Xem Nhiều 8/2022 # Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh # Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 # Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh # Top Trend

Xem 7,722

Cập nhật thông tin chi tiết về Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 7,722 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị Văn Hóa: Sự Cần Thiết
 • Phong Trào Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị Văn Hóa Ở Ngân Sơn
 • Hiệu Quả Thiết Thực Từ Phong Trào Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Đạt Chuẩn Văn Hóa
 • Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Đạt Chuẩn Văn Hóa
 • Xây Dựng Cơ Quan, Đơn Vị Đạt Chuẩn Văn Hóa
 • Trung tướng Phùng Sĩ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương – Tư lệnh Quân khu 2 cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Quân khu 2, kiểm tra quy hoạch, thiết kế xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.

  PTĐT – Đảng, Nhà nước ta nhất quán khẳng định, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó, Quân đội nhân dân (QĐND) là lực lượng nòng cốt. Quán triệt tinh thần đó, với tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc cả về tiềm lực, thế trận theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ điều kiện thực tiễn ở địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. 

  Theo đó, để tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy hoạch tổng thể, bố trí thế trận quân sự trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đến nay, tổng diện tích quy hoạch thế trận trong KVPT tỉnh đạt hơn 19.000ha. UBND tỉnh xây dựng đề án xây dựng KVPT tỉnh cho 2 giai đoạn: 2011 – 2022 và 2022 – 2022 với tổng mức đầu tư trên 1.600 tỷ, đã ưu tiên đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình quân sự, quốc phòng, huấn luyện như: Xây dựng Sở chỉ huy cơ bản (AP-05); Thao trường bắn Yên Dưỡng; Căn cứ chiến đấu giả định… Trên cơ sở đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện và diễn tập, từ năm 2009 đến nay, Ban Chỉ đạo diễn tập các cấp đã chỉ đạo, tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh, 13 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, gần 300 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và 58 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Quá trình diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, sự điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, Chỉ huy trưởng quân sự về thống nhất các LLVT trong KVPT. Kết quả huấn luyện, diễn tập, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, bám sát phương châm chỉ đạo huấn luyện, diễn tập của cấp trên; qua diễn tập đã bổ sung, hoàn thiện quyết tâm, Kế hoạch tác chiến, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

  Xác định xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng đẩy mạnh thực hiện “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, trong đó, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; làm rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn. Trong huấn luyện, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện bảo đảm sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, lực lượng bộ đội thường trực luôn được sắp xếp kiện toàn biên chế tổ chức theo quy định của Quân khu và Bộ Quốc phòng, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số, tỷ lệ đảng viên đạt gần 95%. Kết quả huấn luyện hàng năm, 100% các nội dung đều đạt yêu cầu trở lên; trong đó có trên 85,5% khá và giỏi. 

  LLVT tỉnh thực hành bắn đạn thật tại cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

  Lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, được Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, thành phần phù hợp, chất lượng ngày càng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 530 đầu mối dân quân tự vệ, với 29.258 chiến sĩ, đạt 1,97% dân số; trong đó 239 chiến sĩ được đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và 814 chiến sĩ được đào tạo sĩ quan dự bị; tỷ lệ đảng viên trong Dân quân đạt 27,7%, Tự vệ đạt 56,1%. Với chủ trương xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng huy động khi có tình huống, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tạo nguồn, đăng ký, phúc tra, sắp xếp, quản lý, huấn luyện và đảm bảo chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị. Đến nay, tỷ lệ sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đạt 94,8% nhu cầu biên chế; hàng năm kiểm tra thực hành động viên huấn luyện DBĐV quân số đạt 89,96% so với chỉ tiêu được giao; chất lượng tổng hợp của các đơn vị DBĐV từng bước được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 13,08%. 

  Xây dựng KVPT vững chắc vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay. Việc tăng cường tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần trong KVPT có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động của KVPT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh về KVPT; trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong tình hình mới. 

  Đại tá Đinh Mạnh Phác 

  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quân Khu 2 – Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Giải Pháp Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Trên Vùng Biển Và Ven Biển Đông Bắc
 • Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Vững Mạnh Toàn Diện, Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Xây Dựng Quân Đội “Cách Mạng, Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại”
 • Tiếp Tục Xây Dựng Qđnd Cách Mạng Chính Quy, Tinh Nhuệ, Từng Bước Hiện Đại
 • Bạn đang xem bài viết Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100