồng (01 bảo vệ, 01 tạp vụ).

Đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả các mặt công tác, các hoạt động phong trào thi đua và đặc biệt là công tác chuyên môn giải quyết, xét xử các loại án.

Làm tốt công tác phối hợp và thường xuyên có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của CBCC, NV; luôn quan tâm xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Ngay từ đầu năm, đơn vị tiến hành phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC, NV và các chức danh Tư pháp; đồng thời thường xuyên có sự đôn đốc, kiểm tra và giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Duy trì trực báo đầu tuần để nắm bắt và triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện nghiêm kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp.

2. Những vấn đề tồn tại, khó khăn: III. Nội dung:

Thường xuyên triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay“.

Do đặc thù chung của một huyện miền núi có đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; trình độ dân trí và hiểu biết về Pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế; phong tục tập quán một số nơi vẫn còn nặng nề, ngôn ngữ bất đồng; thông tin liên lạc và giao thông đi lại trên địa bàn thôn, nóc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng gặp nhiều khó khăn; nhất là việc đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi, tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng…

“Xây dựng đoàn kết nội bộ” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, người đứng đầu một tập thể phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu cần phải tập trung xây dựng và xem như bắt đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “Đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý, là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng đoàn kết của Người đã hình thành trên cơ sở lý luận và thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Như Bác Hồ đã dạy chúng ta “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công“. Dù có ở cơ quan hay tổ chức nào lớn hay bé, đoàn kết là vấn đề trọng tâm hàng đầu mà chúng ta cần phải xây dựng, phát huy và duy trì thường xuyên. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu có đoàn kết thì ở đó nhất định sẽ thành công trên mọi lĩnh vực. Do vậy, người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ; nhất trí cao về quan điểm, đường lối và phát huy vai trò trách nhiệm đối với tập thể đơn vị.

Một tập thể đoàn kết và phát triển vững mạnh toàn diện là một tập thể luôn có sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; Một tập thể luôn trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; Một tập thể giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong một tập thể; trước hết người đứng đầu đơn vị cần phải đảm bảo cơ chế quản lý điều hành cho phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên có sự phối hợp hỗ trợ nhau trong trong các lĩnh vực công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt người cán bộ quản lý phải không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của từng tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau… tạo bầu không khí luôn ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng CBCC NV với nhau.

Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng CBCC NV để động viên kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đối với mỗi CBCC NV; đồng thời quan tâm giúp đỡ và động viên kịp thời khi gia đình CBCC NV gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC NV… Từ đó mỗi CBCC NV mới thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể; luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho CBCC NV. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để CBCC NV được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để phục vụ công tác ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Động viên, khuyến khích để CBCC NV tham gia tích cực công tác xã hội và các hoạt động phong trào thi đua.

Hàng năm đều có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ và đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả những phần việc đã được phân công. Kịp thời biểu dương, khuyến khích những thành tích đạt được của mỗi CBCC NV; nhưng đồng thời cũng nghiêm túc góp ý chân tình, cởi mở để CBCC NV rút kinh nghiệm những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên Quy chế hoạt động chung của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam và thực tiễn tại đơn vị, TAND huyện Nam Trà My xây dựng Quy chế hoạt động riêng để quán triệt, triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp, kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp. Luôn chấp hành tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ” và “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các hoạt động tại đơn vị đều được đưa ra tập thể để trao đổi, bàn bạc, thống nhất và triển khai thực hiện.

Một việc hết sức quan trọng nữa đó là thực hiện công khai dân chủ, minh bạch về Tài chính và Tài sản công trong tập thể:

– Về kinh phí của đơn vị được cấp ngay từ đầu năm hoặc kinh phí được cấp bổ sung (nếu có) và các khoản thu – chi của đơn vị đều được công khai kịp thời cho CBCC NV được biết để cùng tham gia tiết kiệm trong chi tiêu và chống tham nhũng, lãng phí. Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch thu – chi nhằm đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên vừa tiết kiệm từ nguồn kinh phí tự chủ để chi tăng thu nhập cho CBCC NV vào dịp cuối năm… Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu vấn đề tài chính chỉ cần mập mờ một vấn đề nào đó mà mọi người chưa rõ hoặc không hiểu sẽ dẫn đến “ung nhọt” và một ngày nào đó cái “nhọt” kia sẽ vở, mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau và cái tập thể đoàn kết ấy sẽ tan theo.

– Về tài sản công được phân công cụ thể cho từng CBCC NV quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản của Nhà nước. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận, văn phòng tổng hợp đề xuất mua sắm và cấp phát để sử dụng một cách hiệu quả trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm.

IV/ Tiến trình triển khai, áp dụng đề tài:

Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được quan tâm phát động thường xuyên nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi ngoài giờ làm việc; đồng thời động viên, khuyến khích CBCC NV tích cực tham gia tập luyện để rèn luyện sức khỏe cũng vừa tạo điều kiện để giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn ở huyện cũng như trong toàn ngành.

Ngoài ra do đặc thù riêng của một đơn vị đóng trên địa bàn miền núi cao, thuộc vùng sâu, vùng xa; CBCC NV trong đơn vị đều sống xa nhà nên ăn ở tập thể; mặc khác điều kiện và giá cả thị thường chênh lệch rất cao so với đồng bằng nên cũng có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến dời sống của CBCC NV… Người đứng đầu tập thể đơn vị cũng cần quan tâm phát động phong trào thi đua trồng cây xanh, rau sạch; chăn nuôi gà, vịt, cá… để cải thiện bếp ăn tập thể; đồng thời cũng gây được quỹ cho Công đoàn hoạt động, vừa tạo quang cảnh cơ quan thêm phong phú và xanh – sạch – đẹp…

Ngay từ đầu năm 2015, TAND huyện Nam Trà My đã phát động phong trào thi đua và triển khai cho toàn thể CBCC, NV trong đơn vị đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân. Qua đó mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng đề tài thi đua, thông qua trước tập thể nhằm thống nhất nội dung đề tài và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND tỉnh để tổng hợp, kiểm tra và có sự đôn đốc, theo dõi thường xuyên.

V/ hững kiến nghị, đề xuất:

Tại đơn vị, các đề tài đã được quán triệt và triển khai áp dụng ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của mỗi CBCC, NV. Từ công tác quản lý điều hành đến công tác giải quyết, xét xử án; công tác nhân đạo từ thiện; công tác đoàn thể, giúp xã và các hoạt động phong trào thi đua.

Từng đợt thi đua, đơn vị có lồng ghép tổ chức đánh giá kết quả áp dụng đề tài trong tập thể và đối với từng cá nhân trong đơn vị.

Tác giả: Lê Thị Thu Tám Đơn vị: Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My

Hiện tại đơn vị có 02 Thư ký, đến nay đã đảm bảo đủ về thời gian công tác theo quy định và đủ điều kiện để được đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán. Kính đề nghị Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam quan tâm tạo điều kiện để các Thư ký được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC của đơn vị, đồng thời cũng tạo nguồn Thẩm phán cho thời gian đến.

Đối với huyện, cần quan tâm đưa đi đào tạo chuyên ngành Luật nhằm tạo nguồn cán bộ Tòa án là người tại chỗ, người đồng bào các dân tộc thiểu số để về phục vụ công tác tại địa phương.

Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện – Trang Chủ

I/ Đặt vấn đề:

“Đoàn kết” là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã giúp nhân dân ta giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết được ông bà ta lưu truyền lại qua lời dạy của câu ca dao “Một cây làm chẳn nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Thuận bè thuận bạn, tát cạn biển đông”… Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời, Bác đã khẳng định rõ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Đoàn kết trong một tập thể đơn vị là ở đó luôn có tinh thần đồng chí, đồng đội; tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao; mọi người yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau và phải biết gắn bó, đồng tâm nhất trí với nhau thành một khối vững chắc, cùng hành động để đạt được một lý tưởng, một mục đích nhất định… Qua đó sẽ tạo nên sức mạnh của một tập thể và sẽ là tiền đề dẫn đến mọi thành. Đây là một vấn đề tuy không mới, song rất khó, nó đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải xác định rõ tầm quan trọng của một tập thể đoàn kết và đưa ra mục tiêu hàng đầu để phấn đấu xây dựng. Chính vì thế tôi chọn đề tài “Xây dựng đoàn kết nội bộ để đơn vị luôn phát triển và vững mạnh toàn diện” làm đề tài thi đua cho năm 2015 và triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

 II/ Tổng quan về thực trạng:

TAND huyện Nam Trà My nằm trên địa bàn của một huyện miền núi cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Có thể nói là một huyện nghèo nhất so với cả nước, có tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 97%, trình độ dân trí và hiểu bết về pháp luật còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán ở một số nơi còn nặng nề, giao thông đi lại và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và TAND cấp trên giao cho cũng gặp không ít những khó khăn, nhất là việc hướng dẫn cho đương sự viết lại đơn theo mẫu quy định; quá trình đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi và tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng; tổ chức các phiên tòa xét xử, hòa giải, đối thoại…

Truy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban cán Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam; Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; sự hỗ trợ của UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; sự năng nổ nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong CBCC NV… nên đơn vị đã khắc phục được những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

TAND huyện có trụ sở làm việc và các trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào thi đua cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

 1. Về thực trạng tổ chức, công việc:

TAND huyện Nam Trà My có 5/5 biên chế được giao (Trong đó có 02 Thẩm phán,  02 Thư ký, 01 kế toán) và 02 nhân viên hợp đồng (01 bảo vệ, 01 tạp vụ).

Đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả các mặt công tác, các hoạt động phong trào thi đua và đặc biệt là công tác chuyên môn giải quyết, xét xử các loại án.

Làm tốt công tác phối hợp và thường xuyên có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của CBCC, NV; luôn quan tâm xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Ngay từ đầu năm, đơn vị tiến hành phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC, NV và các chức danh Tư pháp; đồng thời thường xuyên có sự đôn đốc, kiểm tra và giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Duy trì trực báo đầu tuần để nắm bắt và triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện nghiêm kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp.

Thường xuyên triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 2. Những vấn đề tồn tại, khó khăn:

Do đặc thù chung của một huyện miền núi có đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; trình độ dân trí và hiểu biết về Pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế; phong tục tập quán một số nơi vẫn còn nặng nề, ngôn ngữ bất đồng; thông tin liên lạc và giao thông đi lại trên địa bàn thôn, nóc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng gặp nhiều khó khăn; nhất là việc đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi, tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng…

III. Nội dung:

“Xây dựng đoàn kết nội bộ” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, người đứng đầu một tập thể phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu cần phải tập trung xây dựng và xem như bắt đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “Đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý,  là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng đoàn kết của Người đã hình thành trên cơ sở lý luận và thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Như Bác Hồ đã dạy chúng ta “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Dù có ở  cơ quan hay tổ chức nào lớn hay bé, đoàn kết là vấn đề trọng tâm hàng đầu mà chúng ta cần phải xây dựng, phát huy và duy trì thường xuyên. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu có đoàn kết thì ở đó nhất định sẽ thành công trên mọi lĩnh vực. Do vậy, người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ; nhất trí cao về quan điểm, đường lối và phát huy vai trò trách nhiệm đối với tập thể đơn vị.

Một tập thể đoàn kết và phát triển vững mạnh toàn diện là một tập thể luôn có sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; Một tập thể luôn trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; Một tập thể giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong một tập thể; trước hết người đứng đầu đơn vị cần phải đảm bảo cơ chế quản lý điều hành cho phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên có sự phối hợp hỗ trợ nhau trong trong các lĩnh vực công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt người cán bộ quản lý phải không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của từng tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau… tạo bầu không khí luôn ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng CBCC NV với nhau.

Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng CBCC NV để động viên kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đối với mỗi CBCC NV; đồng thời quan tâm giúp đỡ và động viên kịp thời khi gia đình CBCC NV gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC NV… Từ đó mỗi CBCC NV mới thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể; luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho CBCC NV. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để CBCC NV được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để phục vụ công tác ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Động viên, khuyến khích để CBCC NV tham gia tích cực công tác xã hội và các hoạt động phong trào thi đua.

Hàng năm đều có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ và đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả những phần việc đã được phân công. Kịp thời biểu dương, khuyến khích những thành tích đạt được của mỗi CBCC NV; nhưng đồng thời cũng nghiêm túc góp ý chân tình, cởi mở để CBCC NV rút kinh nghiệm những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên Quy chế hoạt động chung của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam và thực tiễn tại đơn vị, TAND huyện Nam Trà My xây dựng Quy chế hoạt động riêng để quán triệt, triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp, kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp. Luôn chấp hành tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ” và “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các hoạt động tại đơn vị đều được đưa ra tập thể để trao đổi, bàn bạc, thống nhất và triển khai thực hiện.

Một việc hết sức quan trọng nữa đó là thực hiện công khai dân chủ, minh bạch về Tài chính và Tài sản công trong tập thể:

– Về kinh phí của đơn vị được cấp ngay từ đầu năm hoặc kinh phí được cấp bổ sung (nếu có) và các khoản thu – chi của đơn vị đều được công khai kịp thời cho CBCC NV được biết để cùng tham gia tiết kiệm trong chi tiêu và chống tham nhũng, lãng phí. Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch thu – chi nhằm đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên vừa tiết kiệm từ nguồn kinh phí tự chủ để chi tăng thu nhập cho CBCC NV vào dịp cuối năm… Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu vấn đề tài chính chỉ cần mập mờ một vấn đề nào đó mà mọi người chưa rõ hoặc không hiểu sẽ dẫn đến “ung nhọt” và một ngày nào đó cái “nhọt” kia sẽ vở, mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau và cái tập thể đoàn kết ấy sẽ tan theo.

– Về tài sản công được phân công cụ thể cho từng CBCC NV quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản của Nhà nước. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận, văn phòng tổng hợp đề xuất mua sắm và cấp phát để sử dụng một cách hiệu quả trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được quan tâm phát động thường xuyên nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi ngoài giờ làm việc; đồng thời động viên, khuyến khích CBCC NV tích cực tham gia tập luyện để rèn luyện sức khỏe cũng vừa tạo điều kiện để giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn ở huyện cũng như trong toàn ngành.

Ngoài ra do đặc thù riêng của một đơn vị đóng trên địa bàn miền núi cao, thuộc vùng sâu, vùng xa; CBCC NV trong đơn vị đều sống xa nhà nên ăn ở tập thể; mặc khác điều kiện và giá cả thị thường chênh lệch rất cao so với đồng bằng nên cũng có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến dời sống của CBCC NV… Người đứng đầu tập thể đơn vị cũng cần quan tâm phát động phong trào thi đua trồng cây xanh, rau sạch; chăn nuôi gà, vịt, cá… để cải thiện bếp ăn tập thể; đồng thời cũng gây được quỹ cho Công đoàn hoạt động, vừa tạo quang cảnh cơ quan thêm phong phú và xanh – sạch – đẹp…

IV/ Tiến trình triển khai, áp dụng đề tài:

Ngay từ đầu năm 2015, TAND huyện Nam Trà My đã phát động phong trào thi đua và triển khai cho toàn thể CBCC, NV trong đơn vị đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân. Qua đó mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng đề tài thi đua, thông qua trước tập thể nhằm thống nhất nội dung đề tài và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND tỉnh để tổng hợp, kiểm tra và có sự đôn đốc, theo dõi thường xuyên.

Tại đơn vị, các đề tài đã được quán triệt và triển khai áp dụng ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của mỗi CBCC, NV. Từ công tác quản lý điều hành đến công tác giải quyết, xét xử án; công tác nhân đạo từ thiện; công tác đoàn thể, giúp xã và các hoạt động phong trào thi đua.

Từng đợt thi đua, đơn vị có lồng ghép tổ chức đánh giá kết quả áp dụng đề tài trong tập thể và đối với từng cá nhân trong đơn vị.

V/ hững kiến nghị, đề xuất:

Hiện tại đơn vị có 02 Thư ký, đến nay đã đảm bảo đủ về thời gian công tác theo quy định và đủ điều kiện để được đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán. Kính đề nghị Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam quan tâm tạo điều kiện để các Thư ký được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC của đơn vị, đồng thời cũng tạo nguồn Thẩm phán cho thời gian đến.

Đối với huyện, cần quan tâm đưa đi đào tạo chuyên ngành Luật nhằm tạo nguồn cán bộ Tòa án là người tại chỗ, người đồng bào các dân tộc thiểu số để về phục vụ công tác tại địa phương.

Tác giả: Lê Thị Thu Tám

Đơn vị: Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My

Tăng Cường Xây Dựng Chính Quy, Rèn Luyện Kỷ Luật Để Llvt Tỉnh Luôn Vững Mạnh Toàn Diện

Hệ thống chính trị tỉnh

»

Sở, Ban, Ngành

»

Cơ quan thuộc Trung ương

»

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

»

Tin tức hoạt động

Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật để LLVT tỉnh luôn vững mạnh toàn diện

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị 917 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị 917 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong 10 năm qua (1999-2008), LLVT tỉnh đã có nhiều biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thống nhất thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. Không ngừng giữ vững và phát huy bản chất quân đội nhân dân, truyền thống đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy là một trong những nội dung được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hết sức coi trọng.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa tăng cường kỷ luật, xây dựng chính quy, giáo dục phổ biến pháp luật, quản lý rèn luyện kỷ luật của các đơn vị luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên đã thu được kết quả khá tốt. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa một số nội dung của pháp luật vào chương trình giáo dục cho bộ đội, góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị VMTD. Vì vậy tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của LLVT tỉnh đã có bước chuyển biến khá vững chắc, lễ tiết tác phong quân nhân chấp hành điều lệnh có những tiến bộ đáng kể, đem lại hiệu quả thiết thực, sức mạnh chiến đấu được giữ vững, kỷ luật được tăng cường, là nhân tố cơ bản bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Song, nhìn chung tình hình rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy ở một số đơn vị chưa thật sự vững chắc. Một số cán bộ cơ sở chưa tập trung nghiên cứu để nắm chắc chỉ thị, quy định của các cấp về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đã dẫn đến việc thực hiện chức  trách chưa nghiêm, quản lý quân số, vũ khí trang bị chưa được coi trọng, ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ chưa cao, lễ tiết tác phong của quân nhân như mang mạc, xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh trong học tập, công tác sinh hoạt của bộ đội chưa thành nền nếp thường xuyên… Những hạn chế trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nói chung và LLVT tỉnh nói riêng.

Bên cạnh những yếu tố khách quan thì nguyên nhân chủ quan dẫn đến những yếu kém đó vẫn là do ý thức trách nhiện của cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở chưa được đề cao, nhận thức về xây dựng chính quy chưa thật đầy đủ, còn giản đơn. Tổ chức thực hiện thiếu nghiêm túc và chưa thực sự kiên quyết, một số cán bộ còn biểu hiện tính tự do, tuỳ tiện, ngại rèn luyện, chưa là tấm gương để cán bộ cấp dưới và chiến sĩ noi theo, cá biệt còn vi phạm kỷ luật. Công tác quản lý con người nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ chưa được chú trọng thường xuyên, một số quân nhân trong rèn luyện, chấp hành kỷ luật còn kém tự giác.

Năm 2008, LLVT tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng đơn vị VMTD theo Chỉ thị 917/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, có ý nghĩa rất to lớn; không chỉ tổng kết để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD theo 5 tiêu chuẩn, qua tổng kết rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 10 năm qua, kịp thời đề xuất những chủ trương, giải pháp và định mức cụ thể, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị những năm tiếp theo. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của quân đội ta hiện nay, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD trong những năm tiếp theo LLVT tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các biện pháp chính sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37/CT-TVĐUQSTW; Chỉ thị 85/CT của TTMT về đẩy mạnh xây dựng chính quy quân đội; Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD; Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong QĐND Việt Nam”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quy định của Bộ mới ban hành về xây dựng, chính quy, quản lý kỷ luật cho tất cả các đối tượng trong đơn vị. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải gắn với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện hiệu quả các chế độ quy định trong quân đội của quân khu, của tỉnh với thực hiện chức trách của cán bộ các cấp.

Bồi dưỡng trình độ, năng lực quản lý điều lệnh và chấp hành kỷ luật quân đội cho đội ngũ cán bộ các cấp; trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành và kiên quyết duy trì đơn vị thực hiện các chế độ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội. Cán bộ, đảng viên phải là người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn quan tâm gần gũi với cấp dưới, là tấm gương trên tất cả các hoạt động của đơn vị. Có biện pháp cụ thể  phù hợp để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật và khắc phục cho được các mặt yếu kém của cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên giáo dục để bộ đội có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác quản lý, duy trì, giữ nghiêm kỷ luật; kết hợp tuyên truyền vận động xây dựng ý thức tự giác, lòng tự trọng của cán bộ, chiến sĩ trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Phát huy kết quả “Năm điều lệnh” tạo sự chuyển biến vững chắc về lễ tiết tác phong quân nhân, mang mặc quân phục. Phấn đấu giảm tỷ lệ quân dân vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,2%; không có vụ việc nghiêm trọng; thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn trong huấn luyện, không để xảy ra các vụ mất an toàn nghiêm trọng, giảm đến mức thấp nhất tai nạn khi tham gia giao thông.

Có biện pháp quản lý chặt chẽ về quân số, quản lý duy trì kỷ luật luôn gắn chặt với mọi hoạt động của đơn vị. Tăng cường quản lý con người, quản lý cơ sở vật chất, tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống kho tàng, nhất là kho vũ khí, trang bị, dạn dược, các phương tiện giao thông của đơn vị, có biện phảp bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và âm mưu phá hoại của kẻ địch. Bảo đảm cho đơn vị luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, đặc biệt chú ý quản lý bộ đội trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương và gia đình để duy trì kỷ luật, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác để kịp thời  có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Duy trì thực hiện nghiêm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chức trách quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để nắm chắc tình hình kỷ luật đơn vị. Tham mưu, đề xuất cho lãnh dạo, chỉ huy các cấp về chủ trương, biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Sử dụng đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp trong nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ,  không để bất cứ hành vi nào xâm phạm đến nhân cách và thân thể của quân nhân; kiên quyết xử lý thích đáng những vụ việc vi phạm kỷ luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nhân rộng các tấm gương điển hình. Các hoạt động thi đua cần thể hiện tính vững chắc, có chiều sâu và hiệu quả để khen thưởng, xử phạt kịp thời. Quan tâm tốt đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời duy trì và thực hiện có nền nếp chế độ ngày sinh hoạt dân chủ chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan các cấp phải bám sát đơn vị, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh, tạo niềm tin, sự đoàn kết thống nhất cao cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin khác

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: Khai giảng năm học 2008- 2009

(17/09/2008)

Tăng cường các biện pháp quản lý VK-VLN-CCHT

(16/09/2008)

Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đợt II năm 2008

(10/09/2008)

Ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt các tỉnh miền núi phía Bắc

(26/08/2008)

Thắng lũ đợt đầu, không chủ quan!

(15/08/2008)

Các tin đã đưa ngày:

Hướng Đến Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Toàn Diện

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu trong buổi khảo sát tổ chức cơ sở Đảng theo Kế hoạch số 176 của Tỉnh ủy tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri. Ảnh: P. Tuyết

Củng cố tổ chức cơ sở đảng

Năm 2018, Chi bộ ấp Phú Lợi (xã Bình Phú, TP. Bến Tre) chỉ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong khi trước đó (năm 2016 và 2017), chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đánh giá, chi bộ có biểu hiện mất đoàn kết, đồng chí Bí thư Chi bộ không được tín nhiệm cao. Nhận thấy điều này, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phú đã quyết định điều động đồng chí Phạm Công Chiến – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Khối vận xã Bình Phú tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ nhằm củng cố Chi bộ ấp Phú Lợi.

Đồng chí Phạm Công Chiến cho biết: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi nắm tình hình từ tổ nhân dân tự quản đến từng đảng viên nhằm có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trong đó, bầu bổ sung chi ủy viên, đưa ra quy chế hoạt động, họp chi ủy trước kỳ họp chi bộ hàng tháng để thống nhất, bổ sung những nội dung cần thiết nhằm thực hiện nghị quyết của chi bộ hàng tháng…”. Nhờ phát huy dân chủ tối đa, mọi công việc đều đưa ra bàn bạc thống nhất và phân công cụ thể từng đảng viên thực hiện nên hoạt động đi vào nền nếp. Từ đó, tạo sự đoàn kết, khắc phục những hạn chế trước đó và hướng đến chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Năm 2018, kết quả phân loại tổ chức đảng tại Đảng bộ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc có 2 chi bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ là Chi bộ ấp Tân Nhơn và Chi bộ ấp Thanh Điền. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định cử 2 đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống củng cố, hỗ trợ 2 chi bộ trên. Đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung A được phân công củng cố Chi bộ ấp Thanh Điền. Đồng chí Công cho biết: “Hàng tháng, tôi đều về họp chi bộ để nắm tình hình nhằm nhận ra những sai sót, yếu kém của chi bộ, từ đó đưa ra giải pháp củng cố, hỗ trợ kịp thời. Sau một thời gian, chi bộ có sự chuyển biến rõ rệt. Chi bộ đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề hướng đến chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Từ năm 2017 – 2018, Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc có 5 đơn vị là xã Khánh Thạnh Tân, Nhuận Phú Tân, Phước Mỹ Trung, Huyện Đoàn và Công an huyện bị đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống địa phương, đơn vị nắm tình hình, có giải pháp củng cố TCCSĐ. Hàng quý đều có báo cáo, đánh giá kết quả củng cố, mức độ chuyển biến. Đến nay, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, các TCCSĐ đều có sự chuyển biến rõ nét, nhất là sửa chữa những khuyết điểm về nền nếp sinh hoạt, sự đoàn kết nội bộ…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Để đánh giá kết quả việc củng cố TCCSĐ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng năm xây dựng kế hoạch khảo sát việc củng cố do đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp đến làm việc các tổ chức đảng được củng cố và ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở, đoàn khảo sát đóng góp nhiều giải pháp giúp tổ chức đảng phấn đấu vươn lên.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Ngày 22-2-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU về “Tiêu chí xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn TSVM toàn diện” theo Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng Đảng TSVM; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua triển khai có 170 chi bộ ấp, khu phố/164 xã, phường đăng ký thực hiện (mỗi xã, phường, thị trấn chọn 1 chi bộ). Chi bộ được chọn thực hiện phải là chi bộ được công nhận TSVM tiêu biểu 2 năm liền. Kết quả bước đầu các cấp ủy quan tâm công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa bằng hướng dẫn để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; các chi bộ được chọn đăng ký thực hiện mô hình thể hiện sự quyết tâm; hầu hết đảng viên trong chi bộ thể hiện sự đồng thuận với chủ trương xây dựng chi bộ TSVM toàn diện. Qua đánh giá cuối năm 2018, bước đầu có 40/170 chi bộ ấp, khu phố tự đánh giá đạt các tiêu chí đề nghị công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVM toàn diện.

Chi bộ khu phố Bình Nghĩa (Phường 6, TP. Bến Tre) là đơn vị điển hình được công nhận chi bộ ấp, khu phố TSVM toàn diện. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Bí thư Chi bộ khu phố Bình Nghĩa cho biết: “Nhiều năm liền, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành xuất sắc nhờ vào sự thống nhất, đoàn kết của tập thể chi bộ. Trong đó, hàng tháng đều soạn chương trình họp chi bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đánh giá: Công tác phát triển đảng viên gắn với củng cố TCCSĐ trong thời gian qua có sự chuyển biến rất rõ nét. Trong đó, sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” đạt kết quả rất khả quan, nhiều TCCSĐ được củng cố. Tuy nhiên, một số nơi chưa có giải pháp hiệu quả để củng cố, nâng chất đối với những tổ chức đảng chậm chuyển biến, sa sút hoặc nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết; công tác kết nạp đảng viên có đảng bộ đạt thấp… Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, nhất là việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, của Nhà nước, củng cố các tổ chức đảng hoạt động yếu kém, quan tâm công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng.

“Năm 2016, toàn tỉnh còn 26 TCCSĐ chỉ đạt ở mức hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có 12 TCCSĐ chưa chuyển biến và đặc biệt có 14 TCCSĐ nhiều năm đạt mức TSVM hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng năm 2016 có chiều hướng sa sút; một số nơi nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng kém hiệu quả. Năm 2017, có 30 TCCSĐ đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2018, các TCCSĐ này có chuyển biến tích cực, chỉ còn 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và 1 không hoàn thành nhiệm vụ; 27 đơn vị còn lại được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

(Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến)

Hoàng Mai

Bạn đang xem bài viết Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!